Landenweb.nl

ARMENIE
Economie

To read about ARMENIA in English - click here

Armenie Tui Reizen

Steden ARMENIE

Jerevan

Economie

advertentie

Export ArmeniePhoto: R Haussmann, Cesar Hidalgo, et. al. CC 3.0 Unported no changes made

Onder het oude centrale planningssysteem van de Sovjet-Unie ontwikkelde Armenië een moderne industriële sector die gereedschappen, werktuigen, textiel en andere industrieproducten leverde aan zusterrepublieken, in ruil voor grondstoffen en energie. Sindsdien is Armenië overgeschakeld op kleinschalige landbouw en heeft het afstand genomen van de grote agro-industriële complexen uit het Sovjettijdperk. Armenië heeft slechts twee open handelsgrenzen, Iran en Georgië, omdat de grenzen met Azerbajdzjan en Turkije sinds 1991 en 1993 gesloten zijn als gevolg van het voortdurende conflict tussen Armenië en Azerbajdzjan over de separatistische regio Nagorno-Karabach.
Armenië trad in januari 2003 toe tot de Wereldhandelsorganisatie. De regering heeft de laatste jaren enige verbeteringen aangebracht in de belasting- en douaneadministratie, maar de anticorruptiemaatregelen zijn grotendeels ondoeltreffend gebleken. Armenië zal aanvullende economische hervormingen moeten doorvoeren en de rechtsstaat moeten versterken om zijn economische groei te verhogen en het concurrentievermogen en de werkgelegenheidskansen te verbeteren, vooral gezien zijn economisch isolement ten opzichte van Turkije en Azerbeidzjan.
De geografische isolatie van Armenië, de smalle exportbasis en de wijdverbreide monopolies in belangrijke bedrijfssectoren hebben het land bijzonder kwetsbaar gemaakt voor de volatiliteit van de mondiale grondstoffenmarkten en de economische uitdagingen in Rusland. Armenië is sterk afhankelijk van Russische commerciële en overheidssteun, aangezien de meeste belangrijke Armeense infrastructuur in Russische handen is en/of door Rusland wordt beheerd, vooral in de energiesector. De overmakingen van in Rusland werkende expats bedragen ongeveer 12-14% van het bruto binnenlands product. Armenië trad in januari 2015 toe tot de door Rusland geleide Euraziatische Economische Unie, maar bleef in november 2017 geïnteresseerd in nauwere banden met de EU. De stijgende overheidsschuld van Armenië brengt Jerevan ertoe zijn begrotingsbeleid aan te scherpen; het bedrag nadert de in de nationale wetgeving vastgestelde drempel voor de verhouding tussen schuld en bbp, in 2020 iets meer dan 37 miljard Amerikaanse dollars.

De Euraziatische Economische Unie is een internationale organisatie voor regionale economische integratie. Zij heeft internationale rechtspersoonlijkheid en is opgericht bij het Verdrag betreffende de Euraziatische Economische Unie.
De Euraziatische Economische Unie voorziet in vrij verkeer van goederen, diensten, kapitaal en arbeid en voert een gecoördineerd, geharmoniseerd en eengemaakt beleid in de sectoren die in het Verdrag en de internationale overeenkomsten binnen de Unie zijn vastgesteld.
De lidstaten van de Euraziatische Economische Unie zijn de Republiek Armenië, de Republiek Belarus, de Republiek Kazachstan, de Republiek Kirgizië en de Russische Federatie.
De Unie werd opgericht om het concurrentievermogen van en de samenwerking tussen de nationale economieën te verbeteren en een stabiele ontwikkeling te bevorderen om de levensstandaard van de volkeren van de lidstaten te verhogen.

advertentie
Thermische energiecentrale Hrazdan, Armenië
Photo: Beko Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International no changes made

advertentie

ARMENIE LINKS

Advertenties
• Djoser Armenie Rondreis
• Vliegticket Armenie boeken? VliegenNaar
• Armenie Tui Reizen
• Hotels Trivago
• Rondreis Armenie
• Hotels Armenie
• Transport Armenië - TTS Quality Logistics B.V
• Autoverhuur Sunny Cars Armenië

Nuttige links

Armemië Startkabel (N)
Armenie Startnederland (N+E)
Reisinformatie Armenië (N)
Reizendoejezo – Armenië (N)
Startpagina Armenië (N)

Bronnen

BBC - Country Profiles

CIA - World Factbook

Elmar Landeninformatie

Holding, Deirdre / Armenia : with Nagorno Karabagh
Bradt

laatst bijgewerkt mei 2024
Samensteller: Arie Verrijp / Geert Willems