Landenweb.nl

SAN MARINO
Samenleving

To read about SAN MARINO in English - click here

San Marino Tui Reizen

Steden SAN MARINO

Città di san marino

Samenleving

Staatsinrichting

De staatsinrichting is gebaseerd op de statuten van Boek I uit de 17e eeuw, welke hun oorsprong vinden in codificaties uit de 13e eeuw. Het land is ingedeeld in negen ’kastelen’ met aan het hoofd een Kasteel-Kapitein die deze functie twee jaar bekleedt. Hij wordt bijgestaan door een uitvoerende raad, die voor vijf jaar wordt gekozen.

Het nationale parlement, dat wetgevende bevoegdheid bezit, bestaat uit 60 leden die om de vijf jaar worden gekozen. De uitvoerende macht berust bij de regering (Congresso di Stato) en bestaat uit 10 leden. Zij kiest uit haar midden twee leden, Capitani Reggenti, die voor een periode van zes maanden de functies van staatshoofd en regeringsleider uitoefenen over de ruim 24.000 inwoners.

Recht wordt gesproken door buitenlandse (Italiaanse) rechters, met uitzondering van de politierechter die uitspraak doet bij civielrechtelijke overtredingen, op voorwaarde dat de betrokkene de San-Marinese nationaliteit bezit.

advertentie

Politiek

Op 10 juni 2001 vonden parlementsverkiezingen plaats. De nieuwe regering die op basis daarvan is gevormd, bestaat wederom uit de PDCS (Christen-democraten, 25 parlementszetels) en de PSS (Socialisten, 15 parlementszetels. Zij heeft een comfortabele meerderheid in het 60 zetels tellende parlement. Naast deze partijen is de San-Marinese Communistische Partij actief, die in 1990 haar naam en symbool heeft veranderd in Progressieve Democratische Partij van San Marino. Regeringshoofd is sinds 5 december 2012 Pasquale Valentini.

San Marino kent geen dienstplicht, maar alle inwoners tussen 16 en 55 jaar kunnen toetreden tot het Italiaanse leger. San Marino heeft wel een ceremonieel militair corps, het Guardia di Rocca Nucleo Uniformato.

De actuele politieke situatie staat beschreven in het hoofdstuk geschiedenis.

Economie

Van de totale overheidsinkomsten is ruim 60% afkomstig uit toerisme. In 1994 bezochten ruim 3 miljoen buitenlandse bezoekers San Marino. Daarnaast draagt de verkoop van de eigen postzegels (gedrukt in Italië en Zwitserland) voor 10% bij aan de inkomsten van het land.

De belangrijkste productiesectoren zijn de cementindustrie, de productie van synthetisch rubber, leer, textiel en keramiek. San Marino krijgt jaarlijks een bijdrage van 9 miljoen euro van Italië.

De economische groei bedroeg in 2017 1,9%en het werkeloosheidspercentage lag op 8,1%. Het BNP bedroeg $ 59.000 per hoofd van de bevolking.

advertentie

SAN MARINO LINKS

Advertenties
• Hotels Trivago
• San Marino Tui Reizen
• San Marino Hotels
• Boeken, ook tweedehands, over SAN MARINO bij Bol.com

Nuttige links

Reisinformatie San Marino (N)
San Marino Startnederland (N+E)

Bronnen

CIA - World Factbook

BBC - Country Profiles

laatst bijgewerkt april 2024
Samensteller: Arie Verrijp / Geert Willems