Landenweb.nl

NOORD-MACEDONIE
Economie

To read about NORTH MACEDONIA in English - click here

Noord-Macedonie Tui Reizen

Steden NOORD-MACEDONIE

Skopje

Economie

Algemeen

Na het uiteenvallen van Joegoslavië in 1991 verloor Noord-Macedonië belangrijke traditionele afzetmogelijkheden. Bovendien had het land direct te lijden van de internationale handelsboycot van de internationale gemeenschap tegen Servië, de Kosovo-crisis en de economische blokkade van Griekenland vanwege de naam van het land.

In de tweede helft van de jaren negentig werd de transitie naar een markteconomie ingezet, die echter nog altijd zeer moeizaam verloopt. Toch werden er wat successen geboekt door hervormingen, waaronder het privatiseren van staatsbedrijven en de sanering van de overheidsfinanciën.

Na de presidentsverkiezingen van november 1999 werd het tempo van de hervormingen versneld, gestimuleerd door de internationale donorgemeenschap. De relatie met de Wereldbank en het IMF werd hersteld, en een driejarig strategisch economisch programma stuurde aan op ingrijpende structurele hervormingen.

Investeerders laten zich nog altijd afschrikken door de instabiliteit van de hele regio en de ingewikkelde wetgeving op dit gebied.

In 2017 groeide de economie met 0%. Het aantal werklozen bedroeg in 2017 ca. 22,4% van de beroepsbevolking en 21,5% van de bevolking leeft onder de armoedegrens.

advertentie

Landbouw en veeteelt

De agrarische sector richt zich vooral op de teelt van tabak, fruit, granen, katoen en wijndruiven. Met 12.000 hectare wijnbouwgrond is Tikves het grootste wijnbouwgebied in Macedonië. Jaarlijks wordt hier ca. 85.000 ton druiven geoogst.

Meer dan één miljoen hectares wordt gebruikt voor de landbouw en veeteelt. Ongeveer de helft daarvan wordt gebruikt als akkerland, de andere helft als weidgrond. In de hoger geleden gebieden houdt men runderen en geiten. De belangrijkste gewassen zijn tarwe, rogge, maïs, suikerbieten, rijst, papaver en katoen. De belangrijkste exportproducten zijn druiven en ruwe tabak. Bijzonder is dat er op kleine schaal opium geteeld wordt voor farmaceutische doeleinden.

advertentie

Mijnbouw en industrie

De belangrijkste bron van inkomsten vormen de mijnbouw en de industrie. Noord-Macedonië produceert onder andere bruinkool, ijzer, koper, lood, chroom, antimoon (zilverwitte, brosse en breekbare kristallijne vaste stof met slechte elektrische, maar goede thermische geleidbaarheid) en molybdeen (grijs overgangsmetaal dat vooral gebruikt wordt in legeringen).

Belangrijke sectoren voor de economie zijn de metaalverwerkende industrie, de textielindustrie en de chemische industrie.

advertentie

NOORD-MACEDONIE LINKS

Advertenties
• Macedonie Tui Reizen
• Hotels Trivago
• Autoverhuur Sunny Cars Noord-Macedonie
• Djoser Rondreis Noord-Macedonie
• Skopje Hotels
• Transport Macedonië - TTS Quality Logistics B.V
• Boeken, ook tweedehands, over NOORD-MACEDONIE bij Bol.com

Nuttige links

Macedonie Eigenpage (N+E)
Macedonië Startkabel (N+E)
Reisinformatie Macedonië (N)
Startpagina Macedonie (N)

Bronnen

Detrez, R. / Macedonië : mensen, politiek, economie, cultuur, milieu

Koninklijk Instituut voor de Tropen

Evans, T. / Macedonia

Bradt Travel Guides

Zuid-Europa

The Reader's Digest

CIA - World Factbook

BBC - Country Profiles

laatst bijgewerkt april 2024
Samensteller: Arie Verrijp / Geert Willems