Landenweb.nl

BHUTAN
Planten en Dieren

To read about BHUTAN in English - click here

Bhutan verre reizen van de ANWB

Planten en Dieren

Planten

advertentie

Nationale boom van Bhutan, de cypres Cupressus torulosaPhoto: S.Rae CC 2.0 Generic no changes made

Bhutan is een van de laatste biodiversiteit-hotspots in de wereld, waarbij het areaal aan naald- en loofbossen inmiddels is gegroeid tot 72% van de totale landoppervlakte. Verder is 60% van het land uitgeroepen tot beschermd natuurgebied.

Wat bosgebieden betreft kan Bhutan in drie grote zones verdeeld worden:

-de alpine zone, boven 4000 meter, waar geen bossen voorkomen

-de gematigde zone, van 2000 tot 4000 meter, met naald- en loofbossen

-de subtropische zone, van 150 tot 200 meter, met tropische en subtropische vegetatie.

Bhutan telt verschillende bostypes, waaronder sparrebossen, gemengde naaldbossen, bossen bestaande uit de himalayaden (Pinus wallichiana), ook wel tranenden, Bhutan-den of Wallichs den genoemd, gemengde naald- en loofbossen, hoogland hardhoutbossen, laagland hardhoutbossen en tropische laaglandbossen. De nationale boom van Bhutan is de cypres Cupressus torulosa of tranenden. Bijzonder is ook de wilde himalaya-kersenboom, Prunus cerasoides, die in bossen op een hoogte van 1200-2400 meter voorkomt.

Bhutan telt een bijzonder groot aantal bloemen- en plantensoorten; meer dan 5000 soorten, waaronder meer dan 600 orchideeënsoorten, 300 medicinale planten en 46 soorten rhododendrons. In Oost-Himalya komt 60% van de Bhutaanse flora voor. Veel voorkomende planten zijn magnolia, jeneverbesstruik, orchideeën in vele kleurschakeringen, gentiaan, peperboom en reuzenrabarber.

Zeer bijzonder is de blauwe klaproos (Meconopsis grandis), de nationale bloem van Bhutan. Deze plant groeit boven de boomgrens (boven 3500 meter) op een rotsachtige bodem en wordt ca. 1 meter hoog.

Van de klaproos bestaan er in Bhutan vijf soorten, naast de rode, gele en witte papaver. Echte liefhebbers zijn op zoek naar de grote crème-witkleurige Maconopsis superba, die alléén voorkomt in de Haa-vallei.

advertentie

Blauwe klaproos, de nationale bloem van BhutanPhoto: Andrew Curtis CC 2.0 Generic no changes made

Dieren

advertentie

De Takin is het nationale dier van BhutanPhoto: -Majestic- CC 3.0 Unported no changes made

Veel zeldzame, bedreigde diersoorten komen voor in de dichte jungle en het hooggebergte van Bhutan, onder andere ca. 200 zoogdiersoorten. In het oudste nationale park van Bhutan, Royal Manas, komen veel zoogdieren voor die typisch zijn voor Bhutan en Zuidoost-Azië in het algemeen, waaronder waterbuffel, gaur, himalayabosgems, sambar (ook wel Aristoteleshert of paardhert), muntjak, axishert of chital, Aziatische olifant, blauwschaap (ook wel bharal of naur) en de zeer zeldzame Indische of pantserneushoorn.

Op grotere hoogte leven wolven, jaks, himalayamarmot en het muskushert. In het hooggebergte leven ook het sneeuwluipaard, de nevelpanter, de Aziatische wilde hond, rode panda en de zwarte Himalayabeer. Andere roofdieren zijn de tijger, Aziatische goudkat, marmerkat, manoel of pallaskat, Bengaalse tijgerkat, lippenbeer of bahloe en vissende kat of viskat.

De Aziatische wilde hond (ook wel rode hond, alpenhond, dhole of adjak) heeft zich in Bhutan weer wat hersteld na een vergiftigingscampagne in de jaren zeventig van de twintigste eeuw en vestigde zich sinds de jaren negentig in het Jigme Dorji National Park.

advertentie

Aziatische wilde hond komt weer voor in BhutanPhoto: Davidvraju CC 3.0 Unported no changes made

Het nationale dier van Bhutan is de takin, een soort eland. In de bossen leven ook herten, antilopen en wilde honden. In de warmere gebieden in het zuiden van Bhutan leven verschillende apensoorten, waaronder de assammakaak of bergresusaap, de gouden langoer, de kuiflangoer en een hoelman- of grijze langoersoort. Kleine zoogdieren zijn onder andere het Bengaals konijn en het dwergzwijn.

In 2013 werd naar aanleiding van diverse wetenschappelijk onderzoeken vastgesteld dat Bhutan op dat moment beschikte over 36 amfibieën (34 kikkers, 1 salamander, 1 wormsalamander) en 83 reptielen (57 slangen, 20 hagedissen, 1 krokodil, 5 schildpadden).

Tot de slangensoorten behoren onder andere kleine gestreepte slang, gewone wormslang, donkere of Birmese tijgerpython, Indiase wolfslang, vliegende slang, brilslang, witlipbamboeadder, Indo-Chinese rattenslang, Russells adder en koningscobra.

Tot de hagededissen behoren agame's (o.a. de bloedzuiger), gekko's (o.a. tjitjak, platstaartgekko), skinken, varanen (o.a. Bengaalse varaan, gele varaan) en een hazelwormsoort.

advertentie

De WWitlipbamboeadder komt voor in BhutanPhoto: Rushen CC 2.0 Generic no changes made

Jak

Geen ander dier op het Tibetaanse plateau en in Bhutan spreekt meer tot de verbeelding en is een voorbeeld van de unieke fauna in de Himalaya dan de jak of bromrund, de 'kameel van de sneeuw'. Gehard, koppig, speels en op het eerste gezicht onhandig, maar op ruig en steil terrein onmisbaar voor de mensen in Bhutan. Eigenlijk worden alleen de stieren 'jak' genoemd, de koeien worden 'dri' genoemd. De stieren zijn zoals bij alle runderen groter dan de koeien, wilde jaks zijn groter dan de gedomesticeerde exemplaren. Er kunnen drie belangrijke typen jaks onderscheiden worden: met een vierkant of rechthoekig hoofd, met een lange neus en een kleine variant. Er komen ook witte jaks voor.

De jak werd al duizenden jaren geleden door de nomaden in geheel Centraal-Azië gedomesticeerd en gebruikt voor de ploeg, als lastdier en als producent van vlees, melk (boter en kaas), vet (verf), mestbrandstof, kleding en tentdoek.

Wilde jaks zijn een bedreigde diersoort, maar de populatie in Tibet, waar de enige echte wilde jak voorkomt, lijkt de laatste jaren weer toe te nemen. Jaks worden vaak gekruist met andere rundersoorten.

JakstierPhoto: 4028mdk09 CC 3.0 Unported no changes made

Bhutan telt meer dan 700 verschillende vogelsoorten (en nog steeds ontdekt men nieuwe soorten), waarvan meer dan 400 soorten standvogels zijn. De Phobjikha-vallei in Centraal-Bhutan is de belangrijkste overwinteringsplaats (eind oktober-midden februari) voor ca. 400 zeldzame zwarthalskraanvogels. De vogels zijn afkomstig van het Qinghai-Tibet Plateau en arriveren altijd in de periode tussen 23 en 26 oktober.

Met uitsterven bedreigd is ook de keizerreiger, een van de vijftig zeldzaamste vogels ter wereld. Bijzonder is ook de witbandzeearend, die in Bhutan te zien is op zijn reis in de lente en in de herfst van Tibet naar Noord-India en vice versa. In het Thrumshingla National park komen zes zéér bedreigde vogelsoorten voor: himalaya-jaarvogel (soort neushoornvogel), roodkeelsluiptimalia, rood saterhoen, prachtboomklever, Harpactes wardi (trogonsoort) en roodborstbospatrijs. Sinds korte tijd komt ook de wereldwijd bedreigde witvleugelboseend voor in Bhutan.

De raaf is de nationale vogel van Bhutan en verwerkt in de kroon van de Bhutaanse koning.

De ravenkroon van de Bhutaanse koning Hariboneagle927Photo: Hariboneagle927 CC 3.0 Unported no changes made

VLIEGENVANGERS
Aziatische roodborsttapuitgrandalaroodbuikrotslijster
azuurniltavagrijs paapjeroodkeelnachtegaal
azuurvliegenvangergrijsrugvorkstaartroodkeelniltava
bamboevliegenvangerhimalayablauwstaartsaffiervliegenvanger
bergrotslijsterhimalayaroodstaartshamalijster
blauwborstHodgsons paapjespiegelroodstaart
blauwe kortvleugelHodgsons vliegenvangertaigavliegenvanger
blauwe rotslijsterIndisch paapjeveldroodstaart
blauwkeelniltavaIndische blauwstaartwaterroodstaart
blauwkoproodstaartizabeltapuitwitbefvliegenvanger
blauwstaartKashmirvliegenvangerwitbrauwvliegenvanger
blauwvoorhoofdcallenekleine kortvleugelwitbuikroodstaart
Blyths blauwstaartkleine niltavawitkeelroodstaart
bonte tapuitkleine vorkstaartwitkeelvliegenvanger
Brooks' niltavakobaltniltava (foto)witkruinroodstaart
bruine vliegenvangerleiblauwe vliegenvangerwitkruinvorkstaart
Chinese fluitlijsteroranje nachtegaalwitstaartcallene
dayalijsterrivierroodstaartzwartborstnachtegaal
dwergniltavaroestbuikkortvleugelzwarte roodborsttapuit
ekstervliegenvangerroestvliegenvangerzwarte roodstaart
gevlekte vorkstaartroestvlekvliegenvangerzwartrugvorkstaart
goudstaartroetvliegenvanger
Goulds kortvleugelroodbuikniltava

Kobaltniltava komt voor in BhutanPhoto: Ajit Hota CC 4.0 Internationalno changes made

HAVIK-, SPERWER- of ARENDACHTIGEN
arendbuizerdhavikmonniksgier
Aziatische kuifarendhavikarendroodbuikdwergarend
Aziatische wespendiefhimalaya- of sneeuwgiershikra (foto)
bastaardarendhimalayabuizerdslangenarend
Bengaalse gierIndische oorgiersperwer
besrasperwerIndische slangenarendsteenarend
blauwe kiekendiefIndische zwarte arendsteppearend
bonte kiekendiefkeizer- of oostelijke arendwitbandzeearend
Brahmaanse wouwkleine rivierarendzeearend
buizerdkuifhavikzwarte wouw
dwergarendlammer- of baardgier
grijze wouwMongoolse buizerd

Shikra, roofvogel in BhutanPhoto: Jan Willem Steffelaar CC 2.0 Generic no changes made

LEIOTHRICHIDAE
BhutanlijstergaaiJapanse nachtegaalroodneklijstergaai
blauwvleugellijstergaaijunglebabbelaarroodrugminla
blauwvleugelminlalangstaartsibiaroodstaartminla
bonte lijstergaaiNepalese nontimaliawitbeflijstergaai
borstbandlijstergaaiNepalese streepvleugelwitbuiklijstergaai
bruinkeelnontimaliaornaatminla (foto)witkeellijstergaai
gestreepte lijstergaairoodbuiklijstergaaiwitkuiflijstergaai
goudvleugellijstergaairoodkinlijstergaaizilveroortimalia
grijskopstreepvleugelroodkoplijstergaaizwartkapsibia
himalayacutiaroodmaskertimiliazwartmaskerlijstergaai

Ornaatminla, vogel die voorkomt in BhutanPhoto: JJ Harrison CC 3.0 Unported no changes made

ZWEMVOGELS
Baers witoogeendkrakeendsmient
bergeendkrooneendtafeleend
bronskopeendkuifeendwilde eend
casarca of roetgansmandarijneendwintertaling
grauwe ganspijlstaartwitoogeend
grote zaagbekrosse of gele fluiteendwitvleugelboseend
Indische of streepkopgansSiberische of baikaltalingzomertaling
Indische vlekbekeendslobeend
FAZANTACHTIGEN
blauwe pauwkwartelsneeuwpatrijs
bloedfazantnepalfazant (foto)spiegelpauw
Blyths saterhoenrode kamhoen of bankivahoenTibetaans berghoen
gewone bospatrijsrood saterhoen of satyrtragopanTibetaanse patrijs
himalayaglansfazantroodborstbospatrijszwarte frankolijn
Japanse kwartelroodkeelbospatrijs

Nepalfazant komt voor in BhutanPhoto: Tinyfroglet CC 2.0 Generic no changes made

VINKACHTIGEN
bergroodmusgrijskopgoudvinkroodkopgoudvink
Blanfords roodmushimalayagroenlingroodmus
Brandts bergvinkhimalayahaakbekscharlakendikbek
bruine goudvinkhimalayaprachtroodmusspiegeldikbek
bruine roodmushimalayawitbrauwroodmusTibetaanse kanarie
Burtons goudvinkHodgsons bergvinkvink
donkere roodmuskeepvlekvleugeldikbek
geelrugdikbekkruisbekwenkbrauwroodmus
goudkruinvinkreuzenroodmus
KWIKSTAARTEN EN PIEPERS
boomkwikstaartIndische bonte kwikstaartboompieper
gele kwikstaartoriëntaalse pieperSiberische boompieper
oostelijke gele kwikstaartlangsnavelpieper (foto)roodkeelpieper
citroenkwikstaartMongoolse pieperPacifische waterpieper
grote gele kwikstaartduinpieper
witte kwikstaartwijnborstpieper

Langsnavelpieper komt voor in BhutanPhoto: Lip Kee Yap CC 2.0 Generic no changes made

DUIVEN
rotsduifrode torteldikbekpapegaaiduif
klipduifparelhalstortelspitsstaartpapegaaiduif
sneeuwduifpalmtortelwigstaartpapegaaiduif
Hodgsons duifgestreepte koekoeksduifgroene muskaatduif
nepalduifsmaragd- of groenvleugelduifIndische muskaatduif
oosterse torteloranjeborstpapegaaiduif
Turkse tortelIndo-Chinese papegaaiduif
KOEKOEKEN
amethystkoekoek (foto)grote groensnavelmalkohakoekoek
Bengaalse spoorkoekoekgrote sperwerkoekoekkortvleugelkoekoek
Chinese spoorkoekoekhimalayakoekoekPiet-van-Vliet of klaagkoekoek
coromandelkoekoekHodgsons sperwerkoekoekrechtstaartdrongokoekoek
gestreepte Piet-van-VlietIndische koëlvorkstaartdrongokoekoek
gevlekte bronskoekoekIndische sperwerkoekoek
grijsbuik-Piet-van-Vlietkleine koekoek

Amethystkoekoek komt voor in BhutanPhoto: Kesavamurthy N CC 3.0 Unported no changes made

PHYLLOSCOPIDAE
bladkoninggrijskeelboszangerorpheusboszanger
Blyths boszangergrijskopboszangerroetboszanger
bruine boszangergrijswangboszangerTicehursts goudoogboszanger
Burkes goudoogboszangergroene boszangertjiftjaf
diksnavelfitishimalayaboszangerzilveroogboszanger
goudbandboszangerHumes bladkoning
grauwe fitiskastanjekopboszanger
LIJSTERS
bruine lijsterIndische mereltenimbergoudlijster
damalijsterkastanjelijsterTibetaanse merel
grijsvleugelmerelKesslers lijsterTickells lijster
groene cochoalangstaartlijstervale lijster
grote langsnavellijsterpurpercochoawitkraaglijster (foto)
himalayalijsterroodkeellijsterzwartkeellijster

Witkraaglijster komt voor in BhutanPhoto: Francesco Veronesi CC 2.0 Genericno changes made

SPECHTEN
Aziatische dwergspechtgrijskopspechtkleine schubbuikspecht
bleekkopbamboespechtgrote geelkuifspechtpoederspecht
bruinkeelspechtgrote goudrugspechtroodborstspecht
darjeelingspecht (foto)himalayadwergspechtroodoorspecht
draaihalshimalayagoudrugspechtrosse specht
grijskapspechtkleine geelkuifspechtvaalborstspecht
UILEN
bosoehoegekraagde dwerguiloosterse dwergooruil
bosuilgevlekte dwergooruilransuil
Brahmaanse uilhimalayavisuilruigpootuil
bruine bosuiljungledwerguilvelduil
gekraagde dwergooruilkleine himalayabosuilZuid-Aziatische valkuil

Darjeelingspecht komt voor in BhutanPhoto: Nbu2012 CC 2.0 Generic no changes made

STRANDLOPERS EN SNIPPEN
bergsnipkemphaantureluur
bokjekrombekstrandloperwatersnip
bosruiteroeverloperwitgat
bossnipregenwulpwulp
groenpootruiterstekelstaartsnip
houtsnipTemminks strandloper
CETTIDAE
bamboeboszangergoudkruintesiakastanjekoptesia (foto)
bergsnijdervogelgrijsbuiktesiaroodkopstruikzanger
bergstruikzangergroene struikzangerroodwangboszanger
bleekpootstruikzangergrote struikzangerzwartmaskerboszanger
breedbekboszangerHumes struikzanger
TIMALIA'S of KRUIPLIJSTERS
degensnavelkruiplijsterHarringtons boomtimaliasikkelkruiplijster
gebandeerde sluiptimaliaroodkeelkruiptimaliavlekborstkruiplijster
geelborsttimaliaroodkeelsluiptimaliawestelijke wigsnaveltimalia
gouden boomtimaliaroodkopboomtimaliawitbrauwkruiplijster
grijskeelboomtimaliaroodwangkruiplijster

Kastanjekoptesia, vogel uit BhutanPhoto: John & Jemi Holmes CC 3.0 Unported no changes made

KRAAIEN
alpenkauwgrijsborstboomeksternotenkraker
alpenkraaigroene kittaraaf
dikbekkraaihuiskraairosse boomekster
ekstermaskerboomeksterVlaamse gaai
geelsnavelkitta
DIKSNAVELMEZEN
bruine diksnavelmeesgrijswangdiksnavelmeesvuurstaartje
geelkopdiksnavelmeesgrote diksnavelmeeswitbrauwnontimalia
gouden nontimaliaJerdons timaliawitkeeldiksnavelmees
grijskopdiksnavelmeesroodkopdiksnavelmees
PELLORNEIDAE
witkoptimaliaolijfflanknontimaliaassamdwergkruiplijster (foto)
geelkeelnontimaliagevlekte jungletimaliaroodstaartmuistimalia
roodvleugelnontimaliawitbuikjungletimaliaIndiase grasrietzanger
roodkeelnontimaliastreepborstsluiptimalia

assamdwergkruiplijster, vogel uit BhutanPhoto: Umeshsrinivasan CC 3.0 Unported no changes made

CISTICOLIDAE
bergpriniagrijze priniawitteugelprinia
geelbuikpriniajunglepriniazwartkeelprinia
grijsborstprinialangstaartsnijdervogel
grijskoppriniaroestprinia
REIGERS
blauwe reigerkleine zilverreigerrossige woudaap
grote zilverreigerkoereigermiddelste of geelsnavelzilverreiger
Indische ralreigerkwak
keizerreigermangroverreiger
MEZEN
bergkoolmeesgrijskuifmeessultanmees
boszangermeesgrijze koolmeesvuurkruin- of roodkopmees
geelwangmeesroodbuikmeeszwarte mees
BUULBUULS
asgrijze buulbuulhimalayaanse zwarte buulbuulwitkeelbaardbuulbuul
gestreepte buulbuulroodbuikbuulbuulwitwangbuulbuul
groenvleugelbuulbuulroodoorbuulbuulzwartkuifbuulbuul (foto)

Zwartkuifbuulbuul, vogel uit BhutanPhoto: J.M.Garg CC 3.0 Unported no changes made

HONINGZUIGERS
geelrughoningzuigergroenstaarthoningzuigerroodwanghoningzuiger
gestreepte spinnenjagerkleine spinnenjagervuurstaarthoningzuiger
Goulds honingzuigerpurperhoningzuigerzwartkeelhoningzuiger
SPREEUWEN
eksterspreeuwgrote maniaoevermania
grijskopspreeuwjunglemaniaspreeuw
grote beomarmerspreeuwtreurmania
ZWALUWEN
Arabische huiszwaluwIndische oeverzwaluwroodstuitzwaluw
bleke oeverzwaluwNepalese huiszwaluwrotszwaluw
boerenzwaluwoeverzwaluw
RUPSVOGELS
kleine menievogellangstaartmenievogelgrote rupsvogel
grijskeelmenievogelscharlaken menievogelrouwrupsvogel
kortsnavelmenievogelroze menievogel
IJSVOGELS
Blyths ijsvogelijsvogelsmyrna-ijsvogel
bonte ijsvogeljungledwergijsvogelzwartkapijsvogel
Chinese reuzenijsvogel (foto)rosse ijsvogel

Chinese reuzenijsvogel, vogel uit BhutanPhoto: Publiek domein

GIERZWALUWEN
alpengierzwaluwgrote huisgierzwaluwstekelstaartgierzwaluw
Aziatische palmgierzwaluwhimalayasalangaanzwartruggierzwaluw
Blyths gierzwaluwSiberische gierzwaluw
KIEVITEN EN PLEVIEREN
Indische kievitkievitstrandplevier
Indische sporenkievitkleine plevier
Japanse bontbekplevierMongoolse plevier
DRONGO'S
bronsdrongokoningsdrongovlaggendrongo
grijze drongokraaiebekdrongo
haarkuifdrongospateldrongo
BRILVOGELS
baardmeestimaliaIndische brilvogelvlekkeelmeestimalia
geelpootmeestimaliaroodbuikmeestimalia
gestreepte meestimaliaroodkopmeestimalia
BASTAARDHONINGVOGELS
dikbekhoningvogelgroengrijze honingvogelzwartgele honingvogel
geelsnavelhoningvogelIndische honingvogel
gevlekte honingvogelroodrughoningvogel (foto)

roodrughoningvogel, vogel uit BhutanPhoto: Lip Kee Yap CC 2.0 Generic no changes made

RALLEN, KOETEN EN WATERHOENTJES
bruin porseleinhoengrijskoppurperkoettweekleurig purperhoen
gebandeerde of bandralmeerkoetwitborstwaterhoen
AZIATISCHE BAARDVOGELS
blauwkeelbaardvogelgestreepte baardvogelgrote baardvogel
blauwoorbaardvogelgoudkeelbaardvogelkopersmid
MEEUWEN
bruinkopmeeuwriviersternvisdief
dunbekmeeuwreuzenzwartkopmeeuw
PAPEGAAIEN OUDE WERELD
Alexanderparkietgrijskopparkiethalsbandparkiet
bloesemkopparkietgrote Alexanderparkiet
VIREO'S
Blyths klauwiertimaliagroene meestimalia (foto)zwartoorbriltimalia
groene briltimaliazwartkopklauwiertimalia
LEEUWERIKEN
Bengaalse leeuwerikkleine veldleeuwerikTibetaanse leeuwerik
Indische zandleeuwerikkortteenleeuwerik
HEGGENMUSSEN
alpenheggenmusgestreepte heggenmusroodborstheggenmus
bruinrugheggenmushimalayaheggenmus

Groene meestimalia, vogel uit BhutanPhoto: Francesco Veronesi CC 2.0 Generic no changes made

NEUSHOORNVOGELS
bonte neushoornvogel (foto)gewone jaarvogelhimalayajaarvogel
dubbelhoornige neushoornvogel
BIJENETERS
blauwbaardbijentererbruinkopbijeneterkleine groene bijeneter
blauwstaartbijeneter
KLAUWIEREN
blauwe klauwierhimalayaklauwierlangstaartklauwier
bruinrugklauwier
WIELEWALEN EN VIJGVOGELS
dunsnavelwielewaalIndische bloedwielewaalzwartkopwielewaal
Indiase wielewaal
BOOMKLEVERS
kaneelbuikboomkleverprachtboomkleverwitstaartboomklever
pluchekapboomklever
ACROCEPHALIDAE
diksnavelrietzangerkleine spotvogelstruikrietzanger
Indische karekiet
LOCUSTELLIDAE
bruine struikzangergevlekte struikzangerMandells struikzanger
gestreepte grasvogel

Bonte neushoornvogel, vogel uit BhutanPhoto: John J. Mosesso in het publieke domein

GORZEN
dwerggorsmaskergorssteenortolaan
kuifgors
FUTEN
dodaarsfuutgeoorde fuut
AALSCHOLVERS
aalscholverIndiase aalscholverIndische dwergaalscholver
KRAANVOGELS
jufferkraanvogelkraanvogelzwarthalskraanvogel (foto)
NACHTZWALUWEN
grijze nachtzwaluwHorsfields nachtzwaluwsavanne-nachtzwaluw
MUSSEN
huismusringmusroodkopmus
WEVERS
bayaweverBengaalse weverFinns bayawever
OOIEVAARACHTIGEN
bisschops- of wolnekooievaarzwarte ooievaar
KLUTEN
kluutsteltkluut

Zwarthalskraanvogel, zeldzaam in BhutanPhoto: Eric Savage CC 2.0 Generic no changes made

VECHTKWARTELS
Chinese vechtkwartelzwartkeelvechtkwartel
TTROGONS
roodkoptrogonWards trogon
SCHARRELAARS
dollarvogelIndische scharrelaar
BREEDBEKKEN EN HAPVOGELS
papegaaibreedbekwenkbrauwbreedbek
PITTA'S
blauwnekpittakap- of zwartkoppitta
VANGA'S
grote rupsklauwierbonte dwergtriller
MONARCHEN EN WAAIERSTAARTVLIEGENVANGERS
zwartnekmonarchIndiase paradijsmonarch
STENOSTITIDAE
geelbuikwaaierstaartgrijskopvliegenvanger
STAARTMEZEN
bruinborststaartmeesroodkruinstaartmees
ECHTE BOOMKRUIPERS
bruinkeelboomkruiperHodgsons boomkruiperNepalese boomkruiper
WATERSPREEUWEN
waterspreeuwzwarte waterspreeuw
PNOEPYGIDAE
mospnoepygaschubborstpnoepyga
BLADVOGELS
goudvoorhoofdbladvogeloranjebuikbladvogel
PRACHTVINKEN
muskaatvinkspitsstaartbronzemannetje
DIVERSEN
visarendgekroonde boomgierzwaluwwitkeelwaaierstaart
Indische grielhoprotskruiper
ibissnavelhimalayahoningspeurderwinterkoning
bronsvleugeljacanagrijze spitsvogelgoudhaantje
kleine vorkstaartpleviergewone iora (foto)braamsluiper
Indische blauwrugelachura

Gewone iora, vogel uit BhutanPhoto: Lip Kee Yap CC 2.0 Generic no changes made

BHUTAN LINKS

Advertenties
• Bouw je eigen Bhutan rondreis
• Djoser Rondreis Bhutan
• Hotels Trivago
• Rondreis Bhutan
• Hotels Bhutan
• Boeken, ook tweedehands, over BHUTAN bij Bol.com

Nuttige links

Reisinformatie Bhutan (N)

Bronnen

BBC - Country Profiles

Brown, Lindsay / Bhutan

Lonely Planet

CIA - World Factbook

Dorje, Gyurme / Bhutan Handbook

Footprint

Elmar Landeninformatie

Jordans, Bart / Bhutan : a trekker's guide

Cicerone

Pommaret, Fran├žoise / Bhutan : Himalayan mountain kingdom

Odyssey

Te gast in Bhutan

Informatie Verre Reizen

laatst bijgewerkt maart 2024
Samensteller: Arie Verrijp / Geert Willems