Landenweb.nl

ZWITSERLAND
Samenleving

To read about SWITZERLAND in English - click here

ANWB vakantie boeken Zwitserland

Steden ZWITSERLAND

BernZurich

Samenleving

Staatsinrichting

advertentie

Parlementsgebouw ZwitserlandPhoto: Floofy CC 2.0 Generic no changes made

Zwitserland is een democratische bondsstaat en bestaat sinds 1976 uit 23 kantons en 3 halfkantons. Sinds 1848 is Zwitserland een republiek. De kantons hebben een eigen regering en parlement, de “Kantonsrat”, een eigen grondwet en een eigen rechtspraak. De leden hiervan worden direct voor vier jaar gekozen. Algemeen stemrecht vanaf 18 jaar bestaat in Zwitserland pas sinds 3 maart 1991. Het actieve en passieve vrouwenkiesrecht werd pas in 1971 op federaal niveau ingevoerd. Op kantonnaal resp. gemeenteniveau is het slechts geleidelijk doorgevoerd; in 1990 werd het in het laatste kanton (Appenzell) ingevoerd. De Bundesversammlung, de wetgevende macht, bestaat uit twee kamers: de Nationalrat (tweede kamer) en de Ständerat (eerste kamer). In de Nationalrat (200 leden) zit een gekozen vertegenwoordiger per 30.000 inwoners, en ieder kanton heeft minstens één zetel. De Ständerat heeft van ieder kanton twee leden, in totaal 46. De Bundesversammlung kiest de leden van de Bundesrat, te vergelijken met het Nederlandse kabinet. De zeven leden besturen ieder een ministerie, en zijn verantwoordelijk voor nationaal belangrijke zaken zoals buitenlandse politiek, landsverdediging, geldwezen en wetgeving op het gebied van de rechtspraak. Één van de zeven leden is een jaar voorzitter van de Bundesrat en tevens bondspresident.

advertentie

UItslag EU referendum ZwitserlandPhoto: Paasikivi CC 4.0 International no changes made

Het Zwitserse volk kan over bondswetten en algemene bondsbesluiten een referendum aanvragen en is dat zelfs verplicht bij grondwetswijzigingen. Ook heeft men het recht van initiatief, een verzoek om grondwetswijzigingen. Pas in 1971 kregen vrouwen algemeen kiesrecht.

advertentie

Zwitserland KantonsPhoto: Poulpy CC 3.0 Unported no changes made

De grote kantons zijn onderverdeeld in districten (Amtsbezirke), en bestaan uit een aantal gemeenten. Aan het hoofd van ieder district staat een prefect (Regierungsstatthalter), die de kantonnale regering vertegenwoordigt. De bijna 3000 gemeenten spelen een belangrijke rol in de Zwitserse democratie. Op veel terreinen beslist de gemeente; bij verschil van mening komt de kantonregering in actie. Tekenend voor deze belangrijke rol is dat een buitenlander die de Zwitserse nationaliteit wil krijgen, eerst als burger in een gemeente moet zijn geaccepteerd; is dat het geval, dan krijgt hij een pas als burger van een kanton. Voor de huidige politieke situatie zie hoofdstuk geschiedenis.

advertentie

Onderwijs

advertentie

Universiteit van Zurich, ZwitserlandPhoto: CEphoto, Uwe Aranas CC 3.0 Unported no changes made

De staat geeft alleen algemene richtlijnen waaraan de kwaliteit van het onderwijs tenminste aan moet voldoen. Onderwijs wordt eigenlijk in eerste instantie op kantonnaal niveau geregeld. In veel gevallen, vooral het lager onderwijs betreffende, worden onderwijszaken door de gemeenten geregeld en ook voor een groot gedeelte door de gemeenten betaald. In alle kantons is lager onderwijs gratis. Sinds 1874 bestaat in alle kantons leerplicht, maar de leerplichtige leeftijd kan per kanton verschillen. Ieder kanton heeft zijn eigen regels en wetten betreffende alle vormen van onderwijs. Voor het hele land geldt dan ook een leerplicht die varieert van acht tot tien jaar. Er wordt les gegeven in de vier officiële talen en op de 'Volksschulen' is het leren van ten minste twee van de officiële talen verplicht. Het voortgezet onderwijs duurt drie tot vijf jaar en bestaat uit beroepsonderwijs, voorbereidend hoger onderwijs en voorbereidend universitair onderwijs. Er zijn zeven universiteiten: in Basel, Bern, Zürich en Sankt Gallen (allen Duitstalig) en in Fribourg, Genève, Neuchâtel en Lausanne (allen Franstalig).

Het hoger onderwijs omvat verder o.a. twee technische hogescholen in Zürich en in Lausanne, een hogeschool voor economische en sociale wetenschappen in Sankt Gallen en een theologische faculteit in Luzern. Verder kent Zwitserland veel bijzondere beroepsopleidingen, zoals hotelvakscholen, kunstacademies, conservatoria e.d., en veel privéscholen en internaten. Deze worden vaak door buitenlanders bezocht.

advertentie

ZWITSERLAND LINKS

Advertenties
• Vliegticket Zwitserland vergelijk | Vliegennaar.nl
• ANWB vakantie boeken Zwitserland
• Zwitserland Tui Reizen
• Met de trein naar Zwitserland
• Hotels Trivago
• Autohuur Zwitserland
• Zwitserland Hotels
• Auto huren in Zwitserland
• Djoser Wandel - wandelreis Zwitserland
• Treinreis Zwitserland'
• Camperreizen Zwitserland
• Boeken, ook tweedehands, over ZWITSERLAND bij Bol.com

Nuttige links

Campersite Zwitserland (N)
Lies & Teije's Reiswebsite (N+E)
Reisinformatie Zwitserland (N)
Reizendoejezo – Zwitserland (N)
Startpagina Zwitserland-Wintersport (N)

Bronnen

Dominicus, J. / Zwitserland

Gottmer

Lamme, M. / Zwitserland

Kosmos-Z&K

Lannoo’s autoboek Zwitserland

Lannoo

Mandos, M. / West- en Midden-Zwitserland

ANWB

CIA - World Factbook

BBC - Country Profiles

laatst bijgewerkt april 2024
Samensteller: Arie Verrijp / Geert Willems