Landenweb.nl

ARUBA
 

Basisgegevens
  Officiële
  landstaal
  Nederlands, Papiaments
  Hoofdstad  Oranjestad
  Oppervlakte  180 km²
  Inwoners  106.003
  (mei 2019)
  Munteenheid  Arubaanse florin
  (AWG)
  Tijdsverschil  -5 (zomer -6)
  Web  .aw
  Code.  ABW
  Tel.  +297

To read about ARUBA in English - click here

Steden ARUBA

Oranjestad

Geografie en Landschap

Geografie

Aruba is het meest westelijk gelegen eiland van de Benedenwindse Eilanden. De oppervlakte van het eiland is ruim 193 km2. Qua omvang is het te vergelijken met het eiland Texel.

advertentie

Aruba SatellietFoto: Publiek domein

Aruba bestaat uit een kern van oude gesteenten dat zich meer dan honderd miljoen jaar geleden door o.a. onderzeese uitbarstingen gevormd heeft. Ongeveer zestig miljoen jaar geleden verscheen dit gesteente boven zeeniveau. Daarna werd het omgeven door veel jongere afzettingen in de vorm van koraalkalksteen.

advertentie
Landschap

advertentie

Aruba Strand
Foto: Publiek domein

Het oudste, vulkanische gedeelte van Aruba bevindt zich dan ook in het midden van het eiland. Hier bevinden zich ook de hoogste toppen van het eiland, de 189 meter hoge Jamanota en de 188 meter hoge Arikok. De noordkust is steil en rotsachtig. Door de noordoostpassaat beukt de zee constant met grote kracht tegen de kust. Het zuidoostelijke deel van het eiland bestaat uit kalksteenformaties. Aan de westkant is een kilometers lang zandstrand, dat tot de mooiste van de wereld gerekend worden. Hier staan ook bijna alle hotels. In tegenstelling tot de noordkant is de zee hier kalm en zeer helder.

Klimaat en Weer

advertentie

Aruba ZonFoto: Rumblebee CC 3.0 Unported no changes made

Aruba heeft een tropisch klimaat en het is er altijd zonnig. De gemiddelde temperatuur is er bijna 28° C. graden en er waait altijd een noordoostpassaat. Het verschil tussen zomer en winter is gemiddeld slechts 3,6° C. en het verschil tussen dag en nacht is gemiddeld 5,5° C.

De gemiddelde regenval is ongeveer 60 cm per jaar, en de regen valt meestal in de vorm van korte, hevige plaatselijke buien. De meeste regen valt in de maanden november, december en januari. De warmste maanden zijn augustus, september en oktober. Tropische stormen en tornado's komen op Aruba niet voor.

Planten en Dieren

Planten

Dividivi ArubaFoto: Serge Melki CC 2.0 Generic no changes made

Door het tropische klimaat met z'n beperkte regenval is de plantengroei op de droge grond beperkt, ongeveer 500 soorten. Er komen voornamelijk struikgewassen, agaven en boomsoorten als de typische dividivi voor. Deze boomsoort wordt door de wind gevormd. Meest opvallende plantenfamilie zijn de cactussen die verspreid over het eiland in een groot aantal soorten voorkomen.

Dieren

Cascabel ArubaFoto: Montealto CC 4.0 International no changes made

Er komen zeven soorten hagedissoorten voor, waarvan de leguaan de bekendste is. Verder komen er twee slangensoorten voor, de Santanero en de giftige Cascabel.

Aruba heeft ongeveer 174 vogelsoorten. De meeste komen echter alleen om te overwinteren of zijn op doortocht naar een andere broedplaats. Ongeveer 50 soorten broeden op het eiland.

Zoogdieren zijn vooral geiten en ezels. Omdat geiten alles eten zijn ze zeer bedreigend voor de toch al kwetsbare plantengroei.

De levende organismen van het koraal behoren tot de holtedieren. Verder komen er in zee o.a. barracudas, inktvissen, haaien, krabben, kreeften, roggen, schildpadden, zeepaardjes en zeesterren voor.

Geschiedenis

Vespuci ArubaFoto: Publiek domein

Er is over de oorspronkelijke bewoners van Aruba weinig bekend. Uit opgravingen weet men dat het eiland voordat het ontdekt werd door de Spanjaarden, het zogenaamde pre-Columbiaanse tijdperk, al honderden jaren bewoond is geweest. De oerbevolking van Aruba bestond uit Arowakken, die van het vasteland van Zuid-Amerika kwamen. Uit archeologisch onderzoek is gebleken dat het eiland werd bewoond door indianen die dezelfde cultuur hadden als de bewoners van het Zuid-Amerikaanse werelddeel. Verder bewijs voor de veronderstelling van de Zuid-Amerikaanse afkomst van de indianen vormen ook de rotstekeningen die op veel plaatsen, vooral bij de ingang van de grotten, zijn ontdekt. Bovendien werden de doden in grote potten begraven zoals in het Amazonegebied. In de veertiende eeuw veroverden de Cariben, zelf verjaagd door Zuid-Amerikaanse indianenstammen, Aruba. De indianen leefden ten tijde van de komst van de Spanjaarden nog in het stenen tijdperk, in kleine groepjes verspreid over het eiland in eenvoudige lemen hutten. Ze leefden van visvangst en plantaardig voedsel. De Benedenwindse Eilanden zijn volgens de overleveringen in 1499 door de Spanjaarden ontdekt. Historici zijn het er niet over eens of ze ontdekt zijn door Alonso de Ojeda of door Amerigo Vespucci. Op basis van kaarttekeningen en geschriften vermoedt men dat Ojeda wel op Curacao en Bonaire is geweest, maar niet op Aruba. Aruba werd waarschijnlijk enkele jaren later tijdens verkenningstochten"ontdekt". De Spanjaarden noemden de eilanden"Islas de los Gigantes" omdat de indiaanse bevolking qua lengte met kop en schouders boven hen uitstak. In 1513 haalden de Spanjaarden de hele indiaanse bevolking van Aruba af om als slaven in de kopermijnen van Santa Domingo te werken. Het eiland bleef onbewoond achter maar langzamerhand kwamen er weer bewoners van het vasteland naar het eiland om er zich te vestigen. Weer wat later kwamen de Spanjaarden op het eiland wonen en deden de indianen dienst als personeel.

De Nederlanders waren in die tijd een ondernemend volk en bevoeren alle wereldzeeën. Voor de haringvisserij hadden ze veel zout nodig. Dit haalden ze uit Spanje en Portugal, maar door de Tachtigjarige Oorlog tegen Spanje waren ze genoodzaakt om op zoek te gaan naar nieuwe zoutpannen, die ze vonden in het Caribische gebied. Aangezien de belangen in Zuid-Amerika groeiden, was een steunpunt in het Caribische gebied van groot belang. In 1634 veroverden de Nederlanders Curaçao en gebruikte het eiland als uitvalshaven tijden de Tachtigjarige Oorlog om de Spaanse vloot aan te vallen. In 1636 namen de Nederlanders ook Bonaire en Aruba in om aanvallen vanuit deze eilanden te voorkomen. Door de Westindische Compagnie werden de Benedenwindse Eilanden ontwikkeld tot landbouwkolonies. Op Aruba begon men met het fokken van paarden en vooral geiten. Het aantal geiten op het eiland werd op een gegeven moment zo groot, dat men Aruba ook wel"geiteneiland" noemde. Het eiland werd bestuurd door een commandeur met enkele blanke hulpjes. Verder woonden er uitsluitend indianen op het eiland. Door het vrijwel ontbreken van negerslaven zijn de indiaanse karaktertrekken op Aruba sterker bewaard gebleven dan op Curaçao en Bonaire. Pas na 1770 kwamen er negerslaven op het eiland, maar op zeer beperkte schaal. De vele oorlogen van de Nederlanders met de Engelsen hadden ook gevolgen voor Aruba. In 1806 viel Aruba in Engelse handen en de bezetting duurde tot 1816. In 1816 kreeg Nederland Aruba van de Engelsen terug. In 1824 werd er goud gevonden en in 1859 fosfaat. Honderd jaar later staakte men het delven van goud en ook de fosfaatwinning werd gestaakt.

Raffinaderij Aruba Foto: Willem van der Poll in het publieke domein

De meest ingrijpende gebeurtenis in de moderne geschiedenis van Aruba is de komst van de Lago Oil and Transport Company. De komst van deze raffinaderij bracht grote veranderingen voor Aruba en zijn bevolking met zich mee. Omdat er niet voldoende arbeiders op het eiland waren, kwamen er vooral vanuit andere Engelstalige Caribische eilanden arbeidskrachten naar Aruba. Een ander gevolg was dat Aruba interessant werd voor andere bedrijven en commerciële instellingen. Door dit alles steeg de levensstandaard snel wat voor een klein eiland in het Caribische gebied een ongekende luxe was. Automatisering had echter tot gevolg dat het aantal werknemers steeds verder afnam. Van de 8300 mensen die in 1949 voor Lago werkten waren er begin jaren tachtig nog maar 1350 over. O.a. door de sterk verouderde raffinaderij en de daardoor oplopende verliezen sloot in 1986 de Lago-raffinaderij de poorten. De komst van de Lago-olieraffinaderij had ook op politiek terrein de nodige gevolgen. In het begin van de jaren dertig werd aan de Koninkrijksregering de wens kenbaar gemaakt dat Aruba zich wilde afscheiden van Curaçao en een rechtstreekse band wilde aangaan met Nederland. In 1948 werd er een onderzoekscommissie samengesteld die de verhoudingen tussen Aruba en Curaçao ging bestuderen. In 1951 verkregen de Nederlandse Antillen een grote mate van zelfstandigheid. In 1954 probeerde de Arubaanse Eilandsraad via een motie een afzonderlijk deel van het Nederlandse Koninkrijk te worden. In de loop van de jaren zeventig won op Aruba een separatistische beweging aan kracht, gericht op losmaking uit het administratief verband van de Nederlandse Antillen.

Betico Croes ArubaFoto: Ian Mackenzie CC 2.0 Generic no changes made

De leider van deze beweging voor 'separashon' was Betico Croes. Dit streven werd uiteindelijk in 1983 gehonoreerd met de toekenning van een aparte status vanaf 1 januari 1986. De Status Aparte moest leiden tot de onafhankelijkheid per 1 januari 1996. In mei 1991 zag Aruba hiervan af en werd het streven naar onafhankelijkheid op de lange baan geschoven. In juli 1994 won de Arubaanse Volkspartij (AVP) de parlementsverkiezingen en werd Henny Eman minister-president van een coalitieregering die streefde naar een grondige sanering van de overheidsuitgaven. In november 1996 kwamen de relaties met Nederland onder druk te staan nadat Nederlandse politici ernstige kritiek hadden geuit op de gebrekkige rechtshandhaving en de ondoorzichtige verhouding tussen regering en bedrijfsleven op Aruba. Momenteel (2006) is het staatshoofd Koningin Beatrix, de gouverneur Fredis Refunjol en de minister-president Nelson Oduber (MEP). Bij de parlementsverkiezingen op 23 september 2005 behaalde de zittende partij MEP opnieuw de absolute meerderheid met 11 van de 21 zetels. Sinds juni 2005 komt Aruba wereldwijd veelvuldig in het nieuws wegens de vermissing en mogelijke ontvoering van het Amerikaanse tiernermeisje Natalee Holloway. De Amerikaanse regering is boos op de Arubaanse autoriteiten en het rechtenstelsel omdat zij volgens de Amerikaanse regering niet genoeg doen om Natalee op te sporen. Hierdoor is de relatie tussen beiden landen bekoeld.

De Nederlandse Antillen bestaan sinds 10 oktober 2010 niet meer. Aruba was al een zelfstandig land, Curaçao en Sint Maarten werden dat per die datum. Bonaire, Saba en Sint Eustatius werden bijzondere Nederlandse gemeenten.

Het Koninkrijk der Nederlanden bestaat nu uit vier landen met een eigen regering: Aruba, Nederland, Curaçao en Sint Maarten. Bonaire, Saba en Sint Eustatius hebben een aparte status binnen Nederland en worden Caribisch Nederland genoemd, samen met Aruba, Curaçao en Sint Maarten vormen ze het Caribisch deel van het Koninkrijk der Nederlanden.

Op 27 september 2013 koos Aruba een nieuw parlement, waarin de christen-democratische Arubaanse Volkspartij (AVP) van Mike Eman een absolute meerderheid behaalde van 13 van de 21 zetels. 52-jarige Eman, die Aruba sinds 2009 leidde, legde de afgelopen vier jaar de nadruk op de verbetering van de Arubaanse economie en haalde de banden met Nederland aan.

Mike Eman, derde minster-president van Aruba Foto: Publiek domein

Tussen 12 en 21 november 2013 bezochten koning Willem-Alexander en koningin Máxima de zes eilanden in het Caribisch deel van het Koninkrijk der Nederlanden. Op 20 en 21 november was Aruba aan de beurt. In 2015 en 2016 ondersteunt het havenbedrijf Amsterdam Aruba bij met name de uitbouw van de terminalhaven. In september 2017 won de partij van Eman weliswaar de verkiezingen maar verloor de absolute meerderheid. Eman trekt zich terug uit de poiltiek. In november 2017 wordt Evelyne Wever-Croes de eerste vrouwelijke premier van Aruba als hoofd van een coalitieregering. In januari 2018 krijgen Aruba, Bonaire en Curacao te maken met exportverbod en een zee- lucht- en landblokkade van de eilanden door Venezuela. In 2020 is er onenigheid tussen Bonaire en Nederland over de voorwaarden voor een Corona lening van Nederland aan Bonaire.

Waar komt de naam Aruba vandaan?

Historici zijn er tot nu toe nog niet achter gekomen waar de naam Aruba vandaan komt. De volgende theorieën doen de ronde:

-een samenvoeging van de Caribische woorden"oro" en"oubao" oftewel schelp en eiland, waardoor Aruba Schelpeneiland zou betekenen

-de Guarani-indianen noemden het eiland"Oirubae" dat metgezel betekent; het eiland zou de metgezel van het eiland Curaçao zijn

-afgeleid van het Spaanse woord "oro hubo" oftewel "er was eens goud"

-afgeleid van een inham van het Venezolaanse meer van Maracaibo,"Oruba" geheten; de indianen die daar woonden behoorden tot dezelfde stam als de bewoners van Aruba

-afgeleid van woord "uru" dat kano betekent; Aruba zou dan Kano-eiland betekenen omdat de indianen het eiland alleen per kano konden bereiken.

Bevolking

Bevolkingspiramide ArubaFoto: Sdgedfegw CC 4.0 International no changes made

Het is aan de meeste Arubanen duidelijk te zien dat ze afstammen van indianen. Maar ook Nederlandse en Spaanse invloeden zijn duidelijk aanwezig. De Indiaanse trekken zijn niet afkomstig van de oorspronkelijke indiaanse bevolking, maar van de later uit veelal Venezuela en Colombia gekomen indianen van een Spaans-indiaanse afkomst. Het negroïde element is zoals al eerder vermeld in verhouding tot de andere eilanden minder vertegenwoordigd. Met de komst van de olie-industrie in de jaren twintig trokken mensen van over de hele wereld naar Aruba. Met als gevolg dat er nu meer dan 40 nationaliteiten wonen. De laatste 13 jaar is de bevolking van Aruba gegroeid van 65.000 naar iets meer dan 115.000. (2017) Het overgrote deel daarvan is Arubaan en de rest bestaat voor een groot deeluit Nederlanders en de rest voornamelijk Fransen, Engelsen en Portugezen, afkomstig van andere Caribische eilanden. Ca. 10.000 personen zijn illegaal. Voornaamste oorzaak van de groei van de illegalen is de economische ontwikkeling van Aruba in de laatste jaren.

Taal

Taalkaart NederlandsFoto: Publiek domein

Hoewel het Nederlands de officiële taal van Aruba was, is Papiaments de meest gesproken taal. Het Papiaments is ontstaan uit het Spaans, Portugees, Nederlands, Engels, Frans en een beetje Afrikaans. De naam Papiaments is afgeleid van het werkwoord"papia" dat praten betekent. De basis van het Papiaments is hoofdzakelijk van Spaanse en Portugese herkomst. Met de komst van de Nederlanders werd daar Nederlands aan toegevoegd. Het Engels en het Frans stammen af van de bezetters van andere Caribische eilanden. Het mengtaaltje dat zich hieruit ontwikkelde is langzaam maar zeker de plaats gaan innemen van een moedertaal. Aruba kent zelfs een officiële spelling van het Papiaments. Die wijkt wel af van de spelling zoals die op de eilanden Bonaire en Curacao gebruikt wordt. De meeste Arubanen spreken naast Papiaments en Nederlands vaak ook nog uitstekend Spaans en Engels.

In maart 2007 erkenden Aruba, Bonaire en Curaçao het Papiaments als officiële taal naast het Nederlands en het Engels. Het had tien jaar geduurd voordat een wetsvoorstel hiertoe eindelijk werd aangenomen.

Godsdienst

Kerk ArubaFoto: JERRYE & ROY KLOTZ MD CC 3.0 Unported no changes made

Met de komst van de Spanjaarden kwam het rooms-katholieke geloof naar Aruba. De indianen waren binnen de kortste keren bijna allemaal katholiek. Ook de indianen die zich later vanuit het Zuid-Amerikaanse vasteland op het eiland vestigden, waren daar al met het rooms-katholieke geloof in contact gekomen. De Nederlanders die later naar het eiland kwamen waren bijna allemaal protestant. Zij bemoeiden zich echter nauwelijks met de lokale bevolkingen het zendingswerk werd overgelaten aan de missionarissen. Momenteel is ongeveer 80% van de bevolking rooms-katholiek. De olie-industrie bracht een omvangrijke immigratie op gang en daardoor ook diverse godsdienstige groepen waaronder Jehova's getuigen, methodisten, adventisten en aanhangers van het joodse geloof.

Samenleving

Bestuur

De Nederlandse Antillen bestaan sinds 10 oktober 2010 niet meer. Aruba was sinds 1 januari 1986 al een zelfstandig land met haar zogenaamde Status Aparte, Curaçao en Sint Maarten werden dat per die datum. Bonaire, Saba en Sint Eustatius werden bijzondere Nederlandse gemeenten.

Het Koninkrijk der Nederlanden bestaat nu uit vier landen met een eigen regering: Aruba, Nederland, Curaçao en Sint Maarten. Bonaire, Saba en Sint Eustatius hebben een aparte status binnen Nederland en worden Caribisch Nederland genoemd, samen met Aruba, Curaçao en Sint Maarten vormen ze het Caribisch deel van het Koninkrijk der Nederlanden.

Aruba heeft slechts één bestuurslaag, de regering wordt gevormd door een Gouverneur en een Raad van Ministers.

Aruba heeft een eenkamerig parlement dat de 'Staten' genoemd wordt. Via directe verkiezingen worden door de kiesgerechtigde Arubanen 21 Statenleden voor een periode van vier jaar gekozen. Na de beëdiging van de Statenleden wordt uit hun midden een voorzitter en vice-voorzitter van het parlement benoemd. Elk afzonderlijk Statenlid mag twee leden van het parlement voordragen, waarna de verkiezing plaatsvindt. In een zogenaamd landsbesluit wordt de benoeming van de voorzitter en vice-voorzitter definitief vastgesteld. De actuele politieke situatie is beschreven in het hoofdstuk geschiedenis.

Parlementszaal ArubaFoto: Ajathode CC 4.0 International no changes made

Onderwijs

Er is op Aruba vrijwel geen analfabetisme. Dit is vooral te danken aan het uitstekende onderwijs, dat voor het Caribische gebiedvan een erg hoog niveau is. Er bestaan scholen voor het openbaar en het bijzonder onderwijs. Het onderwijssysteem is op Aruba bijna hetzelfde als het Nederlandse schoolsysteem. Naast de normale vakken worde de kinderen ook onderwezen in het Papiaments. Ook wordt er op veel scholen in de hogere klassen Engels en Spaans onderwezen. Na het basisonderwijs kan men kiezen uit lager, middelbaar en hoger beroepsonderwijs. Voor universitair onderwijs is men vooral aangewezen op het buitenland.

Economie

Aruba is een belangrijke CruisebestemmingFoto: Satori Son at English Wikipedia CC3.0 Unported no changes made

Tot de komst van de Lago-raffinaderij was het niet best gesteld met de Arubaanse economie. Voor die tijd was de economie afhankelijk van een paar schrale middelen van bestaan en leefde de bevolking onder het bestaansminimum. Landbouw en veeteelt had ook weinig betekenis en de winning van natuurlijke delfstoffen zoals het goud en fosfaat zijn ook nooit echt een rijke bron van inkomsten geweest. Met de komst van het"zwarte goud" veranderde er veel op Aruba. Alle andere middelen van bestaan werden ondergeschikt of verwaarloosd. Automatisering van het raffinageproces had uiteindelijk tot gevolg dat de Lago-raffinaderij in 1986 definitief de poorten sloot.
Aan het eind van de jaren vijftig en begin jaren zestig was een geheel nieuw middel van bestaan in opkomst: het toerisme. Dit groeide uit tot een tweede belangrijke bron van inkomsten. Na de sluiting van de olieraffinaderij werd het toerisme in één klap de belangrijkste bron van inkomsten. In een hoog tempo werden er hotels uit de grond gestampt. Hierdoor bezit Aruba wel een eenzijdige economie die erg kwetsbaar is en sterk afhankelijk van de Verenigde Staten, waar de meeste toeristen vandaan komen.
In 1990 werd de gesloten raffinaderij op kleine schaal weer in gebruik genomen door het Amerikaanse olieconcern Coastal. Ondanks de eenzijdige economie en het grote overheidstekort is het gemiddelde inkomen van de Arubaan het hoogste van het hele Caribische gebied. Andere economische activiteiten op Aruba zijn offshore banking (banken met veel buitenlands vermogen die zich hier vestigen vanwege het gunstige financieel klimaat) De voornaamste handelspartners van Aruba zijn Venezuela, de Verenigde Staten en natuurlijk Nederland.

Vakantie en Bezienswaardigheden

Aruba is een uitstekende vakantiebestemming voor wie op zoek is naar mooi weer, lange stranden, lekker eten en topaccommodaties. Toch zijn het vooral Amerikanen die sinds halverwege de vorige eeuw, toen het toerisme naar Aruba fors toenam, de belangrijkste groep toeristen vormen. Aruba trekt ca. 1,5 miljoen toeristen per jaar en ca. 90% daarvan is Amerikaan, en het is duidelijk dat eigenlijk alles gericht is op deze voor de Arubaanse economie zo belangrijke groep toeristen. Aruba richt zich daarom op het hogere marktsegment en biedt vooral luxe vakanties aan.

Bushiribana ArubaFoto: Serge Melki CC 2.0 Generic no changes made

In 1750 werd door de indianen de eerste katholieke kapel van het eiland gebouwd. De kapel was gemaakt van takken op een stenen ondergrond en is langzaam maar zeker vergaan. In 1952 heeft men ter herinnering aan deze eerste kerk van Aruba op de plaats van de oude kerk een nieuwe Mariakapel gebouwd, de Alto Vista kapel.

Aan de noordkust ligt Bushiribana, een ruïne van wat eerst een goudsmelterij op Aruba was. In deze omgeving werd destijds veel goud gedolven, en men treft op verschillende plaatsen nog oude mijnschachten aan. Sommige van de schachten zijn wel 30 meter diep.

Aruba Fort ZoutmanFoto: Natalie Liao Jen CC 3.0 Unported no changes made

Fort Zoutman in de hoofdstad Oranjestad is het oudste gebouw op Aruba. Het werd in 1796 gebouwd om de haven te beschermen tegen invallen. Na 1816 vestigde men er kantoren van de overheid in. In 1868 werd er een toren aan toegevoegd, die tevens als vuurtoren diende. Momenteel bevindt zich in het fort en de toren het Museo Historico Arubano.

Het eiland heeft enkele interessante grotten. De grotten van Fontein zijn bekend door de mooie indiaanse rotstekeningen, die op de zoldering zijn te vinden. Ten zuiden van de grot ligt de"Tunnel of love", een onderaardse tunnel met duistere spelonken en gangen met een lengte van 200 meter en een hoogte van 5 tot 6 meter.

Het museum is in Fort Zoutman gevestigd, en men vindt er onder andere schelpen, bodemvondsten, gesteenten en fossielen. Ook krijgt men er een indruk van de vroegere goudwinning.

Aruba Natuurlijke BrugFoto: PrasadGondi CC 3.0 Unported no changes made

In de buurt van de baai van Aindicouri bevindt zich een bijzondere speling van de natuur. Door de enorme kracht van de branding is er in de kalksteenrotsen een soort brug uitgehouwen. Deze natuurlijke brug is de hoogste en meest spectaculaire natuurlijke overkapping in het hele Caribische gebied en een van de belangrijkste attracties van Aruba.

Aan de westkant van het eiland vindt men de grootste attractie van Aruba, de fantastisch witte en met palmbomen omzoomde stranden.

Klik op de menuknop bovenaan het scherm voor meer informatie

ARUBA LINKS

Advertenties
• Aruba Tui Reizen
• Aruba Vliegtickets.nl
• Hotels Aruba
• Autoverhuur Sunny Cars Aruba
• Tradetracker plaats advertenties en verdien geld
• Boeken, ook tweedehands, over ARUBA bij Bol.com

Nuttige links

Aruba Reisstart (N)
Aruba Start België (N+E)
Reisinformatie Aruba (N)
Startpagina Aruba (N)
Vakantiearuba Jouwpagina (N+E)