Landenweb.nl

ARMENIE
Bevolking

To read about ARMENIA in English - click here

Armenie Tui Reizen

Steden ARMENIE

Jerevan

Bevolking

advertentie

Armenie Bevolking bij een kerkdienstPhoto: Shaun Dunphy CC 2.0 Generic no changes made

De bevolking van Armenië bereikte eind jaren tachtig van de vorige eeuw een piek van bijna 3,7 miljoen, maar is sinds de onafhankelijkheid in 1991 sterk gedaald tot iets meer dan 3 miljoen in 2021, grotendeels als gevolg van het dalende vruchtbaarheidscijfer, het stijgende sterftecijfer en het negatieve netto-emigratiecijfer.
Het totale vruchtbaarheidscijfer (het gemiddelde aantal kinderen dat per vrouw wordt geboren) daalde voor het eerst tot onder het vervangingsniveau van 2,1 aan het eind van de jaren 1990 en schommelt al meer dan 15 jaar rond de 1,6-1,65. In een poging om het geboortecijfer te verhogen, heeft de regering de kinderbijslag uitgebreid, waaronder een aanzienlijke verhoging van het eenmalige bedrag voor het krijgen van een eerste en tweede kind en een verhoging van het maandelijkse bedrag voor moeders van kinderen jonger dan twee jaar.
Het omkeren van de netto negatieve migratie blijft echter het grootste obstakel voor het stabiliseren of verhogen van de bevolkingsgroei. Door emigratie verliest Armenië niet alleen individuen, maar ook de kinderen die de emigranten meenemen naar het buitenland.

Het grootste deel van de bevolking van Armenië leeft in de noordelijke helft van het land; in de hoofdstad Jerevan wonen meer dan vijf keer zoveel mensen als in Gyumri, de tweede stad van het land.

In Armenië wonen iets meer dan 3 miljoen mensen (2022: 3.000.736). De bevolkingsdichtheid is 106 inwoners per vierkante kilometer.

De bevolking bestaat voor 98 % uit etnische Armeniërs. Verder zijn er kleine groepen Koerden (Jezidi), Russen, Joden, Grieken en Bahahai (zigeuners).

Armenië kent een lange geschiedenis van migratie, soms gedwongen en soms vrijwillig. De grote diaspora is divers en verspreid over de hele wereld. Sterk uiteenlopende schattingen suggereren dat de Armeense diaspora 5,9 miljoen mensen telt, wat het aantal Armeniërs in Armenië ruimschoots overtreft. Armeniërs stichtten gemeenschappen in het buitenland, van het oude Egypte, Griekenland en Rome tot Rusland en Amerika, waar ze actief waren als ambachtslieden, kooplieden en andere beroepen.
In de 20e eeuw waren er verschillende golven van Armeense migratie. In de nasleep van de Armeense genocide in 1915 vluchtten honderdduizenden overlevenden naar gemeenschappen in de Kaukasus (inclusief het huidige Armenië), Libanon, Syrië, Iran, Europa en Rusland en vestigden nieuwe gemeenschappen in Afrika en Amerika. In de jaren 1930 deporteerden de Sovjets duizenden Armeniërs naar Siberië en Centraal-Azië. Na de Tweede Wereldoorlog moedigden de Sovjets de Armeense diaspora in Frankrijk, het Midden-Oosten en Iran aan om terug te keren naar het Armeense thuisland om de bevolkingsgroei aan te moedigen na de aanzienlijke verliezen van de mannelijke beroepsbevolking tijdens de oorlog.
Na de Armeense onafhankelijkheid in 1991 zorgden de economische neergang en de hoge werkloosheid ervoor dat honderdduizenden Armeniërs op zoek gingen naar betere economische kansen, voornamelijk in Rusland, maar ook in de Verenigde Staten, voormalige Sovjetstaten en Europa. In het begin van de jaren 1990 vluchtten honderdduizenden Armeniërs van Azerbeidzjan naar Armenië vanwege het voortdurende conflict over Nagorno-Karabach, maar velen van hen emigreerden vervolgens naar het buitenland, vooral naar Rusland en de Verenigde Staten. Toen de economie eind jaren 90 stabieler werd, nam de permanente emigratie af, maar Armeniërs bleven tijdelijk seizoenswerk zoeken in Rusland. De overmakingen die gezinnen ontvangen van familieleden die in het buitenland werken, zijn van cruciaal belang voor Armeense huishoudens en de economie van het land.

advertentie
Armeense diaspora
Photo: Manger555 CC Attribution-Share Alike 3.0 Unported no changes made

advertentie

ARMENIE LINKS

Advertenties
• Djoser Armenie Rondreis
• Vliegticket Armenie boeken? VliegenNaar
• Armenie Tui Reizen
• Hotels Trivago
• Rondreis Armenie
• Hotels Armenie
• Transport Armenië - TTS Quality Logistics B.V
• Autoverhuur Sunny Cars Armenië
• Boeken, ook tweedehands, over ARMENIE bij Bol.com

Nuttige links

Armemië Startkabel (N)
Armenie Startnederland (N+E)
Reisinformatie Armenië (N)
Reizendoejezo – Armenië (N)
Startpagina Armenië (N)

Bronnen

BBC - Country Profiles

CIA - World Factbook

Elmar Landeninformatie

Holding, Deirdre / Armenia : with Nagorno Karabagh
Bradt

laatst bijgewerkt april 2024
Samensteller: Arie Verrijp / Geert Willems