Landenweb.nl

GABON
Samenleving

To read about GABON in English - click here

Hotels Gabon

Samenleving

Staatsinrichting

Sinds de onafhankelijkheid is Gabon een republiek. De grondwet van 1991, die in 1995 is gewijzigd, voorziet in de verkiezing van een president voor een termijn van 5 jaar, met eenmalige herverkiezing. In 1996 is deze termijn verlengd tot 7 jaar. Ook het meerpartijenstelsel is vastgelegd in de grondwet vastgelegd, die tevens individuele en burgervrijheden garandeert.

De premier wordt, evenals de overige leden van het kabinet, benoemd door de president. De uitvoerende macht berust bij de president en de ministerraad. De wetgevende macht is in handen van de president en van het 120 leden tellende parlement, die voor een periode van vijf jaar gekozen worden. Een aantal raden ziet toe op de naleving van de in de grondwet vastgelegde wetten, de mensenrechten en persvrijheid.

advertentie

Politiek

Sinds de oprichting in 1968 speelt de partij van Bongo, de Parti Dé mocratique gabonais (PDG) een hoofdrol. Overige politieke partijen zijn de Union du Peuple gabonais (UPG), Parti gabonais du Progrès (PGP), Rassemblement pour le Gabon (RPG) en de Parti Social démocrate (PSD). Een deel van de voormalige oppositiepartij Mouvement de Redressement National (Morena) van Moli ère Boutama sloot zich in juni dit jaar aan bij de regeringsmeerderheid.

Bij de presidentsverkiezingen van november 2005 werd de zittende president met 79,2% gekozen voor een zesde ambtstermijn. Zijn belangrijkste opponenten, Pierre Mamboundou (Union du Peuple gabonais) en Zacharie Myboto (Union gabonaise pour la Démocratie et le Développement) kwamen niet verder dan 13,6, resp. 6,6%. De oppositie beschuldigt president Bongo van het kopen van stemmen en het laten verstoren van verkiezingsbijeenkomsten van zijn tegenstanders. Na de verkiezingen deden zich in Libreville enige ongeregeldheden voor.

De actuele politieke situatie staat beschreven bij het hoofdstuk geschiedenis.

Economie

Gabon is na Nigeria en Angola de derde olieproducent van Afrika. Een groot deel van het BNP en 69% van de exportopbrengsten is te danken aan de oliewinning, waardoor de economie relatief kwetsbaar is. Na een topproductie van 370.000 vaten per dag aan het eind van de jaren ’90 loopt de olieproductie terug. Olierijkdom en een relatief kleine bevolking maken dat Gabon een van de hoogste inkomens per capita op het continent heeft, maar de welvaart is onevenwichtig verdeeld: 20% van de bevolking beschikt over 90% van de inkomsten, terwijl ruim 34% van de bevolking in armoede leeft

Andere belangrijke economische sectoren zijn bos- en mijnbouw (mangaan en uranium). Het aandeel van de mijnsector in de export is echter beperkt. Eén van de zwakste sectoren van de Gabonese economie is de landbouw.

Op het moment dat de olieproductie begon te dalen, zag Gabon zich geconfronteerd met een hoge buitenlandse schuld en was de regering genoodzaakt hervormingsprogramma's van het IMF uit te voeren. Om in aanmerking te komen voor steun van het IMF heeft Gabon een PRSP gepresenteerd, waarin nadruk wordt gelegd op hervorming van de overheidsfinanciën, goed bestuur, armoedebestrijding en diversificatie van de olie-afhankelijke economie.

advertentie

GABON LINKS

Advertenties
• Hotels Gabon
• VliegenNaar - Vliegen naar Libreville Gabon
• Hotels Trivago
• Boeken, ook tweedehands, over GABON bij Bol.com

Nuttige links

Dieren in Gabon (N)
Gabon informatie - Reizendoejezo (N)
Gabon Startkabel (N+E)
Gabon Startnederland (N+E)
Reisinformatie Gabon (N)

Bronnen

Elmar Landeninformatie

CIA - World Factbook

BBC - Country Profiles

laatst bijgewerkt februari 2024
Samensteller: Arie Verrijp / Geert Willems