Landenweb.nl

VERENIGDE ARABISCHE EMIRATEN
Samenleving

To read about UNITED ARAB EMIRATES in English - click here

Hotels Trivago

Samenleving

Staatsinrichting

Het staatshoofd van Abu Dhabi is het federale staatshoofd van de VAE. Hij zit de Supreme Council voor die is samengesteld uit de staatshoofden van de zeven emiraten en die krachtens de in 1996 definitief aangenomen, uit 1971 daterende grondwet, het hoogste gezagsorgaan van de federatie is. Het zwaartepunt van de macht berust in Abu Dhabi. Het land kent twee vrouwelijke ministers: voor economische zaken en voor sociale zaken. Op federaal niveau wordt het regeringsbeleid eveneens in grote mate beïnvloed door de heerser van Abu Dhabi en zijn familie. Vooral buitenlandse politiek en onderwijs zijn federale aangelegenheden. Veel van de andere beleidsterreinen kennen een gedeelde verantwoordelijkheid. De federale ministerraad bestaat uit vertegenwoordigers van de verschillende emiraten. Dit geldt ook voor het Hooggerechtshof en de Federale Nationale Raad (FNC). De functionarissen worden benoemd door de lokale gezagsdragers.

Sjeik Mohammed bin Rashid Al Maktouem is de huidige minister-president en vicepresident van de Verenigde Arabische Emiraten alsmede de emir van Dubai.

advertentie

Politiek

De VAE is een land waar islam en Arabische identiteit op de voorgrond staan. Het land is echter wars van fundamentalisme en probeert een tolerante en liberale samenleving tot stand te brengen. Het mag op het persoonlijk conto van president Sheikh Zayed worden geschreven, dat de federatie politiek bijeen is gebleven en een economisch succes is geworden. Traditioneel is er sprake van zware politieke concurrentie tussen de verschillende tribale samenlevingen, terwijl de economische verschillen tussen het olierijke Abu Dhabi en de kleinere afhankelijke emiraten de laatste decennia slechts zijn gegroeid. Momenteel is er echter een tendens waarneembaar die wijst op verdere economische en ook politieke integratie. Voor de huidige politieke situatie zie hoofdstuk geschiedenis.

Economie

De VAE hebben van de landen van de Gulf Cooperation Council (GCC) na Saoedi-Arabië de grootste economie. Doordat de VAE de olie-industrie niet heeft genationaliseerd, profiteert het land van de nieuwste technologieën die bij de multinationale oliemaatschappijen worden ontwikkeld. De VAE is in sterke mate afhankelijk van de olie-inkomsten, zodat het huidige economische beleid is gericht op diversificatie en privatisering. Tevens probeert de overheid werkgelegenheid te scheppen voor de groeiende autochtone bevolking (emiratisering). Het bevorderen van werkgelegenheid in de private sector en het beperken van het aantal buitenlandse gastarbeiders spelen daarbij een belangrijke rol.

Het valutaverkeer is vrij en afgezien van een standaard invoertarief van 4% bestaan nauwelijks handelsbeperkingen. De meeste buitenlandse bedrijven kiezen Dubai als hun regionaal centrum. Er vindt een groot aantal vakbeurzen plaats. De Jebel Ali Free Zone heeft zich enorm uitgebreid van circa 200 vestigingen in 1991 tot ongeveer 1000 bedrijven op dit moment, inclusief een vijftal Nederlandse. In deze Free Zone is 100% eigendom voor buitenlandse firma's mogelijk, waar dit in de VAE beperkt is tot 49%. De economische groei bedraagt ongeveer 0,8 % op jaarbasis (2017). Het BNP per hoofd van de bevolking ligt op $ 68.800 (2017). Dankzij de olie heeft de VAE een enorm overschot op de handelsbalans. Japan en India zijn de belangrijkste handelspartners.

advertentie

VERENIGDE ARABISCHE EMIRATEN LINKS

Advertenties
• VAE Tui Reizen
• Hotels Trivago
• Naar de Verenigde Arabiache Emiraten met Sunweb
• Djoser Rondreis VAE
• Abu Dhabi Hotels
• Autoverhuur Sunny Cars Verenigde Arabische Emiraten
• Boeken, ook tweedehands, over VERENIGDE ARABISCHE EMIRATEN bij Bol.com

Nuttige links

Reisinformatie Verenigde Arabische Emiraten
Reizendoejezo - Verenigde Arabische Emiraten (N)
Startpagina Verenigde Arabisch Emiraten (N+E)
Verenigde Arabische Emiraten Startnederland (N)

Bronnen

Elmar Landeninformatie

CIA - World Factbook

BBC - Country Profiles

laatst bijgewerkt april 2024
Samensteller: Arie Verrijp / Geert Willems