Landenweb.nl

ISLA MARGARITA
Samenleving

To read about ISLA MARGARITA in English - click here

Hotels Isla Margarita

Populaire bestemmingen VENEZUELA

Isla margarita

Samenleving

Staatsinrichting

In de grondwet van 1961 is vastgelegd dat Venezuela een presidentiële federale republiek is. De uitvoerende macht berust bij de rechtstreeks voor een ambtstermijn van vijf jaar gekozen president, die tevens opperbevelhebber van de strijdkrachten is; hij is de eerste tien jaar na het einde van zijn ambtstermijn niet herkiesbaar. De leden van de ministerraad worden door de president aangewezen.

De wetgevende macht berust bij het Congres, bestaande uit een Senaat en een Kamer van Afgevaardigden. De Senaat bestaat uit 52 leden, 2 leden per deelstaat, terwijl ook alle ex-presidenten lid zijn. De Kamer van Afgevaardigden bestaat uit 165 leden, gekozen voor vijf jaar; minstens 2 leden per deelstaat. Alle burgers van achttien jaar en ouder hebben kiesrecht (stemplicht).

advertentie

Parlementsgebouw VenezuelaPhoto: Saravask CC 2.0 Generic no changes made

Bestuurlijk is Venezuela verdeeld in een Distrito Federal (de hoofdstad), twintig deelstaten (estados) en twee federale territoria (territorios federales); de 72 kleine eilanden in de Caribische Zee worden rechtstreeks bestuurd door het ministerie van Binnenlandse Zaken (dependencias federales). De deelstaten, met een beperkte autonomie, worden bestuurd door een door de president benoemde gouverneur; ze hebben eigen wetgeving en uitvoerende macht. Venezuela heeft in totaal 293 gemeenten binnen haar grenzen. In december 1989 werden voor het eerst directe verkiezingen gehouden voor gouverneurs. Voor de huidige politieke situatie zie hoofdstuk geschiedenis.

Onderwijs

Het openbare lager en middelbaar onderwijs is gratis in Venezuela. Het is zelfs zo dat de staat elke maand een bedrag betaalt aan alle leerlingen, de “beca”. Hiervan kan men o.a. schoolmiddelen en voeding betalen. De kwaliteit van het openbare onderwijs is niet erg hoog. Met name onder de leraren van het middelbaar onderwijs zitten er veel die slecht functioneren. De particuliere middelbare scholen, “lyceos”, hebben een hoger niveau, maar zijn voor de meeste Venezolanen niet te betalen.

advertentie

Biliotheek van de central universiteit van venezuelaPhoto: Wilfredor in het publieke domein

Positief is dat tegenwoordig steeds meer leerlingen na de lagere school doorstromen naar het middelbaar onderwijs, hoe gebrekkig dat soms ook is. Negatief is dat in 1992 50% van de kinderen de lagere school niet afmaakte, hoewel lager onderwijs verplicht is vanaf het zevende levensjaar en men minstens zes jaar onderwijs moet volgen. Geschat wordt dat er rond één miljoen jongeren zijn die geen schoolopleiding hebben afgemaakt en daardoor ook heel moeilijk aan een baan komen. Het aantal mensen dat kan lezen en schrijven ligt tussen de 85 en 90%. Er zijn op dit moment ongeveer tienduizend scholen voor basisonderwijs, ongeveer 700 scholen voor voortgezet onderwijs en 31 universiteiten. De middelbare school duurt vier jaar eventueel gevolgd door een voorbereidend jaar op een universitaire opleiding. De oudste universiteit is de Universidad Central de Venezuela in Caracas, opgericht in 1725, gevolgd door de Universidad de los Andes in Mérida, gesticht in 1785.

Toen de olie-industrie nog op volle toeren draaide en voor veel inkomsten zorgde was er een beurzenstelsel waardoor vele studenten in het buitenland een opleiding konden volgen.

ISLA MARGARITA LINKS

Advertenties
• Hotels Trivago
• Vliegennaar.nl | Vliegen naar Isla Margarita
• hotels Isla Margarita
• Boeken, ook tweedehands, over ISLA MARGARITA bij Bol.com

Nuttige links

Isla Margarita Startbelgiƫ (N+E)
Isla Margarita Startnederland (N+E)
Reisinformatie Isla Margarita (N)
Startpagina Isla Margarita (N)

Bronnen

Launspach, W. / Reishandboek Venezuela, Margarita

Elmar

O’Bryan, L. / Venezuela

Gottmer/Becht

Venezuela

Cambium

Verbeeck, I. / Isla Margarita, Puerto La Cruz & Cumaná

Van Reemst

CIA - World Factbook

BBC - Country Profiles

laatst bijgewerkt mei 2024
Samensteller: Arie Verrijp / Geert Willems