Landenweb.nl

ALBANIE
Planten en Dieren

To read about ALBANIA in English - click here

ANWB vakantie boeken Albanie

Steden ALBANIE

Tirana

Planten en dieren

Door zijn nog vele afgelegen en onbedorven landschappen kent Albanië een gevarieerde planten- en dierenwereld, met soorten die elders op de Balkan niet meer voorkomen. Maar ook in Albanië staat de natuur onder druk door het opdrogen van de vele moeraslandschappen en de industrialisatie sinds de Tweede Wereldoorlog. Hoewel de moerassen voor de mens ongezond waren, herbergden ze rijk planten- en dierenleven, met bijvoorbeeld de nu bijna uitgestorven Dalmatische pelikaan.

Planten

advertentie

Salix reticulataPhoto: Opiola Jerzy CC 3.0 Unported no changes made

Door de grote verschillen in hoogte, grondsoorten en klimaat is Albanië gezegend met een zeer rijke en gevarieerde flora. Er zijn 3221 soorten geteld verdeeld in twee duidelijke groepen. De grens loopt van het noorden naar het zuiden via Shkodra naar Leskovik. Ten westen van deze lijn vindt men een typisch Middellandse Zeeflora (ca. 355 van het totaal aantal soorten), en ten oosten in de bergen komen we een typische bergflora tegen. In geheel Albanië komen 489 soorten voor die typisch zijn voor de Balkan, en daarvan weer ca. 40 die alleen in Albanië voorkomen, waaronder de asphodel, de Balkan dioscorea, de wilde driada en de netbladige of sneeuwwilg.

Op de kustvlakte heeft de vegetatie een mediterraan karakter. Meer het binnenland in volgt, tussen ca. 700 en 1000 m hoogte, een zone van eiken- beuken- en kastanjewoud. Tussen 1000 en 1800 overheersen de naaldwouden en boven 1800 m vindt men vooral een alpine weidevegetatie.

Eikenbossen maken 20% uit van de totale Albanese bossenvoorraad. In andere delen van het land, tot 800 meter hoogte, zijn Mediterrane struiken dominant: mirte, aardbeiboom, heide en mastiekboom. In het warme zuidwesten groeien o.a. schijfcactus, laurier, vijgenboom, zwarte haagbeuk en eucalyptus.

advertentie

Dieren

advertentie

WolfPhoto: Quartel CC 3.0 Unported no changes made

In de bossen met eiken en coniferen komen fretten, wolven (ca. 400 exemplaren), vossen en jakhalzen voor. In de hoger gelegen naaldwouden leven bruine beren, boommarters, lynxen en wezels. In sommige gebieden komen reeën, gemzen en wilde zwijnen voor, en Albanië telt maar liefst 14 soorten vleermuizen en 350 vogelsoorten (inclusief trekvogels). Typisch Albanese soorten zijn kraaien, mussen, slobeenden, twee soorten patrijzen, fazanten en reigersoorten. Trekvogels die in Albanië uitrusten zijn nachtegalen, ooievaars, koekoeken, leeuweriken, lijsters, ganzen, duiven en spechten. Albanië kent veel roofvogelsoorten, zoals arend, valk, buizerd, sperwer, steenuil en oehoe.

In de Albanese rivieren leven 260 vissoorten. In verschillende meren, waaronder het Meer van Ohrid, komt een unieke forel voor, de zogenaamde ‘koran’.

Op het land komen verschillende slangensoorten voor, waaronder de zeer giftige Balkanadder, de waterslang en de Montpellier slang. Verder vele soorten padden, kikkers, salamanders, hagedissen en twee soorten schildpadden. In het zuiden van Albanië komen schorpioenen voor.

eendachtigen
grauwe ganskolgansdwerggans
taigarietganskleine rietgansroodhalsgans
knobbelzwaankleine zwaanwilde zwaan
casarcabergeendzomertaling
slobeendkrakeendsmient
wilde eendpijlstaartwintertaling
marmereendkrooneendtafeleend
witoogeend*kuifeendtopper
eider*grote zee-eendzwarte zee-eend
ijseendbrilduikernonnetje
grote zaagbekmiddelste zaagbekwitkopeend
fazantachtigen
kwartelsteenpatrijs*bosfazant
patrijsauerhoenkorhoen
hazelhoen
flamingo's
flamingo
futen
dodaarskuifduikerroodhalsfuut
fuutgeoorde fuut
duiven
rotsduifholenduifhoutduif
zomertortelTurkse tortel
koekoeken
koekoekkuifkoekoek
nachtzwaluwen
nachtzwaluw
gierzwaluwen
alpengierzwaluwgierzwaluwvale gierzwaluw
zwaluwen
oeverzwaluwrotszwaluwboerenzwaluw
roodstuitzwaluwhuiszwaluw
trappen
grote trapkleine trap* (foto)
rallen, koeten en waterhoentjes
waterralkwartelkoningporseleinhoen
waterhoenmeerkoetkleine waterhoen
kleinst waterhoen
kraanvogels
kraanvogel
grielen
griel
kluten
kluutsteltkluut
scholeksters
scholekster

advertentie

Kleine Trap, bijna uitgestorven in AlbaniëPhoto: Francesco Veronesi CC 2.0 Generic no changes made

kieviten en plevieren
kievit*zilverpleviergoudplevier
Aziatische goudplevierstrandplevierbontbekplevier
kleine pleviermorinelplevier
strandlopers en snippen
regenwulpdunbekwulpwulp*
rosse grutto*grutto*steenloper
kanoet*kemphaanbreedbekstrandloper
krombekstrandloper*Temmincks strandloperdrieteenstrandloper
bonte strandloperkleine strandlopergrijze strandloper*
bokjehoutsnippoelsnip*
watersnipterekruiteroeverloper
witgatzwarte ruitergroenpootruiter
poelruiterbosruitertureluur
renvogels en vorkstaartplevieren
vorkstaartplevier
jagers
kleine jager
meeuwen
drieteenmeeuwdunbekmeeuwkokmeeuw
dwergmeeuwzwartkopmeeuwAudouins meeuw
stormmeeuwzilvermeeuwgeelpootmeeuw
Pontische meeuwkleine mantelmeeuwgrote mantelmeeuw
dwergsternlachsternreuzenstern
zwarte sternwitvleugelsternwitwangstern
visdiefgrote stern
duikers
roodkeelduikerparelduikerijsduiker
noordelijke stormvogeltjes
stormvogeltje
pijlstormvogels
Kuhls pijlstormvogelyelkouanpijlstormvogel
ooievaars
ooievaarzwarte ooievaar
genten
Jan-van-gent
aalscholvers
dwergaalscholvergrote aalscholverkuifaalscholver
pelikanen
roze pelikaankroeskoppelikaan*
reigers
roerdompwoudaapblauwe reiger
purperreigergrote zilverreigerkleine zilverreiger
koereigerralreigerkwak
ibissen en lepelaars
zwarte ibislepelaar
visarenden
visarend

advertentie

Kroeskoppelikaan, bijna uitgestorven in AlbaniëPhoto: Tim Sträter CC 2.0 Generic no changes made

havikachtigen
lammergier*aasgierwespendief
monniksgier*vale gierslangenarend
schreeuwarendbastaardarenddwergarend
keizerarendsteenarendhavikarend
bruine kiekendiefblauwe kiekendiefsteppekiekendief*
grauwe kiekendiefbalkansperwersperwer
havikrode wouw*zwarte wouw
zeearendruigpootbuizerdbuizerd
arendbuizerd
kerkuilen
kerkuil
uilen
dwergooruiloehoesneeuwuil
steenuilbosuiloeraluil
ransuilvelduilruigpootuil
hoppen
hop
ijsvogels
ijsvogel
bijeneters
bijenetergroene bijeneter
scharrelaars
scharrelaar
spechten
draaihalsdrieteenspechtmiddelste bonte specht
witrugspechtgrote bonte spechtSyrische bonte specht
kleine bonte spechtgrijskopspechtgroene specht
zwarte specht
valkachtigen
kleine torenvalktorenvalkroodpootvalk* (foto)
Eleonora's valksmellekenboomvalk
lannervalksakervalkslechtvalk
wielewalen
wielewaal
klauwieren
grauwe klauwierklapeksterkleine klapekster
maskerklauwierroodkopklauwier
kraaien
gaaieksternotenkraker
alpenkraaialpenkauwkauw
roekbonte kraairaaf
mezen
zwarte meeskuifmeesrouwmees
glanskopmatkoppimpelmees
koolmees
buidelmezen
buidelmees

advertentie

Roodpootvalk, bijna uitgestorven in AlbaniëPhoto: Jutta Luft CC 3.0 Unported no changes made

leeuweriken
strandleeuwerikkortteenleeuwerikkalanderleeuwerik
boomleeuwerikveldleeuwerikkuifleeuwerik
Panuridae
baardman
Cisticolidae
graszanger
Acrocephalidae
oostelijke vale spotvogelGriekse spotvogelOrpheusspotvogel
spotvogelwaterrietzangerzwartkoprietzanger
rietzangerbosrietzangerkleine karekiet
grote karekiet
Locustellidae
krekelzangersnorsprinkhaanzanger
Phylloscopidae (boszangers)
fluiterbergfluiterbalkanbergfluiter
bruine boszangerfitistjiftjaf
Cettidae
Cetti's zanger
staartmezen
staartmees
zangers van de Oude Wereld
zwartkoptuinfluitersperwergrasmus
braamsluiperwestelijke Orpheusgrasmusoostelijke Orpheusgrasmus
Rüppels grasmusbaardgrasmuskleine zwartkop
grasmusbrilgrasmusProvençaalse grasmus*
Regulidae
goudhaanvuurgoudhaan
Tichodromidae
rotskruiper
boomklevers
boomkleverrotsklever
winterkoningen
winterkoning
waterspreeuwen
waterspreeuw
spreeuwen
spreeuwroze spreeuw
lijsters
grote lijsterzanglijsterkoperwiek*
merelkramsvogelbeflijster
vliegenvangers
grauwe vliegenvangerrosse waaierstaartroodborst
nachtegaalblauwborstkleine vliegenvanger
balkanvliegenvangerbonte vliegenvangerwithalsvliegenvanger
gekraagde roodstaartzwarte roodstaartrode rotslijster
blauwe rotslijsterpaapjeroodborsttapuit
tapuitblonde tapuit

advertentie

Provençaalse grasmus, bijna uitgestorven in AlbaniëPhoto: Gailhampshire CC Attribution 2.0 Generic no changes made

pestvogels
pestvogel
heggenmussen
alpenheggenmusheggenmus
mussen
huismusSpaanse musringmus
rotsmussneeuwvink
kwikstaarten en piepers
grote gele kwikstaartgele kwikstaartcitroenkwikstaart
witte kwikstaartgrote pieperduinpieper
graspieper* (foto)boompieperroodkeelpieper
waterpieper
vinkachtigen
vinkkeepappelvink
goudvinkgroenlingkneu
barmsijskruisbekputter
Europese kanariesijs
gorzen
zwartkopgorsgrauwe gorsgrijze gors
cirlgorsgeelgorswitkopgors
ortolaanbruinkeelortolaanrietgors

advertentie

Graspieper, bijna uitgestorven in AlbaniëPhoto: Osotis Scorpioides at en.wikipedia CC 3.0 Unported no changes made

advertentie

ALBANIE LINKS

Advertenties
• Goedkope Albanie vakantie | Surprisetickets.nl
• Albanie Tui Reizen
• ANWB vakantie boeken Albanie
• Hotels Trivago
• Bouw je eigen Albanie Rondreis
• Djoser Wandel - wandelreis Albanie
• Hotels Albanie
• Rondreis Albanie
• Avontuurlijke & duurzame rondreizen voor reizigers tussen de 18 en 37 jaar
• Autoverhuur Sunny Cars Albanië
• Mambo jongerenreizen naar Albanie
• Transport Albanië - TTS Quality Logistics B.V
• Boeken, ook tweedehands, over ALBANIE bij Bol.com

Nuttige links

Albanië Startnederland (N+E)
Reisinformatie Albanië (N)

Bronnen

Encarta-encyclopedie

Kagie, R. / Albanië : mensen, politiek, economie, cultuur

Koninklijk Instituut voor de Tropen : Novib

Pettifer, J. / Albania & Kosovo

Black

Vlucht uit het isolement : Albanië op zoek naar nieuwe wegen

Instituut voor Publiek en Politiek

CIA - World Factbook

BBC - Country Profiles

laatst bijgewerkt maart 2024
Samensteller: Arie Verrijp / Geert Willems