Landenweb.nl

LIECHTENSTEIN
Planten en Dieren

To read about LIECHTENSTEIN in English - click here

ANWB vakantie boeken Liechtenstein

Steden LIECHTENSTEIN

Vaduz

Planten en Dieren

Planten

Het kleine Liechtenstein telt ca. 1600 plantensoorten, waarvan er 800 tot de typische Alpenflora behoren en de rest tot de valleiflora en de berghellingflora. In 1989 besloot de regering van Liechtenstein om het gehele alpengebied tot een beschermd plantengebied uit te roepen.

advertentie
Edelweiss, LiechtensteinPhoto: Tobias Gasser CC 2,5 no changes made

De Alpenflora bestaat uit ook elders in Europa veel voorkomende planten als edelweiss, gentiaan, vuurlelie, alpenroosje, alpenaster en sneeuwroos. Bijzondere planten zijn onder andere het zeldzame Triglav-dwergstreepzaad, de Zwitserse leeuwentand (Leontodon helveticus), de Senecio abrotanifolius (soort kruiskruid), de blauwgroene steenbreeksoort Saxifraga caesia, de alpenleeuwenbek (Linaria alpina) en de Astragalus sempervirens (een doornige vlinderbloemige).

Het natuurgebied Schwabbrünnen-Äscher wordt gekenmerkt door de vele moerasplanten, waaronder de gewone addertong (Phioglossum vulgatum) en de gele lis (Iris pseudacorus).

advertentie
Siberische Iris, LiechtensteinPhoto: BerndH CC 3.0 no changes made

Het Ruggeller Riet heeft als meest kenmerkende plant de Siberische iris en van Europese betekenis is de kam- of niervaren (Dryopteris cristata). Verder vindt men hier ca. 450 soorten vaatplanten, 72 soorten moerasplanten en 216 soorten paddestoelen.

De belangrijkste boomsoort in het dalgebied is de beuk, die op sommige plaatsen nog in zijn oervorm te vinden is. Andere veel voorkomende boomsoorten zijn esdoorn, els, lariks en verschillende soorten coniferen.

advertentie
Spookorchis, LiechtensteinPhoto: BerndH CC 3.0 no changes made

Een beschrijving van de flora van Liechtenstein is niet volledig als de rijkdom aan orchideeën onvermeld blijft. Op de kleine oppervlakte komen 48 soorten voor, waaronder de zeldzame spookorchis (Epipogium aphyllum), de sierlijke Malaxis monophyllos en verder het vrouwenschoentje (Cypripedium calceolus), het bleek bosvogeltje (Cephalanthera damasonium), het wit bosvogeltje (Cephalantera longifolia), het rood bosvogeltje (Cephalantera rubra), hondskruid (Orchis pyramidalis), moerasorchidee (Orchis palustris) en de Chamorchis alpina.

Dieren

Liechtenstein heeft voor een klein land een grote diversiteit aan diersoorten. Zo telt Liechtenstein 55 zoogdiersoorten (waaronder 17 soorten vleermuizen), 140 broedvogels, 7 reptielen, 10 amfibieën en 24 zoetwatervissen.

Ook de insectenwereld kent een grote verscheidenheid, waaronder 120 vlindersoorten, 342 wantsen, 76 boktorren, 72 netvleugeligen, 194 zweefvliegen en 65 galmuggen.

Steenbok, LiechtensteinPhoto: Martouf in het publieke domein

Bij het typische Alpenland Liechtenstein hoort ook een typische Alpenfauna. Naast grote dieren als herten, gemzen, steenbokken en steenarenden behoren hier ook de sneeuwhaas en het Alpenschneehuhn toe. Tot de typische Alpenfauna behoren ook het murmeltier en de Noordse vleermuis, en daarbij de vogels korhoen, alpenheggenmus, ruigpootuil, geelvink, dwerguil, alpenkauw, citroenkanarie, sneeuwvink, waterpieper en rotskruiper.

Inheems zijn ook de alpenlandsalamander, de bruine kikker, de pad, de alpenwatersalamander en de enige slangensoort, de adder.

Witrugspecht, LiechtensteinPhoto: Alistair Rae CC 2.0 no chenges made

In de overgang van dal naar berggebied leven reeën, vossen, dassen, zwarte spechten, witrugspechten, oehoes en het vliegend hert, een keversoort.

LIECHTENSTEIN LINKS

Advertenties
• Liechtenstein Hotels
• ANWB vakantie boeken Liechtenstein
• Hotels Trivago
• Boeken, ook tweedehands, over LIECHTENSTEIN bij Bol.com

Nuttige links

Liechtenstein StartBelgië (N)
Liechtenstein Startkabel (N)
Reisinformatie Liechtenstein (N)
Reizendoejezo – Liechtenstein (N)

Bronnen

Economische Voorlichtingsdienst

Encarta Encyclopedie

Winter, R. de / Basisinformatie Liechtenstein

Liechtensteinse Vriendenkring

CIA - World Factbook

BBC - Country Profiles

laatst bijgewerkt mei 2024
Samensteller: Arie Verrijp / Geert Willems