Landenweb.nl

FEDERATIE MICRONESIE
Economie

To read about FEDERATED STATES OF MICRONESIA in English - click here

Hotels Trivago

Economie

Algemeen

De economie van de Federatie Micronesië is nog steeds erg afhankelijk van geld uit de Verenigde Staten. Als het 15 jaar durende verdrag (de Compact of Free Association die inhield dat de Federatie Micronesië jaarlijks een som geld krijgt in ruil voor exclusieve aanwezigheid van het Amerikaanse leger in dit gebied) tussen de Verenigde Staten en de Federatie afloopt, heeft men in totaal ca. 1,3 miljard dollar ontvangen. Het geld wordt gebruikt voor verbetering van de infrastructuur en het stimuleren van kleine bedrijvigheid. Als men echter goed kijkt is er weinig te zien van echte vooruitgang. Er zijn wat vliegveldjes bijgekomen en wat meer verharde wegen. Ook zijn er een aantal elektriciteitsprojecten gerealiseerd. Veel geld is hoogstwaarschijnlijk verdwenen in een aantal bodemloze putten.

Net als in andere Micronesische landen is de overheid van de Federatie de grootste werkgever met ca. twee derde van de totale beroepsbevolking. De balans tussen de import en de export is ernstig verstoord. Jaarlijks wordt er voor ongeveer 167 miljoen dollar geïmporteerd en maar voor ongeveer 88 miljoen dollar geëxporteerd! De belangrijkste exportpartners zijn Japan, de Verenigde Staten en Guam, de belangrijkste importpartners zijn de Verenigde Staten, Japan en Australië.

De wateren rondom de Federatie bevatten de meeste tonijn ter wereld. Jaarlijks wordt er voor ongeveer 250 miljoen dollar gevangen door met name Taiwanese en Chinese vissers. Deze betalen jaarlijks voor de visrechten tussen de 15 en 20 miljoen dollar. Na de Amerikaanse hulpgelden zijn dit de belangrijkste inkomsten voor de Federatie. Pogingen om een eigen visindustrie op te zetten mislukten tot nu toe. Levensmiddelen, machines en chemische goederen worden ingevoerd. Alle deelstaten bezitten internationale vliegvelden en de belangrijke havens bevinden zich in Kolonia (Pohnpei), Colonia (Yap), Lepukos (Chuuk), en Okat en Lelu (Kosrae).

Kosrae

De meeste mensen op Kosrae leven van de landbouw en de visserij die zich voornamelijk richt op de binnenlandse markt. Landbouwproducten als bananen, limoenen, mandarijntjes en taro worden op bescheiden schaal geëxporteerd naar o.a. Majuro, Pohnpei en Guam.

Het FSM Aquaculture Center produceert reuzenmosselen voor restaurants in Pohnpei en Chuuk. Fruitvleermuizen van het eiland Utwe worden verkocht als lekkernij aan Saipan. Het commercieel bevissen van de eigen wateren is vanwege de infrastructuur op Kosrae nog niet mogelijk.

advertentie

Pohnpei

Doordat de regering van de Federatie gevestigd is op Pohnpei werkt de meerderheid van de beroepsbevolking voor de regering. Landbouw is zeer belangrijk voor Pohnpei maar is nog steeds voornamelijk gericht op de binnenlandse markt. Het eiland herbergt de Ponape Agriculture & Trade School, de enige agrarische handelsschool van geheel Micronesië.

Pohnpei heeft ook een aantal peperplantages. Naast kopra, gewonnen uit het vruchtvlees van de kokosnoot, zijn zwarte en witte peper dan ook de belangrijkste exportproducten van Pohnpei. Andere kokosnoot-gerelateerde exportproducten zijn olie, zeep en shampoo. Recent is er een textielfabriek neergezet op Kosrae en een moderne manier van geld verdienen is het verkopen van internetdomeinnamen aan FM-radiostations (de internet-extensie van de Federated States of Micronesia is namelijk FM).

advertentie

Chuuk

Ook Chuuk is voor een groot deel afhankelijk van de gelden die beschikbaar komen door het verdrag met de Verenigde Staten (Compact). Dit geld zou voornamelijk gebruikt moeten worden voor sociale en economische projecten, maar wordt op dit moment vooral besteed aan het in stand houden van een enorm overheidsapparaat met meer dan 3000 ambtenaren. Regelmatig krijgt Chuuk dan ook kritiek van de andere deelstaten. De begroting van Chuuk vertoond elk jaar een forse tekort dat men probeert te verminderen door b.v. het schooljaar in te korten. De situatie liep dermate uit de hand dat zelfs het toeristenbureau enige jaren gesloten is geweest.

Volgens cijfers van de regering zou 20% van de beroepsbevolking op Chuuk werkloos zijn. In werkelijkheid ligt dit percentage waarschijnlijk veel hoger. De landbouw en de visserij zijn voornamelijk gericht op de binnenlandse markt. Men verbouwd voornamelijk broodfruit, kokosnoten, bananen en taro. Kopra levert wat inkomsten op. Chuuk heeft een kleine vissersvloot die vist voor de lokale markt.

Yap

Hoewel Yap zijn economische zaakjes het best voor elkaar heeft, is het geld van de Amerikanen ook hier nog onmisbaar. De landbouw en de visserij zijn gericht op de binnenlandse markt. De productie van kopra vindt vooral op de verafgelegen eilanden plaats. De betelnoten die op Yap verbouwd worden zijn van een uitstekend kwaliteit en worden zelfs geëxporteerd, hoewel sommige landen een importverbod hebben ingesteld omdat het als een drug beschouwd wordt.

In Kolonia is een textielfabriek gevestigd, de enige grote fabrieksactiviteit van de gehele Federatie. Het is een Taiwanese onderneming waar een paar honderd Chinezen op contractbasis werken, waardoor Yap alleen wat extra belastinginkomsten heeft. Het meeste textiel wordt verkocht aan de Verenigde Staten.

Het Amerikaanse visbedrijf Mid Atlantic leverde kortgeleden negen vissersschepen aan Yap. Visverwerkende activiteiten dragen tegenwoordig bij aan de economie van Yap en ook het toerisme speelt een steeds belangrijkere rol in de economie van het eiland.

Zeer opmerkelijk is het stenen geld dat vroeger gebruikt werd op Yap, en nu alleen nog maar af en toe bij speciale gelegenheden gebruikt wordt. In de Yapese taal wordt het geld "rai" genoemd. Het zijn grote platte stenen met een gat in het midden. Ze zijn wel tot 3,5 meter groot in doorsnee en wegen soms tussen de 4000 en 5000 kilogram! De grootte van de steen is niet altijd doorslaggevend voor de waarde ervan. De ouderdom en de geschiedenis van een steen dragen ook bij aan waarde van een steen. De stenen liggen vaak gewoon langs de kant van de weg, maar iedereen weet wie de eigenaar van de steen is, ook al verhuisd hij naar een ander eiland.

Japanners telden in 1929 13.281 stuks van deze"munten".

FEDERATIE MICRONESIE LINKS

Advertenties
• Hotels Micronesië
• Hotels Trivago
• Boeken, ook tweedehands, over FEDERATIE MICRONESIE bij Bol.com

Nuttige links

Reisinformatie Micronesia (N)
Reizendoejezo - Micronesië (N)

Bronnen

Galbraith, K. / Micronesia Lonely Planet

Levy, N.M. / Micronesia handbook Moon

CIA - World Factbook

BBC - Country Profiles

laatst bijgewerkt mei 2024
Samensteller: Arie Verrijp / Geert Willems