Landenweb.nl

AFGHANISTAN
Godsdienst

To read about AFGHANISTAN in English - click here

Hotels Afghanistan

Steden AFGHANISTAN

Kabul

Godsdienst

advertentie

Blauwe moskee van Mazar-i SharifPhoto: ISAF Headquarters Public Affairs Office CC 2.0 Generic no changes made

De twee grote stromingen in de islam zijn het sjiisme en het soennisme. Deze tweedeling ontstond vrijwel meteen na de dood van de pfofeet Mohammed in 632 n.Chr. en gaat over de opvolging van Mohammed. Soennieten vinden dat Mohammed geen opvolger benoemd had en maakten daarom zelf een keuze uit de twee schoonvaders van Mohammed, en de keuze viel op Aboe Bakr, de vader van Mohammeds favoriete vrouw Aisjah. Sjiieten vinden dat Mohammed wel degelijk een opvolger had aangewezen, namelijk de man van Mohammed dochter Fatima, en dus zijn schoonzoon, Ali ibn Abi Talib. Ali werd vermoord en zijn volgelingen eisten dat zijn nakomelingen hem zouden opvolgen. Volgens de soennieten kan iedereen leider van de moslimwereld worden indien hij toeziet op de juiste uitoefening en uitleg van de regels van de islam.

Sjiieten leven vooral in Iran, Zuid-Irak, Koeweit en als minderheid in landen als Afghanistan, India, Pakistan, Libanon en een aantal Golfstaten, waaronder de Verenigde Arabische Emiraten. Soennieten, sowieso ca. 85% van alle moslims, leven vooral in landen als Saoedi-Arabië, Pakistan, Afghanistan, Indonesië en veel landen in het Midden-Oosten.

advertentie

Biddende moslims in de noordoostelijke provincie KunarPhoto: Staff Sgt. Teddy Wade (U.S. Armed Forces) in het publieke domein

De meeste Afghanen zijn soennitische moslims (85%) uit de vrij liberale school van de Hanafieten, een van de vier door de soennitische islam erkende rechtsscholen. 14% van de Afghanen, onder andere de meeste Berg-Tadzjieken of Pamiri's, Farsiwan, Hazaren en Qizilbash zijn aanhanger van de sjiitische leer. De Pathaanse moslims in de provincie Kandahar zijn het meest strikt in de leer van alle islamieten in Afghanistan, en misschien wel wereldwijd. Verder zijn ongeveer 1% van de Afghanen aanhanger van een andere godsdienst, voornamelijk hindoes (Sikhs), boeddhisten en zoroastriërs. De zeer weinige christenen in Afghanistan, bijna allemaal moslimbekeerlingen, staan onder grote druk van de directe omgeving en ook de overheid bekommerd zich niet echt om deze groep. De verwachting is dat de christenen letterlijk ondergronds zullen moeten overleven nu de Taliban weer groeit en de christenen verbaal met de dood bedreigd worden.

Vooral onder de Berg-Tadzjieken in het noordoosten van Afghanistan zijn veel ismailieten te vinden, die sjiitisch zijn maar de zevende imam van de imami-sjiieten, Musa Kasim, niet willen accepteren. De ismailieten zijn volgelingen van Ismail, zoon van de vijfde imam. Zij vereren ook Ali, de schoonzoon en neef van de profeet Mohammed. Ali zou degene zijn die de islam aan de mensen uitlegde, Mohammed zou de leer van de islam alleen maar gepredikt hebben.

In Afghanistan zijn ook nog een aantal soefi-stromingen te onderscheiden. Deze moslims zoeken naar een mystieke band tussen Allah en de mens en zijn vooral onder soennitische moslims te vinden. Een van de bekendste Afghaanse soefi's was Jalaluddin Rumi, die leefde in de 13e eeuw n.Chr. De soefi's hebben zich in de loop der eeuwen verenigd in een aantal soefi-broederschappen, waarvan de belangrijkste de Qadiriya- (gesticht in Bagdad in de 12e eeuw n.Chr. door Pir al-Qadir al-Gailani) en de Naqshbandiya-broederschap (gesticht in Bukhara ten noorden van Afghanistan), zijn.

Soefi Jalaluddin Rumi (1207-1273)Photo: Publiek domein

De Bamiyan-vallei was aan het begin van onze jaartelling boeddhistisch. Twee beroemde boeddhabeelden, uitgehakt in de bergen rond 500 n.Chr., werden in 2001 door de Taliban verwoest.

Boeddha-beelden van Bamiyan, vóór en na de verwoestingPhoto: UNESCO/A Lezine CC 3.0 Unported no changes made

AFGHANISTAN LINKS

Advertenties
• Hotels Afghanistan
• Hotels Trivago
• Boeken, ook tweedehands, over AFGHANISTAN bij Bol.com

Nuttige links

Afghanistan Startnederland (N+E)
Reisinformatie Afghanistan (N)

Bronnen

CIA World Factbook

BBC - Country Profiles

Elmar Landeninformatie

Clammer, Paul / Afghanistan

Lonely Planet

 

laatst bijgewerkt april 2024
Samensteller: Arie Verrijp / Geert Willems