Landenweb.nl

HONGKONG
Samenleving

To read about HONGKONG in English - click here

Hotels Hongkong

Samenleving

Staatsinrichting

Hongkong Island en het zuidelijkste puntje van het schiereiland van Kowloon werden door China afgestaan aan Groot-Brittannië bij het Verdrag van Nanking in 1842 en de Conventie van Peking in 1861 na twee Anglo-Chinese oorlogen.

De New Territories werden door China aan Groot-Brittannië verpacht in 1898 voor een periode van 99 jaar tot 1997. Vanaf deze tijd stond Hongkong definitief onder bestuur van de Britten, uitgezonderd de periode van de Japanse bezetting tussen december 1941 en augustus 1945. In september 1982 begonnen gesprekken tussen China en Groot-Brittannië over de toekomst van Hongkong na afloop van de pachtovereenkomst in 1997. Op 19 december 1984 ondertekenden beide landen een overeenkomst waarin Groot-Brittannië op 1 juli 1997 de soevereiniteit van Hongkong zou overdragen aan China (The Joint Declaration). Tevens werd er overeengekomen dat de economische en sociale systemen die in Hongkong gebruikelijk waren, minstens 50 jaar gehandhaafd zouden worden. Dit “één land, twee systemen” principe werd vastgelegd in de “Basic law”, die in 1990 werd aangenomen door het Nationaal Volkscongres van China en zou gelden als de nieuwe grondwet van Hongkong. Hongkong wordt op dit moment bestuurd door Hongkongse mensen. Zo moet de “Chief Executive” afkomstig zijn van Hongkong en minsten 20 jaar in Hongkong gewoond hebben. Ditzelfde geldt voor topambtenaren die echter minstens 15 jaar in Hongkong gewoond moeten hebben. Alle andere ambtenaren, ook die van andere origine, mochten op hun plaats blijven zitten na 1997. In 1996 werd een uit 150 leden bestaande Preparatory Committee opgericht die in 1997 een 400 leden Selection Committee koos. Dit koos op 11 december Tung Chee-hwa tot eerste Chief Executive van de Hong Kong SAR. Op 21 december koos het Committee een uit 60 leden bestaande Voorlopige Wetgevende Raad die tot 30 juni 1998 zal aan blijven.

De uitvoerende macht (Executive Council) staat onder leiding van de Chief Executive en bestaat uit drie ambtshalve aangestelde leden en tien benoemde leden. Hun belangrijkste taak is het adviseren van de Chief Executive. De wetten van Hongkong worden vastgesteld door de Chief Executive op advies en na goedkeuring door de wetgevende raad (Legislative Council). Deze werd in 1995 voor het eerst benoemd en bestond uit 60 leden. De president wordt gekozen uit en door de leden van de raad. In 1998 werden de eerste verkiezingen voor de Legislative Council gehouden.

Het lokale bestuur wordt gevormd door de “Urban Council” die verantwoordelijk is voor de gemeentelijke diensten in de stedelijke gebieden. Ook sport, recreatie en culturele instellingen als musea vallen hieronder. De raad bestaat uit 32 leden afkomstig uit de diverse districten.

De “Regional Council” is verantwoordelijk voor zaken als volksgezondheid, sanitaire en recreatieve voorzieningen in de New Territories. Deze raad bestaat uit 39 leden waaronder 27 van de diverse districten.

Verder bestaat Hongkong uit 18 District Councils, negen in stedelijke en negen in landelijke gebieden. In deze 18 District Councils zitten 518 leden. Zij adviseren de Executive Council over wat met het welbevinden van de bevolking te maken heeft.

De actuele politieke situatie staat beschreven in het hoofdstuk geschiedenis.

advertentie

Onderwijs

De eerste negen jaar onderwijs zijn verplicht en worden betaald door de overheid. Het betreft zes jaar basisonderwijs en drie jaar voortgezet onderwijs. Negentig procent van de kinderen volgt na de middelbare school een vervolgopleiding. Een kwart daarvan gaat studeren op universitair niveau. De opleidingen na de middelbare school zijn niet meer gratis. Dit geldt zowel voor de privé-scholen als voor de scholen van de overheid.

Het onderwijs op Hongkong lijdt zeer onder het gebrek aan schoolgebouwen. Daarom wordt er les gegeven in twee groepen. De eerste groep begint om acht uur ’s morgens tot één uur ’s middags. De tweede groep begint om één uur ’s middags en gaat door tot half zeven.

Hongkong heeft vier universiteiten waarvan Hongkong University (1911) de oudste is.

advertentie

HONGKONG LINKS

Advertenties
• Hongkong Tui Reizen
• Hong Kong Hotels
• Bouw je eigen China-rondreis inclusief Hong Kong
• Hotels Trivago
• Boeken, ook tweedehands, over HONGKONG bij Bol.com

Nuttige links

Hongkong Jouwweb (N)
Hongkong Startkabel (N+E)
Reisinformatie Hongkong (N)

Bronnen

Bernstein, K. / Hong Kong

Kosmos-Z&K

Groth, P. / Hongkong

Deltas

Lyle, G. / Hong Kong

Chelsea House Publishers

Storey, R. / Hong Kong, Macau & Guangzhou

Lonely Planet

CIA - World Factbook

BBC - Country Profiles

laatst bijgewerkt mei 2024
Samensteller: Arie Verrijp / Geert Willems