Landenweb.nl

VATICAANSTAD
Geschiedenis

Geschiedenis

Oudheid

Het gebied waar Vaticaanstad zich bevindt stond in de oudheid bekend als de"Vaticaanse heuvels". De Romeinse keizer Caligula bouwde hier zijn privé- circus, een ovaal amfitheater dat het toneel zou worden van de vroege Christelijke martelaren. Op deze locatie bevindt zich ook een ondergrondse necropolis alwaar omstreeks 1940 de vermoedelijke graftombe van de apostel Petrus ontdekt werd (in het evangelie is Petrus de rots waarop het Christendom gebouwd zal worden; vandaar de naam Heilige Stoel; de stoel van St. Petrus).

advertentie

Pauselijke heerschappij

Gedurende een periode van 1000 jaar, ruwweg tot 1870, heersten de Pausen over een vrij groot gebied van het Italiaanse schiereiland, dat zich ongeveer uitstrekte van Bologna tot Napels. Tijdens het proces van eenwording van Italië werd dit gebied, dat de 'Kerkelijke Staten' werd genoemd, geleidelijk door het Koninkrijk geabsorbeerd. Nadat de troepen van Koning Victor Emmanuel in 1870 Rome binnentrokken, trok de Paus zich terug in het Vaticaan.

advertentie

Vaticaan wordt een staat

In 1929 werden de Verdragen van Lateranen door de Heilige Stoel en de Italiaanse regering getekend, waarbij Italië expliciet de soevereiniteit van de Staat Vaticaanstad erkende, en de Heilige Stoel impliciet het verlies van het overige kerkelijke territoir. Tevens werd er financiële compensatie gegeven voor het verlies van grondgebied. Onderdeel van de Verdragen vormde het Concordaat waarmee het rooms-katholicisme als staatsgodsdienst in Italië werd vastgelegd in de wet.

In 1984 werden onder Premier Bettino Craxi bepaalde provisies van de Verdragen van Lateranen gewijzigd. De belangrijkste wijziging betrof de beëindiging van het rooms-katholicisme als de officiële religie van de Italiaanse Republiek.

advertentie

Paus Johannes Paulus II

Op zaterdagavond 2 april 2005 overleed Paus Johannes Paulus II op 84 jarige leeftijd. Het overlijden werd bekend gemaakt middels het luiden van de klokken van de Sint Pieter en de aankondiging door Mgr. Sandri, substituut van Staatss ecretaris Kardinaal Soldano. De uitvaartmis vond plaats op vrijdag 8 april op het Sint Pietersplein in aanwezigheid van 200 vorsten/vorstinnen, staatshoofden, regeringsleiders en 300.000 andere aanwezigen.

Onder het Pontificaat van Paus Johannes Paulus II, dat ruim 26 jaar duurde, zijn de diplomatieke betrekkingen met de Heilige Stoel bijna verdubbeld van 85 naar 175 landen.

De Paus werd geroemd om de brugfunctie die hij vervulde tussen de verschillende geloven: hij startte de dialoog met de orthodoxe kerken, met de Joodse kerken alsmede met de niet- Christelijke geloofsgemeenschappen. Daarnaast werd de Poolse Paus bewonderd om de rol die hij heeft vervuld in het bestrijden van het communisme in de jaren '70 en '80 van de 20ste eeuw. Tevens stond de Paus bekend voor zijn grote belangstelling voor de jongeren: de Paus was de initiatiefnemer van de Wereldjongerendagen (WJD). Voor vele landen was Paus Johannes Paulus II niet alleen de leider van een wereldkerk maar ook een wereldleider .

Paus Benedictus XVI

Op dinsdagavond 19 april werd bekendgemaakt dat kardinaal Joseph Ratzinger tot Paus was gekozen. De Paus, die is gekozen in een van de kortste conclaven, heeft de naam Benedictus XVI aangenomen. Hij is de eerste Duitse Paus sinds Victor II (1055-1057). Op 24 april 2005 vond zijn inhuldiging op het Sint Pietersplein plaats. Op 10 juni 2005 in een toespraak voor Afrikaanse bisschoppen, benadrukte de paus dat de traditionele leer van de Kerk, met aandacht voor het christelijk huwelijk, huwelijkstrouw en kuisheid, de enige intrinsiek zekere manier is om de verspreiding van aids te voorkomen. Opzien baarde de paus toen hij in maart 2009, tijdens de vlucht naar Kameroen (waar zijn eerste Afrikareis begon), een vraag beantwoordee aan een Franse journalist over aids. De paus wees er op dat de Katholieke Kerk bijzonder veel doet in de strijd tegen aids en stelde dat “Als de ziel ontbreekt, als Afrikanen elkaar niet helpen, dan kan men deze plaag niet oplossen door condooms uit te delen; integendeel, ze vergroten het probleem." Vervolgens pleitte de paus voor een dubbele aanpak:"het menswaardig maken van de menselijke seksualiteit en een spirituele vernieuwing die leidt tot een nieuwe manier waarop mensen met elkaar omgaan, en echte, werkelijke vriendschap voor mensen die lijden". De uitspraken van de paus leidden bij pressiegroepen tot kritiek. Ze wezen erop dat volgens hen condoomgebruik daadwerkelijk de verspreiding van aids kan tegengaan. Tevens vreesden zij dat de woorden van de paus door mannen als excuus gebruikt zouden kunnen worden om geen condooms meer te gebruiken. Vanuit de medische wereld kwam zowel kritiek op zijn woorden als steunbetuiging voor zijn stellingname. Volgens het medische tijdschrift The Lancet verdraaide hij hiermee wetenschappelijk bewijsmateriaal om de katholieke doctrine te kunnen promoten, terwijl medisch antropoloog Edward Green de paus steunde.

Paus Franciscus

Paus Franciscus, geboren als Jorge Mario Bergoglio (Buenos Aires, 17 december 1936), is sinds 13 maart 2013 de nieuwe paus van de Rooms-katholieke Kerk, als opvolger van Benedictus XVI, die op 28 februari 2013 aftrad wegens gezondheidsproblemen. Hij is de eerste jezuïet die paus werd, de eerste uit Noord/Zuid-Amerika en van het zuidelijk halfrond. Paus Franciscus wordt door de Rooms-katholieke kerk als de 266e paus beschouwd.

Sedisvacatio

De sedisvacatio is de periode tussen de dood van de Paus en de keuze van een nieuwe Paus. Tijdens deze periode is de pauselijke zetel feitelijk onbezet. De Pauskiezers voeren dan gezamenlijk het bewind over de kerk.

Conclaaf

Het conclaaf is de bijeenkomst van kiesgerechtigde kardinalen voor de verkiezing van een nieuwe Paus, die traditiegetrouw achter gesloten deuren plaatsvindt zodat de kardinalen niet beïnvloed kunnen worden door de buitenwereld. Het conclaaf vindt sinds 1878 steevast plaats in de Sixtijnse Kapel en vangt aan tussen de 15e en 20e dag na het overlijden van de Paus. Tijdens het conclaaf vinden verschillende stemrondes plaats en doorgaans kan pas bij een twee-derde meerderheid de nieuwe Paus benoemd worden. Als een kardinaal de vereiste meerderheid heeft, vraagt de deken van het kardinalencollege de gekozene of hij het ambt aanvaardt. Als het antwoord hierop"Accepto" is, is er een nieuwe Paus. De Paus wordt gevraagd een nieuwe, zelf gekozen, naam aan te nemen. Naar de buitenwereld toe volgt er een signaal van witte Rook uit de schoorsteen van de Sixtijnse Kapel, alsmede het luiden van de klokken.

Hierna verschijnt de Paus op het balkon van de Sint-Pieter basiliek. Zijn begeleider spreekt dan de woorden uit: 'Habemus Papam' oftewel, we hebben een Paus. De Paus spreekt vervolgens de apostolische zege"Urbi et Orbi" voor het eerst uit.

Klik op de menuknop bovenaan het scherm voor meer informatie

VATICAANSTAD LINKS

Advertenties
• Vaticaanstad Vliegtickets.nl
• Autoverhuur Sunny Cars Rome
• Rome Hotels
• Tradetracker plaats advertenties en verdien geld

Nuttige links

Reisinformatie Vaticaanstad (N)
Reizendoejezo – Vaticaanstad (N)
Telefoongids Vaticaanstad
Vaticaanstad Reisstart (N)
Vaticaanstad Startnederland (N+E)

Bronnen

Elmar Landeninformatie

CIA - World Factbook

BBC - Country Profiles

laatst bijgewerkt november 2021
Samensteller: Arie Verrijp / Geert Willems