Landenweb.nl

HONDURAS
Geschiedenis

To read about HONDURAS in English - click here

Geschiedenis

Honduras vormde de zuidoostelijke punt van het Indiaanse Maya-rijk, dat zich via Guatemala tot de stad Copán in West-Honduras naar het zuiden uitspreidde. Deze grootse Indiaanse Maya-beschaving was in 1502, toen Christoffel Columbus op Hondurese grond arriveerde, reeds verdwenen. Honduras werd gekoloniseerd door de Spanjaarden nadat het verzet van de Lenca indianen was gebroken. Het omgekomen Lenca-hoofd, Lempira, leeft nog immer voort als volksheld en wordt geëerd door de nationale munt, die naar hem is vernoemd. In 1821 werd Honduras onafhankelijk van Spanje, waarbij Francisco Morazán als eerste president werd aangesteld. Honduras sloot zich aan bij de Midden-Amerikaanse federatie. Ten gevolge van een boerenopstand in 1839 brak deze federatie echter uiteen in 4 afzonderlijke staten, waaronder Honduras. Tot in de jaren zeventig van de negentiende eeuw volgden burgeroorlogen en onrust elkaar op. In 1876 werd tenslotte, met de hulp van andere Midden-Amerikaanse Staten, de liberale Marco Aurelio Soto tot president benoemd. Vanaf eind 19e eeuw werden de eerste 'bananenconcessies' afgegeven, veelal aan Amerikaanse bedrijven.

De periode 1932-1982 werd gekenmerkt door militaire coups en dictatoriale bewinden. De politieke strijd ging voornamelijk tussen twee partijen, de Partido Nacional (PN) en de Partido Liberal (PL). Presidenten werden geleverd door zowel de door het leger gesteunde PN (Tiburcio Carias Andino, van 1933-1949, Juan Manuel Galvez, van 1949 tot 1957) als het leger zelf (Generaal Oswaldo López Arellano, van 1965-1975). Met de verkiezingen in november 1981 leek er een einde te zijn gekomen aan de militaire regimes. Roberto Suazo Córdova won de verkiezingen en trad in januari 1982 de functie als president . Het leger was echter met name in het begin van de jaren tachtig nog zeer invloedrijk en politieke tegenstanders werden op grote schaal onderdrukt. De President had toen vooral een ceremoniële taak. De democratie had het zwaar te verduren door o.m. de economische crisis en de door de VS gefinancierde 'Contra-oorlog' in Nicaragua (de aanvallen op Nicaragua vonden plaats vanuit Honduras). Eind jaren tachtig nam de macht van het leger echter langzaam af, voornamelijk als gevolg van onderzoeken naar mensenrechtenschendingen en corruptie. De politieke macht van de President nam toe.

Op 25 november 2001 werd PN-kandidaat Ricardo Maduro Joest tot President van Honduras gekozen. Zijn Partido Nacional behaalde met 61 zetels echter geen meerderheid in het parlement. De inauguratie vond plaats op 27 januari 2002.

In december 2005 wint PL kandidaat Manuel Zelaya de presidentsverkiezingen. In 2006 komt er een akkoord over de grens met El Salvador. Beide landen voerden in 1969 nog oorlog over deze kwestie. In oktober 2007 beslecht het Internationale hof in Den Haag het territoriale conflict tussen Honduras en Nicaragua. In augustus 2008 zoekt Honduras steun bij het"alternatief voor de Amerika's" dat gedomineerd wordt door Chavez van Venezuela. Manuel Zelaya zegt zich hiertoe gedwongen te voelen vanwege het gebrek aan steun van de internationale gemeenschap voor de strijd tegen de armoede. In juni 2009 wordt Manuel Zelaya door de militairen gedwongen het land te verlaten. Na veel politieke strubbelingen wordt in januari 2010 Porfirio Lobo de nieuwe president. Zelaya gaat in ballingschap in de Dominicaanse Republiek, in mei 2011 keert hij terug. In januari 2014 wordt Juan Orlando Hernandez president. In juni 2015 zijn er grote demonstraties, de oppositie beschuldigt de president dat hij geld van het gezondheidssysteem van het land gebruikt heeft voor zijn campagne. In februari 2016 wordt een internationale commissie aangesteld om de corruptie in Honduras aan te pakken. In november 2017 wordt de zittende president Juan Orlando Hernandez herkozen. Bij de verkiezingen van november 2021 wint Xiomara Casrto, ze wordt in januari 2022 ingezworen als president.

advertentie

HONDURAS LINKS

Advertenties
• Honduras verre reizen van ANWB
• Honduras Vliegtickets.nl
• Hotels Honduras
• Djoser Rondreis Honduras
• Autoverhuur Sunny Cars Honduras
• Rondreizen Honduras
• Boeken, ook tweedehands, over HONDURAS bij Bol.com

Nuttige links

Honduras Startnederland (N)
Reisinformatie Honduras (N)
Reizendoejezo - Honduras (N)
Rondreis Honduras (N)
Telefoongids Honduras (N)