Landenweb.nl

MARSHALLEILANDEN
Samenleving

To read about MARSHALL ISLANDS in English - click here

Hotels Marshalleilanden

Samenleving

Staatsinrichting

In 1973 verlieten de Marshalleilanden het Congres of Micronesia met de bedoeling om helemaal politiek onafhankelijk te worden. De grondwet ging in op 1 mei 1979. Net als andere “Trust Territories” tekenden ook de Marshalleilanden een “Compact of Free Association” met de Verenigde Staten. Bijna 90% van de Bikini-atol stemden echter tegen, bang als men was dat de Verenigde Staten dan onder de schadevergoedingen en verantwoording voor het schoonmaken van de Bikini-atol wilden uitkomen. De Bikini-atol was praktisch onleefbaar geworden door de atoomproeven van de Amerikanen.

Toch werd de “Compact” aangenomen en trad in 1986 in werking. De regering van de Marshalleilanden is een combinatie van het Britse en het Amerikaanse systeem. Er is één kamer met 33 leden, de Nitijela, die in januari en augustus in totaal 50 dagen bij elkaar komen om te vergaderen. Majuro heeft vijf zetels, Kwajalein drie, Ailinglaplap, Arno en Jaluit ieder twee; de andere 19 districten hebben ieder één zetel. Uit de Nitijela wordt de president gekozen door de overige kamerleden. De president benoemt zijn ministers persoonlijk. De president is zowel staatshoofd als leider van de regering. De Nitijela wordt om de vier jaar gekozen.

President Amata Kabua, die de eerste president was vanaf 1979, stief onverwacht in december 1996. Hij werd opgevolgd door zijn neef, Imata Kabua, de “iroij” van Kwajalein. Verder is er nog de Raad van Iroij, bestaande uit twaalf stamhoofden, die een adviserende rol heeft. De Marshalleilanden hebben geen officiële provincies of staten maar de 24 bewoonde atollen hebben ieder hun eigen bestuur met aan het hoofd een burgemeester, en ze leveren minstens één senator aan de Nitijela. De hoofdstad van de Marshalleilanden is D-U-D Municipality, Darrit-Uliga-Delap. Oorspronkelijk waren dit drie eilandjes die nu door een weg met elkaar verbonden zijn. Voor de actuele politieke situatie zie hoofdstuk geschiedenis.

advertentie

Onderwijs

Tot en met de “highschool” is het onderwijs in Micronesië over het algemeen gratis, maar op de meeste eilanden is er maar tot het veertiende jaar een schoolplicht. Hoger onderwijs is alleen te volgen in de belangrijkste plaatsen. De enige universiteit is de University of Guam, waar ook veel studenten van andere eilanden studeren. De grootste universiteit van de Zuid-Pacific is die van Fiji, met dependances op Tarawa, Majuro en Nauru. De universiteit is bekend door zijn zeelaboratorium. Voortgezet onderwijs op de Marshalleilanden is beperkt en de toelatingseisen zijn dan ook pittig. Er is een “College of the Marshall Islands” en een onderwijzersopleiding op Majuro. Er is zowel door de staat gesubsidieerd onderwijs als privé-onderwijs.

MARSHALLEILANDEN LINKS

Advertenties
• Hotels Marshalleilanden
• Boeken, ook tweedehands, over MARSHALLEILANDEN bij Bol.com

Nuttige links

Marshalleilanden Startnederland (N+E)
Reisinformatie Marshalleilanden (N)
Reizendoejezo - Marshalleilanden (N)

Bronnen

Galbraith, K. / Micronesia

Lonely Planet

Levy, N.M. / Micronesia handbook Moon

CIA - World Factbook

BBC - Country Profiles

laatst bijgewerkt juni 2024
Samensteller: Arie Verrijp / Geert Willems