Landenweb.nl

PUERTO RICO
Samenleving

To read about PUERTO RICO in English - click here

Hotels Trivago

Samenleving

Puerto Rico heeft een zelfde soort bestuur als de VS. Er is een eigen gekozen senaat en een huis van afgevaardigden. Een gouverneur staat aan het hoofd van deze regering. Puerto Rico maakt sinds 1951 deel uit van het Gemenebest van de Verenigde Staten met zelfbestuur over alle interne aangelegenheden. Voor wat betreft defensie en buitenlandse politiek valt het onder de invloed van de Verenigde Staten. Inwoners van het eiland zijn Amerikaans staatsburger, maar hebben geen stemrecht. In het congres van de Verenigde Staten is Puerto Rico wel vertegenwoordigd, maar niet meer dan als toehoorder. Voor de huidige politieke situatie zie hoofdstuk geschiedenis.

Economie

De economie van Puerto Rico heeft zich ontwikkeld van een koloniale agrarische economie tot een economie waarin industrie en de dienstensector zijn uitgegroeid tot de belangrijkste peilers. Het BNP per hoofd van de bevolking ligt op 39.400 $ per jaar (2017). Lager dan inkomens in de Verenigde Staten of Europa, maar veel hoger dan dat van de omringende eilanden.

De farmaceutische en de petrochemische industrie de belangrijkste inkomensbronnen van het land. Van de agrarische producten zijn het meest in het oog vallend de rum en sigaren die op het eiland nog traditioneel gemaakt worden.

De dienstensector als geheel neemt meer dan 50% van het Bruto Nationaal Product voor haar rekening. De financiële sector en het toerisme worden steeds belangrijker.

advertentie

PUERTO RICO LINKS

Advertenties
• Vliegennaar.nl – Puerto Rico
• Puerto Rico Hotels
• Autoverhuur Sunny Cars Puerto Rico
• Hotels Trivago
• Boeken, ook tweedehands, over PUERTO RICO bij Bol.com

Nuttige links

Dieren in Puerto Rico (N)
Puerto Rico Startnederland (N+E)
Reisinformatie Puerto Rico (N)
Reizendoejezo - Puerto Rico (N)

Bronnen

Peffer, R / Puerto Rico

Levy,P / Puerto Rico,

CIA - World Factbook

BBC - Country Profiles

laatst bijgewerkt april 2024
Samensteller: Arie Verrijp / Geert Willems