Landenweb.nl

BONAIRE
 

Basisgegevens
  Officiële
  landstaal
  Nederlands, Papiaments
  Hoofdstad  Kralendijk
  Oppervlakte  288 km²
  Inwoners  21,745
  (2021)
  Munteenheid  Amerikaanse dollar
  (USD)
  Tijdsverschil  -5
  Web  .an
  Code.  AN
  Tel.  +599

To read about BONAIRE in English - click here

Geografie en Landschap

Geografie

Bonaire is een eiland in de Caribische Zee, hoort bij de Nederlandse Antillen en is het meest oostelijke van de Benedenwindse Eilanden. Het eiland is 40 km lang en 5 tot 12 km breed.

advertentie

Bonaire SatellietfotoFoto: Publiek domein

Landschap

Bonaire bestaat uit een kern van oud stollings- en afzettingsgesteente dat zich meer dan honderd miljoen jaar geleden door o.a. onderzeese uitbarstingen heeft gevormd. Zestig miljoen jaar geleden kwam dit dikke gesteente boven zeeniveau uit en werd daarna omgeven door koraalkalksteen. Door deze geologische processen is een eiland ontstaan met in het noordwesten een heuvellandschap, in het midden een terrassenlandschap en in het zuiden een vrij laag en vlak landschap. Hier vindt men ook zoutpannen die ook in het noordwesten te vinden zijn. Deze zoutpannen zijn ontstaan tijdens het stijgen en dalen van de zeespiegel tijdens de ijstijden. Onder invloed van de hoge temperatuur in combinatie met de weinige regenval bleef het zout achter. Hoogste punt is de"Brandaris" (241m).

advertentie

Bonaire LandschapFoto: Bgabel CC 3.0 Unported no changes made

Aan de westkant van het eiland ligt voor de kust bij Kralendijk, de hoofdstad, het onbewoonde koraaleilandje Klein Bonaire. In 1996 werd bekend dat een plaatselijke projectontwikkelaar plannnen had om op het eilandje een hotel, bungalows, winkels, een casino, duikshops en aanlegpieren te bouwen. De Stichting Bescherming Klein Bonaire kwam in actie en al snel werd duidelijk dat om het eilandje te reddden het gekocht zou moeten worden van de projectontwikkelaar. Na langdurige onderhandelingen werd Klein Bonaire rond 2000 verkocht voor 4,2 miljoen euro. Behalve de Nederlandse regering droegen ook het Wereld Natuur Fonds. Nederland stelde wel als voorwaarde dat Klein Bonaire een officieel natuurpark zou moeten worden. Klein Bonaire is een uniek gebied met een fragiel eco-systeem. Bovendien is het een belangrijke broedplaats voor zeeschildpadden en in de grotten op het eiland verblijven vleermuizen. Verder heeft Klein Bonaire één van de mooiste riffen in het Caribsch gebied met bijzondere en kleurrijke vissen.

Klimaat en Weer

advertentie

Bonaire ZonsondergangFoto: Greg Tee CC 2.0 Generic no changes made

Bonaire heeft een tropisch-aride (=droog en dor) klimaat met als belangrijkste kenmerk heel veel zon. Ook waait er bijna altijd een verkoelende passaatwind. De gemiddelde jaartemperatuur is 27,5°C. Er is weinig verschil tussen de dag- en de nachttemperatuur en het temperatuurverschil tussen zomer en winter is maar twee graden. In januari en februari is 't het koelst, overdag 29°C en 's nachts ongeveer 25°C. In september en oktober is 't het warmst, overdag 31°C en 's nachts ongeveer 27°C.

Er is bijna geen dag zonder zonneschijn. Op jaarbasis komt het aantal uren zon boven de 3000. Gemiddeld valt er per jaar ongeveer 500 mm regen. De regen valt vaak 's ochtends in de vorm van korte, hevige, plaatselijke buien. De meeste regen valt in de maanden oktober, november en december. Er valt gedurende deze periode ongeveer de helft van het gemiddelde van het hele jaar. De grootste kans op droog weer heb je in de maanden februari, maart, april mei en juni. Tropische stormen komen op Bonaire bijna niet voor vanwege de ligging van Bonaire net buiten het gebied waar orkanen het vaakst voorkomen. De zeewatertemperatuur is gemiddeld ongeveer 27°C.

Planten en Dieren

Planten

advertentie

Flamingo's BonaireFoto: David Burley CC 1.0 Generic no changes made

Door het dorre en droge tropische klimaat is de plantengroei op Bonaire vrij beperkt. Er zijn ongeveer 500 soorten, bestaande uit struikgewassen, lage boomsoorten en cactusplanten. Een van die lage boomsoorten is de dividivi die er zeer apart uitziet met zijn door de wind bepaalde vorm.

Opvallend is dat veel plantensoorten en -families door maar één soort vertegenwoordigd zijn. De noordelijke helft van Bonaire is meer bebost dan de zuidelijke helft. Deze bossen zijn echter de resten van een veel dichtere en zwaardere boomgroei. Vanaf de ontdekking van het eiland tot aan het begin van de 20e eeuw werd er helaas op grote schaal hout gekapt. Grote schade werd ook toegebracht door het vele houtskoolbranden. Houtskool is een exportartikel naar o.a. Curacao. Ook de geitenteelt levert veel schade op aan de gewassen.

Dieren

De dierenwereld op Bonaire is vrij beperkt. Bonaire is vooral bekend door de Caribische flamingo. Deze vogel stelt hoge eisen aan zijn leefomgeving en het Pekelmeer op Bonaire is nog een van de weinige plaatsen op de wereld die aan alle eisen voldoet waardoor ze rustig kunnen broeden.

Barracuda BonaireFoto: Publiek domein

Uniek voor het eiland is de geelvleugelamazonepapegaai, die echter met uitsterven bedreigd wordt. Op het eiland komt één slangensoort voor, de ongevaarlijke zilverslang. Verder komen er nog diverse soorten hagedissen voor.

De meeste vogels die op Bonaire voorkomen, overwinteren er alleen maar of zijn op doortocht naar andere broedplaatsen.

Geiten komt men in zeer groten getale tegen en in mindere mate ezels. De koraalriffen van Bonaire behoren tot de mooiste van de wereld. Ook de visstand is schitterend. Nergens in het Caribische gebied komen zoveel vissen voor. Dit komt vooral omdat de overheid de kuststrook rondom het eiland in 1979 tot beschermd gebied heeft verklaard. Bijzondere zeebewoners zijn de barracuda's, een snoeksoort die wel twee meter lang kan worden, en murenen, een slangensoort die ook twee meter lang kan worden en in holen in het koraalrif woont.

Verder komen er verschillende soorten ongevaarlijke haaien voor in dit gebied.

Geschiedenis

Bonaire WapenFoto: Publiek domein

De Benedenwindse Eilanden Aruba, Bonaire en Curacao zijn zo'n 100 miljoen jaar geleden onder zee ontstaan. De oudste op deze eilanden aangetroffen rotsformaties bestaan dan ook voornamelijk uit gesteenten van vulkanische oorsprong. Over de oorspronkelijke bewoners van Bonaire is erg weinig bekend. Uit opgravingen is bekend geworden dat het eiland in het zogenaamde pre- Columbiaanse tijdperk al honderden jaren door indianen bewoond is geweest. Deze indianen, Arawakken genaamd, waren afkomstig van het Zuid-Amerikaanse vasteland. Ze gebruikten namelijk dezelfde gebruiksvoorwerpen en woonden, leefden en werkten op dezelfde manier als de indianen van het Zuid-Amerikaanse continent. Men vermoedt dat het er nooit meer dan enkele honderden geweest zijn. Ze leefden tot de komst van de Spanjaarden nog in het stenen tijdperk, in simpele hutten van leem. Ze leefden van visvangst en plantaardig voedsel. Volgens de overleveringen is Bonaire in 1499 ontdekt door Alonso de Ojeda. Een echt bewijs hiervoor is echter nooit gevonden. Ook Amerigo Vespucci wordt als ontdekker genoemd. Op de allereerste kaart van het Caribische gebied wordt Bonaire aangeduid als Isla de Palo Brasil ofwel"Eiland van verfhout". De Spanjaarden noemden de Antillen al snel"Islas Inútiles" ofwel"nutteloze eilanden" omdat er geen goud gevonden werd en ze ook voor de landbouw ongeschikt waren. In 1515 haalden de Spanjaarden de gehele bevolking van de eilanden af om te gaan werken als slaaf op het eiland Hispaniola. Pas in 1526 keerden er weer wat oorspronkelijke bewoners terug naar het eiland. Op Bonaire woonden rond die tijd maar ongeveer zestig Spanjaarden en het kostte de Nederlanders dan ook weinig moeite om het eiland in 1634 op de Spanjaarden te veroveren. Nederland was in die tijd in oorlog met Spanje en had in die regio een strategisch steunpunt nodig omdat de belangen in Zuid-Amerika, vooral in Brazilië, groeiden. De weinige indianen die nog op Bonaire woonden vluchtten of werden gedood. Zo was Bonaire aan het eind van 1636 weer onbewoond. Dat duurde niet lang, want de West-Indische Compagnie (WIC) begon op Bonaire met het winnen van zout en verfhout, de veeteelt en de maïscultuur werd tot ontwikkeling gebracht ten behoeve van Curaçao, dat ontwikkeld werd tot een landbouwkolonie.

Na het beëindigen van de Tachtigjarige Oorlog was Bonaire als militair steunpunt niet meer nodig, en werd daardoor voor de WIC steeds minder belangrijk.

Bonaire SlavenhuttenFoto: V.C.Vulto CC 3.0 Unported no changes made

Vooral in de periode 1685 tot 1713 floreerde de slavenhandel. Vooral de zoutwinning op Bonaire werd steeds belangrijker en men had steeds meer negerslaven nodig om het zout uit de zoutpannen te winnen. Behalve negerslaven werden ook veroordeelde indianen en andere gestraften te werk gesteld en zo werd Bonaire een soort strafkolonie. Het verzet tegen de mensenhandel groeide inmiddels en in 1821 werd de invoer van slaven op de koloniën verboden. Het zou echter nog lang duren voordat de slavernij daadwerkelijk werd afgeschaft. Economische motieven lagen hieraan ten grondslag. Aan het eind van de zeventiende eeuw was Bonaire in zijn geheel een plantage van de WIC. Nadat de macht van de WIC in 1791 ophield te bestaan vestigden steeds meer blanken zich op het eiland.

Gedurende de negentiende eeuw kwam er een nieuwe bevolkingsgroep op Bonaire, die van vrijgekochte of in vrijheid gestelde slaven. De indiaanse bevolkingsgroep werd langzaam maar zeker steeds kleiner en omstreeks 1810 vertrokken de laatste indianen naar het vasteland. In 1807 kwam Bonaire onder Engels bewind, maar werd in 1816 tijdens de Conventie van Londen weer teruggegeven aan Nederland. Tot 1868 bleef het eiland de status van gouvernementsplantage houden. Op 30 september 1862 was het zover: op Curaçao werd de"Emancipatieregeling" afgekondigd. Dit betekende dat op Bonaire alle slaven in vrijheid gesteld werden.

Na de afschaffing van de slavernij werd al snel besloten om de gouvernementsgronden aan particulieren te verkopen. Het resultaat hiervan was dat de totale bevolking afhankelijk werd van twee grootgrondbezitters. De slechte economische toestand op Bonaire had tot gevolg dat veel eilandbewoners naar Venezuela vertrokken om in de zoutmijnen te gaan werken. Door de opkomst van de olie-industrie op Aruba en Curaçao profiteerde ook Bonaire van de winsten die gemaakt werden. Wegen werden verbeterd, elektriciteit en telefoon werden aangelegd en de medische voorzieningen werden beter. In 1936 landde er voor het eerst een vliegtuig op Bonaire. In 1940 werden Duitsers en NSB'ers van andere eilanden in een interneringskamp opgesloten. Na de oorlog werd dit kamp omgebouwd tot het eerste hotel op het eiland, en dit was het begin van de opkomst van het toerisme. In 1936 werd een nieuwe"staatsregeling" aangenomen waarin alle mannelijke inwoners met de Nederlandse nationaliteit kiesrecht kregen.

De oorlog had tot gevolg dat op verschillende terreinen de eilanden zelf beslissingsbevoegdheid kregen. In 1947 werd een petitie ingewilligd waarin gevraagd werd de democratische rechten van Nederlandse burgers uit te breiden naar de overzeese gebiedsdelen. In 1948 werd de Nederlandse grondwet herzien en de term"Curaçao en onderhorigheden" vervangen door"Nederlandse Antillen". In 1954 kregen Suriname en de Nederlandse Antillen een vrijwel volledige zelfstandigheid van bestuur. Dit verdrag, genaamd"Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden" werd in 1975 weer gewijzigd, omdat Suriname geheel onafhankelijk werd. In 1986 weer een verandering, Aruba kreeg de zogenaamde"Status Aparte".

In de jaren tachtig werd onafhankelijkheid voor de Nederlandse Antillen en Aruba door de grote politieke partijen in Nederland nagestreefd. Nu is men echter van mening dat de Nederlandse Antillen en Aruba niet onafhankelijk hoeven te worden, als ze dat niet willen. Daardoor ziet de toekomst er een stuk zekerder uit.

Bonaire KralendijkFoto: Bgabel at wikivoyage shared CC 3.0 Unported no changes made

De kleine partijen hebben geen kans gekregen bij de verkiezingen van mei 2003 voor een nieuw eilandbestuur op Bonaire. De twee gevestigde partijen wonnen alle zetels. Regeringspartij Union Patriotico Boneriano (UPB) haalde een ruime meerderheid door zes van de negen zetels van de eilandsraad binnen te slepen. De Democratische Partij Bonaire (PDB) verloor een zetel en bleef steken op drie zetels.

Ruim twee weken nadat de Democratische Partij van Sint Maarten uit de Antilliaanse regering-Goddett stapte, verliet op 9 september 2003 ook de Patriottische Unie van Bonaire (UPB) het kabinet. De reden hiervoor was volgens partijleider Ramonsito Boni het beleid van de coalitie ten aanzien van de nieuwe Bonaireaanse luchtvaartmaatschappij BonairExel. Zij kregen toestemming om slechts vier vluchten per week uit te voeren tussen Curaçao en Aruba. Gevraagd was om vier vluchten per dag.

Het parlement besliste medio 2000 dat Nederlanders zich vrij mogen vestigen in de Nederlandse Antillen (Landsverordening Toelating en Uitzetting = LTU). De enige voorwaarden die worden gesteld zijn dat de Nederlandse een verklaring van goed gedrag hebben en kunnen bewijzen dat ze beschikken over huisvesting en voldoende middelen van bestaan.

Door de grenzen open te stellen, wilde de Antilliaanse regering de economie stimuleren. De versoepeling van de landsverordening maakt het ook voor bedrijven gemakkelijker om extra kennis binnen te halen. Dit heeft ook een gunstig effect op de concurrentiepositie, want mede door de instroom van economisch actieve personen zou de economie nieuw leven ingeblazen kunnen worden.

Begin april 2004 viel het Antilliaanse kabinet. De Nationale Volkspartij (PNP) van Ersilia de Lannooy zegde haar steun aan de coalitie op. Daardoor verloor deze de meerderheid in de 22 zetels tellende Staten (het parlement). Ook de Curaçaose vakbondspartij PLKP en de Demokratische Partij van Bonaire (PDB) trokken hun steun aan het gevallen kabinet in.

In september 2004 sprak een zeer grote meerderheid van de inwoners van Bonaire zich in een referendum uit voor een directe band met Nederland. Ca. 59% koos voor die staatkundige structuur voor het eiland.

Ongeveer 25% wilde een status als autonoom land binnen het Koninkrijk der Nederlanden en bijna 16% gaf de voorkeur aan het in stand houden van de huidige structuur: een Koninkrijk waarin Nederland, Aruba en de Nederlandse Antillen elk zelfstandig zijn en waarin Bonaire tot de Antillen behoort. Op 11 oktober 2006 bereikte Bonaire (samen met Saba en Sint-Eustatius) een akkoord met de Nederlandse regering over een rechtstreekse band met Nederland. Het eiland wordt een 'bijzondere gemeente', wat wil zeggen dat de Gemeentewet als basis zal dienen voor het bestuur, maar met enkele uitzonderingen op het gebied van bijvoorbeeld sociale zekerheid. De inwoners krijgen ook stemrecht voor de Tweede en Eerste Kamer. De streefdatum voor nieuwe verhoudingen in het Koninkrijk is gesteld op Koninkrijksdag, 15 december 2008.

In september 2010 viel het eilandsbestuur van Bonaire na ruim een jaar. De coalitie tussen Anthony Nicolaas en de democratische partij PDB werd door gebrek aan steun van Nicolaas ontbonden. Het nieuwe Bestuurscollege zou gaan regeren tot aan de Eilandsraadverkiezingen in maart 2011.

De Nederlandse Antillen bestaan sinds 10 oktober 2010 niet meer. Aruba was al een zelfstandig land, Curaçao en Sint Maarten werden dat per die datum. Bonaire, Saba en Sint Eustatius werden bijzondere Nederlandse gemeenten.

Het Koninkrijk der Nederlanden bestaat nu uit vier landen met een eigen regering: Aruba, Nederland, Curaçao en Sint Maarten. Bonaire, Saba en Sint Eustatius hebben een aparte status binnen Nederland en worden Caribisch Nederland genoemd, samen met Aruba, Curaçao en Sint Maarten vormen ze het Caribisch deel van het Koninkrijk der Nederlanden.

Tussen 12 en 21 november 2013 bezochten koning Willem-Alexander en koningin Máxima de zes eilanden in het Caribisch deel van het Koninkrijk der Nederlanden. Op zaterdag 16 november was Bonaire aan de beurt. In december 2015 werd door eem meerderheid van de bevolking nee gezegd op de vraag: Bent u het eens met de invulling die is gegeven aan de directe band met Nederland? De Eilandsraad en het Bestuurscollege moeten volgens Ronald Plasterk, de minister van Koninkrijksrelaties bepalen hoe er met de uitslag van dit referendum dient te worden omgegaan. In januari 2018 krijgen Aruba, Bonaire en Curacao te maken met exportverbod en een zee- lucht- en landblokkade van de eilanden door Venezuela. In 2020 is er onenigheid tussen Bonaire en Nederland over de voorwaarden voor een Corona lening van Nederland aan Bonaire.

Hoe komt Bonaire aan de naam

Het ligt voor de hand om te denken dat Bonaire"goede lucht" betekent, uit het Frans. Niets wijst er echter op dat dit op waarheid berust.

Een betere verklaring lijkt het Caribische woord"banare", dat zoiets als"laagland" betekent. De indianen vergeleken het vrij vlakke Bonaire met de hoge bergen van Zuid-Amerika waar zij vandaan kwamen.

De Spanjaarden ontdekten dat de indianen het eiland"Boynay" noemden. Zij namen deze naam over en de Nederlanders veranderden het langzamerhand in"Bonaire".

Een andere verklaring is dat Bonaire afstamt van"Boy Nayil", de naam van de zoon van de oppergod die de vorm van een zilveren slang had. De indianen noemden het eiland"Boy Nayre" dat"huis van de zilveren slang" betekent.

In september 2010 viel het eilandsbestuur van Bonaire na ruim een jaar. De coalitie tussen Anthony Nicolaas en de democratische partij PDB werd door gebrek aan steun van Nicolaas ontbonden. Het nieuwe Bestuurscollege zou gaan regeren tot aan de Eilandsraadverkiezingen in maart 2011.

De Nederlandse Antillen bestaan sinds 10 oktober 2010 niet meer in hun huidige vorm. Sinds die datum zijn Curaçao en Sint Maarten zelfstandige landen binnen het koninkrijk. Bonaire, Sint Eustatius en Saba zijn nu bijzondere gemeenten van Nederland.

Bevolking

Kinderen Bonaire met HaloweenFoto: Publiek domein

Een belangrijk kenmerk van de bevolking is de etnische diversiteit, al is het negroïde element het meest aanwezig. Het merendeel, ruim 93%, van de inwoners is Nederlands Antilliaan van afkomst. Daar horen ook de inwoners bij die afkomstig zijn van Aruba, Curaçao, en de Bovenwindse Antilliaanse eilanden. Ongeveer 90% is geboren op het eiland. Verder telt het eiland enkele honderden inwoners afkomstig uit Nederland, de Verenigde Staten en Venezuela. Een heel klein percentage komt van andere Caribische eilanden, zoals de Dominicaanse Republiek.

Opvallend aan de bevolkingssamenstelling is dat op dit moment de gemiddelde leeftijd rond de dertig jaar ligt.

Recente ontwikkelingen geven aan dat er een fikse groei van de bevolking heeft plaatsgevonden de laatste jaren. In 2020 telt Bonaire bijna 21.000 inwoners. Dat is bijna helemaal het gevolg van een groot positief migratiesaldo. De meeste migranten zijn afkomstig van Curaçao. De Dominicaanse Republiek, Venezuela, Peru, Nederland en de Verenigde Staten zijn de andere landen waaruit veel mensen naar Bonaire vertrokken.

Opvallend is dat er momenteel voor het eerst meer mensen uit Nederland naar Bonaire vertrekken dan andersom.

Taal

Nederlands TaalkaartFoto: Publiek domein

Hoewel het Nederlands de officiële taal van Bonaire is, is Papiaments de meest gesproken taal. Het Papiaments is ontstaan uit het Spaans, Portugees, Nederlands, Engels, Frans en een beetje Afrikaans. De naam Papiaments is afgeleid van het woord"papia" dat praten betekent. De basis van het Papiaments is hoofdzakelijk van Spaanse en Portugese herkomst. Met de komst van de Nederlanders werd daar het Nederlands aan toegevoegd. Het Engels en het Frans stammen af van de bezetters van andere Caribische eilanden. Het mengtaaltje dat zich hieruit ontwikkelde is langzaam maar zeker de plaats gaan innemen van een moedertaal. Bonaire kent zelfs een officiële van het Papiaments, die echter wel afwijkt van de spelling op Aruba. De meeste mensen op Bonaire spreken naast Papiaments en Nederlands vaak ook nog uitstekend Spaans en Engels.

In maart 2007 erkenden Aruba, Bonaire en Curacao het Papiaments als officiële taal naast het Nederlands en het Engels. Het had tien jaar geduurd voordat een wetsvoorstel hiertoe eindelijk werd aangenomen.

Godsdienst

Bonaire Rincon KerkFoto: JERRYE AND ROY KLOTZ MD CC 3.0 Unported no changes made

De Nederlandse kolonisten waren bijna allemaal protestant. Ze bemoeiden zich echter nauwelijks met de bevolking. Katholieke missionarissen waren wat dat betreft veel fanatieker met tot gevolg dat de meeste mensen tot de rooms-katholieke kerk behoren, ongeveer 70% van de bevolking. De tweede stroming is grootte is de Pinkstergemeente. Verder zijn er nog wat protestanten, adventisten en Jehova's Getuigen. Kerkelijke hoogtijdagen zoals kerstmis worden uitbundig gevierd en er is veel aandacht voor rituelen zoals doop en huwelijk. De inwoners van Bonaire zijn over het algemeen verdraagzaam tegen mensen uit andere culturen en de verschillende godsdiensten kunnen in harmonie beleden worden op het eiland. Er is wel sprake van een zekere ontkerkelijking op het eiland. Opmerkelijk is dat er op Bonaire bijna geen joden zijn, terwijl ze op Curaçao wel meer aanwezig zijn.

Samenleving

Bestuur

Kralendijk GouveneurshuisFoto: JERRYE AND ROY KLOTZ MD CC 3.0 Unported no changes made

De gemeenten Bonaire, Saba en Sint Eustatius hebben sinds 10 oktober 2010 een aparte status binnen Nederland. De drie bijzondere gemeenten hebben twee bestuurslagen en worden als een openbaar lichaam bestuurd door:

- Het eilandbestuur, dat onder controle staat van de Eilandsraad. In deze raad zitten lokale volksvertegenwoordigers.

- De Nederlandse Rijksoverheid. De Rijksdienst Caribisch Nederland voert de taken voor de Rijksoverheid op de 3 eilanden uit, bijvoorbeeld het beheer van het brandweerkorps.

Onderwijs

Er is in Bonaire bijna geen analfabetisme. Dit komt door het goede onderwijs dat er gegeven wordt. Het onderwijssysteem is ongeveer hetzelfde als het Nederlandse. Leerlingen krijgen naast de"normale" vakken ook nog Papiaments en vaak Engels en Spaans. Na het basisonderwijs kan men voortgezet onderwijs volgen tot en met havoniveau. Hoger en universitair onderwijs volgt men voornamelijk op Curaçao, de Verenigde Staten en Nederland.

Politiek

Nationale politieke partijen die voor alle Antillen opkomen ontbreken. Elk eiland heeft zijn eigen partijen en leiders. Bijna alle partijen zijn gevormd door één sterke leider met een vaak etnische binding. Deze leiders zijn uiteraard sterk afhankelijk van hun achterban op het eiland voor als er verkiezingen zijn. De kiezer vindt het dan ook normaal dat de gekozene alleen zijn belangen behartigt, dit noemt men"patronage". Positief hieraan is de persoonlijk band tussen burger en politicus.

Corruptie en vriendjespolitiek liggen echter ook op de loer. Voor de huidige politieke situatie, zie hoofdstuk geschiedenis.

Economie

Algemeen

Bonaire ZoutpannenFoto: Paul Arps CC 2.0 Generic no changes made

Landbouw (maïs) en visserij nemen in de economie van Bonaire een veel grotere plaats in dan op Aruba en Curacao. De veehouderij is extensief en betreft vooral geiten, schapen en varkens. Economisch belangrijk is het toerisme. Vooral de groei van het"duiktoerisme" biedt uitstekende perspectieven om uit te groeien tot een voor toeristen aantrekkelijke bestemming. De zoutindustrie draagt sinds enige jaren ook weer een steentje bij aan de bescheiden economische positie van het eiland. Daarnaast is er vanouds textielindustrie, vooral belangrijk voor de werkgelegenheid van de vrouwen op Bonaire. Sinds 1975 is de (natuurlijke) haven van Kralendijk geschikt gemaakt voor het afhandelen van olietankers van 500.000 ton en is een tankpark gebouwd voor de op- en overslag van aardolie en aardolieproducten bestemd voor de Verenigde Staten.

In 2007 werd bekend dat Bonaire als eerste Caribische eiland volledig zal overgaan op duurzame energie. EcoPower Bonaire gaat een wind-biodieselsysteem op het eiland bouwen. Het consortium tekende hiertoe een contract met Water & Energiebedrijf Bonaire.

De grootste werkgever op Bonaire is de overheid. Ruim 75% van de beroepsbevolking is werkzaam in de dienstverlenende sector.

Toerisme

Bonaire DuiktoerismeFoto: Kris Mikael Krister CC 3.0 Unported no changes made

Bonaire is al in de jaren zeventig begonnen met maatregelen voor behoud van de natuur. Zo ontwikkelde men in 1971 wetten om het speervissen op tropische vissen te verbieden. Sinds 1975 is het verboden om koraal mee te nemen of te beschadigen. En in 1979 werd de zee rondom het eiland uitgeroepen tot beschermd gebied. In het park worden niet mee dan honderdduizend duiken per jaar toegestaan. Ook wordt het aantal hotelbedden niet uitgebreid, zodat een grens is gesteld aan het aantal toeristen dat naar het eiland komt. Bonaire heeft gemerkt dat een grens stellen niet betekent dat er minder geld binnenkomt. Op vakantie gaan naar Bonaire is exclusief geworden. Bonaire is geen massabestemming.

Toeristen hebben nu dan ook meer geld over voor een vakantie naar Bonaire. In plaats van minder, komt er juist meer geld binnen bij de bevolking.

Het parlement besliste medio 2000 dat Nederlanders zich vrij mogen vestigen in de Nederlandse Antillen (Landsverordening Toelating en Uitzetting = LTU). De enige voorwaarden die worden gesteld zijn dat de Nederlandse een verklaring van goed gedrag hebben en kunnen bewijzen dat ze beschikken over huisvesting en voldoende middelen van bestaan.

Door de grenzen open te stellen, wilde de Antilliaanse regering de economie stimuleren. De versoepeling van de landsverordening maakt het ook voor bedrijven gemakkelijker om extra kennis binnen te halen. Dit heeft ook een gunstig effect op de concurrentiepositie, want mede door de instroom van economisch actieve personen zou de economie nieuw leven ingeblazen kunnen worden.

Vakantie en Bezienswaardigheden

Algemeen

Duiken Klein BonaireFoto: Michal Strzelecki, Wojtek Strzelecki i Jerzy Strzelecki CC 3.0 Unported no changes made

Het Caraïbische eiland Bonaire, ook wel 'Diver's Paradise' genoemd en bijna altijd goed voor zon en prettige temperaturen door de altijd aanwezige verkoelende passaatwind, is voor duikers en snorkelaars een van de topbestemmingen in de wereld met meer dan 80 duikplaatsen. Rond Bonaire ligt ca. 300 km koraalrif waar planten en honderden vaak zeer kleurige vissoorten leven die zorgen voor een onvergetelijke duikervaring.

Maar ook op het eiland zelf komt de natuurliefhebber volop aan zijn trekken, bijvoorbeeld in het Nationale Park Washington Slagbaai en in het Pekelmeer, waar ook de wereldberoemde en unieke slavenhuisjes te vinden zijn. Het Gotomeer herbergt een van de grootste flamingokolonies ter wereld. Het tropische Bonaire heeft ook een aantal witte zandstranden waar het prima toeven is na een dagje duiken of watersporten, o.a. Pink Beach, Playa Funchi en Sorobon Beach.

Bonaire Kralendijk Fort OranjeFoto: JERRYE AND ROY KLOTZ MD CC 3.0 Unported no changes made

Voor geschiedenisliefhebbers is in de hoofdstad Kralendijk Fort Oranje, het oudste gebouw van Bonaire (1639), en het voormalige gouverneurshuis (1837) te vinden, evenals een aantal musea. Museo Boneriano is gevestigd in een 19e-eeuws plantagehuis en heeft een collectie van archeologische vondsten en een grote schelpencollectie; Museum Belua is een openlucht poppenmuseum; Museo Chichi' Tan toont traditionele Bonairiaanse muziekinstrumenten; in Museum Kas Krioyo worden de cultuur en tradities van het dorp Rincon tentoongesteld. Ook een aantal monumenten geven een beeld van de geschiedenis van Bonaire: het Walbeeck Monument ter herinnering aan 300 jaar Nederlands gezag op Bonaire; het Betico Croes Monument, de politicus die vooral voor Aruba veel betekende; het Simon Bolivar Monument, ter ere van de Zuid-Amerikaanse onafhankelijkheidsstrijder; het Tweede Wereldoorlog Monument ter ere van de 34 gesneuvelde Bonairiaanse soldaten.

Rincon is het oudste (slaven)dorp van Bonaire en zelfs van de Antillen, en tevens als cultureel centrum van Bonaire en marktplaats zeker de moeite waard om te bezoeken. Lac Bay is een uniek surfparadijs in een met mangrovebossen omgeven locatie. In Butterfly Garden Bonaire vliegen honderden vlinders uit alle delen van de wereld rond. Bonaire telt vijf historische kerkgebouwen, in Kralendijk de Sint-Bernarduskerk, de Lady of Coromotokerk, de Protestantse Kerk en de Sint-Ludovicuskerk; in Rincon de Protestantse kerk.

Bonaire telt acht vuurtorens, waarvan sommige eeuwenoud zijn en een monumentale status hebben, de Willemstoren, de Malmok, de Seru Bentana, de Boka Spelonk, de Fort Oranje en de Punt Vierkant. Naast de ca. 400 ezels die worden opgevangen in het 'Donkey Sanctuary Bonaire', leven er nog zo'n 200 in het Washington Slagbaai Nationale Park en enkele tientallen in de vrije natuur. Op ongeveer tien plaatsen zijn op rotswanden en in grotten tekeningen te bezichtigen van de Arawak-indianen, met name die van Boca Onima zijn het best bewaard gebleven. Kunuku Rooi Lamoenchi is een vroegere plantage die geheel in haar oude glorie is teruggebracht.

Belangrijke bezienswaardigheden

Bonaire Marine Park

Bonaire Marine ParkFoto: LASZLO ILYES CC 2.0 Generic no changes made

Een van de grootste rijkdommen van Bonaire bevindt zich onder water. De direct aan de kust grenzende koraalriffen van Bonaire behoren tot de mooiste van de wereld en zijn daardoor uitgegroeid tot een van de populairste duikbestemmingen van de wereld. De Caribische zee is hier kristalhelder en men kan vaak meer dan 30 meter diep kijken.

Brandaris

De"Brandaris" is de hoogste top van Bonaire, 241 meter hoog. Vanaf de top heeft men een prachtig uitzicht over het hele eiland en bij heel helder weer kan men zelfs de"Christoffelberg" op Curaçao en de bergen van Venezuela in de verte zien liggen.

Grotten

Bonaire telt een aantal grotten die interessant zijn vanwege de mooie rotstekeningen, die dateren uit de tijd van voor de Spaanse bezetting. ze zijn door de oorspronkelijke bevolking aangebracht. De tekeningen hebben geen herkenbare vorm, maar men vermoedt dat ze gemaakt zijn met een religieus doel.

Museo di Bonaire

Bonaire heeft een klein, maar interessant museum: het Museo di Bonaire. De collectie bestaat uit archeologische vondsten waaronder urnen, een 760 jaar oud skelet en prehistorische gebruiksvoorwerpen. Verder kunstwerken van hedendaagse Bonairiaanse kunstenaars, kanonskogels, antieke vuurwapens en een mooie schelpencollectie.

Nationaal Park Washington- Slagbaai

Washington Slagbaai Nationaal Park BonaireFoto: Paul Asman and Jill Lenoble CC 2.0 Generic no changes made

In het noordwesten van Bonaire ligt een groot natuurpark, genaamd Nationaal Park Washington-Slagbaai. Het behoort tot de mooiste plekjes van de Antillen en werd in 1969 als eerste nationaal park van de hele Nederlandse Antillen voor het publiek opengesteld. Het is een park met veel natuurschoon en een grote variatie aan landschappen, variërend van mooie baaien, via grote vlakten met bloeiende bolcactussen en huizenhoge zuilcactussen tot prachtig begroeide heuvelruggen.

Willemstoren

Willemstoren BonaireFoto: Publiek domein

Op het zuidelijkste puntje van Bonaire staat de"Willemstoren", de oudste vuurtoren van Bonaire. Deze vuurtoren is in 1837 en 1838 gebouwd en heeft de vorm van een Dorische zuil. Op 24 augustus 1838, de verjaardag van Koning Willem I, werd de lamp van de nieuwe vuurtoren voor het eerst ontstoken en vernoemd naar de jarige koning.

Klik op de menuknop bovenaan het scherm voor meer informatie

BONAIRE LINKS

Advertenties
• Bonaire Tui Reizen
• Hotels Bonaire
• Bonaire Vliegtickets.nl
• Autoverhuur Sunny Cars Bonaire
• Boeken, ook tweedehands, over BONAIRE bij Bol.com

Nuttige links

Bonaire Favorietje (N)
Bonaire Goedbegin (N)
Bonaire Nu, Nieuws over Bonaire (N)
Bonaire Reisfoto's
Duiken, reizen, dieren, landschap, info, foto's Bonaire (N)
Reisinformatie Bonaire (N)
Reizendoejezo - Bonaire (N)
Romans over Bonaire (N)