Steden ZUID-AFRIKA

ZUID-AFRIKA   

Wil je persoonlijke reistips ontvangen? Klik hier.

Ongeveer 77% van alle Zuid-Afrikanen is lid of beschouwt zich als lid van één van de vele christelijke kerken of stromingen. De vestiging van de calvinistische kerk in Zuid-Afrika is een gevolg geweest van de koloniale politiek van de Verenigde Oost-Indische Compagnie. In die periode mochten andere kerken geen erediensten houden of zending bedrijven.
Pas in 1779 kregen Duitse Lutheranen toestemming om een kerkgebouw te openen en vele andere zendelingen volgden in de eeuwen daarna. De zogenaamde zwarte onafhankelijke kerken, de African Independent Churches, vormen sinds ca. 1850 de grootste religieuze gemeenschap van Zuid-Afrika met meer dan 3000 verschillende onafhankelijke kerken net gezamenlijk meer dan 6 miljoen leden. Soms bestaan ze slechts uit één gemeente en soms tellen ze tienduizenden leden. Deze exclusief zwarte kerken worden onderscheiden in de Ethiopische kerk en de zionistische kerk, waarbij de Heilige Geest, genezing en elementen uit de traditionele Afrikaanse religie een grote rol spelen.
Beide richtingen houden vast aan een diep in de Afrikaanse cultuur verankerde geloofsbeleving, richten zich zeer sterk op hun leiders, zijn zeer behoudend, zetten zich af tegen Europese geloofspraktijken en baseren zich doorgaans op een eigen interpretatie van de bijbel. De grootste van deze kerken is de Zionist Christian Church, met in heel zuidelijk Afrika enkele miljoenen leden en in 1914 gesticht door "profeet" Engenas Lekganyane. Een andere grote zwarte kerk is die van de in 1911 door de Zulu Isaias Shembe de Nazareth opgerichte Baptist Church, die in Natal gevestigd is.
Er zijn drie blanke kerken in Zuid-Afrika waarvan de sterk calvinistische Neder-Duitse Gereformeerde Kerk met 1.350.000 leden de meest invloedrijke is. In de 19e eeuw splitsten zich de Neder-Duitsch Hervormde Kerk van Afrika (1853) en de Gereformeerde Kerk van Afrika of de Dopperkerk (1859) zich af van de Neder-Duitse Gereformeerde kerk. De vergadering van de Neder-Duitse Gereformeerde Kerk stond in 1857 raciaal gescheiden kerkdiensten toe.

Als een soort dochterkerken werden in 1881 de Neder-Duitse Gereformeerde Sendingkerk voor reformatorische kleurlingen opgericht en daarna volgden aparte gereformeerde kerken voor zwarten (Neder-Duitse Gereformeerde Kerk in Afrika) en voor de Indiërs de Reformed Church in Africa. De blanke Neder-Duitse Gereformeerde bleef deze drie afsplitsingen zowel financieel als ideologisch domineren. Sinds 1974 steeg het verzet tegen deze dominante positie door de Broederkring, een groep van predikanten en leken die in 1983 omgedoopt werd tot Belijdende Kring.
Binnen de Neder-Duitse Gereformeerde Kerk in Afrika en de Neder-Duitse Gereformeerde Sendingkerk groeide in de jaren tachtig het verzet tegen deze uiting van de apartheidspolitiek. Een van de prominente figuren van de Sendingkerk was Dr. Allan Boesak die ook een sterk voorstander was van het samengaan van beide groeperingen in de Verenigde Gereformeerde Kerk. Voor multiraciale kerken zoals de rooms-katholieke (pas in de 2e helft van de 19e eeuw in Zuid-Afrika gevestigd), de methodistische, de anglicaanse (vanaf 1749), de lutheraanse (vooral in de Kaapprovincie en Transkei) en de presbyteriaanse (vanaf 1806) geldt dat een ruime meerderheid van de aanhang uit zwarten bestaat. Later zijn daar nog baptisten, Grieks-orthodoxen en de pinkstergemeente bijgekomen.
De meest tot de verbeelding sprekende kerkelijke leider is de anglicaanse aartsbisschop Desmond Tutu. Het was dan ook niet vreemd dat juist hij de eerste zwarte Zuid-Afrikaan was die de leiding kreeg over de Anglicaanse Kerk, die zich trouwens altijd heeft verzet tegen het apartheidssysteem. Voor zijn verzet tegen apartheid ontving hij in 1984 de Nobelprijs voor de vrede.

Oecumenische samenwerking ontwikkelde zich van de Algemene Zendingsconferentie (opgericht in 1904) via de Christelijke Raad voor Zuid Afrika (1936) tot
De in 1968 opgerichte en internationaal gewaardeerde Zuid-Afrikaanse Raad van Kerken streeft volhardend naar vergaande oecumenische samenwerking onder leiding van bekende figuren als Desmond Tutu, C.F. Beyers Naudé en F. Chikane.
Het aantal hindoes bedraagt meer dan een half miljoen en daarmee is deze religie veruit de belangrijkste onder de Indiërs. De meerderheid van de ruim 400.000 moslims is te vinden onder de kleurlingen en de Indiërs in grote steden als Durban en Kaapstad, en het aantal joden wordt geschat op 150.000.
De oorspronkelijke inwoners van Zuid-Afrika, Hottentotten, Bosjesmannen en de diverse Bantoevolken hadden voor de komst van de blanken ieder hun eigen inheemse religies. Vruchtbaarheidsrituelen, oogstrituelen, voorouderverering en het heilige geloof in het bestaan van hogere machten en krachten zijn gemeenschappelijke kenmerken. Eind 20e eeuw zou nog een kwart de zwarte bevolking deze religies aanhangen. Inyanga's en sangoma's, traditionele Afrikaanse genezers, spelen ook nog een belangrijke rol in de cultuur en de religieuze leefwereld van de zwarte Zuid-Afrikanen, zelfs in de grote steden.

ZUID-AFRIKA LINKS

Advertenties
• Fox verre reizen van ANWB
• Zuid-Afrika Vliegtickets.nl
• KRAS Zuid-Afrika aanbiedingen
• Kaapstad Hotels
• Accommodaties Zuid-Afrika
• Vakantiehuizen in Zuid-Afrika
• Zuid-Afrika Travelworld
• Sundowner wildlife & natuur reizen
• Zuid-Afrika Tui Reizen
• Djoser fietsreis - Zuid-Afrika
• Rondreis Zuid-Afrika
• Wereldstekker Zuid-Afrika
• Vakantie Zuid-Afrika
• Autoverhuur Sunny Cars Zuid-Afrika
• Afrika.nl - Zuid-Afrika aanbiedingen - Rondreizen, safari en groepsreizen Zuid-Afrika
• Autohuur Zuid-Afrika
• Zuid-Afrika Vliegtickets WTC
• Zuid-Afrika rondreizen met kinderen
• Zuid-Afrika Vliegtickets Tix.nl
• Eliza was here

Nuttige links

Africa Explorer (N)
Campersite Zuid-Afrika (N)
Dieren in Zuid-Afrika (N)
Duiken, reizen naar Mozambique en safari in het krugerpark van Zuid-Afrika (N)
Reisinformatie Zuid-Afrika (N)
Reisverslag Zuid-Afrika (N)
Romans over Zuid-Afrika (N)
Rondreis Zuid-Afrika (N)
Sem op Reis Video's over Zuid-Afrika (N)
Startkabel Zuid-Afrika (N)
Zuid-Afrika Foto's
Zuid-Afrika informatie - Reizendoejezo (N)
Zuid-Afrika Start België (N+E)
Zuid-Afrika Verzamelgids (N)
Artikelen en Reisverhalen over ZUID-AFRIKA
  Rondreis door het noord oosten v..  Stage in Zuid Afrika
  Western Cape en Addo Elephant Na..  Pretoria Soweto Blyderivier en K..
  Zuid Afrika rondreis 2  Rondreis Zuid Afrika
  Dumazulu en Hluhluwe park  Port Elisabeth en Kaapstand
  Lesotho Drakensberg en Zululand

Bronnen

Dekker, M. / Zuid-Afrika
Gottmer/Becht

Luirink, B. / Zuid-Afrika : mensen, politiek, economie, cultuur, milieu
Koninklijk Instituut voor de Tropen,

Moerkamp, J. / Zuid-Afrika
ANWB

Schaap, D. / Zuid-Afrika

Minbuza Kosmos-Z&K

Zuid-Afrika
Cambium

CIA - World Factbook

BBC - Country Profiles

laatst bijgewerkt september 2019
Samensteller: Arie Verrijp / Geert Willems