Landenweb.nl

LIECHTENSTEIN
Samenleving

To read about LIECHTENSTEIN in English - click here

ANWB vakantie boeken Liechtenstein

Steden LIECHTENSTEIN

Vaduz

Samenleving

Staatsinrichting

Het vorstendom Liechtenstein is een constitutionele erfmonarchie op democratische en parlementaire grondslag. De opvolging van het staatshoofd gebeurt dus niet via verkiezingen, maar wordt geregeld door de Huiswet van het Huis Liechtenstein, het vorstenhuis. De erfelijke opvolging geschiedt uitsluitend in de mannelijke lijn. De staatsmacht wordt gezamenlijk gedragen door de vorst en door het parlement. Verder is er een directe invloed van het volk door middel van het recht van initiatief en referendum.

De vorst (Fürst of Landesfürst)is het onschendbare hoofd van de staat, die zich uiteraard wel aan de grondwet en andere wetten dient te houden. Elke wet moet door de vorst gesanctioneerd worden en dient door het contraseign van de minister-president te zijn voorzien. Dit gebeurt omdat de laatste de politieke en juridische verantwoordelijkheid heeft. Via ‘Notstandsrecht’ kan de vorst zonder medewerking, maar wel na goedkeuring van de regering, verordeningen uitvaardigen. De macht van de vorst reikt heel ver, want hij kan het parlement bijeen roepen, verdagen en zelfs opheffen.

De Liechtensteinse bevolking heeft het ‘recht van initiatief’ en het ‘recht van referendum’. Het eerstgenoemde recht houdt in dat men wetsvoorstellen mag indienen; het laatstgenoemde recht houdt in dat men referenda mag uitschrijven op het gebied van wetgeving, financiële besluiten en staatsverdragen. Hiervoor zijn per soort referendum een minimum aantal handtekeningen van stemgerechtigde burgers nodig.

Het actief en passief kiesrecht (opkomstplicht!) is voorbehouden aan elke Liechtensteinse staatsburger van 18 jaar en ouder. Vrouwen hebben pas sinds 1986 kiesrecht. Er zijn landelijke en gemeentelijke verkiezingen volgens het principe van de evenredige vertegenwoordiging.

De 25 leden tellende volksvertegenwoordiging of ‘Landtag’ bestaat sinds 1989.. Liechtenstein is verdeeld in twee kiesdistricten en van de 25 afgevaardigden komen er 15 uit het Oberland en 10 uit het Unterland.

De leden van de Landtag worden voor een periode van vier jaar gekozen en er bestaat voor politieke partijen een kiesdrempel van 8%.

De Liechtensteinse regering is uiteraard volledige verantwoording schuldig aan de Landtag en bestaat uit een minister-president en vier ministers. De regering zit maximaal vier jaar op het pluche en zij worden met toestemming en op voordracht van het parlement door de vorst benoemd. Voor de actuele politieke situatie zie hoofdstuk geschiedenis.

advertentie

Onderwijs

Het volledige onderwijs staat onder toezicht en wordt betaald door de overheid. Vanaf ca. vijf jaar mogen kinderen naar de Kindergarten. De wettelijke leerplicht omvat negen jaar en duur vanaf het zevende tot en met vijftien jaar.

Scholieren bezoeken eerst vijf jaar de Primarschule en daarna een van de volgende middelbare scholen: Oberschule (4 jaar), de Realschule (4 jaar) of het Liechtensteinisches Gymasium (8 jaar).

Omdat in Liechtenstein met name hoger onderwijs niet voldoende kan worden aangeboden, subsidieert de Liechtensteinse regering vele buitenlandse onderwijsinstellingen. In ruil daarvoor kunnen een aantal Liechtensteinse studenten gegarandeerd geplaatst worden. Op dit moment zijn er drie instellingen voor wetenschappelijk onderwijs in Liechtenstein: in de Fachhochschule Liechtenstein en de Universität für Humanwissenschaften en in Triesenberg de Internationale Akademie für Philosophie. De meeste studenten uit Liechtenstein studeren echter in het buitenland, met name in Zwitserland.

advertentie

LIECHTENSTEIN LINKS

Advertenties
• Liechtenstein Hotels
• ANWB vakantie boeken Liechtenstein
• Hotels Trivago
• Boeken, ook tweedehands, over LIECHTENSTEIN bij Bol.com

Nuttige links

Liechtenstein StartBelgië (N)
Liechtenstein Startkabel (N)
Reisinformatie Liechtenstein (N)
Reizendoejezo – Liechtenstein (N)

Bronnen

Economische Voorlichtingsdienst

Encarta Encyclopedie

Winter, R. de / Basisinformatie Liechtenstein

Liechtensteinse Vriendenkring

CIA - World Factbook

BBC - Country Profiles

laatst bijgewerkt mei 2024
Samensteller: Arie Verrijp / Geert Willems