Landenweb.nl

LIECHTENSTEIN
Economie

To read about LIECHTENSTEIN in English - click here

ANWB vakantie boeken Liechtenstein

Steden LIECHTENSTEIN

Vaduz

Economie

Algemeen

De belangrijkste sectoren van de Liechtensteinse economie zijn de dienstverlening en de industrie, die beide voornamelijk op de export gericht zijn. Ook bijna alle arbeidskrachten zijn werkzaam voor de exportindustrie. Gemeten aan het aantal inwoners is Liechtenstein zelfs het meest geïndustrialiseerde land ter wereld.

Van de arbeidsplaatsen worden er zeer veel door forensen uit het buitenland ingenomen. Veel vacatures kunnen alleen door buitenlanders ingevuld worden, ondanks de strenge voorwaarden waaraan voldaan moet worden om een werkvergunning te krijgen.

Vanaf de jaren tachtig van de vorige eeuw ontwikkelde Liechtenstein zich tot een van de welvarendste landen ter wereld met een gemiddeld jaarinkomen dat op de eerste of tweede plaats staat wereldwijd!

Sinds 1995 is Liechtenstein, naast de leden van de Europese Unie aangevuld met IJsland en Noorwegen, lid van de Europese Economische Ruimte. De EER is als het ware een vrijhandelszone heeft tot doel om van heel Europa een vrije markt te maken met onder andere vrij verkeer van goederen, diensten, kapitaal en personen. Het besluit om lid te worden van de EER botste enigszins met de al sinds 1923 bestaande douane-unie met Zwitserland, maar in goed overleg met alle betrokken partijen konden beide economische overeenkomsten naast elkaar blijven bestaan.

advertentie

Bankwezen

Het bankwezen is een belangrijke sector voor de Liechtenstein economie en heeft zich sinds de Tweede Wereldoorlog bijzonder voorspoedig ontwikkeld. Kenmerkend voor het bankwezen is de grote geheimhouding waar klanten op kunnen vertrouwen. Alleen in het geval van misdrijven is inzage mogelijk van bankbescheiden en bij rechtszaken is men verplicht om openheid van zaken te geven. Sinds mei 1996 is geld witwassen en handel met voorkennis strafbaar. Enkele jaren later is ook het anoniem storten van gelden bij Liechtensteinse banken verboden.

Al sinds 1924 gebruikt men in Liechtenstein de Zwitserse frank, zowel voor munten als voor bankbiljetten. Eigen bankbiljetten heeft men zelfs nooit gekend, wel worden af en toe zilveren en gouden munten uitgegeven.

advertentie

Agrarische sector

Voor de landbouw beschikt Liechtenstein over ca. 35 km2 grond en daar komt nog ca. 25 km2 weidegrond bij. De vruchtbare landbouwgronden liggen voor het grootste gedeelte in het Rijndal en profiteren van het gunstige klimaat.

Liechtenstein telt ca. 350 agrarische bedrijven en voorziet zichzelf voor 50% met eigen landbouwproducten. In de akkerbouw neemt de productie van haver, gerst, voedergraan en aardappelen een belangrijke plaats in. Enkele tientallen bedrijven houden zich bezig met de groenteteelt, met name spinazie, wortelen, erwten, bonen en rode bieten. De fruitteelt stelt niet zoveel meer voor: appels, peren, pruimen en kersen zijn de belangrijkste producten.

Voor de agrarische sector is de veeteelt het belangrijkste, en dan met name de melkproductie. Wat melkproducten betreft is Liechtenstein zelfvoorzienend. Naast ca. 2500 koeien (vooral Zwitsers bruinvee) zijn er nog enkele duizenden varkens en schapen.

advertentie

Wijnbouw en bosbouw

Liechtenstein heeft een vrij mild klimaat, en daardoor is wijnbouw mogelijk. De totale oppervlakte van de huidige wijngaarden bedraagt ongeveer 1400 ha.

De meest gebruikte druivensoort is de blauwe Bourgondiër. De Liechtensteinse wijn behoort tot de beste uit de regio Oost-Zwitserland. De vorstelijke wijngaarden brengen onder andere de Vaduzer Beerli, de Vaduzer Marc en de Vaduzer Süssdrück voort; particulier geproduceerde wijnen zijn onder andere Triesner Kretzer, Schaaner Ablass, Bendura, Eschner Feuergold en Schellenberger.

Meer dan een derde van de totale oppervlakte van Liechtenstein bestaat uit bossen. Ca. 90% van deze bossen is in handen van de gemeenten en de acht Alpengenossenschaften. De bossen produceren ruwe bouwstoffen, want meer dan 50% van de hoogstambossen is economisch rendabel. Ook voor de recreatie zijn de bossen van belang.

Industrie en Handel

Na de Tweede Wereldoorlog expandeerde de geheel op de export gerichte Liechtensteinse economie sterk. Echte industriële centra zijn er niet en door het ontbreken van delfstoffen is er ook geen zware industrie. De grootste industrietakken zijn de metaalverwerking en de machine- en apparatenbouw.

In 2017 exporteerde Liechtenstein ter waarde van een bedrag van $3,2 miljard en importeerde voor iets meer dan $2,2 miljard euro vooral naar de landen van de Europese Economische Ruimte. Deze cijfers zijn exclusief de handel van en naar Zwitserland.

LIECHTENSTEIN LINKS

Advertenties
• Liechtenstein Hotels
• ANWB vakantie boeken Liechtenstein
• Hotels Trivago
• Boeken, ook tweedehands, over LIECHTENSTEIN bij Bol.com

Nuttige links

Liechtenstein StartBelgië (N)
Liechtenstein Startkabel (N)
Reisinformatie Liechtenstein (N)
Reizendoejezo – Liechtenstein (N)

Bronnen

Economische Voorlichtingsdienst

Encarta Encyclopedie

Winter, R. de / Basisinformatie Liechtenstein

Liechtensteinse Vriendenkring

CIA - World Factbook

BBC - Country Profiles

laatst bijgewerkt mei 2024
Samensteller: Arie Verrijp / Geert Willems