Landenweb.nl

LIECHTENSTEIN
Planten en Dieren

Steden LIECHTENSTEIN

Vaduz

Planten en Dieren

Planten

Het kleine Liechtenstein telt ca. 1600 plantensoorten, waarvan er 800 tot de typische Alpenflora behoren en de rest tot de valleiflora en de berghellingflora. In 1989 besloot de regering van Liechtenstein om het gehele alpengebied tot een beschermd plantengebied uit te roepen.

De Alpenflora bestaat uit ook elders in Europa veel voorkomende planten als edelweiss, gentiaan, vuurlelie, alpenroosje, alpenaster en sneeuwroos. Bijzondere planten zijn onder andere het zeldzame Triglav-dwergstreepzaad, de Zwitserse leeuwentand (Leontodon helveticus), de Senecio abrotanifolius (soort kruiskruid), de blauwgroene steenbreeksoort Saxifraga caesia, de alpenleeuwenbek (Linaria alpina) en de Astragalus sempervirens (een doornige vlinderbloemige).

Het natuurgebied Schwabbrünnen-Äscher wordt gekenmerkt door de vele moerasplanten, waaronder de gewone addertong (Phioglossum vulgatum) en de gele lis (Iris pseudacorus).

Het Ruggeller Riet heeft als meest kenmerkende plant de Siberische iris en van Europese betekenis is de kam- of niervaren (Dryopteris cristata). Verder vindt men hier ca. 450 soorten vaatplanten, 72 soorten moerasplanten en 216 soorten paddestoelen.

De belangrijkste boomsoort in het dalgebied is de beuk, die op sommige plaatsen nog in zijn oervorm te vinden is. Andere veel voorkomende boomsoorten zijn esdoorn, els, lariks en verschillende soorten coniferen.

Een beschrijving van de flora van Liechtenstein is niet volledig als de rijkdom aan orchideeën onvermeld blijft. Op de kleine oppervlakte komen 48 soorten voor, waaronder de zeldzame spookorchis (Epipogium aphyllum), de sierlijke Malaxis monophyllos en verder het vrouwenschoentje (Cypripedium calceolus), het bleek bosvogeltje (Cephalanthera damasonium), het wit bosvogeltje (Cephalantera longifolia), het rood bosvogeltje (Cephalantera rubra), hondskruid (Orchis pyramidalis), moerasorchidee (Orchis palustris) en de Chamorchis alpina.

advertentie

Dieren

Liechtenstein heeft voor een klein land een grote diversiteit aan diersoorten. Zo telt Liechtenstein 55 zoogdiersoorten (waaronder 17 soorten vleermuizen), 140 broedvogels, 7 reptielen, 10 amfibieën en 24 zoetwatervissen.

Ook de insectenwereld kent een grote verscheidenheid, waaronder 120 vlindersoorten, 342 wantsen, 76 boktorren, 72 netvleugeligen, 194 zweefvliegen en 65 galmuggen.

Bij het typische Alpenland Liechtenstein hoort ook een typische Alpenfauna. Naast grote dieren als herten, gemzen, steenbokken en steenarenden behoren hier ook de sneeuwhaas en het Alpenschneehuhn toe. Tot de typische Alpenfauna behoren ook het murmeltier en de Noordse vleermuis, en daarbij de vogels korhoen, alpenheggenmus, ruigpootuil, geelvink, dwerguil, alpenkauw, citroenkanarie, sneeuwvink, waterpieper en rotskruiper.

Inheems zijn ook de alpenlandsalamander, de bruine kikker, de pad, de alpenwatersalamander en de enige slangensoort, de adder.

In de overgang van dal naar berggebied leven reeën, vossen, dassen, zwarte spechten, witrugspechten, oehoes en het vliegend hert, een keversoort.

advertentie
Klik op de menuknop bovenaan het scherm voor meer informatie

LIECHTENSTEIN LINKS

Advertenties
• ANWB vakantie boeken Liechtenstein
• Vliegtickets Zurich Tix.nl
• Liechtenstein Hotels
• Vakantieveilingen bied mee op de beste deals
• Tradetracker plaats advertenties en verdien geld
• Zurich Vliegtickets.nl

Nuttige links

Liechtenstein StartBelgië (N)
Liechtenstein Startkabel (N)
Reisinformatie Liechtenstein (N)
Reizendoejezo – Liechtenstein (N)
Telefoongids Liechtenstein

Bronnen

Economische Voorlichtingsdienst

Encarta Encyclopedie

Winter, R. de / Basisinformatie Liechtenstein

Liechtensteinse Vriendenkring

CIA - World Factbook

BBC - Country Profiles

laatst bijgewerkt juni 2021
Samensteller: Arie Verrijp / Geert Willems