Landenweb.nl

PALAU
Samenleving

To read about PALAU in English - click here

Hotels Palau

Samenleving

Staatsinrichting

Op 1 januari 1981 werd het toenmalige district Palau een republiek. Het Amerikaanse Congres stemde in 1985 en 1986 in met een verdrag van vrije associatie met de Marshalleilanden en Micronesië, en in 1994 met Palau, dat toen onafhankelijkheid verkreeg.

De republiek Palau heeft een democratisch gekozen parlement met aan het hoofd van de regering een door het volk gekozen president. Palau’s nationale congres, het “Olbiil Era Kelulau”, bestaat uit twee kamers met samen dertig leden. Het Huis van Afgevaardigden bestaat uit 16 leden, één van elke staat. De senaat, gebaseerd op het aantal inwoners van een district, heeft 14 leden. De leden van twee kamers en de president worden elke vier jaar gekozen. De regering van Palau wordt gevormd door de president, een vice-president, vier ministers en een “attorney general”.

Er is verder nog een raad van chiefs die de president adviseren met betrekking tot wetgeving die van invloed is op de Palause gebruiken en tradities. Palau’s politieke structuur lijkt op die van de Verenigde Staten met een federale regering en districtsbesturen. Hoewel er districten met minder dan 100 inwoners zijn, heeft elk district een gouverneur. Een door de president van de Verenigde Staten aangestelde Hoge Commissaris is verantwoordelijk voor de naleving van de Amerikaanse plichten, zoals vastgelegd in het Trust-verdrag van 1947. Defensie en buitenlandse zaken worden in ieder geval tot 2044 door de Verenigde Staten behartigd. Voor de huidige politieke situatie zie hoofdstuk geschiedenis.

advertentie

Onderwijs

Tot en met de “highschool” is het onderwijs in Micronesië over het algemeen gratis, maar op de meeste eilanden is er maar tot het veertiende jaar een schoolplicht. Hoger onderwijs is alleen te volgen in de belangrijkste plaatsen. De enige universiteit is de University of Guam, waar ook veel studenten van andere eilanden studeren. De grootste universiteit van de Zuid-Pacific is die van Fiji, met dependances op Tarawa, Majuro en Nauru. De universiteit is bekend door zijn zeelaboratorium. Palau heeft 26 scholen voor basisonderwijs, 6 voor voortgezet onderwijs en een technische school.

advertentie

PALAU LINKS

Advertenties
• Hotels Trivago
• Vliegticket Palau | VliegenNaar
• Hotels Palau
• Boeken, ook tweedehands, over PALAU bij Bol.com

Nuttige links

Palau Startnederland (N+E)
Reisinformatie Palau (N)

Bronnen

Galbraith, K. / Micronesia

Lonely Planet

Levy, N.M. / Micronesia handbook Moon

CIA - World Factbook

BBC - Country Profiles

laatst bijgewerkt april 2024
Samensteller: Arie Verrijp / Geert Willems