Landenweb.nl

IERLAND
Nederlandse les in Ierland

Nederlandse les via Skype


World Wide Juf verzorgt online NTC lessen, geschikt voor kinderen die een kortere of langere tijd in het buitenland verblijven. World Wide Juf biedt persoonlijk afstandonderwijs via audio- visuele media voor Nederlandse of Vlaamse kinderen die woonachtig zijn in het buitenland.De leerkracht neemt alle begeleiding van de leerling op zich. Alle leerlingen krijgen privéles op hun eigen niveau waardoor iedere leerling optimaal van het onderwijs kan profiteren.

World Wide Juf verzorgt persoonlijk afstandsonderwijs via audio- visuele media voor Nederlandse en Vlaamse kinderen die woonachtig zijn in het buitenland. World Wide Juf verzorgt NTC lessen voor Nederlandstalige kinderen die voor korte of lange tijd in het buitenland verblijven. Het betreft een compleet Nederlandse lesprogramma voor kinderen die geen gebruik (kunnen) maken van een Nederlandse school in de buurt. Alle leerlingen krijgen privéles op hun eigen niveau waardoor iedere leerling optimaal van het onderwijs kan profiteren.

De ouders van kinderen die de school contacten hebben veelal bewust gekozen voor het Nederlands als moedertaal en voor Nederland of België als land waarmee speciale emotionele en culturele banden onderhouden worden. Het onderwijs van World Wide Juf heeft daarom een belangrijke taak als centrum van de Nederlandse en Vlaamse taal en cultuur. Dit doen ze door het organiseren van privélessen over Skype voor kinderen in het primair onderwijs en het voortgezet onderwijs klas. De lessen vinden plaats naast de lessen die een kind op zijn/haar dagschool volgt.

World Wide Juf werkt met dezelfde onderwijsmethoden als vele dagscholen in Nederland. Tijdens de les worden veel opdrachten besproken. Op deze manier gaat een leerling snel door de lesstof heen die hij/zij al beheerst of weinig moeite mee heeft. Om de lessen leuk en afwisselend te houden schrijven de leerlingen tijdens de les maar beperkt in hun werkboekjes. In plaats daarvan schrijven de jongere leerlingen op een whiteboardje en de oudere kinderen maken gebruik van de chat in Skype. De lessen worden altijd afgesloten met een kort educatief filmpje. Na de lessen ontvangen de leerlingen en de ouders een mail met huiswerk wat de kinderen in principe zelfstandig kunnen maken. Wanneer de kinderen toch vragen hebben over het huiswerk, kunnen zij altijd contact opnemen via de e-mail of Skype om hun vraag aan hun juf te stellen. World Wide Juf neemt alle begeleiding voor de leerlingen op zich.

Om een indruk te krijgen hoe World Wide Juf lesgeeft kunt u het filmpje bekijken op de website www.worldwidejuf.com of een gratis proefles aanvragen via info@worldwidejuf.com

Een leerling die les krijgt via Skype
Een leerling die les krijgt via Skype