Landenweb.nl

NEPAL
 

Basisgegevens
  Officiële
  landstaal
  Nepalees
  Hoofdstad  Kathmandu
  Oppervlakte  147.181 km²
  Inwoners  29.898.368
  (mei 2019)
  Munteenheid  Nepalese roepie
  (NPR)
  Tijdsverschil  +4:45
  Web  ,np
  Code.  NPL
  Tel.  +977

To read about NEPAL in English - click here

Steden NEPAL

Kathmandu

Geografie en Landschap

Het landschap van Nepal wordt bepaald door berggebieden, het Siwalikgebergte, het centrale deel van de Himalaya en de Mahabharat Lekh, en een moerassige laagvlakte, de Terai.

advertentie

Nepal SatellietfotoPhoto: Publiek domein

De oppervlakte is 147.000 vierkante kilometer. De maximale lengte is ongeveer 800 kilometer en de breedte tussen de 90 en de 230 kilometer.

Het verschil in hoogte is gigantisch van 100 meter boven de zeespiegel in de Terai tot de hoogste berg op aarde de Mount Everest in het Himalayagebergte (8848 m.) In totaal zijn er tien toppen van boven de 8000 meter. De belangrijkste rivieren zijn de Kali, Gandaki, Kosi en Karnali.

advertentie

Nepal: Mount Everest, hoogste berg op aardePhoto: Sshrimpo1967 CC 2.0 Generic no changes made

Klimaat en Weer

advertentie

Nepal KlimaatzonesPhoto: Adam Peterson CC 4.0 International no changes made

Het klimaat varieert afhankelijk van de hoogte: een heet, subtropisch klimaat in de laagvlakte, tegen de hellingen een subtropisch klimaat en hoog in de bergen een Alpenklimaat. De regentijd is in de maanden juni - oktober. Deze regenperiode staat bekend als de moesson. De luchtvochtigheid is dan hoog en er vallen dagelijks fikse buien. In de zomer kan de temperatuur in Kathmandu oplopen tot boven de 30 graden celsius. Maart en april en oktober en november hebben weinig neerslag en zijn aantrekkelijke manden ook qua temperatuur om een bezoek aan Nepal te brengen.

Planten en Dieren

Planten

In totaal zijn er meer dan 6500 soorten bloemen, planten, struiken en bomen in Nepal te onderscheiden. De vegetatie in Nepal wordt voornamelijk bepaald door de hoogteverschillen. De moerassige laagvlakte is grotendeels bedekt met oerwouden.

advertentie

Nepal VegetatiePhoto: Biplav09 CC 4.0 International no changes made

Oorspronkelijk was het voorgebergte van de Himalaya bedekt met gemengde bossen, maar het merendeel hiervan is gekapt ten behoeve van de landbouw en de brandstofvoorziening. Veel voorkomende planten en bomen zijn hier de Cipres, Lariks en de Rododendron, die tevens de nationale plant van Nepal is.

advertentie

Rododendron national bloem van NepalPhoto: Spencer Weart CC 3.0 Unported no changes made

Boven een hoogte van 2700 meter groeien vooral naaldbomen, boven een hoogte van 4050 meter is sprake van een alpiene vegetatie.

Dieren

Door de rijke variatie in het landschap is ook de fauna zeer gevarieerd.

advertentie

Adelaar NepalPhoto: Krishna Prajapati in het publieke domein

Nepal staat vooral bekend om de grote verscheidenheid aan vogels. Ongeveer 10% van de ons bekende vogelsoorten komen hiervoor. Hieronder zijn ooievaars, fazanten, diverse prooivogels (o.a. adelaars, valken en gieren), koekoeken en uilen.

Yak, NepalPhoto: Sergei Askmarin CC 3.0 Unported no changes made

In Nepal leven zoogdieren, zoals olifanten, luipaarden, neushoorns, tijgers, apen, herten. Op grotere hoogten wordt ook de fauna meer en meer alpien, met onder andere wilde schapen, geiten, yaks en beren.

Reptielen en insecten zijn ook aanwezig in Nepal, zoals krokodillen, slangen, vlinders, muggen en bijen.

Rivierdolfinen NepalPhoto: Jiaming Liu CC 3.0 Unported no changes made

In 2002 werd bekendgemaakt Nepal bang is dat het zijn zeldzame rivierdolfijnen kwijtraakt. Door milieuvervuiling en toenemende bevolkingsgroei dreigen de dieren, die in slechts vier rivieren in het land voorkomen, uit te sterven. Een paar jaar geleden zwommen er nog 250 in de Nepalese wateren, nu zijn dat er nog maar honderd. De zeldzame dolfijnen leven in het Kailali district, bijna 500 kilometer ten westen van de hoofdstad Kathmandu.

Geschiedenis

Oudste geschiedenis

Geboorte van Boeddha in het woud van Lumbine, NepalPhoto: Myself CC 3.0 Unported no changes made

De Gupta en de Ahir zijn de oudste dynastieën van Nepal. Onder de Kirats (vanaf 700 voor Christus) beleeft Nepal een welvarende tijd. Rond 500 voor Christus werd in Lumbine prins Siddharta geboren. Hij was de latere Boeddha. Rond 250 v. Chr. heerste de vorst Ashoka. Diverse van oorsprong Indiase Licchavi-vorstenhuizen regeerden vanaf circa 450 na Christus. Er ontstond een bloeiende beschaving in Nepal

Malla-dynastieën

Prithvi Narayan Shah, NepalPhoto: Publiek domein

Tussen circa 1200 en 1768 heersten de Malla-dynastieën. In deze periode namen de handel en de welvaart toe en werden veel tempels en paleizen gebouwd. Tegen het eind van de regeerperiode van de Malla-vorsten viel het land uiteen. Nepal raakte in die tijd verdeeld in veel kleine staatjes.

Prithivi Narayan Shah kwam in 1768 aan de macht en wist de eenheid weer te herstellen. Nepal was van 1814 tot 1816 bij een oorlog met Engeland betrokken. Nadat de vrede getekend was mocht een Britse resident in Kathmandu verblijven. Een aantal families bleef met elkaar om de macht strijden, het koningshuis kreeg slechts een decoratieve functie toegewezen.

Rana's, Gurkha-militairen en het panchayatsysteem

Koning Tribhuvan van NepalPhoto: Publiek domein

De Rana-familie oefende tussen 1849 en 1951 de macht uit. De Rana’s bouwden enorme paleizen en verdeelden het land onder familieleden en vrienden. Onderwijs was er niet voor het volk maar alleen voor de elite. De Rana’s steunden het Britse gezag. Zij leverden de fameuze Gurkha-militairen.

In 1951 nam koning Tribhuvan de macht. Dit deed hij met behulp van India en door te dreigen met een burgeroorlog. Hij introduceerde een politiek partijenstelsel. Dit stelsel bleek echter niet werkbaar, zodat de volgende machthebber (koning Mahendra) het panchayatsysteem invoerde. Dit stelsel was afgeleid van de traditionele Nepalese dorpsraad. Het was gebaseerd op decentralisatie van de macht en politieke partijen waren niet toegestaan. De koning behield op deze manier een belangrijke machtspositie.

Koning Birendavan van Nepal is sinds 1972 aan de macht. Ook hij maakte gebruik van het panchayatstelsel. Hier kwam echter steeds meer protest tegen. In april 1990 werd het verbod op politieke partijen opgeheven. In november 1990 werd een nieuwe grondwet van kracht. Hiermee werd een eind gemaakt aan de absolute macht van de koning.

Democratie en burgeroorlog

Koning Birenda van NepalPhoto: Nabin K Sapkota CC 4.0 International no changes made

Na verkiezingen in mei 1991 werd het eerste democratisch gekozen parlement gevormd. Girija Prasad Koirala, lid van de Nepalese Congres Partij, werd regeringsleider. De verkiezingen van november 1994 werden gewonnen door de communistische UCPN. Er werd een minderheidsregering gevormd, waarvan Man Mohan Adhikari de premier werd. Er werden verschillende hervormingen doorgevoerd, de corruptie werd sterk teruggedrongen. In juni 1995 trad deze regering af, omdat de oppositie een motie van wantrouwen wilde indienen. Tevens verklaarde het Hooggerechtshof de resultaten van de verkiezingen ongeldig Er werd een centrumrechtse coalitieregering gevormd. Deze regering voerde privatisering van het water, de wegen en de communicatie door, evenals belastingverlichting.

Daarnaast werden de landhervormingen teruggedraaid. De laatste jaren zijn er niet minder dan zes verschillende regeringen geweest van verschillende pluimage. De situatie laat zich het best omschrijven als chaotisch.

In juni 2001 werden koning Birenda, diens vrouw en enkele familieleden vermoord. De zoon van de koning, Dipendra, zou volgens ooggetuigen welbewust zijn ouders en zes andere familieleden hebben doodgeschoten en daarna zelfmoord gepleegd hebben. De broer van de koning, Gyanendra, werd tot koning gekroond. Dit tot woede van het volk, dat hem als brein achter het bloedbad zag.

Gyanendra laatste koning van NepalPhoto: Krish Dulai CC 3.0 Unported no changes made

Op 1 februari 2005 riep koning Gyanendra de noodtoestand uit en trok de macht naar zich toe door middel van een paleis coup, waarbij de politieke partijen en de democratie buiten spel werden gezet. Politici, inclusief de ontslagen premier Deuba, werden onder huisarrest geplaatst of gearresteerd. Strikte censuur werd opgelegd aan de media en alle interne en internationale communicatie, inclusief internetverbindingen, werden zeven dagen lang afgesloten. Op 2 februari 2005 maakte de koning de nieuwe, door hem benoemde regering bekend. Het merendeel van de ministers was ook minister onder het oude Panchayat-systeem. Koning Gyanendra verklaarde de democratie in drie jaar te zullen herstellen. De noodtoestand werd op 29 april 2005 weer opgeheven.

Begin mei 2005 tekenden zeven politieke partijen een gezamenlijke document, waarin zij het herstel eisten van het parlement dat in 2002 werd ontbonden en het herstel van de democratie. Om hun eisen kracht bij te zetten lanceerden de partijen op 22 mei een reeks protesten tegen de koning en voor de democratie.

Op 3 september 2005 kondigden de maoïsten eenzijdig een staakt-het-vuren af voor een periode van drie maanden. Na een verlenging met een maand in december, zegden de maoïsten - bij uitblijven van een reactie van de koning - begin januari 2006 het staakt-het-vuren op.

Begin december 2005 vond een derde herschikking van de Nepalese regering plaats sinds de koning de macht greep. De volledige raad van ministers (inclusief state ministers en assistent ministers) werd uitgebreid van 24 naar 36 leden; sommige ministers werden ontslagen of op een nieuwe post gezet terwijl in totaal 20 nieuwe personen aantraden. Deze hebben merendeels een Panchayat-achtergrond.

Op 1 februari 2006 sprak de koning een herdenkingsrede uit in verband met de eerste verjaardag van zijn coup. Deze leek allerminst te duiden op enige tegemoetkomende houding van zijn zijde. De koning houdt de schijn op alsof de situatie onder controle is en er geen reden is zijn koers te wijzigen. De gemeentelijke verkiezingen die op 8 februari werden gehouden gaven een opkomst van 20% te zien.

Maoisten NepalPhoto: Jonathan Alpeyrie CC 3.0 Unported no changes made

De door de maoïsten uitgeroepen staking, de oproep van maoïsten en politieke partijen om de verkiezingen te boycotten en de dreiging van de maoïsten om gewelddadige represailles te nemen tegen degenen die wel zouden gaan stemmen, hebben aan deze lage opkomst bijgedragen. Hiernaast was er een gebrek aan vertrouwen in de koning onder de bevolking en een gebrek aan kandidaten.

Medio maart 2006 zijn de zeven partijen Alliantie voor Democratie en de CPN (Maoïsten) het eens geworden over een tweede Memorandum of Understanding dat het vervolg is op een in november 2005 overeen gekomen 12-punten programma om de democratie in Nepal te herstellen. Uitgangspunt is het mobiliseren van een breed draagvlak onder de bevolking tegen het Paleis.

Begin april 2007 werden vijf voormalige maoïstische opstandelingen officieel beëdigd als minister in de Nepalese interim-regering van premier Girija Prasad Koirala en ingezworen in het Nepalese parlement. Hun toetreding betekende een definitief einde aan de jarenlange burgeroorlog die het land teisterde en aan meer dan 13.000 Nepalezen het leven kostte.

Federale democratische republiek

Ram Baran Yadav 1e president van NepalPhoto: Indiver in het publieke domein

Op 21 juli 2008 kreeg Nepal een nieuwe president: Ram Baran Yadav van de Congrespartij versloeg de door de maoïsten gesteunde kandidaat Ramraja Prasad Singh. Hij kreeg 308 stemmen, tien meer dan de benodigde 298.

Enkele dagen eerder hield het Nepalese parlement een eerste stemronde, maar toen kreeg geen van de kandidaten de meerderheid van de stemmen. De nieuwe president heeft voornamelijk een ceremoniële functie, maar speelt wel een grote rol bij het samenstellen van de regering. Hij moet onder meer de nieuwe premier benoemen. In augustus 2008 treedt een coalitie aan onder leiding van de maoïstische premier Prachanda.

Prachanda, NepalPhoto: Krish Dulai CC 3.0 Unported no changes made

In mei 2009 treedt hij af uit protest tegen het besluit van president Yadav om het ontslag van de legerchef te blokkeren. De leider van de communisten Madhav Kumar Nepal wordt de nieuwe premier. In juni 2010 treedt Madhav Kumar Nepal af onder druk van de maoïsten. In februari 2011 wordt na een zeven maanden durende impasse Jhalnath Khanal premier, maar hij moet in augustus alweer het veld ruimen. Zijn opvolger is de Maoïst Baburam Bhattari. In mei 2012 ontbind Bhattari het parlement en kondigt verkiezingen aan. Bij de verkiezingen van november 2013 wint de Nepalese Congresspartij de meeste zetels. Op 11 februari 2014 wordt Sushil Koirala de nieuwe premier. In september 2015 keurt het parlement een nieuwe grondwet goed, waar Nepal neergezet wordt als seculier land. In oktober wordt K.S Prasat premier onder de nieuwe grondwet. In augustus 2016 wordt de maoïst Prachanda voor de tweede keer premier. In juni 2017 wisselt het premierschap volgens afspraak, Sher Bahadur Deuba is de premier tot februari 2018, dan worden opnieuw verkiezingen gehouden.

Oli, NepalPhoto: Prime minister's office CC 4.0 International no changes made

De partijen onder leiding van Oli en Dahal vormden een coalitie en haalden de parlementsverkiezingen binnen en OLI, die de grootste van de twee partijen leidde, wordt in februari 2018 beëdigd als premier. In mei 2018 kondigden Oli en Dahal de fusie aan van hun partijen - de UML en CPN-M - aan om de Communistische Partij Nepal (NCP) op te richten, die nu de regerende partij in het parlement is.

Bevolking

Nepal drukke straten in KathmanduPhoto: Pavel Novak CC 2.5 Generic no changes made

Nepal heeft een bevolking van naar schatting 29.384.297 miljoen mensen (2017). Deze bevolking kent een zeer heterogene afkomst. Ongeveer 75% van de bevolking is van Indo-Nepalese en Indiase afkomst, de Pahari is de grootste groep. Ongeveer 25% behoort tot Oud-Nepalese groepen. Voorbeelden hiervan zijn de Gurung, Sherpa, Newari, Magar, Tharu, Tamang en Bhotia. Door vermenging en migratie gaat dit beeld er steeds gecompliceerder uit zien. Recentelijk zijn er ook veel vluchtelingen uit Tibet naar Nepal gekomen.

De bevolking groeide de laatste jaren met gemiddeld bijna 2%. en in 1917 met 1,16%. De levensverwachting is 71 jaar (2017). Tweederde van de bevolking woont in de heuvels en in de bergstreken in het oosten, 20 % woont in de steden.

Taal

NepaliPhoto: Navya Senani24 CC 4.0 International no changes made

Het Nepali is de officiële landstaal. Deze taal wordt door ca. 52% van de bevolking gesproken. Het Nepali is verwant met het Hindi en behoord tot de Indo-europese taalgroep. Het Bihari wordt door ca. 18% van de bevolking gesproken. Andere belangrijke talen zijn het Newari, het Bhojpuri, het Maithili en diverse Tibetaanse dialecten. In totaal worden er volgens de volkstelling van 2011, 123 verschillende talen en dialecten gesproken.

Godsdienst

Pashupatinath Temple NepalPhoto: Harry Paudyal CC 4.0 International no changes made

Godsdienst is Nepal onlosmakelijk verbonden met het dagelijkse leven. Overal zie je grote of kleine tempels. Officieel is Nepal een hindoeïstisch land. Maar nergens is er zo’n mix te vinden tussen de verschillende geloven. Ongeveer 90 % van de bevolking is hindoe, 5% is boeddhist en 3,5% is islamiet. Men beschouwt de koning als een reïncarnatie van Vishnu, de hindoegod. Traditiegetrouw is men tolerant tegenover andere godsdiensten. Zending- of missiewerk is officieel verboden, maar kerkdiensten kunnen vrijelijk bezocht worden. Er is ook een klein percentage Christenen in Nepal.

Samenleving

Staatsinrichting

Nepal parlementsgebouwPhoto: Tevaprapas CC 3.0 Unported no changes made

Nepal is sinds 1768 een koninkrijk, en sinds 1951 en constitutionele monarchie geweest. Met de grondwet van 1990 is het panchayatstelsel afgeschaft. Binnen dit stelsel waren politieke partijen verboden, en berustte de meeste macht bij de koning. In de grondwet van 1990 werden de fundamentele rechten van de mens erkend, vrijheid van meningsuiting en persvrijheid. Daarnaast erkende deze wet ook een meerpartijenstelsel, een parlement, een constitutionele monarchie en een onafhankelijke rechtspraak. De uitvoerende macht ligt bij de koning en de Raad van Ministers. Het parlement heeft een wetgevende macht. Nepal is opgedeeld in meer dan 3200 gemeenten, provincies en 14 zones

14 Zones van NepalPhoto: TUBS CC 3.0 Unported no changes made

Sinds 2008 is de monarchie afgeschaft en is Nepal een federale democratische republiek. Het nieuwe Federaal Parlement bestaat uit twee kamers:

De Nationale Vergadering (59 zetels; 56 leden, waaronder ten minste 3 vrouwen, 1 Dalit, 1 lid met een handicap of 1 minderheid indirect gekozen door een kiescollege van staats- en gemeentelijke regeringsleiders, en 3 leden, waaronder 1 vrouw, voorgedragen door de president van Nepal op aanbeveling van de regering; leden dienen een termijn van 6 jaar met verlenging van een derde van het lidmaatschap om de 2 jaar)

Het Huis van Afgevaardigden (275 zetels; 165 leden rechtstreeks gekozen in kiesdistricten met één zetel bij gewone meerderheid van stemmen en 110 leden rechtstreeks gekozen in een landelijk kiesdistrict op basis van stem van evenredige vertegenwoordiging op de partijlijst; leden dienen termijnen van 5 jaar)

De United Nepal Communist Party (UNCP) en De Nepali Congress Party (NCP) waren de twee belangrijkste politieke partijen in Nepal, maar zijn in 2018 opgegaan in de communistische partij Nepal (NCP), de huidige regeringspartij. Voor de huidige politieke situatie zie hoofdstuk geschiedenis.

Nepal is lid van de Verenigde Naties sinds 1955. Daarnaast is Nepal actief binnen de organisatie van niet-gebonden landen. In september 2015 keurt het parlement een nieuwe grondwet goed, waar Nepal neergezet wordt als seculier land.

Economie

Algemeen

Kathmandu Zakencentrum van NepalPhoto: Sarscov2020 CC 4.0 International no changes made

Het feit dat Nepal geheel door landen omsloten is en slechte interne verbindingen heeft, heeft ertoe geleid dat de economie van Nepal zich moeilijk heeft kunnen ontwikkelen. Daarnaast heeft het land vaak te maken met overstromingen, droogte en misoogsten. Er is ook te weinig industrie om de groeiende werkloosheid het hoofd te bieden. Van het bruto nationaal product komt 27% uit de agrarische sector, 13,5% uit de industrie en 59,5% uit de dienstensector (2017).

Landbouw, veeteelt, bosbouw en visserij

Landbouwgrond NepalPhoto: Uddinkabir CC 4.0 International no changes made

De landbouw, bosbouw en de visserij geven aan 69% van de bevolking inkomsten. Er is echter te weinig landbouwgrond. De voornaamste landbouwproducten zijn rijst, maïs, tarwe, gierst en gerst. De voornaamste handelsproducten zijn suikerriet, aardappelen, oliezaden, jute en tabak. Ingewikkelde pachtsystemen bemoeilijken landbouwhervormingen. De veehouderij maakt met name gebruik van koeien, yaks, buffels, schapen en geiten.

Omdat hout de voornaamste energiebron is van Nepal wordt er roofbouw gepleegd op de bossen. Dit heeft weer erosie tot gevolg. Uitbreiding van waterkracht-energie wordt zeer belangrijk gevonden.

Industrie en Handel

Export NepalPhoto:R Haussmann, Cesar Hidalgo, et. al CC 3.0 no changes made

De industrie richt zich tot nu toe voornamelijk op landbouwproducten. De suiker-, thee-, jute-, lucifer-, sigaretten- en textielfabrieken staan vooral in het zuidoosten van Nepal. Brouwerijen, schoenfabrieken, tapijtweverijen, textielbedrijven, cementbedrijven, steenbakkerijen en een landbouwmachinefabriek staan met name in Centraal-Nepal.

Nepal heeft goede handelsbetrekkingen met India, China, Bangladesh, Egypte, Sri Lanka, Japan en Tibet. De uitvoer omvat vooral tapijten, katoenen kleding, jute en juteproducten, rijst, specerijen, hout, thee, en handgemaakte (artistieke) voorwerpen. De totale waarde van de uitvoer bedroeg $819 miljoen (2017). De invoer omvat aardolie en aardolieproducten, transportmiddelen, communicatiegoederen, gebruiksgoederen, textiel en farmaceutische producten. De totale waarde van de invoer bedroeg $10 miljard (2017).

Verkeer

Lukla Vliegveld NepalPhoto: Kanti kansara CC 3.0 Unported no changes made

De structuur van het land bemoeilijkt de aanleg van een goed wegen- en spoorwegennet. In de bergen worden veelal dieren gebruikt als transportmiddel. Vliegtuigen zijn belangrijke transportmiddelen voor Nepal. Het land heeft meer dan 40 regionale vliegvelden en een internationaal vliegveld bij Kathmandu.

Vakantie en Bezienswaardigheden

Hippiewinkel NepalPhoto: Cheryl Marland CC 2.0 Generic no changes made

Toerisme is in steeds toenemender mate een belangrijke bron van inkomsten voor Nepal. Liefhebbers van zowel natuur als cultuur komen in Nepal aan hun trekken. Het toerisme begon in de jaren vijftig aan te trekken, toen het land voor buitenlanders openging en bergbeklimmers als eersten Nepal bezochten. De hippies volgden in de zestiger jaren. Nu bestaat het merendeel van de bezoekers uit fanatieke wandelaars (trekking) en andere natuur en cultuur genieters.

Trekking NepalPhoto: Sajan Shakya24 CC 4.0 International no changes made

Maar door de toenemende hoeveelheid chartervluchten en lijndiensten op Kathmandu dreigt echter het gevaar van massatoerisme. De inwoners van Nepal zijn gehecht aan hun waarden en normen en zijn bang voor westerse invloeden. Milieuaspecten spelen ook een rol. Nepal kampt met ernstige gevolgen van ontbossing, vandaar dat de overheid officieel milieuvriendelijk toerisme bevordert.

Gezicht op Kathmandu, NepalPhoto: Sharada Prasad CS (CC BY 2.0) no changes made

Kathmandu is de hoofdstad en de grootste stad van Nepal. Toeristen kunnen Kathmandu te voet bekijken, maar ze kunnen ook gebruik maken van openbare bussen voor langere tochten, of een riksja huren in het toeristische centrum van Thamel. Er zijn beroemde bezienswaardigheden in Kathmandu die toeristen niet mogen missen. De Kathmandu Swayambhu is een grote stupa (boeddhistische tempel) die zeer vereerd word in Nepal, en een van de meest heilige boeddhistische plaatsen is in het land. De Stupa biedt een geweldig uitzicht over de stad.

Pashupatinath is een belangrijke hindoeïstische tempel voor Shiva in de vorm van Heer van Dieren. Je ziet er apen en een heilige grot. De ochtend is een geweldige tijd om te gaan. In de Garden of Dreams kom je tot rust, het is een mooie en rustige ommuurde tuin dicht bij Thamal en het voormalig Koninklijk Paleis. Lees meer op de Kathmandu pagina van Landenweb.

Klik op de menuknop bovenaan het scherm voor meer informatie

NEPAL LINKS

Advertenties
• Nepal verre reizen van ANWB
• Nepal Vliegtickets.nl
• Rondreizen Nepal
• Djoser fietsreis - wandel- en fietsreis Nepal
• Hotels Nepal

Nuttige links

Reisfoto's Nepal
Reisinformatie Nepal (N)
Reizendoejezo – Nepal (N)
Rondreis Nepal (N)

Bronnen

Encarta Ecyclopedie

Finlay, H / Nepal

Lonely Planet

Nepal

APA

CIA - World Factbook

BBC - Country Profiles

laatst bijgewerkt november 2021
Samensteller: Arie Verrijp / Geert Willems