Landenweb.nl

SIERRA LEONE
Geschiedenis

To read about SIERRA LEONE in English - click here

Hotels Sierra Leone

Geschiedenis

Europese overheersing

De Europese interesse voor dit deel van Afrika gaat terug tot 1495 toen de Portugezen een fort bouwden op de plaats waar nu Freetown ligt. Vanuit Sierra Leone werden de eerste slaven naar Amerika getransporteerd. Het Verenigd Koninkrijk bracht, nadat het de slavernij had afgeschaft in 1772 een groep ex-slaven naar Sierra Leone. Zij stichtten een gemeenschap die later zou uitgroeien tot Freetown, de hoofdstad van Sierra Leone.

In 1896 werd Sierra Leone uitgeroepen tot een Brits protectoraat. In 1961 werd Sierra Leone een onafhankelijke staat (lid van de Britse Commonwealth).

advertentie

Zelfstandige republiek

Sierra Leone werd in 1971 een republiek. Het land kende sinds de onafhankelijkheid veel economische problemen, politieke onrust en enkele staatsgrepen. Desondanks stonden de inwoners van Sierra Leone bekend als goed opgeleide en handige ambachtslieden, uitstekende handelaren en geweldige kunstenaars. Belangrijker bleek het optreden vanaf het begin van de jaren negentig van een rebellenbeweging, het Revolutionary United Front (RUF) onder leiding van Foday Sankoh.

Dit front rekruteerde onder werkloze of anderszins in de problemen geraakte jongeren. Deze ‘lompenjeugd’ ging de kern uitmaken van een uiterst destructieve en gewelddadige beweging, die erin slaagde het land in een orgie van geweld te storten. Het leger bestreed het RUF op al even gewelddadige wijze. Burgers trachtten zich door het opzetten van zelfverdedigingsgroepen te beschermen tegen zowel het RUF als het leger.

advertentie

RUF, leger en Afrikaanse interventies

Onder druk van de Economic Community of West African States (ECOWAS) en de internationale gemeenschap kwam het in 1997 in Abidjan tot een akkoord, dat onder andere een wapenstilstand en een plan voor vrede betrof. Er kwam echter niets van terecht. Het RUF weigerde te ontwapenen en ook het regeringsleger werkte tegen. Toen het leger een staatsgreep pleegde, vluchtte president Ahmad Tejan Kabbah (in 1996 democratisch gekozen) de grens over.

De orde in Sierra Leone werd hersteld door ECOWAS-troepen, in het bijzonder door het Nigeriaans contingent daarvan. De hoofdstad Freetown werd heroverd en president Kabbah kon terugkeren. In 1999 kwam het tot een nieuw vredesakkoord, gesloten in Lomé. Ter naleving daarvan zetten de Verenigde Naties een vredesmacht in: de UN Aid Mission in Sierra Leone (UNAMSIL). Met 17.000 soldaten was deze vredesmacht de grootste ter wereld en de grootste in Afrika ooit.

Het bleef echter onrustig in Sierra Leone. In 2000 braken grootscheepse gevechten uit tussen opstandelingen, regeringstroepen en VN-vredeshandhavers. Vooral door Brits militair ingrijpen kon de orde worden hersteld en het vredesproces worden voortgezet (Abuja-akkoorden). Sinds 2001 is het rustiger in het land.

De grootschalige internationale presentie bracht Sierra Leone op weg naar een min of meer normale situatie. Vanwege de algemene normalisering en de sterk verbeterde veiligheidssituatie werd UNAMSIL per 31 december 2005 teruggetrokken.

De autoriteiten van Sierra Leone zijn sinds het vertrek van UNAMSIL volledig verantwoordelijk voor de binnenlandse veiligheid en grensbewaking. De regering van Sierra Leone wordt in deze taak sinds januari 2006 bijgestaan door een VN Integrated Office in Sierra Leone (UNIOSIL), met het doel bij te dragen aan de openheid en vrijheid in de presidentsverkiezingen, begin 2007. Het bureau zal verder de autoriteiten assisteren bij het verbeteren van de mensenrechtensituatie en het bereiken van de millenniumdoelstellingen. Het doel van UNIOSIL is het aanpakken van de oorzaken van het conflict, waar armoede, werkeloosheid en uitzichtloosheid, corruptie en een zwakke staat een rol in speelden. UNIOSIL wordt bijgestaan door een International Military Advisory and Training Team (IMATT). Het is de bedoeling dat IMATT tot 2010 in Sierra Leone blijft om het leger van Sierra Leone te professionaliseren.

Speciaal hof Sierra leone

De VN-vredesmacht in Liberia (UNMIL) draagt de verantwoordelijkheid voor de beveiliging van het in 2004 opgerichte Speciale Hof van Sierra Leone. Dit Hof is ingesteld om de verantwoordelijken voor de schendingen van de mensenrechten, gepleegd ten tijde van de burgeroorlog in dat land, te berechten. In juni 2007 start het proces tegen Charles Taylor, voormalig premier van Liberia in Den Haag wegens beschuldiging van oorlogsmisdaden tegen Sierra Leone. In augustus wordt de oppositieleider Ernest Bai Koroma verkozen tot president, zijn partij wint ook de meerderheid in het parlement.

In januari 2008 hervat het hof in Den Haag het proces tegen Charles Taylor, na een uitstel van zes maanden. In april 2009 worden drie leden van het RUF veroordeeld tot langdurige gevangenisstraffen vanwege begane wreedheden tijdens de burgeroorlog. De VN heft in september 2010 de laatste sancties op tegen Sierra Leone. President Koroma wordt in november 2012 herkozen tot president. Charles Taylor wordt in april 2012 schuldig bevonden aan alle tegen hem ingediende klachten en veroordeeld tot vijftig jaar cel. In september 2013 werd deze straf in hoger beroep bevestigd. Taylor zit zijn straf uit in een Britse cel. Van 2014 tot 2016 is Sierra Leone in de ban van het dodelijke Ebolavirus met als gevolg meer dan 11.000 slachtoffers. In 2018 won Julius Maada Bio van de Volkspartij van Sierra Leone de presidentsverkiezingen met een hoge opkomst, ondanks enkele beschuldigingen van intimidatie van de kiezers. De volgende presidentsverkiezingen zijn gepland voor maart 2023.

SIERRA LEONE LINKS

Advertenties
• Hotels Sierra Leone
• Vliegen naar Sierra Leone
• Hotels Trivago
• Boeken, ook tweedehands, over SIERRA LEONE bij Bol.com

Nuttige links

Reisinformatie Sierra Leone (N)
Sierra Leone Startnederland (N)

Bronnen

Elmar Landeninformatie

CIA - World Factbook

BBC - Country Profiles

laatst bijgewerkt juni 2024
Samensteller: Arie Verrijp / Geert Willems