Landenweb.nl

BEIEREN
Planten en Dieren

To read about BAVARIA in English - click here

Hotels Trivago

Steden BEIEREN

München

Populaire bestemmingen DUITSLAND

Beieren

Planten en Dieren

Planten

Natuur en milieu staan de afgelopen tientallen jaren ook in Duitsland hoog op de politieke en maatschappelijke agenda. En net als in de rest van Duitsland zijn er ook in Beieren veel gebieden tot beschermd natuurgebied verklaard. Het eerste natuurgebied, Naturpark Altmühltal was zelfs gelegen in Beieren, het Nationalpark Bayerischer Wald heeft al sinds 1970 een beschermde status.

advertentie

Oud logo van 'Naturschutzgebiete', maar nog steeds in gebruik in BeierenFoto: Publiek domein

Beieren telt veel 'Naturschutzgebiete', de meeste liggen in het zuiden van de deelstaat. Beschermde landschappen worden 'Landschaftsschutzgebiete' genoemd en daar zijn er verspreid over heel Beieren ongeveer 500 van. Daarnaast zijn er nog een stuk of twintig 'Naturparke' en twee 'Nationalparke', het alpengebied bij Berchtesgaden (Nationalpark Berchtesgaden) en het al genoemde Nationalpark Bayerischer Wald.

advertentie

Nationalpark Bayerischer Wald of Beierse WoudFoto: Takmocsekretovanej! in het publieke domein

Door de verschillende landschapsvormen en bodengesteldheden is er een grote verscheidenheid aan planten, bomen, struiken en bomen in Beieren te vinden.

Uitgestrekte, donkere naaldwouden met met op veel plaatsen nagenoeg geen onderbegroeiing, zijn nog te vinden in het Bayerischer Wald, het Fichtelgebirge en het Rhöngebirge. Op de plaatsen waar de bossen minder dicht zijn en meer licht doorgelaten wordt, komen gemengde bossen voor met eiken, beuken, fijnsparren en grove dennen. De onderbegroeiing is hier wel aanwezig en bestaat uit bloemen, planten en struiken.

advertentie

Fichtelgebirge in Beieren is met dichte bossen bedektFoto: Adrian Michael CC 3.0 Unported no changes made

De hellingen van de noordelijke Alpen zijn tot ca. 600 meter hoogte geschikt gemaakt voor weiden en akkerbouw. De dalen tussen 600 en 1000 meter zijn over het algemeen bedekt met loofbomen als berk, eik, esdoorn, linde en kastanje. Vanaf 1000 meter worden de loofbomen langzaamaan vervangen door fijnsparren en zilverdennen, vanaf 1200 meter kunnen alleen naaldbomen zich nog handhaven. vanaf 1600 meter krijgen de alpenweides de overhand en staan er alleen her en der nog wat groepjes fijnsparren, lariksen, bergdennen en Siberische pijnbomen.

Vanaf 1800-2000 meter zijn de sterkste naaldbomen verdwenen en maken plaats voor mos-, grassoorten en laag struikgewas. De uitgestrekte groene alpenweiden zijn bezaaid met typische kruiden en alpenbloemen, die het harde klimaat overleven door behaarde bladeren en stengels. Bloemen die hier voorkomen zijn onder andere: alpenroosje, gele gentiaan, stengelloze gentiaan, gele alpenanemoon, peperboompje, steenroos, Turkse lelie, alpenviooltje, zilverkruid, Europse trollius, zilverdistel, akelei, venus- of vrouwenschoentje en de beroemdste bloem van de Alpen, het edelweiss.

advertentie

Edelweiss, ook in Beieren beroemdFoto: Rollopack in het publieke domein

De Noordelijke Kalkalpen hebben een totaal andere begroeiing dan de meer zuidelijk gelegen Alpengebieden. Dit komt niet alleen door de kalkhoudende bodem maar ook door het wat nattere en koudere klimaat, waardoor de boomgrens wat lager ligt dan in het zuiden van Beieren.

Dieren

advertentie

Steenarend, grote roofvogel in BeierenFoto: Rocky CC 2.0 Generic no changes made

Vroeger was er veel (groot)wild in Beieren, tegenwoordig komen op bescheiden schaal weer beren en lynxen voor of er zijn althans sporen van deze grote roofdieren gevonden. Verder komen gemzen, moeflons en de geherintroduceerde steenbokken voor op de hoger gelegen gedeelten van de Beierse Alpen, evenals sneeuwhazen en alpenmarmot of 'murmeltier'. Rond de sneeuwgrens komt ook de sneeuwmuis voor. Wilde zwijnen, reeën, marters en vossen leven in de bosgebieden.

advertentie

Alpenmarmot of MurmeltierFoto: François Trazzi CC 3.0 Unported no changes made

Een bijzondere ontdekking deed men in het jaar 1858 in Jachenau, gelegen tussen München en Innsbruck. 150 miljoen jaar geleden leefde daar de mini-dinosaurus Compsognathus, die nauwelijks groter was dan de huidige huiskat.

In de periode 1999-2006 werden er meer dan 350 vogelsoorten geteld in Beieren. Meest imposante verschijningen zijn natuurlijk roofvogels, waarvan de steenarend en de vale gier de grootste zijn.

Overzicht vogels in Beieren

aalscholverbladkoningbrilduiker
aasgierblauwborstbruine kiekendief
Adouins meeuwblauwe kiekendiefbuidelmees
Afrikaans purperhoenblauwe reigerbuizerd
alpengierzwaluwblauwvleugeltalingcasarca
alpenheggenmusblonde ruiterCetti's zanger
alpenkauwboerenzwaluwcirlgors
alpensneeuwhoenbokjecitroensijs
Amerikaanse oeverloperbontbekplevierDaurische klauwier
Amerikaanse smientbonte strandloperdodaars
appelvinkbonte vliegenvangerdraaihals
arendbuizerdboomkleverdrieteenspecht
auerhoenboomkruiperdrieteenstrandloper
Aziatische goudplevierboomleeuwerikduinpieper
baardmanboompieperdunbekmeeuw
Bairds strandloperboomvalkdwergaalscholver
bandsteltkluutbosrietzangerdwerggans
barmsijsbosruiterdwergmeeuw
beflijsterbosuildwergooruil
bergeendbraamsluiperdwerguil
bergfluiterbrandganseider
bijeneterbreedbekstrandloper (foto)ekster

Breedbekstrandloper komt voor in BeierenFoto: Tokumi in het publieke domein

Europese kanariegrauwe franjepootgrote zee-eend
fazantgrauwe gansgrote zilverreiger
fitisgrauwe gorsgrutto
flamingograuwe kiekendiefhalsbandparkiet
fluitergrauwe klauwierhavik
fratergrauwe vliegenvangerhazelhoen
fuutgrielheggenmus
gaaigrijskopspechtholenduif
geelgorsgrijze gorshop
geelpootmeeuwgrijze wouwhoutduif
gekraagde roodstaartgroene spechthoutsnip
gele kwikstaartgroenlinghuismus
geoorde fuutgroenpootruiterhuiszwaluw
gestreepte strandlopergrote bonte spechtijsduiker
gierzwaluwgrote Canadese gansijseend
glanskopgrote franjepootijsvogel
goudhaangrote gele kwikstaartkalanderleeuwerik
goudpleviergrote karekietkanoet
goudvinkgrote lijsterkauw
grasmusgrote mantelmeeuwkeep
graspiepergrote trapkemphaan
grauwe fitisgrote zaagbek (foto)kerkuil

Grote zaagbek, vogel die voorkomt in BeierenFoto: Quartl CC 3.0 Unported no changes made

kievitkoperwiekmiddelste bonte specht
klein waterhoenkorhoenmiddelste zaagbek
kleine bonte spechtkortteenleeuwerikmorinelplevier
kleine Canadese ganskraanvogelnachtegaal
kleine karekietkrakeendnachtzwaluw
kleine mantelmeeuwkramsvogelNijlgans
kleine plevierkrekelzangernonnetje
kleine strandloperkrombekstrandlopernoordse stern
kleine vliegenvangerkrooneendnotenkraker
kleine zilverreigerkruisbekoehoe
kleine zwaankuifduikerOeraluil
kleine zwartkopkuifeendoeverloper
kleinste jagerkuifleeuwerikoeverzwaluw
kleinste strandloperkuifmeesooievaar
kluutkwakortolaan
kneukwartelpaapje
knobbelzwaankwartelkoningparelduiker
koekoeklepelaarpatrijs
koereigermandarijneendpestvogel
kokmeeuwmatkoppijlstaart
kolgansmeerkoetpimpelmees
koolmeesmerelpoelruiter (foto)

Poelruiter, vogel die voorkomt in BeierenFoto: Jason Girvan CC 3.0 Unported no changes made

poelsniproodhalsgansslobeend
Pontische meeuwroodkeelduikersmelleken
porseleinhoenroodkeelpiepersmient
purperreigerroodkopklauwiersneeuwgors
putterroodmussneeuwvink
raafroodpootvalksnor
ralreigerroodstuitzwaluwsperwer
ransuilrosse franjepootsperwergrasmus
regenwulprosse gruttospotvogel
reuzensternrosse stekelstaartspreeuw
rietgansrotganssprinkhaanzanger
rietgorsrotsduifstaartmees
rietzangerrotskruipersteenarend
ringmusrotszwaluwsteenloper
ringpootbuizerdroze pelikaansteenpatrijs
ringsnaveleendruigpootuilsteenuil
rode wouwscharrelaarsteppekiekendief
roekscholekstersteppekievit
roerdompschreeuwarendsteppevorkstaartplevier
roodborstsijsstormmeuw
roodborsttapuitslangenarendstrandplevier
roodhalsfuut (foto)slechtvalkstruikrietzanger

Roodhalsfuur, vogel die voorkomt in BeierenFoto: Donna Dewhurst in het publieke domein

tafeleendwaterralwulp
taigaboomkruiperwaterrietzangerzanglijster
tapuitwatersnipzeearend
Temmincks strandloperwaterspreeuwzilvermeeuw
terekruiterwespendiefzilverplevier
tjiftjafwestelijke rifreigerzomertaling
topperwielewaalzomertortel
torenvalkwilde eendzwarte ibis
tuinfluiterwilde zwaanzwarte kraai
tureluurwinterkoningzwarte mees
Turkse tortelwintertalingzwarte ooievaar
vale gierwitgatzwarte roodstaart
veldleeuwerikwithalsvliegenvangerzwarte ruiter
velduilwitkopeendzwarte specht
vinkwitkopgorszwarte stern
visarendwitkruintapuitzwarte wouw
visdiefwitoogeendzwarte zee-eend
vorkstaartmeeuwwitrugspechtzwartkop
vorkstaartplevierwitte kwikstaartzwartkopgors
vuurgoudhaanwitvleugelsternzwartkopmeeuw
waterhoenwitwangstern
waterpieperwoudaap (foto)

Woudaap, vogel die voorkomt in BeierenFoto: Martin Mecnarowski CC 3.0 no changes made

In Beieren zijn tot nu toe 25 vleermuissoorten geconstateerd, bijna allemaal behorende tot de familie der gladneuzen. De grote en kleine hoefijzerneus behoren tot de familie der hoefijzerneuzen. Vleermuizen hebben het graag warm, dus hoe meer naar het zuiden van de deelstaat hoe meer vleermuizen men kan tegenkomen. In het noorden zijn 21 soorten gevonden, in het zuiden 25.

De franjestaart wordt bedreigd in Beieren foto: KuebiFoto:Kuebi CC 3.0 Unported no changes made

De vleermuis die het vaakst voorkomt is de grootoorvleermuis, die ook wel bruine vleermuis of gewone grootoorvleermuis genoemd wordt. Vleermuisexperts schatten in dat er nog zo'n 135.000 exemplaren in Beieren rondvliegen. Met een lichaamslengte van bijna acht centimeter is deze soort, naast de rosse vleermuis of vroegvlieger, ook een van de grootste soorten die in Beieren voorkomt. Deze vleermuizen hebben dus een klein lichaam, daarentegen is de vleugelspanwijdte van veertig centimeter enorm. De kleinste vleermuis van Beieren is de gewone dwergvleermuis, die maar vier centimeter groot wordt en in een luciferdoosje past.

Bijna alle vleermuissoorten worden bedreigd in hun voortbestaan, sommige worden zelfs met uitsterven bedreigd. Zo bestaat er van de grote hoefijzerneus nog maar één kolonie in Duitsland, in Hohenburg, net ten oosten van Nürnberg. Ook de kleine hoefijzerneus is zeer zeldzaam, komt alleen nog in het zuiden van Oberbayern voor. Van de 25 soorten neemt de populatie van tien soorten weer redelijk toe, ondanks bijvoorbeeld een massaslachting onder vleermuizen door windmolens, men schat dat jaarlijks zo'n 250.000 vleermuizen direct of indirect gedood worden door (het geluid van) windmolens.

In Beieren voorkomende vleermuissoorten

baardvleermuisgrote hoefijzerneusnoordse vleermuis
Bechsteins vleermuisingekorven of wimpervleermuisrosse vleermuis of vroegvlieger
bosvleermuiskleine dwergvleermuisruige dwergvleermuis
Brandts vleermuiskleine hoefijzerneusSavi's dwergvleermuis
franjestaartlaatvliegertweekleurige vleermuis
gewone dwergvleermuismeervleermuisvale vleermuis
grijze grootoorvleermuismops- of dwarsoorvleermuiswatervleermuis
grootoor-, bruine of gewone grootoorvleermuisnimfvleermuis

In geheel Beieren, maar vooral in de natuurgebieden, komen veel vlindersoorten vooral, zowel nacht- als dagvlinders. Zeldzaam is de in het hooggebergte voorkomende apollovlinder.

Apollovlinder, zeldzaam in BeierenFoto: Publiek domein

In Beieren voorkomende nachtvlinders

aardappelstengelboorderbosgrasuileenstreepgrasuilgewone worteluil
agaatvlinderbraamvlinderegelskopboordergoudhaaruil
akelei-uilbrede w-uilelzenuilgoudvenstertje
akkerwinde-uilbreedbandhuismoedergamma-uilgraswortelvlinder
berkeneenstaartbruine daguilgeel weeskindgrauwe grasuil
beukeneenstaartbruine herfstuilgeelbruine houtuilgrauwe monnik
bijvoetmonnikbruine sikkeluilgeelbruine vlekuilgrauwe stofuil
blauw weeskindbruine snuituilgeelvleugeluilgroene weide-uil
bleekschouderuilbruine zwartstipuilgekraagde grasuilgroente-uil
bleke eenstaartdiana-uilgelijnde grasuilgrote bosbesuil
bleke grasuildonkere jota-uilgelijnde silene-uilgrote piramidevlinder
bleke grasworteluildonkere marmeruilgelobd halmuiltjegrote worteluil
boksbaardvlinderdonkere winteruilgemarmerd heide-uiltjehaarbos
bont schaapjedonkergroene korstmosuilgetekende gamma-uilhalmrupsvlinder
bonte grasuildrielijnuilgevlamde grasuilhazelaaruil
bonte marmeruildrietandgevlamde uilhelmkruidvlinder
boogsnuituildubbelstipvoorjaarsuilgevlekte groenuilhoeklijnuil
bosbesuildwerghuismoeder (foto)gewone gouduilhopsnuituil

Dwerghuismoeder, nachtvlinder uit Beieren Foto: Bj.schoenmakers in het publieke domein

huismoederlichtgrijze uilrood weeskindvuursteenvlinder
huisuillindegouduilroodbont heide-uiltjewachtervlinder
hyenameidoornuilruituilwikke-uil
karmozijnrood weeskindmeldevlinderschaaruilwilgenweeskind
katoendaguilmi-vlinderschedelsdragerwitstipgrasuil
kleine breedbandhuismoedernunvlinderschijn-nonvlinderwitte l-uil
kleine manteluiloranje o-vlinderschilddragerwolfsmelkuil
kleine voorjaarsuilorvlinderstompvleugelgrasuilzilverhaak
komma-uilpaddenstoeluilstro-uiltjezilverstreep
kompassla-uilpanteruiltjetweestip-orvlinderzilvervenster
kooluilpiramidevlindertweestreepgrasuilzuidelijke grasuil
koperuilpopulierenvoorjaarsuiltweestreepvoorjaarsuilzuidelijke stofuil
krakelingpsi-uilvariabele silene-uilzuringuil
kuifvlinderpurperuiltjevariabele voorjaarsuilzwart weeskind
kweekgrasuilrandvlekuilvierkantvlekuilzwarte c-uil
lente-orvlinderroesjevlasbekuiltjezwarte toortsvlinder
levervlekroestuilvlekdaguilzwartstipvlinder
lichte daguilroetvlek (foto)volgelingzwartvlekwinteruil

Roetvlek, Beierse nachtvlinderFoto: Dumi CC 3.0 Unported no changes made

Beierse dagvlinders

aardbeivlinderbont dikkopjedonker pimpernelblauwtjegroot dikkopje
adonisblauwtjebont zandoogjedonker spikkeldikkopjegroot geaderd witje
alpenbergerebiabontoogerebiadonkere erebiagroot koolwitje
alpenblauwtjeboomblauwtjeduinparelmoervlindergroot spikkeldikkopje
alpenhooibeestjeboserebiadwergblauwtjegrote erebia
alpenspikkeldikkopjebosparelmoervlinderdwergdikkopjegrote ijsvogelvlinder
apollovlinderbosrandparelmoervlindereikenpagegrote parelmoervlinder
argusvlinderboswitjeesparcetteblauwtjegrote vos
atalantaboszandooggeelsprietdikkopjegrote weerschijnvlinder
berg geaderd witjebremvlindergeelvlekbergerebiaheideblauwtje
bergerebiaBretons spikkeldikkopjegehakkelde aureliaheivlinder
bergluzernevlinderbruin blauwtjegele luzernevlinderherdersparelmoervlinder
bergresedawitjebruin dikkopjegentiaanblauwtjeheremiet
bergspikkeldikkopjebruin zandoogjegetand blauwtjehooibeestje
blauwe ijsvogelvlinderbruine eikenpagegewone dauwerebiaicarusblauwtje
blauwe vuurvlinderbruine vuurvlindergewone zijde-erebiaiepenpage
blauwoogvlindercitroenvlindergletsjervlinderkaasjeskruiddikkopje
bleek blauwtjedagpauwooggoudooghooibeestjekalkgraslanddikkopje
blinde bergerebiadambordjegrauw zandoogjekeizersmantel
bloemenblauwtjedistelvlinder (foto)groentjeklaverblauwtje

Rouwmantel of koningsmantel, Beierse dagvlinderFoto: Stemonitis CC 2.5 Unported no changes made

BEIEREN LINKS

Advertenties
• ANWB vakantie boeken Beieren
• Beieren Tui Reizen
• Hotels Trivago
• Duitsland per Trein
• Beieren Hotels
• Auto huren in Munchen
• Boeken, ook tweedehands, over BEIEREN bij Bol.com

Nuttige links

Beieren Startnederland (N+E)
Startpagina Beieren (N)

Bronnen

BBC - Country Profiles

CIA - World Factbook

Di Duca, Marc / Munich, Bavaria & the Black Forest

Lonely Planet

Egert-Romanowska, Joanna / Duitsland

Van Reemst

Meyer, Marion / Beieren

ANWB

Oberbayern : bayerisches Alpenvorland

Baedeker

Wikipedia

 

laatst bijgewerkt april 2024
Samensteller: Arie Verrijp / Geert Willems