Samenleving   

Wil je persoonlijke reistips ontvangen? Klik hier.

Staatsinrichting

Parlementsgebouw Brunei Foto:Lord Mountbatten

De grond­wet van het sultanaat Brunei uit 1962 voor­ziet in een uitvoe­rende raad die onder voor­zitter­schap van de sultan staat en een wetge­vend orgaan die uit 22 leden bestaat. Brunei is admi­nistratief verdeeld in vier districten met een districts­ambtenaar en een districtsraad aan het hoofd. De hoogste rechterlijke instantie is het Opperste Ge­rechts­hof, bestaande uit een Hoge Raad en een Hof van Appel waarvan de leden be­noemd worden door de Sultan.

Door de Sultan zijn evenwel enkele staatshervormingen doorgevoerd als onderdeel van zijn ‘hervormingskoers’. In juli 2004 deed de Sultan de Wetgevende Raad herleven, die na de onafhankelijkheid van Brunei in 1984 was opgeheven en voorheen de facto als parlement diende. Een in september 2004 doorgevoerde grondwetswijziging maakt verkiezingen hiervoor mogelijk. Het aantal verkiesbare zetels betreft echter een derde van de 45 parlementszetels en de Sultan blijft het hoofd van de selectiecommissie.
Ten slotte vond in mei 2005 een kabinetswijziging plaats (de eerste in 17 jaar), waarbij de eerste niet-moslim minister werd benoemd en minister van onderwijs Abdul Aziz - verantwoordelijk voor sterk op de islam gericht onderwijsbeleid - het kabinet verliet.

Politiek

Regio's in Brunei Foto:Golbez

De interne politieke situatie is kalm. De spanningen in de samenleving ontstaan als gevolg van de Amedeo affaire zijn inmiddels weggeëbd. "The Amedeo Development Corporation", de nationale ontwikkelingsmaatschappij geleid door de jongste broer van de Sultan, Prins Jefri Bolkiah, ging in 1997 failliet als gevolg van financieel wanbeheer van de leiding. De grote financiële verliezen van de onderneming moesten uit de nationale middelen worden aangezuiverd, hetgeen een zware wissel trok op de staatsfinanciën. De affaire leidde tot scherpe tegenstellingen binnen de koninklijke familie en zijn aanhang. Prins Jefri werd uit zijn functie ontzet en leeft sindsdien in het buitenland. Tegen zijn medebestuurders lopen rechtszaken. In 2000 werd begonnen met de juridische en financiële afhandeling van de zaak. De aanleiding tot conflicten is daarmee sterk afgenomen.
Daarnaast loopt een rechtszaak tegen de voormalige minister voor Ontwikkelings Zaken Haji Ismail, vanwege vermeende corruptie.

Voor de actuele politieke situatie zie hoofdstuk geschiedenis.

Economie

Brunei Export Foto:Ricardo Haussmann, Cesar Hidalgo, et. al.

De economie is voornamelijk gebaseerd op productie van aardolie en aardgas. Vanaf 1975 heeft de regering een meerderheidsaandeel in de Brunei Shell Petroleum Company, de grootste oliemaatschappij in het land. Circa 30% van de bevolking is economisch actief; ongeveer de helft hiervan is werkzaam bij de overheid. De belangrijkste land- en bosbouwproducten zijn rijst, peper, rubber, hout en kurk. De belangrijkste handelspartners zijn Japan, de Verenigde Staten, Maleisië en Singapore.

Internationaal Vliegveld Brunei Foto:Publiek domein

Sinds 1998 maakt de regering een aanvang met diversificatie van de economie. Een hoge adviesraad heeft de algemene gebieden aangegeven waarin vernieuwingen en verbredingen mogelijk leken. Een aanzienlijk deel van de aanbevelingen van de adviesraad richten zich op de olie en gasindustrie, waarvoor een masterplan is opgesteld. Naast uitgifte van nieuwe off-shore concessies voor exploratie, wordt gewerkt aan de ontwikkeling van "down stream" activiteiten als de opzet van een petrochemische industrie, raffinage faciliteiten en bunkermogelijkheden voor schepen.

BRUNEI LINKS

Advertenties
• Brunei Vliegtickets.nl
• Hotels Brunei
• Brunei Vliegtickets WTC

Nuttige links

Brunei Startnederland (N+E)
Reisinformatie Brunei (N)
Reizendoejezo – Brunei (N)
Startpagina Brunei (N+E)
Telefoongids Brunei
Artikelen en Reisverhalen over BRUNEI
  rondreis MH23

Bronnen

Dijck, Robert van den / Maleisië, Singapore en Brunei
Elmar

Malaysia, Singapore & Brunei
Lonely Planet

The rough guide to Southeast Asia on a budget
Rough Guides

Southeast Asia on a shoestring
Lonely Planet

CIA - World Factbook

BBC - Country Profiles

laatst bijgewerkt oktober 2020
Samensteller: Arie Verrijp / Geert Willems