Landenweb.nl

LUXEMBURG
Economie

To read about LUXEMBOURG in English - click here

Luxemburg Hotels

Steden LUXEMBURG

Luxemburg stad

Economie

Algemeen

In de loop van de geschiedenis ontwikkelde Luxemburg zich van een agrarisch gebied tot een van de modernste en rijkste landen van Europa. Het BNP per hoofd van de bevolking is met $105.100 (2017) een van de hoogste ter wereld. Het bruto nationaal product bestaat voor 0,3% uit de landbouw, voor 12,8% uit industrie (inclusief de bouwnijverheid) en voor 86,9% uit diensten en de overheid (2017).

Door de financiële sector is Luxemburg sinds de jaren zeventig een van de leidende financiële centra in de wereld. 78,9% van de actieve bevolking is werkzaam in de dienstensector, 20% in de industrie en 1,1% in de landbouw. Ca. 40% van de werknemers is buitenlander, de meeste komen dagelijks de grens over.

advertentie

Landbouw

Het aantal landbouwbedrijven is sinds 1950 gedaald met ongeveer 60%. De gemiddelde bedrijfsoppervlakte van de boerenbedrijven is gestegen en bedroeg in 2013 46 ha. Veeteelt (koeien en varkens) is de belangrijkste vorm van landbouw.

De productie van kaas en melk is sterk gestegen en overtreft de binnenlandse behoefte In het noorden van het land worden vooral voedergranen, gerst en aardappelen geproduceerd. In het zuiden zijn tarwe en fruit belangrijke landbouwproducten. Een andere belangrijke agrarische sector is de druiventeelt in de vallei van de Moezel. De hier gelegen wijngaarden leveren uitstekende witte wijnen op. Meestal wordt de helft of meer van de wijnproductie uitgevoerd. Ongeveer 34% van de oppervlakte van het land is met bos bedekt.

advertentie

Mijnbouw en energie

De uit de 17de eeuw daterende ontginning van ijzererts in het uiterste zuiden is vanaf 1950 sterk teruggelopen wegens het afnemend ijzergehalte, het hoge fosforgehalte en de zwakke concurrentiepositie ten opzichte van rijkere ertslagen in andere landen. De productie stopte in 1981 en momenteel wordt ijzererts geïmporteerd. Er zijn nog enkele steengroeven. Voor zijn energievoorziening is het Groothertogdom voor 95% van het buitenland afhankelijk. De eigen elektriciteitsproductie (waterkracht) voorziet in de resterende 5% van het binnenlandse energieverbruik.

advertentie

Industrie

De ijzer- en staalindustrie in het zuidwesten van Gutland is zeer belangrijk voor de Luxemburgse economie. Wel werd begin jaren zeventig onder invloed van de algemene malaise in de Europese industrie de behoefte aan staal en ijzer minder. Daardoor is de staalproductie sinds de tweede helft van de jaren zeventig sterk teruggelopen. Andere industriële ondernemingen zijn: kunststof- en chemische industrie, farmaceutische en metaalverwerkende industrie. Er zijn enkele multinationals in Luxemburg gevestigd, zoals Goodyear, Du Pont en General Motors, die samen ruim 25% van de totale industriële productie van de uitvoer van het land voor hun rekening nemen.

advertentie

Handel

Sinds 1921 vormt Luxemburg een monetaire en economische unie met België, de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie, BLEU. Deze Unie heeft wel veel aan betekenis ingeboet na de oprichting van de Benelux en de Europese Unie. Vrijwel de gehele handel vindt plaats met andere EU-landen, waarbij Duitsland en België de belangrijkste partners zijn. Ingevoerd worden vooral afgewerkte producten, ertsen en steenkool. De uitvoer bestaat voor iets meer dan 15% uit staalproducten. De rubber- en plasticindustrie nemen 10% van de totale uitvoer voor hun rekening.

advertentie

Bankwezen en financiën

De bank- en financiële functie van Luxemburg, bevorderd door een gunstiger fiscaal klimaat dan in de grotere buurlanden en door een streng, door de wet gegarandeerd bankgeheim en de afwezigheid van een controlerende centrale bank, wordt ook nog versterkt door de rol van de stad Luxemburg als hoofdstad van de EGKS en als vestigingsplaats van andere EU instellingen. Onder druk van andere Europese landen werd besloten banken verplicht te stellen om verdachte transacties aan justitie te melden. In 1995 werd het bankgeheim voor grotere belastingfraudes en criminele zaken opgeheven.

De bankensector levert een belangrijkste bijdrage aan het bruto nationaal product. Het merendeel van de banken is juridisch gezien buitenlands.

advertentie

Verkeer

In het goederenverkeer spelen de (staats)spoorwegen een grote rol. Het wegennet is 6.500 km lang. Voor het goederenvervoer over het water is de haven van Mertert aan de gekanaliseerde Moezel belangrijk. Het internationale luchtverkeer gaat via de luchthaven Luxemburg-Findel.

LUXEMBURG LINKS

Advertenties
• ANWB vakantie boeken Luxemburg
• Luxemburg Tui Reizen
• Hotels Trivago
• Luxemburg met de Trein
• Luxemburg Hotels
• Autoverhuur Sunny Cars Luxemburg
• Boeken, ook tweedehands, over LUXEMBURG bij Bol.com

Nuttige links

Campersite Luxemburg (N)
Dieren in Luxemburg (N)
Lies en Teije's Reiswebsite (N+E)
Reisinformatie Luxemburg (N)
Reizendoejezo – Luxemburg (N)

Bronnen

Encarta Encycloppedie

Europese Unie

Europees Platform voor het Nederlandse Onderwijs

Fonteyn, G. / Ardennen, Luxemburg

ANWB Media,

Grote Lekturama Wereldatlas, Europa

Lekturama

Smets, P. / Het Groothertogdom Luxemburg

Lannoo

Stoks, F. / Ardennen, Luxemburg

Gottmer

Vermeulen, J.J. / Het Groothertogdom Luxemburg

Lekturama

CIA - World Factbook

BBC - Country Profiles

laatst bijgewerkt juni 2024
Samensteller: Arie Verrijp / Geert Willems