Landenweb.nl

NEPAL
Samenleving

To read about NEPAL in English - click here

Nepal verre reizen van ANWB

Steden NEPAL

Kathmandu

Samenleving

Staatsinrichting

advertentie

Nepal parlementsgebouwPhoto: Tevaprapas CC 3.0 Unported no changes made

Nepal is sinds 1768 een koninkrijk, en sinds 1951 en constitutionele monarchie geweest. Met de grondwet van 1990 is het panchayatstelsel afgeschaft. Binnen dit stelsel waren politieke partijen verboden, en berustte de meeste macht bij de koning. In de grondwet van 1990 werden de fundamentele rechten van de mens erkend, vrijheid van meningsuiting en persvrijheid. Daarnaast erkende deze wet ook een meerpartijenstelsel, een parlement, een constitutionele monarchie en een onafhankelijke rechtspraak. De uitvoerende macht ligt bij de koning en de Raad van Ministers. Het parlement heeft een wetgevende macht. Nepal is opgedeeld in meer dan 3200 gemeenten, provincies en 14 zones

advertentie

14 Zones van NepalPhoto: TUBS CC 3.0 Unported no changes made

Sinds 2008 is de monarchie afgeschaft en is Nepal een federale democratische republiek. Het nieuwe Federaal Parlement bestaat uit twee kamers:

De Nationale Vergadering (59 zetels; 56 leden, waaronder ten minste 3 vrouwen, 1 Dalit, 1 lid met een handicap of 1 minderheid indirect gekozen door een kiescollege van staats- en gemeentelijke regeringsleiders, en 3 leden, waaronder 1 vrouw, voorgedragen door de president van Nepal op aanbeveling van de regering; leden dienen een termijn van 6 jaar met verlenging van een derde van het lidmaatschap om de 2 jaar)

Het Huis van Afgevaardigden (275 zetels; 165 leden rechtstreeks gekozen in kiesdistricten met één zetel bij gewone meerderheid van stemmen en 110 leden rechtstreeks gekozen in een landelijk kiesdistrict op basis van stem van evenredige vertegenwoordiging op de partijlijst; leden dienen termijnen van 5 jaar)

De United Nepal Communist Party (UNCP) en De Nepali Congress Party (NCP) waren de twee belangrijkste politieke partijen in Nepal, maar zijn in 2018 opgegaan in de communistische partij Nepal (NCP), de huidige regeringspartij. Voor de huidige politieke situatie zie hoofdstuk geschiedenis.

Nepal is lid van de Verenigde Naties sinds 1955. Daarnaast is Nepal actief binnen de organisatie van niet-gebonden landen. In september 2015 keurt het parlement een nieuwe grondwet goed, waar Nepal neergezet wordt als seculier land.

advertentie

NEPAL LINKS

Advertenties
• Nepal verre reizen van ANWB
• Hotels Trivago
• Rondreizen Nepal
• Bouw je eigen Nepal-rondreis
• Hotels Nepal
• Nepal Reizen Tui
• Djoser fietsreis - wandel- en fietsreis Nepal
• Mambo jongerenreizen Nepal
• Boeken, ook tweedehands, over NEPAL bij Bol.com

Nuttige links

Reisfoto's Nepal
Reisinformatie Nepal (N)
Reizendoejezo – Nepal (N)
Rondreis Nepal (N)

Bronnen

Encarta Ecyclopedie

Finlay, H / Nepal

Lonely Planet

Nepal

APA

CIA - World Factbook

BBC - Country Profiles

laatst bijgewerkt april 2024
Samensteller: Arie Verrijp / Geert Willems