Landenweb.nl

LIBANON
Samenleving

To read about LEBANON in English - click here

Hotels Beirut

Steden LIBANON

Beiroet

Samenleving

Staatsinrichting

Met het Taïf-Akkoord van 1989 werden de grondwet en het politieke bestel van Libanon ingrijpend gewijzigd. De president moet nog immer maroniet zijn, maar diens macht is sterk beperkt. De politieke macht ligt nu bij de trojka van de maronitische president, de soennitische premier en de sjiitische voorzitter van het Parlement. Onderlinge meningsverschillen maken effectief regeren echter moeilijk. De uitvoerende macht ligt bij de raad van ministers onder leiding van de premier. Het parlement heeft 128 zetels, die naar regio en bevolkingsgroep zijn verdeeld met 64 zetels voor de christelijke bevolkingsgroepen en 64 voor de moslims. De president wordt officieel door het parlement gekozen. De premier wordt door de president gekozen na overleg met de afgevaardigden in het parlement. De regering wordt vervolgens gezamenlijk samengesteld door de president en de premier. Tot recentelijk had buurland Syrië veel politieke invloed in Libanon. Echter, na de Syrische terugtrekking op 26 april 2005 en de internationale oproep voor Libanese autonomie, lijkt veel van die macht te zijn verdwenen. De verkiezingen van juni 2005 worden alom gezien als de eerste onafhankelijke sinds 15 jaar. De laatste parlementaire verkiezingen werden gehouden in juni 2005. De volgende presidentiele verkiezingen zullen november 2007 gehouden worden, de verkiezingen voor het parlement in mei 2009.

advertentie

Politiek

In Libanon wordt geen partijpolitiek in westerse zin bedreven maar een sektarische verdeelsleutel toegepast. Dit geldt zowel voor de verdeling van zetels in het Libanese parlement als voor de verdeling van de drie Libanese politieke sleutelposities (premier is soennitische moslim, parlementsvoorzitter is sjiitische moslim en president is maroniet christen.) De politiek draait veel meer om individuen, families en religieuze bevolkingsgroepen. Christenen, soennieten en druzen hebben elk hun politieke partij. De grootste bevolkingsgroep, de sjiieten zijn verdeeld over de pro-Syrische Amal-beweging en de door Iran gesteunde Hezbollah.

Lahoud wordt vanwege de wijze van verlenging van zijn ambtstermijn en zijn pro-Syrische opstelling informeel geboycot als gesprekspartner door de meeste buitenlandse hoogwaardigheidsbekleders. Vooralsnog is zijn positie echter onaangetast met name als gevolg van interne verdeeldheid over een mogelijke andere kandidaat voor de post.

De anti-Syrische Lijst Martelaar Rafik Hariri, won 72 zetels bij de verkiezingen in 2005. Het pro-Syrische Ontwikkeling-en Weerstandsblok met onder andere Amal en Hezbollah kregen samen 35 zetels. Bij de laatste verkiezingen in juni 2005 was de religieuze verdeling van de stemgerechtigden, 40% christenen en 60%. Moslims. Niet alleen de religieuze scheidslijn verdeelt de Libanese politiek ook de scheidslijn tussen Pro en Anti – Syrië verdeelt het politieke landschap in Libanon. Met name de moord op Rafik Hariri, de daarop volgende terugtrekking van alle Syrische troepen uit Libanon, het VN onderzoek naar de moord op Hariri en het conflict tussen Hezbollah en Israël hebben deze scheidslijn tot de belangrijkste in de Libanese samenleving en politiek gemaakt.

Premier Siniora beoogt een hervormingsagenda door te voeren, maar stuit daarbij op de eerder genoemde scheidslijn die ook door zijn kabinet loopt. In het kabinet van Siniora hebben 6 pro- Syrische ministers zitting ( 2 Hezbollah ministers, 3 Amal ministers en 1 Christelijk). De pro – Syrische groeperingen hebben sinds het einde van de 34 dagen durende oorlog tussen Hezbollah en Israë l steeds luider om een kabinet van nationale eenheid geroepen. Deze wens zou voornamelijk voortkomen uit de angst van pro-Syrische groeperingen voor het VN onderzoek inzake de moord op Hariri en het voorgenomen besluit om een tribunaal in te stellen om de daders van deze moord te berechten. De moord op Rafik Hariri wordt onderzocht door de Verenigde Naties. Ze heeft daartoe de United Nations International Independent Investigation Committee (UNIIIC) ingesteld die onder leiding van de Belg Serge Brammertz, de Libanese autoriteiten ondersteunt bij het onderzoek in de zaak Hariri.

De actuele politieke situatie staat beschreven in het hoofdstuk geschiedenis.

Economie

Hoeksteen van het economische beleid is sinds het einde van de burgeroorlog een stabiele Libanese pond. Deze is door de regering kunstmatig hoog gehouden om zo buitenlandse investeerders aan te trekken. Het land heeft een groot begrotingstekort en een staatsschuld die na de oorlog in 2006 is gestegen tot bijna twee keer het BNP, Inmiddels is de schuld 149% van het BNP (2017). Ten gevolge van een verhoging van enkele belastingen en andere inkomstenbronnen zoals douanerechten is het begrotingstekort enigszins teruggedrongen. Daarnaast zijn de uitgaven iets verminderd. Na een korte opleving is de toestand van de Libanese economie zorgwekkend te noemen. De burgeroorlog in Syriƫ en de daaropvolgende politieke crisis hadden een schadelijk effect op de economie.

De economische groei is 1,5 % in 2017 en het BBP per hoofd van de bevolking is $19.600.

advertentie

LIBANON LINKS

Advertenties
• Hotels Trivago
• Djoser Rondreis Libanon
• Hotels Beirut
• Autoverhuur Sunny Cars Libanon
• Boeken, ook tweedehands, over LIBANON bij Bol.com

Nuttige links

Libanon Startnederland (N+E)
Reisinformatie Libanon (N)
Reizendoejezo - Libanon (N)
Rondreis Libanon (N)
Startpagina Libanon (N)

Bronnen

BBC - Country Profiles

CIA - World Factbook

Elmar Landeninformatie 

Grünfeld, R. / Syrië, Jordanië en Libanon

Kosmos-Z&K

Jenkins S. & Jousiffe A. / Lebanon

Lonely Planet 

 

laatst bijgewerkt november 2023
Samensteller: Arie Verrijp / Geert Willems