Steden BELARUS

BELARUS   

Staatsinrichting

Nelarus is een presidentiële republiek met een machtige president aan het hoofd. In 1996 werd er door president Loekasjenko een referendum uitgeschreven, waarna de in 1994 tot stand gekomen constitutie werd aangepast. Hierbij werd de 13e Opperste Sovjet (het parlement) ontbonden en vervangen door een Nationale Assemblee van twee kamers: het Huis van Afgevaardigden met 110 leden en de Senaat met 64 leden (waarvan 6 aangewezen door de president). Internationaal werd het referendum van 1996 beschouwd als in strijd met de grondwet. Het gevolg was dat noch de grondwet van 24 november 1996, noch de in dat jaar tot stand gekomen Nationale Assemblee worden erkend door de gemeenschap van westerse landen. Tot op heden beschouwen zij de 13e Opperste Sovjet, onder leiding van haar voorzitter Sharetski, als rechtmatige volksvertegenwoordiging.

Ook werd de zittingstermijn van het staatshoofd met 2 jaar verlengd tot 7 jaar en kreeg hij belangrijke volmachten. Zo benoemt de president een aantal belangrijke leden van de rechterlijke macht, w.o. de president van het Hooggerechtshof, alsmede het hoofd van de verkiezingscommissie en de president van de nationale bank.
Verder benoemt hij, met toestemming van het Huis van Afgevaardigden, de eerste minister en de hoofden van regionale en locale raden. Voor de huidige politieke situatie zie hoofdstuk geschiedenis.

Administratieve indeling

Belarus is verdeeld in zes regio’s of ‘voblasti’, en deze regio’s zijn weer verdeeld in 141 districten of ‘rayoni’.

regiohoofdstadoppervlakteaantal inwoners
BrèstBrèst32.300 km21.460.000
Homel’Homel’40.400 km21.500.000
HrodnaHrodna25.000 km21.140.000
MahilëuMahilëu29.000 km21.165.000
MinskMinsk40.800 km21.500.000
VicebstVicebst40.100 km21.300.000

Onderwijs

Kinderen zijn verplicht om onderwijs te volgen van 7 tot 17 jaar. De basisschool duurt vijf jaar en daarna volgen vijf jaar voortgezet onderwijs. Voorschools onderwijs is wordt door de staat gesubsidieerd en ca. 60% van alle kinderen gaat naar de kleuterschool.
Op 15-jarige leeftijd kiezen studenten tussen een universitaire opleiding, een beroepsopleiding of een gespecialiseerde opleiding. Er zijn opvallend veel sportopleidingen, alleen in Minsk al enkele tientallen.
De meeste hogescholen en universiteiten geven in Russisch les, daar tegenover staat dat de meeste basisscholen in het Belarussisch onderwijs geven. Opmerkelijk is dat in ‘Russische’ scholen veel vaker Belarussisch geleerd wordt dan omgekeerd.
In de hoofdstad Minsk nam het aantal ‘Belarussische’ scholen af van 220 in 1994 naar 11 in 2002. Minsk heeft twee universiteiten en telt 22 joodse zondagscholen.

BELARUS LINKS

Advertenties
• Wit-Rusland Vliegtickets.nl
• Hotels Wit-Rusland
• Wit-Rusland Vliegtickets WTC
• Djoser Rondreis Wit-Rusland
• Minsk Vliegtickets Tix.nl
• Transport Wit-Rusland - TTS Quality Logistics B.V

Nuttige links

Campersite Wit-Rusland (N)
Reisinformatie Wit-Rusland (N)
Reizendoejezo – Wit-Rusland (N)
Startpagina Wit-Rusland (N
Schrijf uw artikel over BELARUS

Bronnen

Belarus
Lerner Publications Company

Belarus and Moldova : country studies
Federal Research Division, Library of Congress

Holtbrügge, D. / Weissrussland
Verlag C.H. Beck

Levy, P. / Belarus
Marshall Cavendish

Oost-Europa
The Reader’s Digest

Russia & Belarus
Lonely Planet

CIA - World Factbook

BBC - Country Profiles

laatst bijgewerkt september 2020
Samensteller: Arie Verrijp / Geert Willems