Landenweb.nl

GAMBIA
Samenleving

To read about GAMBIA in English - click here

Goedkope vakantie Gambia – Errorfares

Samenleving

Staatsinrichting

Gambia is sinds 26 april 1970 een republiek met als staatshoofd een president die tevens regeringsleider is. Gambia kent één kamer (National Assembly) met 45 leden die voor vijf jaar door het volk gekozen worden. Dat zijn er evenveel als er administratieve gebieden (45) zijn. De National Assembly wordt verder uitgebreid met acht leden die geen stemrecht hebben: de minister van justitie, een voorzitter, een plaatsvervangend voorzitter en vijf plaatsvervangende leden. Ook zitten er nog vijf districtshoofden (Chiefs) in de National Assembly.

In 1964 werden er voor de eerste keer algemene verkiezingen gehouden. De verkiezingen worden net als in Engeland volgens eens districtenstelsel gehouden. Gambia is bestuurlijk ingedeeld in zes “divisions” (provincies). Deze zijn weer onderverdeeld in 45 districten. Voor de actuele politieke situatie zie hoofdstuk geschiedenis.

advertentie

Administrative divisions in The GambiaPhoto: TUBS CC 3.0 Unported no changes made

Onderwijs

Iets meer dan een kwart van de bevolking heeft een school afgemaakt. Een veel groter percentage kan lezen en schrijven. Er bestaat geen leerplicht, en het geeft ook niet wanneer kinderen voor het eerst naar school gaan. Meestal op vijf- of zesjarige leeftijd. Een vervolgopleiding wordt maar door 25% van de kinderen op het platteland gevolgd. Het zes jaar durende lager onderwijs is gratis. Het is verplicht om een schooluniform te dragen, waarvan de kosten betaald moeten worden door de ouders. Er zijn zowel particuliere scholen als scholen gefinancierd door de overheid. Op de veelal islamitische scholen wordt de koran onderwezen, en daarom is het volgen van lessen Arabisch verplicht.

advertentie

Rode Kruis school in GambiaPhoto: Lars Curfs CC 3.0 Unported no changes made

In het binnenland komen nog missiescholen voor. De middelbare en hogere scholen berekenen hun kosten volledig door aan de ouders. Het middelbaar onderwijs valt uiteen in drie jaar “junior secondary school”. Daarna kan men dan nog verder op de “senior secondary school”.

De hogere opleidingen duren gemiddeld vijf jaar. Hoger in het geval van Gambia betekent administratieve training en technisch secundair onderwijs. HBO-cursussen en universitair onderwijs zijn mogelijk sinds 1999. De Universiteit van Gambia werd opgericht door een wet van de Nationale Vergadering van Gambia in maart 1999. De inwerkingtreding, die een gewaagde stap was om een lang bestaande wens van de bevolking van Gambia te vervullen Gambia en om te reageren op een aantal jaren van pleidooi voor een universiteit in en buiten het land, maakte een einde aan jaren van besluiteloosheid over de universitaire kwestie.

advertentie

Logo University of The GambiaPhoto: Gatherinformation CC 4.0 International no changes made

Hoewel het aantal scholen snel groeit, is er nog een chronisch tekort. Er zijn ruim 200 scholen voor lager onderwijs. Ongeveer 70.000 kinderen volgen dit onderwijs. Er zijn 25 middelbare scholen en 10 scholen voor hoger onderwijs. Slechts 15.000 scholieren volgen middelbaar onderwijs en nog minder, 1500 leerlingen, volgen hoger onderwijs.

GAMBIA LINKS

Advertenties
• Vliegen naar Gambia | Vliegennaar.nl
• Gambia Tui Reizen
• Hotels Trivago
• Hotels Gambia
• Boeken, ook tweedehands, over GAMBIA bij Bol.com

Nuttige links

Africa Explorer (N)
Lies & Teije's Reiswebsite (N+E)
Reisinformatie Gambia (N)
Rondreis Gambia (N)
Startpagina Gambia (N)

Bronnen

Derksen, G. / Gambia, Senegal

Gottmer

Hesseling, G. / Senegal/Gambia : mensen, politiek, economie, cultuur

Koninklijk Instituut voor de Tropen

Waard, P. de / Reishandboek Gambia

Elmar

CIA - World Factbook

BBC - Country Profiles

laatst bijgewerkt mei 2024
Samensteller: Arie Verrijp / Geert Willems