Landenweb.nl

ZWITSERLAND
Economie

To read about SWITZERLAND in English - click here

ANWB vakantie boeken Zwitserland

Steden ZWITSERLAND

BernZurich

Economie

Algemeen

advertentie

Afbeelding Roger Federer op een Zwitserse FrancPhoto: CharisTra CC 4.0 International no changes made

Zwitserland is een welvarende en moderne markteconomie met een lage werkloosheid, een hoog opgeleide beroepsbevolking , en een BNP per hoofd van de bevolking dat tot de hoogste in de wereld behoort ($62.100 in 2017). De economie profiteert van een sterk ontwikkelde dienstensector, aangevoerd door de financiële dienstverlening en een industrie die gespecialiseerd is in - technologie en op kennis gebaseerde productie. De economische en politieke stabiliteit, het transparante rechtssysteem, de goede infrastructuur, de efficiënte kapitaalmarkten en de lage vennootschapsbelasting hebben Zwitserland tot een van de meest concurrerende economieën van de wereld gemaakt.

Het lot van de Zwitserse economie is nauw verbonden met dat van de buurlanden in de eurozone, die de helft van alle Zwitserse export koopt. De wereldwijde financiële crisis van 2008 en de daaruit voortvloeiende economische neergang in 2009 zorgde er voor dat de exportvraag tot stilstand kwam en zorgde voor een milde recessie. De Zwitserse economie begon te herstellen in 2010. De onafhankelijke SNB heeft zijn nul rente beleid gehandhaafd en belangrijke marktinterventies uitgevoerd om te voorkomen dat de Zwitserse frank te sterk werd. Desondanks heeft de sterkte van de frank er voor gezorgd dat de Zwitserse uitvoer minder concurrerend werd en de groei afzwakte tot minder dan 2 % per jaar gedurende 2011-13.

In 2017 bedroeg de groei 1,7%. Zwitserland heeft ook onder toenemende druk van buurlanden, de EU, de VS en de internationale instellingen zijn bankgeheim hervormd. De regering heeft over haar dubbele belasting overeenkomsten onderhandeld met tal van landen, waaronder de VS en overweegt de mogelijkheid van het opleggen van belastingen op de bank deposito's van buitenlanders. Deze stappen zullen een blijvende impact op de lange geschiedenis van het bankgeheim van Zwitserland te hebben.

advertentie

Industrie

advertentie

Prototypes Swatch horloges, ZwitserlandPhoto: Max92 fr CC 3.0 Unported no changes made

Zwitserland heeft zelf geen grondstoffen van betekenis. Daarom verwerkt men ingevoerde grondstoffen tot hoogwaardige industriële producten, met name in de apparaten- en machinebouw, die vrijwel allemaal voor de export zijn bestemd. Belangrijke producten zijn landbouwwerktuigen, locomotieven, vliegtuigonderdelen, drukpersen en dieselmotoren. Andere belangrijke bedrijfstakken zijn de grafische en metallurgische industrie. Al vanaf de 16e eeuw staat Zwitserland bekend om zijn horloge- en klokkenindustrie en later de daarmee samenhangende vervaardiging van meet- en regelapparatuur. Na een inzakkende markt door de concurrentie uit landen in het Verre Oosten (m.n. Japan), gaat het sinds de invoering van het Swatch-horloge in 1983 weer de goede kant op.

De chemische industrie, vooral gespecialiseerd in hoogwaardige geneesmiddelen, is een belangrijke bedrijfstak. Het aantal werknemers in de industrie is sterk gestegen. De belangrijkste industriecentra zijn Zürich, Winterthur, Basel, Bern, Baden, Sankt Gallen, en Genève.

advertentie

Landbouw, veeteelt en bosbouw

advertentie

Emmentaler, ZwitserlandPhoto: StaraBlazkova CC 3.0 Unported no changes made

Maar een klein deel van de oppervlakte van Zwitserland is geschikt voor de landbouw, maar dankzij zeer moderne landbouwtechnieken kan Zwitserland in een groot deel van zijn behoefte aan voedsel zelf voorzien. 3,3% van de beroepsbevolking is nog in de landbouw werkzaam. De Zwitserse landbouw, vooral gelegen op de Zwitserse Hoogvlakte, produceert vooral suikerbieten, voedergewassen, granen, groenten, appels en peren. Zwitserland is vooral een veeteeltland. Zuivel-, melk- en chocoladeproducten zijn een belangrijk exportproduct. Bekende kazen zijn de gruyère en de emmentaler.

De wijnproductie bedraagt ongeveer 3 miljoen hectoliter per jaar en is vooral voor binnenlands gebruik. De grootste wijnstreken liggen in het Franstalige gebied van Zwitserland. 25% van Zwitserland is bedekt met bos. Het hout gebruikt men voor huizenbouw en als energieproduct. Beducht als men is voor erosie moet voor iedere boom die gekapt wordt een jong exemplaar geplant worden.

Bankwezen

advertentie

Zwitserse Nationale BankPhoto: Marc-Lautenbacher CC 4.0 International no changes made

Vanwege de neutraliteitspolitiek en het strenge bankgeheim was en is het bank- en verzekeringswezen een andere belangrijke pijler onder de Zwitserse economie. Zürich is het centrum van deze activiteiten. Hier zijn naast alle Zwitserse banken en verzekeringsmaatschappijen ook alle grote buitenlandse banken gevestigd. De meeste banken zijn gevestigd aan de Paradeplatz.

De centrale bank is de Schweizerische Nationalbank, waarvan het hoofdkantoor gesplitst is in een afdeling in Zürich en een in Bern. De centrale bank verzorgt o.m. de bankbiljettencirculatie en oefent toezicht uit op het overige bankwezen, welk toezicht overigens beperkter is dan in de meeste andere landen.

Typisch voor het Zwitserse bankwezen zijn de kantonnale banken, die vaak eigendom zijn van de kantons. Hun activiteiten beperken zich dan ook tot het grondgebied van hun kanton.

Handel

advertentie

Export ZwitserlandPhoto: AJG Simoes, CA Hidalgo CC 3.0 Unported no changes made

De handel met het buitenland is van zeer groot belang voor de Zwitserse economie. De voornaamste exportproducten zijn: geneesmiddelen, chemische producten, klokken, horloges, meet- en regelapparatuur, machines en technische apparatuur. De belangrijkste afnemers zijn de EU-landen (vooral Duitsland) en de Verenigde Staten. De totale waarde van de export bedroeg in 2017 $313,5 miljard.

Ingevoerd worden: machines, voertuigen, ijzer- en staalproducten, voedingsmiddelen. Belangrijkste leveranciers zijn de EU-landen, de Verenigde Staten en China. De totale waarde van de import bedroeg in 2017 $ 264,5 miljard.

Verkeer

advertentie

Gotthard tunnel. ZwitserlandPhoto: Grzegorz Swiech CC 3.0 Unported no changes made

Zwitserland is door zijn ligging zowel voor personenvervoer als voor goederenvervoer een belangrijk doorgangsland. Het wegennet verkeert dan ook in een uitstekende staat. Belangrijk voor een goede doorstoming van het verkeer zijn de vele tunnels.

In 1980 werd de Sint-Gotthard-autotunnel, toen de langste ter wereld, in gebruik genomen. In 2007 werd Zwitserland een spoortunnel door de Alpen rijker: de Lötschberg-tunnel. Met 35 kilometer is de tunnel na de Kanaaltunnel (55) en de Japanse Seikan-tunnel (54) de langste spoortunnel ter wereld.

Het spoorwegnet, dat vrijwel geheel geëlektrificeerd is, wordt voor een groot gedeelte geëxploiteerd door de Schweizerische Bundesbahnen en voor lokaal vervoer zijn er veel kleinere autobus- en spoormaatschappijen. De bezettingsgraad is de hoogste van Europa en, op Japan na, zelfs van de wereld.

Het scheepvaartverkeer, met name op de vele meren, wordt door staatsrederijen en deels door particuliere rederijen onderhouden en is van groot belang voor het toeristische verkeer. Verder beschikt Zwitserland over een behoorlijk grote vloot van schepen voor de Rijnvaart. Ondanks het hebben van geen havens heeft Zwitserland toch een koopvaardijvloot, die zijn thuishaven in buitenlandse havens heeft.

De nationale luchtvaartmaatschappij is Swiss International Air Lines. Zürich, Bern, Basel en Genève hebben internationale luchthavens. Het toerisme is een van de belangrijkste bronnen van inkomsten en een aanzienlijke werkverschaffer.

ZWITSERLAND LINKS

Advertenties
• Vliegticket Zwitserland vergelijk | Vliegennaar.nl
• ANWB vakantie boeken Zwitserland
• Zwitserland Tui Reizen
• Hotels Trivago
• Autohuur Zwitserland
• Zwitserland Hotels
• Met de trein naar Zwitserland
• Djoser Wandel - wandelreis Zwitserland
• Auto huren in Zwitserland
• Camperreizen Zwitserland
• Boeken, ook tweedehands, over ZWITSERLAND bij Bol.com

Nuttige links

Campersite Zwitserland (N)
Lies & Teije's Reiswebsite (N+E)
Reisinformatie Zwitserland (N)
Reizendoejezo – Zwitserland (N)
Startpagina Zwitserland-Wintersport (N)

Bronnen

Dominicus, J. / Zwitserland

Gottmer

Lamme, M. / Zwitserland

Kosmos-Z&K

Lannoo’s autoboek Zwitserland

Lannoo

Mandos, M. / West- en Midden-Zwitserland

ANWB

CIA - World Factbook

BBC - Country Profiles

laatst bijgewerkt maart 2024
Samensteller: Arie Verrijp / Geert Willems