Steden ARMENIE

Samenleving   

Staatsinrichting

Armenie Parlementsgebouw Foto:Serouj Ourishian

In een nationaal referendum in 1995 werd een nieuwe Grondwet goedgekeurd ter vervanging van de Grondwet van 1978 die nog uit het sovjettijdperk stamde. In 2003 werd een referendum gehouden over verschillende grondwetswijzigingen om de macht van de president terug te dringen. Dit referendum werd echter ongeldig door een te lage opkomst. Er zijn nu nieuwe voorstellen om de scheiding van machten te verbeteren.

De president neemt in het Armeense staatsbestel een centrale positie in. Hij wordt rechtstreeks gekozen voor een periode van vijf jaar. De uitvoerende macht ligt bij de regering van de republiek; deze is samengesteld uit de minister-president en overige ministers. De minister-president wordt benoemd door de president. Op advies van de minister-president benoemt de president vervolgens de overige ministers. Daarnaast benoemt de president de regionale gouverneurs. Als gevolg hiervan is het systeem nog altijd sterk gecentraliseerd.

De wetgevende macht ligt bij het parlement. Deze bestaat uit volgens de grondwet uit 131 gedeputeerden, gekozen voor 4 jaar. De pro-presidentiële Republikeinse Partij is de grootste partij en vormt samen met de Armeense Revolutionaire Federatie (ARF) en Land van Recht een coalitie.

De president staat aan het hoofd van de Hoge Raad. De minister van Justitie en de procureur-generaal zijn plaatsvervangend hoofd van deze raad. Voor militairen bestaat er een separaat gerechtshof.

Formeel is in Armenië de scheiding der machten doorgevoerd, in de praktijk baart de uitvoering van deze scheiding zorgen. Vooral de rechterlijke macht staat onder druk van de uitvoerende en de wetgevende macht.

Politiek

Robert Kocharyan Armenie FotoPubliek domein

In 1998 werd Kocharian tot president van Armenië gekozen. Het verkiezingsresultaat was omstreden. Internationale waarnemers constateerden verkiezingsfraude. Zowel de parlements- als de presidentsverkiezingen van 2003 waren controversieel. Na afloop hiervan en van het referendum van 2003 begon de oppositie met een maandenlange boycot van het parlement, die tot op heden wordt gehandhaafd.

In april 2004 vonden er grote demonstraties van de oppositie plaats. De oppositie blijft echter zwak en verdeeld. Wel is door de demonstraties de positie van de president verzwakt. Er lopen daarnaast nu nieuwe voorstellen voor grondwetswijzigingen, waardoor de spanning tussen president en oppositie kan worden verminderd.

Belangrijkste onderdeel van de binnenlandse politiek is de situatie rondom Nagorny-Karabach. Ondanks verschillende vredesonderhandelingen lijkt een definitieve oplossing voorlopig nog niet in zicht. Andere prioriteiten zijn de bestrijding van corruptie en de informele economie en verbetering van zowel de politieke als de economische stabiliteit.

Er valt weinig lijn te ontdekken in de binnenlandse politieke ontwikkelingen in Armenië. De politieke arena in het land wordt nog vaak beheerst door deelbelangen en minder door inhoud van beleid en democratische controle. V

Voor de actuele politieke situatie zie hoofdstuk geschiedenis.

Economie

Export Armenie Foto:R Haussmann, Cesar Hidalgo, et. al.

Het uiteenvallen van de Sovietunie, het conflict in Nagorny-Karabach en de gevolgen van de aardbeving van 1988 hebben het land in een algehele economische malaise gebracht, waar het moeilijk uit kon komen.

De laatste jaren maakt de economie echter een snelle groei door. Door hogere lonen is de binnenlandse vraag gegroeid, wat één van de oorzaken is van de groei van het BBP. Dankzij een strikt monetair beleid is de inflatie laag. Wel is er een continue appreciatie van de dram, waardoor Armeense exporten duurder worden. De bevolking heeft weinig vertrouwen in de munteenheid, getuige het feit dat vele bankrekeningen in dollars aangehouden worden.

Hoewel de belastinginning in de afgelopen jaren sterk verbeterd is, blijft dit een vrij laag percentage van het BNP. Er is sprake van een constant begrotingstekort. Dit wordt vooral veroorzaakt door sociale uitgaven in het kader van de armoedeverminderingsstrategie.

Verder is er een voortdurend tekort op de lopende rekening. Dit wordt gefinancierd door leningen en buitenlandse directe investeringen (BDI). De BDI zijn de afgelopen jaren sterk gestegen. Vermeldenswaardig is het snelle dalen van de ratio schulden/BBP.

Een groot deel van de bedrijven is geprivatiseerd. Voor de overige bedrijven verloopt het proces moeizamer. Investeerders worden vaak afgeschrikt door het Karabach-conflict. Vanwege de economische blokkade van Turkije en Azerbeidzjan is exporteren moeilijk, maar Armenië heeft nieuwe exportroutes ontwikkeld via Georgië en Iran. Volgens het IMF liggen de kansen voor Armenië thans op economische ontwikkeling in activiteiten waarin het relatief grote ‘human capital’ van het land benut zou kunnen worden.

De Armeense diaspora vormt een belangrijke bron van inkomsten. Door de diaspora valt het vele Armeniërs niet moeilijk hun weg te vinden naar het buitenland. Zo zijn er circa 2 miljoen Armeniërs in de Russische Federatie, 1 miljoen in de Verenigde Statenen een half miljoen in Frankrijk. Er is sprake van een grote “braindrain”.


ARMENIE LINKS

Advertenties
• Hotels Armenie
• Cheaptickets Armenie
• Sawadee Armenie
• Armenie WTC
• Armenie Kras Reizen
• Vergelijk Vliegtickets vanaf Schiphol
• Autoverhuur Sunny Cars Armenië
• Jerevan Vliegtickets Tix.nl
• Transport Armenië - TTS Quality Logistics B.V
• Eliza was here

Nuttige links

Armemië Startkabel (N)
Armenie Startnederland (N+E)
Reisinformatie Armenië (N)
Reizendoejezo – Armenië (N)
Romans over Armenië (N)
Startpagina Armenië (N)
Stichting Menua: Help kansarme kinderen en bejaarden in Armenië
Telefoongids Armenië
Willgoto Armenië (N)
Schrijf uw artikel over ARMENIE

Bronnen

Elmar Landeninformatie

CIA - World Factbook

BBC - Country Profiles

laatst bijgewerkt mei 2018
Samensteller: Arie Verrijp / Geert Willems