Landenweb.nl

NOORDELIJKE MARIANEN
Samenleving

To read about NORTHERN MARIANA ISLANDS in English - click here

Hotels Noordelijke Marianen

Samenleving

Staatsinrichting

In de jaren zeventig werd besloten niet meer langer naar complete onafhankelijkheid te streven maar een hechtere band aan te gaan met de Verenigde Staten. In 1975 werd door middel van een referendum gekozen voor de status van Commonwealth van de Verenigde Staten. De eilanden staan onder beheer van een gouverneur en zijn grotendeels autonoom; defensie en buitenlandse betrekkingen zijn de verantwoordelijkheid van de Verenigde Staten. De nieuwe regering en grondwet gingen in 1978 van start

Met eenzelfde status als bijvoorbeeld Puerto Rico, hebben de Noordelijke Marianen sterkere banden met de Verenigde Staten dan bijvoorbeeld Guam. De Noordelijke Marianen hebben een eigen gouverneur, een luitenant-gouverneur en een parlement met negen senatoren, Saipan, Tinian en Rota elk drie, en vijftien afgevaardigden, dertien van Saipan en ieder één van Tinian en van Rota. De senatoren worden voor vier jaar gekozen en de afgevaardigden voor twee jaar. Elk hoofdeiland heeft een eigen burgemeester. Hoewel de bewoners van de Noordelijke Marianen officieel burgers van de Verenigde Staten zijn, hebben ze geen stemrecht bij presidentsverkiezingen. De Noordelijke Marianen worden in het Amerikaanse Congres gerepresenteerd door een observant die zich natuurlijk wel kan bezighouden met lobbyen en het houden van presentaties. Voor de huidige politieke situatie zie hoofdstuk geschiedenis.

advertentie

Onderwijs

Tot en met de “highschool” is het onderwijs in Micronesië over het algemeen gratis, maar op de meeste eilanden is er maar tot het veertiende jaar een schoolplicht. Hoger onderwijs is alleen te volgen in de belangrijkste plaatsen. De enige universiteit is de University of Guam, waar ook veel studenten van andere eilanden studeren. De grootste universiteit van de Zuid-Pacific is die van Fiji, met dependances op Tarawa, Majuro en Nauru. De universiteit is bekend door zijn zeelaboratorium. Het onderwijs op de Noordelijke Marianen lijdt onder een groot tekort aan leraren en onderwijzers en op dit moment wordt onderwijzend personeel uit de Filippijnen gehaald. Dit tekort wordt veroorzaakt door de zeer hoge bevolkingsgroei van gemiddeld meer dan 4% per jaar.

NOORDELIJKE MARIANEN LINKS

Advertenties
• Hotels Noordelijke Marianen
• Boeken, ook tweedehands, over NOORDELIJKE MARIANEN bij Bol.com

Nuttige links

Noordelijke Marianen Startnederland (N+E)
Reisinformatie Noordelijke Marianen (N)

Bronnen

Galbraith, K. / Micronesia

Lonely Planet

Levy, N. / Micronesia handbook

Moon

CIA - World Factbook

BBC - Country Profiles

laatst bijgewerkt oktober 2023
Samensteller: Arie Verrijp / Geert Willems