Landenweb.nl

ARMENIE
Samenleving

To read about ARMENIA in English - click here

Armenie Tui Reizen

Steden ARMENIE

Jerevan

Samenleving

Staatsinrichting

advertentie

Armenie ParlementsgebouwPhoto: Serouj Ourishian CC 3.0 Unported no changes made

In een nationaal referendum in 1995 werd een nieuwe Grondwet goedgekeurd ter vervanging van de Grondwet van 1978 die nog uit het sovjettijdperk stamde. In 2003 werd een referendum gehouden over verschillende grondwetswijzigingen om de macht van de president terug te dringen. Dit referendum werd echter ongeldig door een te lage opkomst. Er zijn nu nieuwe voorstellen om de scheiding van machten te verbeteren.

De president neemt in het Armeense staatsbestel een centrale positie in. Hij wordt rechtstreeks gekozen voor een periode van vijf jaar. De uitvoerende macht ligt bij de regering van de republiek; deze is samengesteld uit de minister-president en overige ministers. De minister-president wordt benoemd door de president. Op advies van de minister-president benoemt de president vervolgens de overige ministers. Daarnaast benoemt de president de regionale gouverneurs. Als gevolg hiervan is het systeem nog altijd sterk gecentraliseerd.

De wetgevende macht ligt bij het parlement. Deze bestaat uit volgens de grondwet uit 131 gedeputeerden, gekozen voor 4 jaar. De pro-presidentiële Republikeinse Partij is de grootste partij en vormt samen met de Armeense Revolutionaire Federatie (ARF) en Land van Recht een coalitie.

De president staat aan het hoofd van de Hoge Raad. De minister van Justitie en de procureur-generaal zijn plaatsvervangend hoofd van deze raad. Voor militairen bestaat er een separaat gerechtshof.

Formeel is in Armenië de scheiding der machten doorgevoerd, in de praktijk baart de uitvoering van deze scheiding zorgen. Vooral de rechterlijke macht staat onder druk van de uitvoerende en de wetgevende macht.

advertentie

Politiek

advertentie

Robert Kocharyan ArmeniePhoto: Publiek domein

In 1998 werd Kocharian tot president van Armenië gekozen. Het verkiezingsresultaat was omstreden. Internationale waarnemers constateerden verkiezingsfraude. Zowel de parlements- als de presidentsverkiezingen van 2003 waren controversieel. Na afloop hiervan en van het referendum van 2003 begon de oppositie met een maandenlange boycot van het parlement, die tot op heden wordt gehandhaafd.

In april 2004 vonden er grote demonstraties van de oppositie plaats. De oppositie blijft echter zwak en verdeeld. Wel is door de demonstraties de positie van de president verzwakt. Er lopen daarnaast nu nieuwe voorstellen voor grondwetswijzigingen, waardoor de spanning tussen president en oppositie kan worden verminderd.

Belangrijkste onderdeel van de binnenlandse politiek is de situatie rondom Nagorny-Karabach. Ondanks verschillende vredesonderhandelingen lijkt een definitieve oplossing voorlopig nog niet in zicht. Andere prioriteiten zijn de bestrijding van corruptie en de informele economie en verbetering van zowel de politieke als de economische stabiliteit.

Er valt weinig lijn te ontdekken in de binnenlandse politieke ontwikkelingen in Armenië. De politieke arena in het land wordt nog vaak beheerst door deelbelangen en minder door inhoud van beleid en democratische controle.

Voor de actuele politieke situatie zie hoofdstuk geschiedenis.

Economie

advertentie

Export ArmeniePhoto: R Haussmann, Cesar Hidalgo, et. al. CC 3.0 Unported no changes made

Onder het oude centrale planningssysteem van de Sovjet-Unie ontwikkelde Armenië een moderne industriële sector die gereedschappen, werktuigen, textiel en andere industrieproducten leverde aan zusterrepublieken, in ruil voor grondstoffen en energie. Sindsdien is Armenië overgeschakeld op kleinschalige landbouw en heeft het afstand genomen van de grote agro-industriële complexen uit het Sovjettijdperk. Armenië heeft slechts twee open handelsgrenzen, Iran en Georgië, omdat de grenzen met Azerbajdzjan en Turkije sinds 1991 en 1993 gesloten zijn als gevolg van het voortdurende conflict tussen Armenië en Azerbajdzjan over de separatistische regio Nagorno-Karabach.
Armenië trad in januari 2003 toe tot de Wereldhandelsorganisatie. De regering heeft de laatste jaren enige verbeteringen aangebracht in de belasting- en douaneadministratie, maar de anticorruptiemaatregelen zijn grotendeels ondoeltreffend gebleken. Armenië zal aanvullende economische hervormingen moeten doorvoeren en de rechtsstaat moeten versterken om zijn economische groei te verhogen en het concurrentievermogen en de werkgelegenheidskansen te verbeteren, vooral gezien zijn economisch isolement ten opzichte van Turkije en Azerbeidzjan.
De geografische isolatie van Armenië, de smalle exportbasis en de wijdverbreide monopolies in belangrijke bedrijfssectoren hebben het land bijzonder kwetsbaar gemaakt voor de volatiliteit van de mondiale grondstoffenmarkten en de economische uitdagingen in Rusland. Armenië is sterk afhankelijk van Russische commerciële en overheidssteun, aangezien de meeste belangrijke Armeense infrastructuur in Russische handen is en/of door Rusland wordt beheerd, vooral in de energiesector. De overmakingen van in Rusland werkende expats bedragen ongeveer 12-14% van het bruto binnenlands product. Armenië trad in januari 2015 toe tot de door Rusland geleide Euraziatische Economische Unie, maar bleef in november 2017 geïnteresseerd in nauwere banden met de EU. De stijgende overheidsschuld van Armenië brengt Jerevan ertoe zijn begrotingsbeleid aan te scherpen; het bedrag nadert de in de nationale wetgeving vastgestelde drempel voor de verhouding tussen schuld en bbp, in 2020 iets meer dan 37 miljard Amerikaanse dollars.

De Euraziatische Economische Unie is een internationale organisatie voor regionale economische integratie. Zij heeft internationale rechtspersoonlijkheid en is opgericht bij het Verdrag betreffende de Euraziatische Economische Unie.
De Euraziatische Economische Unie voorziet in vrij verkeer van goederen, diensten, kapitaal en arbeid en voert een gecoördineerd, geharmoniseerd en eengemaakt beleid in de sectoren die in het Verdrag en de internationale overeenkomsten binnen de Unie zijn vastgesteld.
De lidstaten van de Euraziatische Economische Unie zijn de Republiek Armenië, de Republiek Belarus, de Republiek Kazachstan, de Republiek Kirgizië en de Russische Federatie.
De Unie werd opgericht om het concurrentievermogen van en de samenwerking tussen de nationale economieën te verbeteren en een stabiele ontwikkeling te bevorderen om de levensstandaard van de volkeren van de lidstaten te verhogen.

advertentie
Thermische energiecentrale Hrazdan, Armenië
Photo: Beko Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International no changes made

ARMENIE LINKS

Advertenties
• Djoser Armenie Rondreis
• Vliegticket Armenie boeken? VliegenNaar
• Armenie Tui Reizen
• Hotels Trivago
• Rondreis Armenie
• Hotels Armenie
• Transport Armenië - TTS Quality Logistics B.V
• Autoverhuur Sunny Cars Armenië
• Boeken, ook tweedehands, over ARMENIE bij Bol.com

Nuttige links

Armemië Startkabel (N)
Armenie Startnederland (N+E)
Reisinformatie Armenië (N)
Reizendoejezo – Armenië (N)
Startpagina Armenië (N)

Bronnen

BBC - Country Profiles

CIA - World Factbook

Elmar Landeninformatie

Holding, Deirdre / Armenia : with Nagorno Karabagh
Bradt

laatst bijgewerkt oktober 2023
Samensteller: Arie Verrijp / Geert Willems