Samenleving   

Wil je persoonlijke reistips ontvangen? Klik hier.

Staatsinrichting

Het staatshoofd van Abu Dhabi is het federale staatshoofd van de Verenigde Arabische Emiraten. Hij zit de Supreme Council voor die is samengesteld uit de staatshoofden van de zeven emiraten en die krachtens de in 1996 definitief aangenomen, uit 1971 daterende grondwet, het hoogste gezagsorgaan van de federatie is. Het zwaartepunt van de macht berust in Abu Dhabi. Het land kent twee vrouwelijke ministers: voor economische zaken en voor sociale zaken. Op federaal niveau wordt het regeringsbeleid eveneens in grote mate beïnvloed door de heerser van Abu Dhabi en zijn familie. Vooral buitenlandse politiek en onderwijs zijn federale aangelegenheden. Veel van de andere beleidsterreinen kennen een gedeelde verantwoordelijkheid. De federale ministerraad bestaat uit vertegenwoordigers van de verschillende emiraten. Dit geldt ook voor het Hooggerechtshof en de Federale Nationale Raad (FNC). De functionarissen worden benoemd door de lokale gezagsdragers.

Politiek

De VAE is een land waar Islam en Arabische identiteit op de voorgrond staan. Het land is echter wars van fundamentalisme en probeert een tolerante en liberale samenleving tot stand te brengen. Het mag op het persoonlijk conto van president Sheikh Zayed worden geschreven, dat de federatie politiek bijeen is gebleven en een economisch succes is geworden. Traditioneel is er sprake van zware politieke concurrentie tussen de verschillende tribale samenlevingen, terwijl de economische verschillen tussen het olierijke Abu Dhabi en de kleinere afhankelijke emiraten de laatste decennia slechts zijn gegroeid. Momenteel is er echter een tendens waarneembaar die wijst op verdere economische en ook politieke integratie. Voor de huidige politieke situatie, zie hoofdstuk geschiedenis.

Economie

Hoewel Dubai's economie oorspronkelijk is gebouwd op de inkomsten van de olie-industrie zijn die inkomsten uit olie en aardgas op dit moment niet meer de belangrijkste bron van inkomsten van de emiraten. Dubai’s oliereserves zijn aanzienlijk verminderd en zullen naar verwachting uitgeput zijn in 20 jaar. De sectoren bouw (22,6%), handel (16%), entrepôt (15%) en financiële diensten (11%) leveren de grootste bijdrage aan de economie van Dubai.

DUBAI LINKS

Advertenties
• Fox verre reizen van ANWB
• D-Reizen Dubai
• Dubai Vliegtickets.nl
• Dubai Tui Reizen
• Djoser Rondreis Dubai
• Dubai Vliegtickets Tix.nl
• Dubai hotels
• Autoverhuur Sunny Cars Dubai

Nuttige links

Dubai Reisfoto's
Dubai Reisstart (N+E)
Dubai Reisverslag (N)
Reizendoejezo - Dubai (N)
Vakantie Dubai Jouwpagina (N+E)
Schrijf uw artikel over DUBAI

Bronnen

Elmar Landeninformatie

www.landenweb.nl/verenigde-arabische-emiraten

CIA - World Factbook

BBC - Country Profiles

laatst bijgewerkt februari 2021
Samensteller: Arie Verrijp / Geert Willems