Landenweb.nl

FILIPPIJNEN
Samenleving

To read about PHILIPPINES in English - click here

Hotels Filippijnen

Steden FILIPPIJNEN

Manilla

Samenleving

Bestuur

advertentie

Parlement FilippijnenPhoto: Robert Viñas in het publieke domein

De grondwet van 1935 werd in 1946 geamendeerd en weer in 1972 opgeschort. De huidige grondwet dateert van 1987 en is in elkaar gezet naar Amerikaans voorbeeld; de scheiding der machten is in deze grondwet verankerd.

In de grondwet is ook vastgelegd dat de president, die via rechtstreekse verkiezingen gekozen wordt, na een ambtstermijn van zes jaar niet herkozen kan worden. De president, die ook regeringsleider is en militair opperbevelhebber, heeft niet het recht het parlement naar huis te sturen.

Het Congres, de wetgevende macht, bestaat uit twee Kamers: een Senaat met 24 leden met een zittingstermijn van zes jaar (elke drie jaar wordt de helft varvangen), en een Huis van Afgevaardigden waarvan 204 leden in directe verkiezingen gekozen worden en 50 leden, die maatschappelijke groepen vertegenwoordigen, worden benoemd.

De president benoemt de leden van het kabinet, die geen lid mogen zijn van het Congres. Voor de huidige politieke situatie zie hoofdstuk geschiedenis.

Administratieve indeling

advertentie

Administratieve indeling FilippijnenPhoto: Josh Lim CC 4.0 International no changes made

Het land is bestuurlijk verdeeld in 79 provincies, met aan het hoofd een direct gekozen gouverneur. Verder is er nog een National Capital Region (Manila) en een Cordilleras Autonomous Region, een autonome regio voor de moslims op Mindanao. Ook zijn er wat steden die bestuurlijk buiten de provincies vallen en 'highly urbanised cities' heten.

Als laatste zijn er een aantal 'chartered cities', die rechtstreeks onder het gezag van de centrale regering vallen.

Er zijn ca. 1500 gemeenten die weer bestaan uit meer dan 40.000 dorpen of ‘barangays’.

LUZON
Regio’s8
Provincies38
Steden55
Gemeenten716
Barangays20.476
VISAYA’S
Regio’s3
Provincies16
Steden32
Gemeenten376
Barangays11.443
MINDANAO
Regio’s6
Provincies25
Steden27
Gemeenten404
Barangays10.026
TOTAAL
Regio’s17
Provincies79
Steden113
Gemeenten1.496
Barangays41.945

Onderwijs

Universiteit FilippijnenPhoto: Patrick Roque CC 4.0 International no changes made

Voor kinderen in de leeftijd van zeven tot twaalf jaar is het onderwijs verplicht, maar gratis. Hoewel sommige families hun kinderen naar privé-scholen sturen, gaan de meeste kinderen naar publieke scholen. Het Filippijnse onderwijssysteem lijkt erg veel op het Amerikaanse systeem, alleen het start in juni en eindigt in maart.

In de scholen wordt over het algemeen in het Engels onderwezen, hoewel Filippino en lokale dialecten, met name in de lagere groepen, ook gebruikt worden. Ca. 90% van de volwassenen kan lezen en schrijven.

Midden jaren negentig van de vorige eeuw zaten er meer dan elf miljoen op de basisscholen en ca. vijf miljoen kinderen op het voortgezet onderwijs. Bijna twee miljoen studenten bevolkten de universiteiten en hogescholen. De oudste universiteit staat in Cebu City; de University of San Carlos uit 1595.

De grootste moslimgroepering op de Filippijnen vormen de Maranao, die vooral leven op Mindanao. In de stad Marawi bevindt zich de islamitische Mindanao State University, gesticht door rijke moslims.

Dumaguete, provinciehoofdstad van Negros Oriental, huisvest de Silliman University, de enige protestantse universiteit op de Filippijnen.

FILIPPIJNEN LINKS

Advertenties
• Hotels Filippijnen
• Hotels Trivago
• Boeken, ook tweedehands, over FILIPPIJNEN bij Bol.com

Nuttige links

Dieren bij de Filippijnen (N)
Duiken op de Filippijnen (N)
Reisinformatie Filipijnen (N)
Reizendoejezo – Filippijnen (N)

Bronnen

Filippijnen

Het Spectrum

Philippines

Lonely Planet

Poppe, D. / Reishandboek Filippijnen

Elmar

Rodell, P.A. / Culture and customs of the Philippines

Greenwood Press

Wee, J. / Philippines

Chelsea House

CIA - World Factbook

BBC - Country Profiles

laatst bijgewerkt april 2024
Samensteller: Arie Verrijp / Geert Willems