Landenweb.nl

AFGHANISTAN
Planten en Dieren

To read about AFGHANISTAN in English - click here

Hotels Afghanistan

Steden AFGHANISTAN

Kabul

Planten en Dieren

Planten

advertentie

Vegetatie provincie Kunar, AfghanistanPhoto: Monneb afghan CC 2.0 Generic no changes made

De flora en fauna van Afghanistan heeft in de lange oorlogsjaren veel te lijden gehad. Ooit was Afghanistan voor een groot gedeelte bedekt met bossen en graslanden, maar volgens de Verenigde Naties bedekken bossen nog maar 2,5% van de oppervlakte van Afghanistan en zijn de grasgebieden veranderd in semi-woestijnen. In de laatste decennia is ongeveer 90% van de Afghaanse bossen door de oorlog en door (illegale) houtkap verwoest en hadden erosie en woestijnvorming vrij spel. Positief is dat onder de Karzai-regering intussen weer miljoenen jonge bomen zijn aangeplant, waaronder veel esdoorns in de hoofdstad Kabul. Toch is er op verschillende plaatsen in het land nog te genieten van de aanwezige flora.

Op een hoogte van 1800-3000 meter in de bergen groeien veel grote bomen, waaronder vooral conifeerachtigen als de deodar- of Himalayaceder, de fijnspar, de Pinus roxburghii, de zeeden, de parasolden, de laurier, berberis en de lork of larix. Verder nog loofboomachtigen: hazelnoot, jeneverbes, walnoot, wilde perzik, amandel en dadelpalmen in het zuidwesten van Afghanistan. In de schaduw van deze grote soorten groeien onder andere verschillende soorten rozen, kamperfoelie, kruisbes, eenstijlige meidoorn, rhododendron, citroenboom en veel kruidachtigen. Steeneiken komen vaak samen voor met els, es en astragalus.

advertentie

Nannorrhops ritchieanaPhoto: Gabriele Kothe-Heinrich (CC BY-SA 3.0) no changes made

Op een hoogte van ca. 1000 meter komen soorten voor als wilde olijf, zonneroos, wilde liguster, acacia, mimosa, berberis, Chinese dadel of jujuba, Nannorrhops ritchieana (palmsoort), bignonia (catalpa), tandenborstel- of mosterdboom, verbena en acanthus. De vegetatie van de lagere regionen van de bergen richting westen bestaat vrijwel volledig uit kruidachtigen, her en der wat struiken en maar heel zelden bomen. Lipbloemigen, samengesteldbloemigen en schermdragende planten en bloemen komen hier het meeste voor. Te verwachten varens en mossen komen op hoger gelegen plaatsen voor. Tussen het kreupelhout van de saaie vlaktes op het plateau van Kandahar komen peuldragende doornige planten als de Hedysarum alhagi, kattendoorn, mimosasoorten en bijvoet voor, maar ook orchideeën, aalbes, kruisbes, haagdoorn en verschillende soorten loogkruid. In het subtropische gebied tussen het hoogland en de woestijn in het zuiden groeien dadelpalmen.

In de lente bloeien de dotterbloemen en de anemonen in de valleien en op heuvels, tegen de zomer gevolgd door tulpen, petunias, zonnebloemen, goudsbloemen, kamperfoelie, dahlia's en geraniums.

Dieren

Nationale vogel van Afghanistan, de steenarendPhoto: Rocky CC 2.0 Generic no changes made

De meeste wilde dieren die voorkomen in de gematigde subtropische zone, komen ook in Afghanistan voor. Grote zoogdieren, vroeger algemeen voorkomend, zijn op grote schaal verdwenen, bijvoorbeeld de tijger, of sterk in aantal verminderd. Toch is er nog een vrij grote verscheidenheid aan diersoorten te vinden, met name in de heuvels en bergen van Afghanistan. Genoemd kunnen worden wolven, Afghaanse vos, gestreepte hyena's, jakhalzen, wilde honden en katten en gazelles (o.a. kropgazelle). Het nationale dier van Afghanistan is de sneeuwluipaard, de nationale vogel is de steenarend.

Sneeuwpanter, nationaal dier van AfghanistanPhoto: Irbis1983 in het publieke domein

Wilde geiten, waaronder de schroefhoorngeit of 'markhoor' en de ibex komen nog voor in de Pamir-regio's. Verder nog schapensoorten als de oerial of het steppeschaap en een argali-soort. De Argali is het grootste schaap ter wereld, en in Afghanistan komt de ondersoort Marco Polo-schaap voor in de Pamir-regio's en in de Hindu Kush. De bruine beer leeft nog in de bergen, samen met kleinere zoogdieren als mangoesten, fretten, wezels, marters, otters, dassen, mollen, spitsmuizen, egels, vleermuizen en verschillende soorten springmuizen en de gele grondeekhoorn. In de dichte bossen van Nooristan en Paktiya komt de beermakaak voor. Voor transport, vlees, huiden en melk worden naast geiten, koeien en schapen natuurlijk ook dromedarissen, vooral op de vlaktes, en de kameel, vooral in de bergen, gebruikt.

Een ernstig bedreigde ondersoort van het edelhert, het Afghaanse edelhert, ook wel Bucharahert genoemd, komt nog voor in Noord-Afghanistan.

Zeldzaam: Afghaans edelhertPhoto: Sarefo CC 3.0 Unported no changes made

In de rivieren en meren komen niet zoveel vissoorten voor, maar de forel springt eruit qua aantallen, onder andere de regenboogforel. Andere vissoorten zijn karpers en barbelen.

Afghanistan herbergt ook landschildpadden en verschillende soorten kikkers, padden, hagedissen en een varanensoort die tot wel twee meter lang kan worden. Onder de vele slangensoorten zijn verschillende zeer giftige, waaronder een kraitsoort, een cobrasoort en addersoorten.

Afbeeldingen van de Afghaanse windhond, die gebruikt werd als jachthond en in Afghanistan 'tazi' wordt genoemd, werden al gevonden op rotstekeningen van 4000 jaar oud. De Afghaanse windhond is dan ook een van de oudste hondenrassen ter wereld. Van de oorspronkelijke twee rassen, de berg-Afghaan en de vlakte-Afghaan, is na de verspreiding over Europa en de ontwikkeling van een rasstandaard, nu nog maar één gekruiste soort over.

Afghaanse windhondPhoto: Bryan Ungard CC 2.0 Generic no changes made

Een typisch Afghaanse hondensoort is de kuchi of Afghaanse schapenhond, die onder andere door het Kuchi-herdersvolk wordt gebruikt om het vee te beschermen. Er zijn drie types te onderscheiden: het bergtype, het steppetype en het woestijntype, en de verschillen zijn vooral te vinden in de bouw van de hond en de vacht. Er is nog niet sprake van een officieel erkend ras.

Kuchi, hondensoort uit AfghanistanPhoto: Sabawoon Nezami CC 3.0 Unported no changes made

Er komen ca. 500 vogelsoortens voor in Afghanistan, waaronder ca. 80 duivensoorten. Ongeveer de helft van deze soorten broedt ook daadwerkelijk in Afghanistan. Gieren (o.a. zwarte gier en lammergier) komen in grote aantallen voor, en verder arenden, haviken en valkensoorten. Trekvogels zijn vooral in de lente en herfst te zien, naast fazanten, kwartels, kraanvogels, pelikanen, patrijzen (o.a. Aziatische steenpatrijs en zwarte bospatrijs) en kraaien. Veel voorkomende vogels zijn treurmania (ook wel Indische Maina, herdermaina of treurspreeuw), rotsduif, buulbuul en kraagtrap.

Een telling in 2019 leverde 492 soorten op, waarvan er 24 ernstig bedreigd* worden.

eendachtigen
Indische gansgrauwe ganskolgans
dwerggansroodhalsgansknobbelzwaan
wilde zwaancasarcabergeend
coromandeleendzomertalingslobeend
krakeendbronskopeend*smient
wilde eendpijlstaartwintertaling
marmereendkrooneendtafeleend
witoogeend*kuifeendtopper
grote zee-eendbrilduikernonnetje
grote zaagbekmiddelste zaagbekwitkopeend
fazantachtigen
Perzische woestijnpatrijskwartelAziatische steenpatrijs
Tibetaans berghoenhimalayaberghoenzwarte frankolijn
grijze frankolijnbankivahoenhimalayaglansfazant
bosfazantWallichs fazantpatrijs
Koklasfazant
flamingo's
flamingokleine flamingo*
futen
fuutgeoorde fuutroodhalsfuut
dodaars
duiven
rotsduifklipduifsneeuwduif
holenduifoosterse holenduifhoutduif
Hodgsons duifzomertorteloosterse tortel
Turkse tortelpalmtortelparelhalstortel
zandhoenders
Tibetaans steppehoenwitbuikzandhoensahelzandhoen
zwartbuikzandhoenkroonzandhoen
trappen
grote trapkleine trap*oostelijke kraagtrap
koekoeken
koekoekIndische koël
gierzwaluwen
stekelstaartgierzwaluwalpengierzwaluwgierzwaluw
huisgierzwaluw
rallen, koeten en waterhoentjes
waterralkwartelkoningporseleinhoen
waterhoenmeerkoetgrijskoppurperkoet
bruin porseleinhoenklein waterhoenkleinst waterhoen

Bronskopeend, bijna uitgestorven in AfghanistanPhoto: Francis C. Franklin CC 4.0 International no changes made

kraanvogels
jufferkraanvogelSiberische witte kraanvogelkraanvogel
grielen
griel
kluten
kluutsteltkluut
ibissnavels
ibissnavel
scholeksters
scholekster
kieviten en plevieren
kievit*Indische kievitsteppekievit
witstaartkievitzilverplevierAziatische goudplevier
Mongools plevierwoestijnplevierKaspische plevier
strandplevierbontbekplevierkleine plevier
goudsnippen
goudsnip
jacana's
waterfazant
strandlopers en snippen
wulp*regenwulprosse grutto*
grutto*steenloperkemphaan
breedbekstrandloperkrombekstrandloperTemmincks strandloper
drieteenstrandloperbonte strandloperkleine strandloper
bokjehoutsnipbergsnip
watersnipterekruitergrauwe franjepoot
oeverloperwitgatzwarte ruiter
groenpootruiterpoelruiterbosruiter
tureluur
renvogels en vorkstaartplevieren
renvogelvorkstaartplevierkleine vorkstaartplevier
meeuwen
dunbekmeeuwkokmeeuwbruinkopmeeuw
dwergmeeuwreuzenzwartkopmeeuwstormmeeuw
kleine mantelmeeuwdwergsternlachstern
reuzensternzwarte sternwitvleugelstern
witwangsternrivierstern*visdief
ooievaars
ooievaarzwarte ooievaar

Rivierstern, bijna uitgestorven in AfghanistanPhoto: Yathin S Krishnappa CC 3.0 Unported no changes made

aalscholvers
Indische dwergaalscholverdwergaalscholvergrote aalscholver
Indische aalscholver
pelikanen
roze pelikaangrijze pelikaan*kroeskoppelikaan*
reigers
roerdompwoudaaprossige woudaap
blauwe reigerpurperreigergrote zilverreiger
kleine zilverreigerkoereigerralreiger
kwak
ibissen en lepelaars
zwarte ibislepelaar
visarenden
visarend
havikachtigen
grijze gierlammergier*aasgier
wespendiefAziatische wespendiefmonniksgier*
Bengaalse gierIndische gierhimalayagier*
vale gierslangenarendbastaardarend
dwergarendsavannearendsteppearend
keizerarendsteenarendhavikarend
witoogbuizerdbruine kiekendiefblauwe kiekendief
steppekiekendief*grauwe kiekendiefshikra
sperwerhavikzwarte wouw
zeearendwitbandzeearendbuizerd
arendbuizerd
uilen
Indische dwergooruildwergooruilgestreepte dwergooruil
oehoecoromandeloehoegekraagde dwerguil
steenuilbosuilransuil
velduilruigpootuil
hoppen
hop
ijsvogels
ijsvogelsmyrnaijsvogelChinese reuzenijsvogel
bonte ijsvogel
bijeneters
bijenetergroene bijeneter
scharrelaars
scharrelaarIndische scharrelaar

Himalayagier, bijna uitgestorven in AfghanistanPhoto: MAKY.OREL CC 3.0 Unported no changes made

spechten
draaihalsAziatische dwergspechtbruinvoorhoofdspecht
witvleugelspechtHimalayaspechtgeschubde groene specht
valkachtigen
kleine torenvalktorenvalkroodpootvalk
smellekenboomvalkIndische lannervalk*
sakervalkgiervalkslechtvalk
papegaaien van Afrika en de Nieuwe Wereld
grote alexanderparkiethalsbandparkietgrijskopparkiet
rupsvogels, trillers en menievogels
langstaartmenievogel
wielewalen
wielewaalIndische wielewaal
drongo's
koningsdrongogrijze drongo
monarchen en waaierstaartvliegenvangers
Indiase paradijsmonarch
klauwieren
grauwe klauwierTurkestaanse klauwierDaurische klauwier
bruine klauwierbruinrugklauwierlangstaartklauwier
klapeksterkleine klapeksterroodkopklauwier
kraaien
strepengaaieksternotenkraker
himalayanotenkrakeralpenkraaialpenkauw
kauwhuiskraairoek
zwarte kraaibonte kraaidikbekkraai
bruinnekkraairaaf
mezen
zwarte meessparrenmeesazuurmees
koolmeesgrijze koolmees
leeuweriken
witbandleeuwerikrosse woestijnleeuwerikwoestijnleeuwerik
strandleeuwerikkortteenleeuwerikTibetaanse leeuwerik
bergkalanderleeuwerikkalanderleeuwerikkleine kortteenleeuwerik
Indische zandleeuwerikboomleeuwerikveldleeuwerik
kleine veldleeuwerikkuifleeuwerik
Panuridae
baardman
Cisticolidae
bergpriniagestreepte priniawitteugelprinia
graszanger
Acrocephalidae
kleine spotvogelsykes' spotvogeloostelijke vale spotvogel
grote vale spotvogelzwartkoprietzangerveldrietzanger
struikrietzangerHumes karekietkleine karekiet
grote karekietIndische karekiet
Locustellidae
sprinkhaanzanger
zwaluwen
Indische oeverzwaluwoeverzwaluwbleke oeverzwaluw
rotszwaluwvale rotszwaluwboerenzwaluw
roodkruinzwaluwroodstuitzwaluwIndische klifzwaluw
huiszwaluwAziatische huiszwaluw
buulbuuls
roodbuikbuulbuulwitoorbuulbuulwitwangbuulbuul
Himalyaanse zwarte buulbuul
Phylloscopidae (boszangers)
fluiterHumes bladkoningBrooks' bladkoning
dunsnavelfitis*steenboszangerdwergtjiftjaf
fitisbergtjiftjaftjiftjaf
groene fitisgrauwe fitisnoordse boszanger
streepkopboszanger
Scotocercidae
maquiszanger
Cettidae
Cetti's zanger
staartmezen
witwangstaartmees
zangers van de Oude Wereld
tuinfluiterwoestijngrasmussperwergrasmus
braamsluiperoostelijke OrpheusgrasmusMénétriés' zwartkop
grasmus
brilvogels
Indische brilvogel
goudhaantjes
goudhaan
Tichodromidae
rotskruiper

Dunsnavelfitis, bijna uitgestorven in AfghanistanPhoto: Kalyan Varma CC 4.0 International no changes made

boomklevers
boomkleverkashmirboomkleverwitwangboomklever
grote rotsklever
echte boomkruipers
himalayaboomkruiper
winterkoningen
winterkoning
waterspreeuwen
waterspreeuwzwarte waterspreeuw
spreeuwen
spreeuwroze spreeuwpagodespreeuw
treurmaniaoevermania
lijsters
grote lijsterkoperwiek*merel
Tickells lijsterkramsvogelkastanjelijster
zwartkeellijster
vliegenvangers
roetvliegenvangergrauwe vliegenvangerrosse waaierstaart
Indisch paapjeroodborstoranje nachtegaal
Perzische roodborstnoordse nachtegaalnachtegaal
blauwborstChinese fluitlijsterkleine vorkstaart
gevlekte vorkstaartroodkeelnachtegaalHimalayazwartborstnachtegaal
himalayablauwstaartwitkeelvliegenvangerroodstaartvliegenvanger
kleine vliegenvangerbonte vliegenvangerhimalayaroodstaart
waterroodstaartEvermanns roodstaartrivierroodstaart
blauwkoproodstaartgekraagde roodstaartwitkruinroodstaart
zwarte roodstaartbergrotslijsterrode rotslijster
blauwe rotslijsterwoestijnpaapjeAziatische roodborsttapuit
zwarte roodborsttapuittapuitIzabeltapuit
monnikstapuitwoestijntapuitbonte tapuit
picatatapuitHumes tapuitFinsch' tapuit
roodstaarttapuit
Hypocoliidae
zijdestaart
prachtvinken
tijgervinkmuskaatvink
honingzuigers
purperhoningzuiger
heggenmussen
alpenheggenmushimalayaheggenmusgestreepte heggenmus
bruine heggenmuszwartkeelheggenmus
mussen
saxaulmushuismusSpaanse mus
moabmusringmusIndische rotsmus
rotsmusbleke rotsmussneeuwvink
Afghaanse sneeuwvink
kwikstaarten en piepers
grote gele kwikstaartgele kwikstaartcitroenkwikstaart
Indische bonte kwikstaartwitte kwikstaartgrote pieper
Oriëntaalse pieperlangsnavelpieperduinpieper
hooglandpiepergraspieperwijnborstpieper
boompieperSiberische boompieperroodkeelpieper
waterpieper
vinkachtigen
vinkkeepgeelnekdikbek
spiegeldikbekappelvinkroodmus
Blyths roodmusbleke roodmusgrote roodmus
himalayawitbrauwroodmusgoudvinkrode woestijnvink
woestijnvinkMongoolse woestijnvinkHodgsons bergvink
Brandts bergvinkvale woestijnvinkgroenling
fraterkneukruisbek
putterroodvoorhoofdkanariesijs
gorzen
zwartkopgorsbruinkopgorsgrauwe gors
grijskopgorsgrijze gorsStewarts gors
geelgorswitkopgorssteenortolaan
ortolaangestreepte gorsrietgors
dwerggorsbosgors

RoodvoorhoofdkanariePhoto: Zeynel Cebeci CC 4.0 International no changes made

AFGHANISTAN LINKS

Advertenties
• Hotels Afghanistan
• Hotels Trivago
• Boeken, ook tweedehands, over AFGHANISTAN bij Bol.com

Nuttige links

Afghanistan Startnederland (N+E)
Reisinformatie Afghanistan (N)

Bronnen

CIA World Factbook

BBC - Country Profiles

Elmar Landeninformatie

Clammer, Paul / Afghanistan

Lonely Planet

 

laatst bijgewerkt mei 2024
Samensteller: Arie Verrijp / Geert Willems