Landenweb.nl

MARTINIQUE
Samenleving

To read about MARTINIQUE in English - click here

Martinique Cruises Tui

Samenleving

Martinique is een departement van Frankrijk en maakt dus deel uit van de Europese Unie. Het eiland is vertegenwoordigd in het Franse parlement door vier adjunct-directeuren en twee senatoren. Er is ook een Algemene Raad (Conseil General) en de regionale raad (Conseil Regional), maar veel van de politieke verantwoordelijkheden berusten bij de gemeenteraad van elke stad.

Economie

De export van suiker, rum, bananen en ananas zijn het belangrijkste voor de inkomsten. Martinique kent periodes van slechts oogst vanwege de klimaatgevoeligheid van de producten. De visvangst is een andere belangrijke bron van inkomsten. Van de beroepsbevolking is 75% werkzaam in de dienstensector.

Enige recente cijfers over de economie van Martinique: Het BNP is $23.000 per hoofd van de bevolking en het werkloosheidpercentage ligt rond de 18%. Martinique heeft een structureel tekoet op de handelsbalans.

advertentie

MARTINIQUE LINKS

Advertenties
• Vliegennaar.nl – Martinique
• Hotels Martinique
• Martinique Cruises Tui
• Hotels Trivago
• Autoverhuur Sunny Cars Martinique
• Boeken, ook tweedehands, over MARTINIQUE bij Bol.com

Nuttige links

Martinique Startnederland (N+E)
Reisinformatie Martinique (N)

Bronnen

Elmar Landeninformatie

CIA - World Factbook

BBC - Country Profiles

laatst bijgewerkt maart 2024
Samensteller: Arie Verrijp / Geert Willems