Steden FAEROER

FAEROER   

Ondanks het praktisch ontbreken van bossen ziet de Faeröer er toch zeer groen uit. Dat komt door de meer dan 1600 soorten planten, grassen, zegge, mossen, korstmossen en paddestoelen. Bloemen en varens groeien over het algemeen op beschutte plaatsen zoals ravijnen, waar de schapen niet bij kunnen. Bomen groeien niet door de zilte lucht, de sterke winden en de grazende schapen.

Het vogelleven op de Faeröer is het meest opvallende aspect van het dierenleven. Door de planktonrijke zee en daardoor veel vis komen er zeer veel vogelsoorten voor. De Faeröer is het gebied met de dichtst bevolkte vogelpopulatie ter wereld. Ongeveer 49 soorten broeden regelmatig op de Faeröer en 30 soorten af en toe. Daaronder de komische papegaaiduikers die ook veel gegeten worden. Andere veel voorkomende soorten zijn zeekoeten, noordse stormvogels, grote jagers, alken, jan-van-genten, aalscholvers en drieteenmeeuwen. De meeste van deze vogels jagen op haringen, rivierkreeften en kleine palingen.

Meer landinwaarts vindt men eidereenden, goudpluvieren, snippen, rotsduiven en de nationale vogel van de Faeröer, de scholekster of "tjaldur". Meer dan 200 soorten vogels bezoeken de eilanden tijdens hun trek naar het zuiden. De enige roofvogel is de dwergvalk. De beste tijd om vogels te observeren is de zomer, van april tot en met augustus en alle soorten zijn beschermd. In de zee rond de eilanden zwemmen grote scholen grienden. Jaarlijks worden er tussen de 1500 en 2000 exemplaren door de lokale bevolking gedood tijdens de "grindadráp", de jacht met motorboten. Andere walvissoorten zijn vinvissen, orca's, dolfijnen en bruinvisssen. De enige vinpotige die zich voortplant aan de Faeröerse kust is de grijze zeehond. Er komen maar vijf soorten zoetwatervissen voor op de Faeröer, de bergforel, zalm, aal, rivierforel en stekelbaarsje. Zoutwatervissen en schelpdieren, vaak afnemend in aantal door overbevissing, zijn o.a. Atlantische heilbot, smelt, schelvis, scharretong, blauwe wijting, kreeften en kammossels. Ook kabeljauw komt langs de kust voor maar niet zoveel als op volle zee. Verder ratten, muizen, konijnen, koeien en schapen...heel veel schapen, waarschijnlijk zijn er twee keer zoveel schapen als mensen op de Faeröer.


FAEROER LINKS

Advertenties
• Europa WTC
• Cruises Faeröer
• Faeröer Hotels
• Eliza was here

Nuttige links

Faeroer Reisbijbel (N)
Faeroer Startnederland (N+E)
Reisinformatie Faeröer Eilanden (N)
Telefoongids Faeroer
Willgoto Faeroer (N)
Schrijf uw artikel over FAEROER

Bronnen

Cornwallis, G. / Iceland, Greenland & the Faroe Islands
Lonely Planet

CIA - World Factbook

BBC - Country Profiles

laatst bijgewerkt mei 2018
Samensteller: Arie Verrijp / Geert Willems