Landenweb.nl

SINT EUSTATIUS
 

Basisgegevens
  Officiële
  landstaal
  Nederlands
  Hoofdstad  Oranjestad
  Oppervlakte  21 km²
  Inwoners  3,142
  (2021)
  Munteenheid  Amerikaanse dollar
  (USD)
  Tijdsverschil  -5 (zomer -6)
  Web  .sx
  Code.  SXM
  Tel.  +599-3

To read about SINT EUSTATIUS in English - click here

Geografie en Landschap

Geografie

Sint Eustatius is een eilandgebied en het op één na kleinste eiland van de Nederlandse Antillen. Het behoort met Saba en Sint Maarten tot de Bovenwindse Eilanden. De hoofdplaats is Oranjestad. Het eiland wordt door de plaatselijke bevolking Statia genoemd. Het is 21 km² groot.

advertentie

St Eustatius SatellietfotoPhoto: Publiek Domein

advertentie

Landschap

Het eiland heeft drie verschillende landschappen. Het noordwesten en zuidoosten zijn vulkanische landschappen. Deze twee landschappen worden onderscheiden door een in noordelijke richting afhellende vlakte. Het noorden wordt gekenmerkt door veel heuvels. Het zuidoosten van het eiland wordt gedomineerd door de 601 meter hoge slapende stratovulkaan Quill, waarvan het hoogste punt Mazinga heet.

advertentie

Quill, stratovulkaan op St. EustatiusPhoto: Andrea Westmoreland CC 2.0 Genericno changes made

De kust van Sint Eustatius bestaat voornamelijk uit steile kliffen met een aantal baaien, waar je kleine smalle zand- en puinstrandjes kan vinden.

Klimaat en Weer

Ondanks de tropische ligging hebben de eilanden het gehele jaar een aangenaam klimaat, dankzij de frisse noordoostpassaat en een geringe relatieve vochtigheid van de lucht. De gemiddelde temperaturen op de verschillende eilanden ontlopen elkaar niet veel. De gemiddelde jaartemperatuur is 27,5 °C; januari is de koelste maand met gemiddelde temperaturen van 28,5 °C overdag en 21,5 °C 's nachts; september is de warmste maand met gemiddelde temperaturen van 30 °C resp. 26 °C. Op de Bovenwindse Eilanden valt gemiddeld 1080 mm regen per jaar. De Bovenwindse eilanden liggen in een gebied dat vatbaar is voor orkanen. Het orkaanseizoen loopt van juli tot november.

Planten en Dieren

Planten

De bovenwindse eilanden hebben savannegebieden en stukken tropisch regenwoud. Er groeien allerlei soorten palmbomen, cactussen, orchideeën, fruitbomen en varens. Verder zijn er veel bloemen het hele jaar door, omdat dit gebied geen seizoenen kent. Op Sint Eustatius is de meeste variatie in de flora te vinden op de flanken van de Quill. Hier is een mooi stuk tropisch regenwoud te vinden met mahoniebomen, baardmossen en boomvarens.

Dieren

Net als op Sint Maarten en Saba zijn vleermuizen de enige zoogdieren die niet geïntroduceerd zijn door de mens. De op Sint Eustatius aanwezige soorten zijn niet endemisch:

Geschiedenis

Verschillende overheersers, uiteindelijk Nederland

Sint Eustatius werd in 1493 ontdekt door Columbus. In 1636 werd het door de Nederlanders veroverd op de Fransen. De Fransen hadden in 1629 een fort gebouwd. Dit werd door de Zeeuwen uitgebreid en Fort Oranje genoemd. Sint Eustatius werd een belangrijke doorvoerhaven; het meest winstgevende bezit van de West-Indische Compagnie (WIC). Het werd toen wel The Golden Rock genoemd. Aan het eind van de 18e eeuw woonden er dertigduizend mensen. Toen de Amerikanen hun vrijheidsstrijd tegen de Engelsen begonnen, leverden de Nederlanders hen wapens via Sint Eustatius. Een Amerikaans schip, de Andrew Doria, dat de wapens kwam ophalen kreeg een saluutschot vanaf Fort Oranje. Hiermee was Nederland het eerste land ter wereld dat de Verenigde Staten erkende als onafhankelijke mogendheid.

De Engelsen verklaarden hierop Nederland de oorlog (Vierde Engelse oorlog), en namen Sint Eustatius in. Vanaf 1816 was Sint Eustatius weer Nederlands bezit, maar de voertaal bleef Engels. Van 1837 tot 1854 was Johannes de Veer voor Nederland de gouverneur van Sint Eustatius.

Referenda

Sinds 1954 is Sint Eustatius met de andere delen van de Antillen grotendeels zelfstandig.

In het referendum dat op 8 april 2005 op Sint Eustatius werd gehouden koos de bevolking van het eilandgebied voor het behoud van de Nederlandse Antillen. Omdat alle andere eilanden de Nederlandse Antillen als staatkundige eenheid willen verlaten, opteerde het eilandbestuur uiteindelijk voor rechtstreekse banden met Nederland.

Uitslag referendum 8 april 2005 Optie Stemmen Percentage

Recente geschiedenis

Op 11 oktober 2006 bereikte het eiland (samen met Saba en Bonaire) overeenstemming met Nederland over een nieuwe status als 'bijzondere gemeente'.

Orkaan Omar hield in oktober 2008 flink huis op Sint Eustatius.

De Nederlandse Antillen bestaan sinds 10 oktober 2010 niet meer. Aruba was al een zelfstandig land, Curaçao en Sint Maarten werden dat per die datum. Bonaire, Saba en Sint Eustatius werden bijzondere Nederlandse gemeenten.

Het Koninkrijk der Nederlanden bestaat nu uit vier landen met een eigen regering: Aruba, Nederland, Curaçao en Sint Maarten. Bonaire, Saba en Sint Eustatius hebben een aparte status binnen Nederland en worden Caribisch Nederland genoemd, samen met Aruba, Curaçao en Sint Maarten vormen ze het Caribisch deel van het Koninkrijk der Nederlanden.

Tussen 12 en 21 november 2013 bezochten koning Willem-Alexander en koningin Máxima de zes eilanden in het Caribisch deel van het Koninkrijk der Nederlanden. Op vrijdag 15 november was Sint Eustatius aan de beurt.

Bevolking

Sint Eustatius heeft rond de 3200 inwoners. (2017) 78% van de bevolking heeft de Nederlandse nationaliteit, maar slechts 45% is op het eiland zelf geboren.

Taal

De officiële taal is Nederlands, maar op de bovenwindse eilanden is de moedertaal Engels. Het Papiaments wordt door minder dan 5 % van de bevolking gesproken. Dat zijn voornamelijk Antillianen afkomstig van de benedenwindse eilanden.

Godsdienst

De Nederlandse kolonisten waren bijna allemaal protestant. Ze bemoeiden zich nauwelijks met de bevolking. Katholieke missionarissen waren wat dat betreft veel fanatieker met tot gevolg dat de meeste mensen tot de rooms-katholieke kerk behoren, ongeveer 90%. Verder o.a. nog wat protestanten en Jehova’s Getuigen.

Samenleving

Staatsinrichting en politiek

De regering van de Nederlandse Antillen wordt gevormd door een gouverneur en de Raad van Ministers. De Koningin benoemt de gouverneur en die benoemd op zijn beurt de ministers.

Traditioneel levert elk eiland van de Nederlandse Antillen bewindspersonen voor de centrale regering. De gouverneur heeft een dubbelfunctie: hij is zowel hoofd van de regering als vertegenwoordiger van het Koningshuis in de Koninkrijksgebieden. Hij is niet verantwoordelijk voor de beslissingen en daden van de regering. De ministerraad is wel verantwoording schuldig aan de volksvertegenwoordiging, de Staten van de Nederlandse Antillen (te vergelijken met de Tweede Kamer in Nederland).

Op de Nederlandse Antillen is sprake van twee bestuurslagen, de Landsregering en de (vijf) eilandsbesturen. De regering van de Antillen zetelt in Willemstad op Curacao.

De gouverneur waakt over het algemene belang van het Koninkrijk en zien erop toe dat door wetgeving- en bestuursorganen in de Nederlandse Antillen geen beslissingen worden genomen die de eenheid van het Koninkrijk kunnen schaden of die in strijd zijn met de bepalingen van het Koninkrijksstatuut of met een internationale regeling. De uitvoerende macht berust bij de gouverneur in samenwerking met de Raad van Ministers.

De gouverneur wordt hierin bijgestaan door een Raad van Advies, die uit ten minste vijf door hem benoemde leden bestaat en die over alle ontwerpen van landsverordeningen, rijkswetten, landsbesluiten houdende algemene maatregelen en dergelijke, advies uitbrengt. De gouverneur is voorzitter van deze raad, maar oefenen deze functie alleen uit bij bijzondere gelegenheden. Een ondervoorzitter, benoemd uit de leden van de raad, heeft de leiding van de gewone vergaderingen.

Voor de Nederlandse Antillen geldt dat de Staten de bevolking vertegenwoordigen. Zij worden bij algemene verkiezingen voor vier jaar gekozen. De volksvertegenwoordiging van de Nederlandse Antillen bestaat uit 22 leden (Curaçao 14, Bonaire 3, Sint Maarten 3 en Saba en Sint Eustatius elk 1). Samen met de gouverneur vormen zij de wetgevende macht. De volksvertegenwoordiging heeft het recht van amendement, van enquête en van interpellatie. Zij heeft eveneens het recht van initiatief. De landsbegroting dient door haar te worden goedgekeurd.

Elk eilandgebied heeft een eigen bestuur dat bestaat uit de eilandsraad, het bestuurscollege en de gezaghebber. De eilandsraden van Curaçao (21 leden), Bonaire (9 leden), Sint Maarten (11 leden), Saba (5 leden) en Sint Eustatius (5 leden) vertegenwoordigen de bevolking van het eilandgebied. De leden worden voor vier jaar gekozen. Het bestuurscollege en de gezaghebber kunnen worden vergeleken met het college van burgemeester en wethouders in een Nederlandse gemeente. Het bestuurscollege vormt het dagelijks bestuur van het eilandgebied en voert de besluiten van de Eilandsraad uit

In het referendum dat op 8 april 2005 op Sint-Eustatius werd gehouden koos het eilandgebied voor het behoud van de Nederlandse Antillen. Vanwege de vrij algemeen aanvaarde plannen om de Nederlandse Antillen als land te ontbinden is het echter meer waarschijnlijk dat het eiland net als de eilanden Saba en Bonaire een nieuwe status als koninkrijkseiland krijgen, een nader uit te werken status die de eilanden meer directe banden met Nederland moet geven.

De Nederlandse Antillen bestaan sinds 10 oktober 2010 niet meer in hun huidige vorm. Sinds die datum zijn Curaçao en Sint Maarten zelfstandige landen binnen het koninkrijk. Bonaire, Sint Eustatius en Saba zijn nu bijzondere gemeenten van Nederland.

De gemeenten Bonaire, Saba en Sint Eustatius hebben sinds 10 oktober 2010 een aparte status binnen Nederland. De drie bijzondere gemeenten hebben twee bestuurslagen en worden als een openbaar lichaam bestuurd door:

De Rijksvertegenwoordiger voor de openbare lichamen Sint Eustatius, Saba en Bonaire, qua taken vergelijkbaar met een Commissaris van de Koning ten pzichte van gemeenten, vormt de schakel tussen de Haagse rijksoverheid en de drie openbare lichamen van de voormalige Nederlandse Antillen. Hij of zij, die zetelt in Bonaire, wordt op voordracht van de minister van Binnenlandse Zaken door de kroon benoemd voor een zesjarige periode. De Rijksvertegenwoordiger heeft als belangrijke taak om de samenwerking tussen rijksambtenaren van de drie openbare lichamen onderling als met de eilandbesturen te bevorderen en rapporteert daarover halfjaarlijks aan de minister van Binnenlandse Zaken. De Rijksvertegenwoordiger is sinds 1 mei 2011 de CDA-er Wilbert Stolte, per 1 december 2011 Julian Woodley de eerste permanente waarnemend Rijksvertegenwoordiger. Voor de huidige politieke situatie zie hoofdstuk geschiedenis.

Economie

De economie van de bovenwindse eilanden steunt op het toerisme en de (financiële) dienstverlening. De Antilliaanse economie is hierdoor sterk gericht op het buitenland. Men is voor een groot deel afhankelijk van import. De Nederlandse Antillen zijn geen lid van de Europese Unie, maar ze zijn er wel mee geassocieerd. Dat biedt een aantal handelsvoordelen. De Antilliaanse munt is de Antilliaanse gulden. Deze is gekoppeld aan de Amerikaanse dollar.

Vakantie en Bezienswaardigheden

Tegenwoordig leeft Sint Eustatius van het toerisme. Gedurende de jaren tachtig was het mogelijk op Sint Eustatius na een bijzonder simpel examen een rijbewijs te verkrijgen, dat in Nederland kon worden omgewisseld voor een Nederlands rijbewijs. Maar hieraan is inmiddels een eind gemaakt. Sint Eustatius beschikt over diverse hotels en een kleine landingsbaan. De historische overblijfselen zoals Fort Oranje en de nog ongerepte natuur maken Sint Eustatius tot een goede vakantiebestemming voor mensen die houden van cultuur en gesteld zijn op hun rust.

Vooral het ecotoerisme is in opkomst. Sint Eustatius heeft altijd erkend dat haar natuur en het mariene leven een kostbaar goed was. De St. Eustatius National Parks Foundation, plaatselijk bekend als STENAPA is verantwoordelijk voor het beheer veel ecotoeritische initiatieven, zowel op het gebied van duiken als trektochten maar de Quill, de hoogste vulkaan van Sint Eustatius (600 m). Je ziet een semi-tropisch regenwoud. Na de klim naar de kraterrand kun je op adem komen en ontspannen rondkijken.

Klik op de menuknop bovenaan het scherm voor meer informatie

SINT EUSTATIUS LINKS

Advertenties
• Sint Eustatius Vliegtickets.nl
• Hotels Sint Eustatius
• Tradetracker plaats advertenties en verdien geld
• Boeken, ook tweedehands, over SINT EUSTATIUS bij Bol.com

Nuttige links

Reisinformatie Sint Eustatius (N)
Sint Eustatius Startnederland (N)
Telefoongids Nederlandse Antillen
Willgoto Nederlandse Antillen (N)