Landenweb.nl

HONDURAS
Samenleving

To read about HONDURAS in English - click here

Samenleving

Staatsinrichting

De President wordt voor een eenmalige ambtstermijn van vier jaar gekozen. Voorstellen om de grondwet ten gunste van herverkiezing te wijzigen zijn tot dusver niet aangenomen. Het Nationaal Congres bestaat uit 128 leden, die voor vier jaar gekozen worden. Voor elke 35.000 stemmen is er een Congreslid en een plaatsvervanger. Het kabinet komt maandelijks bijeen, voorgezeten door de Minister van de Presidentiele staf. Aan het kabinet zijn nog drie kabinetten toegevoegd, te weten het 'kabinet voor wederopbouw', het 'economische kabinet' en het 'sociale kabinet'.

Honduras heeft een, naar het systeem van de VS ingericht, rechtsstelsel met als hoogste rechtsorgaan het hooggerechtshof. De 15 leden van het hooggerechtshof worden voor zeven jaar benoemd door het Congres. Deze benoeming wordt bekrachtigd door de President.

In 1990 is Honduras begonnen aan een decentralisatieproces. Bij de verkiezingen van 1997 konden de kiezers zodoende voor het eerst eveneens stemmen op lokale overheidskandidaten.

advertentie

Politiek

Al lange tijd beheersen twee partijen het politieke beeld van Honduras: de Partido Nacional (PN) en de Partido Liberal (PL). Met name in de periode 1963-1982 leverde de PN veel personen voor het zittende militaire regime. Buiten die periode was en is met name de PL overwegend winnaar van de verkiezingen.

Het programma van de huidige regering onder leiding van President Ricardo Maduro valt op door een pragmatische aanpak. Het beoogt een gezamenlijke visie op de lange termijn ontwikkeling van Honduras. Zeven thema's staan in deze visie centraal: veiligheid van personen en eigendommen; versterking van de democratie; groei en verdeling; menselijke ontwikkeling; de strijd tegen corruptie; duurzaamheid van het milieu en tenslotte extern beleid. Maduro's eerste preoccupatie is veiligheid. De hulp van het leger is ingeroepen om de politie te ondersteunen bij de strijd tegen het toenemende geweld in de vier grote steden.

De veiligheidssituatie in het land is echter nog verre van stabiel (ondanks de daling van het aantal moorden, daalt het aantal moorden op kinderen bijvoorbeeld niet). Het arresteren van jongeren, uitsluitend op basis van het dragen van een tatoeage (verdenking van lidmaatschap van gewelddadige bendes, zgn. mara's), brengt de overheid ongetwijfeld in verder conflict met mensenrechtenorganisaties. Tenslotte is in de economische situatie weliswaar verbetering opgetreden, maar meer dan een stabilisatie is het nog niet. Het valt nog te bezien of verdere groei van het BNP en andere gerichte maatregelen ook daadwerkelijk de armoedecijfers terug gaan brengen.

De verkiezingen van 26 november 2005 zijn gewonnen door Manuel 'Mel' Zelaya Rosales. Op 27 januari 2006 zal Zelaya, President Ricardo Maduro officieel opvolgen. De regering van President Zelaya is de zevende democratisch gekozen regering sinds de terugkeer van de democratie eind 1981. Zelaya staat bekend als conservatief. Hij was in de jaren negentig lid van het parlement en als minister verantwoordelijk voor het beheer van een groot sociaal investeringsfonds. Een thema dat hij centraal stelde tijdens de verkiezingsstrijd, is 'medezeggenschap van het volk bij lokale besluitvorming'. Hij vindt dat lokale gemeenschappen onvoldoende toegang hebben tot de verdeling van publieke middelen. Naar verwachting zal hij het economische en sociale beleid van zijn voorganger Madur o in grote lijnen voortzetten. Extra aandacht zal gaan naar het creëren van werkgelegenheid en bestrijding van georganiseerd geweld. Daarbij zal hij niet, zoals Lobo, zijn tegenkandidaat tijdens de verkiezingen, inzetten op toepassing van de doodstraf.

Vakbonden hebben een grote invloed op de binnenlandse politiek. Met name onder werknemers in de bananensector, leraren en werknemers bij autonome publieke instanties hebben de vakbonden zeer veel leden. Stakingen voor hoger loon in de verschillende sectoren in juli 2001 verliepen relatief vredig. Recentelijk laat ook de inheemse bevolking haar stem horen inzake publieke zorg en landverdeling.

De invloed van het leger is verder ingeperkt. Begin jaren negentig is de dienstplicht afgeschaft. De rol van het leger is gereduceerd tot het uitvoeren van taken aangaande nationale veiligheid, drugsbestrijding, illeg ale wapenhandel en het milieu.

De actuele politieke situatie is beschreven in het hoofdstuk geschiedenis.

Economie

Honduras werd in 1998 zwaar getroffen door de orkaan Mitch. Vooral de landbouwsector werd zwaar getroffen. Waar in eerste instantie een economische groei van 5% werd voorspeld, daalde deze tot 2,5%. In 1999 was het groeipercentage zelfs negatief. Het jaar 2000 liet weer een positief groeipercentage zien (4,8%). Deze groei werd met name veroorzaakt door de export van landbouwproducten en het toenemende toerisme.

Naast wederopbouw van het land en de economie had de regering zich een strak fiscaal beleid ten doel gesteld. Daarbij had zij de steun van het IMF waarmee zij een nieuwe tranche van het Poverty Reduction and Growth Framework (PRGF) overeenkwam. Dit beleid heeft Honduras sinds 1999 economisch herstel opgeleverd. In 2000 werd ingestemd met de toelating van Honduras tot het Heavily Indebted Poor Countries-initiatief. Dit betekende een internationale erkenning van het door Honduras gevoerde macro-economische, structurele en sociale beleid. Honduras kwam hierdoor in aanmerking voor een verlichting van de schuldendienst-verplichtingen met US$ 900 miljoen voor de komende jaren. Ook het privatiseringsprogramma zal worden voortgezet.

Het Poverty Reduction Strategy Paper (PRSP), een integraal kader voor de implementatie van armoedebestrijdingsmaatregelen, werd afgerond in augustus 2001 in nauwe consultatie met de multilaterale en bilaterale donoren en met de maatschappelijke groepen (NGO's). Implementatie van de overeengekomen maatregelen uit het PRSP omvat o.a. een anti-corruptiestrategie, hervorming van de sociale zekerheid, versterking van de financiƫle sector, verbetering van scholing en gezondheidszorg en van de effectiviteit van sociale vangnetten.

De economie van Honduras groeide in 2011,2012 en 2013 met respectievelijk 3,8%,3,9% en 2,8%. Momenteel (2018) groeit de economie ongeveer 5 % per jaar. Het BBP per hoofd van de bevolking bedraagt $5.600 (2017). 30% van de bevolking leeft onder de armoedegrens.

advertentie

HONDURAS LINKS

Advertenties
• Honduras verre reizen van ANWB
• Honduras Vliegtickets.nl
• Hotels Honduras
• Djoser Rondreis Honduras
• Autoverhuur Sunny Cars Honduras
• Rondreizen Honduras
• Boeken, ook tweedehands, over HONDURAS bij Bol.com

Nuttige links

Honduras Startnederland (N)
Reisinformatie Honduras (N)
Reizendoejezo - Honduras (N)
Rondreis Honduras (N)
Telefoongids Honduras (N)