Landenweb.nl

ESTLAND
Economie

To read about ESTONIA in English - click here

ANWB vakantie boeken Estland

Steden ESTLAND

Tallinn

Economie

Algemeen

Het hervormingsproces heeft Estland sinds de onafhankelijkheid in een penibele economische situatie gebracht. De erfenis van de sovjetdictatuur met een centraal geleide industrialisatiepolitiek heeft het land opgezadeld met onevenwichtige industriestructuren en zwak presterende ondernemingen. Voeg daarbij brandstoftekorten, en een tekort aan grondstoffen voor de industrie, en het is duidelijk dat Estland het zeer moeilijk had in de eerste jaren na de onafhankelijkheid.

Toch is de transformatie van een geleide economie (door de Sovjet-Unie) naar een vrijemarkteconomie snel gegaan. Men begon met het instellen van een centrale bank en het toelaten van commerciële banken. Drie jaar na de onafhankelijkheid werd 50% van het bruto nationaal product (bnp) gerealiseerd door de private sector. Na aanloopverliezen groeide het bnp in 1994 voor het eerst sinds jaren, met 3,5 tot 5%. Estland tekende in 1995 een associatieverdrag met de Europese Unie dat toetreding tot de EU in het vooruitzicht stelt.

Een groot probleem voor Estland vormt de milieuverontreiniging. Gedurende de Sovjetoverheersing heeft het leger van de Sovjets honderdduizenden tonnen olie gedumpt op het grondgebied van Estland. Ook veel giftig materiaal is in de bodem en in het (bodem)water terecht gekomen. In 2004 sloot Estland zich aan bij de EU. De economie is ondertussen een volledige vrije markt economie geworden en één van de sterkste van centraal Europa. In 2011 krijgt Estland de Euro als betaalmiddel. Dat jaar groeit de economie met bijna 10%, in 2013 is dat door de kredietcrisis afgezwakt tot een groei van 1,5%. Momenteel (2017) is groei weer aangetrokken tot een kleine 5%.

advertentie

Landbouw, veehouderij

Ongeveer 40.000 Esten zijn werkzaam in de agrarische sector. Voor de Esten, die zichzelf "maarahvas", volk van het land noemden, een gering aantal gezien het verleden als een agrarische plattelandseconomie. De jaren dertig waren wat dat betreft hoogtijdagen voor de Estische agrariërs.

Tijdens de Sovjetbezetting werden de boerenbedrijven genationaliseerd en gecollectiviseerd. In 1949 waren er van de 140.000 boerenbedrijven nog maar 2400 staatsbedrijven over. Na de onafhankelijkheid werden de bedrijven weer geprivatiseerd. Daarmee kwam een groot minpunt, de inefficiënte werkwijze, weer aan het licht. Dit komt vooral door de versnippering van de grond. Ook het investeren in moderne maar dure landbouwmethodes en -machines is een groot probleem. De agrarische productie liep in de jaren '90 dan ook gestaag terug. Een kwart van de plattelandsbevolking raakte werkloos. In 2017 draagt de landbouw voor 2,8% bij aan het BNP.

De belangrijkste gewassen zijn gerst, andere granen, aardappelen en groenten. Er zijn zeer veel veeteeltbedrijven en vlees, melk, eieren en boter zijn belangrijke producten. De voedingsindustrie voorziet in de eigen behoefte. De visindustrie heeft het in zich om een belangrijke sector te worden. Estland heeft 230 schepen, waarvan er 90 vissen in internationale wateren. Een groot gedeelte van Estlands levensmiddelenindustrie bestaat uit vis en visproducten.

advertentie

Industrie

Estland heeft goed opgeleide, technisch geschoolde arbeiders die naar West-Europese maatstaven laag betaald worden. Hierdoor is het voor buitenlandse bedrijven zeer interessant om in de economie van Estland te investeren. Bedrijven uit met name Finland, Zweden en de Verenigde Staten investeren veel in de houtindustrie, de textielindustrie en verwerkende industrieën. Amerikanen en Finnen investeren met name in de computerindustrie, elektronica en de auto-industrie. Estland is voor 40% bedekt met bossen (1,8 miljoen ha). De exploitatie levert hout op voor de meubelindustrie, voor de papierfabricage en is een belangrijke brandstof. De houtindustrie draagt voor 12% bij aan het BNP en is een van de industrieën met de beste vooruitzichten. Door flinke buitenlandse investeringen bloeit de machine-industrie en de elektronica-industrie op. De textielindustrie exporteert vooral naar de Verenigde Staten en Europese landen.

Estland heeft grote fosforvoorraden die o.a. gebruikt worden in de kunstmestproductie. De chemische industrie produceert verder o.a. plastics, verf en lakken.

advertentie

Handel

Estland is in korte tijd een exportland bij uitstek geworden. Estland exporteert voornamelijk naar Finland, Zweden, Rusland, Letland en Duitsland. In 2017 werd er voor ongeveer $13,4 miljard uitgevoerd. Uitgevoerd werden voedingsmiddelen, textiel, hout en houtskool. Ingevoerd werden machinebouwproducten, voedingsmiddelen, minerale producten en textiel, vooral uit Finland, Rusland, Zweden en Duitsland. In 2017 werd er voor ongeveer $ 14,4 miljard ingevoerd. De handel met de Russen daalde dramatisch na de onafhankelijkheid, van 70% naar 15%. Pas sinds enkele jaren gaat het wat dat betreft weer wat beter.

advertentie

Verkeer

Estland heeft een goede infrastructuur met goede en voldoende wegen en spoorlijnen. Het verharde wegennet telt 14.800 km. Een grote snelweg, de"Via Baltika", loopt door de drie Baltische staten. Het spoorwegnet telt 1026 km, waarvan 132 km geëlektrificeerd, die alle belangrijke steden en industriegebieden met elkaar verbindt.

De havens van Estland zijn van levensbelang voor het landelijk transportsysteem. De zeehavens Tallinn en Nieuw-Tallinn (20 km oostelijker) slaan maar 5% eigen producten om. De grootste binnenhaven is Tartu. Er werden in 1991 10 miljoen ton aan goederen verscheept.

Er zijn zes vliegvelden en landingsbanen op de drie eilanden. Voor het internationale verkeer is er de luchthaven van de hoofdstad Tallinn. Sinds 1992 heeft Estland een nationale luchtvaartmaatschappij, Estonian Air.

advertentie

ESTLAND LINKS

Advertenties
• ANWB vakantie boeken Estland
• Estland Hotels
• Estland Tui Reizen
• Hotels Trivago
• Autoverhuur Sunny Cars Estland
• Rondreizen Estland
• Djoser fietsreis - Estland, Letland & Litouwen
• Transport Estland - TTS Quality Logistics B.V
• Boeken, ook tweedehands, over ESTLAND bij Bol.com

Nuttige links

Baltic-Info Toeristische informatie over Estland (N)
Campersite Baltische Staten (N)
Dieren in Oost Europa (N)
Reisinformatie Estland (N)
Reizendoejezo – Estland (N)
Startpagina Estland (N)

Bronnen

Estonia, Latvia, and Lithuania: country studies

Federal Research Division, Library of Congres

Spilling, M. / Estonia

Marshall Cavendish Corporation

Taylor, N. / Estonia

Bradt Publications

Williams, N. / Estonia, Latvia & Lithuania

Lonely Planet

CIA - World Factbook

BBC - Country Profiles

laatst bijgewerkt mei 2024
Samensteller: Arie Verrijp / Geert Willems