Landenweb.nl

GEORGIE
Samenleving

To read about GEORGIA in English - click here

Georgie Rondreis Tui Reizen

Steden GEORGIE

Tbilisi

Samenleving

Staatsinrichting

In afwachting van een nieuwe grondwet, die vertraagd wordt door meningsverschillen over de autonomiekwestie inzake Abchazië, Adzjarië en Zuid- Ossetië, is nog steeds de oude grondwet van de Sovjetrepubliek Georgië van kracht, die in 1995 echter al op belangrijke punten is aangepast.

Na de val van president Gamsachoerdia in 1992 werd het Parlement ontbonden en een Opperste Raad (in de plaats van de Opperste Sovjet) met wetgevende en uitvoerende macht in het leven geroepen.

De Opperste Raad heeft 235 leden die voor vier jaar gekozen worden. Vanaf achttien jaar mag men meedoen aan de verkiezingen en vanaf 25 jaar mag men lid zijn van het parlement. Er is nog een andere kamer, de Senaat, maar deze is nog niet actief, Daar wordt mee gewacht totdat de problemen met Abchazië en Zuid- Ossetië opgelost zijn. De leden hiervan worden rechtstreeks door het volk gekozen. De voorzitter van de Opperste Raad is de president en het staatshoofd van het land die in aparte verkiezingen eveneens direct wordt gekozen. De president wordt voor vijf jaar gekozen en kan maximaal twee termijnen in het ambt blijven. De president benoemt de minister-president.

De Georgische republiek omvat twee autonome republieken en één autonome regio: de autonome Republiek Abchazië, de autonome Republiek Adzjarië en de autonome regio Zuid-Ossetië.

Georgië is verder administratief ingedeeld in 65 landelijke gebieden, 62 gemeenten en 53 woongebieden met een stedelijk karakter.

Sinds de invoering van het meerpartijenstelsel in 1990 zijn er meer dan honderd politieke partijen opgericht. De belangrijkste partijen zijn de Agrarische Partij van Georgië, de Burgervereniging van Georgië van president Eduard Sjevardnadze, het Georgische Volksfront, de Georgische Sociaal-democratische Partij, de Groene Partij, de Nationaal-democratische Partij, de Partij van Nationale Onafhankelijkheid en de Arbeidersunie. De Communistische Partij, tot 1990 de enige partij, werd in 1991 verboden, maar een socialistische partij werd in 1994 weer toegelaten.

Sinds de onafhankelijkheid in 1991 is Georgië het toneel geweest van etnisch geweld, separatistische opstanden en dat heeft geresulteerd in een turbulente politieke situatie die onder Shevardnadze maar langzaam stabiliseert. Geschat wordt dat er sinds 1991 meer dan 20.000 mensen gedood zijn bij regionale en etnische conflicten.

De actuele politieke sitauatie staat beschreven in het hoofdstuk geschiedenis.

advertentie

Onderwijs

Onderwijs heeft altijd een belangrijke rol gespeeld in de Georgische samenleving, en onderwijscentra waren er al ten tijde van de Griekse kolonies in de landstreek Colchis, gelegen ten oosten van de Zwarte Zee. Lange tijd werd het onderwijs verzorgd door de Georgische kerk.

Onder het bewind van de Sovjet-Unie waren alle Georgiërs verzekerd van gratis onderwijs, zowel voor basis- als voor hoger onderwijs. Het resultaat was dat Georgië relatief het grootste aantal hoog opgeleiden had van de hele Sovjet- Unie. De situatie op dit moment is een stuk minder gunstig. Het huidige onderwijssysteem lijdt o.a. aan een gebrek aan geld en verouderde onderwijsmethoden. Vele ouders proberen hun kinderen dan ook te plaatsen op particuliere scholen. Ook privé-universiteiten zijn populair en de vraag naar buitenlandse beurzen is groot.

Er zijn negentien hogere opleidingen in Georgië waaronder gespecialiseerde lerarenopleidingen en landbouwopleidingen. Verder is er een medische opleiding, een kunstacademie, een conservatorium en een theaterschool, allemaal in Tbilisi. De Universiteit van Tbilisi is de grootste van het land en gesticht in 1917 na de Russische revolutie.

advertentie

GEORGIE LINKS

Advertenties
• Georgie Rondreis Tui Reizen
• Bouw je eigen Georgie Rondreis
• Hotels Trivago
• Auto huren in Georgie
• Djoser Rondreis Georgie
• Mambo jongerenreizen naar Georgie
• Rondreizen Georgie
• Transport Georgië - TTS Quality Logistics B.V
• Hotels Georgie
• Boeken, ook tweedehands, over GEORGIE bij Bol.com

Nuttige links

Georgië Startnederland (N+E)
Reisinformatie Georgië (N)
Startpagina Georgie (N)

Bronnen

Bronnen

Burford, T. / Georgia

Bradt Publications

Georgia, Armenia & Azerbaijan

Lonely Planet

Rosen, R. / Georgia

Odyssey Publications

Spilling, M. / Georgia

Marshall Cavendish

CIA - World Factbook

BBC - Country Profiles

laatst bijgewerkt mei 2024
Samensteller: Arie Verrijp / Geert Willems