Steden LUXEMBURG

LUXEMBURG   

Staatsvorm

Luxemburg is een constitutionele parlementaire monarchie. De huidige grondwet dateert van 1868 en is sindsdien enkele keren gewijzigd. Zo werd in 1948 de "eeuwigdurende neutrale status" afgeschaft. De functie van het staatshoofd - groothertog genoemd - is erfelijk zolang er mannelijke opvolgers zijn. Als die er niet zouden zijn dan is vrouwelijke erfopvolging mogelijk. De wetgevende macht wordt naast de door de groothertog benoemde 21 leden van de Raad van State (Conseil d'Etat) hoofdzakelijk uitgeoefend door de Chambre des Députés (Kamer van Volksvertegenwoordigers), die uit 60 leden bestaat. Ze worden rechtstreeks gekozen voor vijf jaar. Actief kiesrecht hebben alle Luxemburgers die ouder zijn dan 18 jaar; om gekozen te worden moet men 21 jaar zijn. Er bestaat een opkomstplicht. De uitvoerende macht ligt bij de groothertog, die grote invloed op het politieke bestel heeft. Toch is voor iedere akte van hem de medeondertekening van een verantwoordelijke minister nodig. In de praktijk heeft het staatshoofd toch meer een symbolische functie. Aan het hoofd van de regering staat de minister-president Luxemburg is bestuurlijk verdeeld in drie administratieve districten (Luxemburg, Grevenmacher en Diekirch), die zijn onderverdeeld in 12 kantons en 118 gemeenten. Gemeenteraadsleden worden gekozen; burgemeesters en wethouders worden benoemd. Voor de actuele politieke situatie zie hoofdstuk geschiedenis.

LUXEMBURG LINKS

Advertenties
• Luxemburg Tui Reizen
• Luxemburg Vliegtickets.nl
• Luxemburg Hotels
• Luxemburg Vliegtickets Tix.nl
• Luxemburg met de Trein
• Autoverhuur Sunny Cars Luxemburg

Nuttige links

Campersite Luxemburg (N)
Dieren in Luxemburg (N)
Lies en Teije's Reiswebsite (N+E)
Luxemburg Reisstart (N)
Reisinformatie Luxemburg (N)
Reizendoejezo – Luxemburg (N)
Artikelen en Reisverhalen over LUXEMBURG
  Clervaux

Bronnen

Encarta Encycloppedie

Europese Unie
Europees Platform voor het Nederlandse Onderwijs

Fonteyn, G. / Ardennen, Luxemburg
ANWB Media,

Grote Lekturama Wereldatlas, Europa
Lekturama

Smets, P. / Het Groothertogdom Luxemburg
Lannoo

Stoks, F. / Ardennen, Luxemburg
Gottmer

Vermeulen, J.J. / Het Groothertogdom Luxemburg
Lekturama

CIA - World Factbook

BBC - Country Profiles

laatst bijgewerkt februari 2021
Samensteller: Arie Verrijp / Geert Willems