Landenweb.nl

ZWEDEN
Samenleving

To read about SWEDEN in English - click here

ANWB vakantie boeken Zweden

Steden ZWEDEN

Stockholm

Samenleving

Staatsinrichting

advertentie

Parlement ZwedenFoto: Trolvag CC 3.0 Unported no changes made

Zweden is een constitutionele monarchie. De grondwet van 1809, voor het laatst gewijzigd in 1975, bepaalt dat het kabinet en het parlement (Riksdagen) de verantwoording dragen voor 's lands bestuur. De premier wordt door het parlement benoemd. De koning bezit geen politieke bevoegdheid en heeft een symbolische, representatieve functie. De wetgevende macht berust bij de Rijksdag.

De ministeries zijn over het algemeen klein en bestaan uit niet meer dan 100 man. Zij houden zich slechts bezig met het opstellen van de algemene beleidslijnen. Het eigenlijke uitvoerende en besturende werk wordt gedaan door de administratieve organen (ämbetsverk), met een voor zes jaar benoemde directeur-generaal aan het hoofd, bijgestaan door een raad van bestuur waarin vertegenwoordigers van allerlei maatschappelijke groeperingen zitting hebben. Deze organen nemen een zelfstandige positie in ten opzichte van de ministeries en de leden van het kabinet en kunnen ook zelf (wets)voorstellen bij het kabinet indienen. De Rijksdag bestaat uit één kamer met 349 leden, die om de vier jaar worden gekozen. Er is algemeen kiesrecht voor Zweedse staatsburgers van 18 jaar en ouder. Er is een kiesdrempel van 4% voor de aan de verkiezingen deelnemende partijen. Sinds 1976 hebben immigranten kiesrecht voor gemeenteraden en provinciale staten als ze drie jaar in het bevolkingsregister ingeschreven hebben gestaan.

Sinds 1922 kent Zweden het consultatieve referendum voor belangrijke algemene onderwerpen. Het land is ingedeeld in 21 districten (län), met aan het hoofd een gouverneur (landshövding), die door het Kabinet wordt benoemd en die voorzitter is van het districtsbestuur. Het land is ingedeeld in 286 gemeenten. De gemeenteraad wordt gekozen voor drie jaar. Burgemeesters kent men niet in Zweden. In plaats daarvan wordt er een voorzitter gekozen voor de termijn van één jaar. Voor de huidige politieke situatie zie hoofdstuk geschiedenis.

advertentie

Onderwijs

advertentie

Universiteit van Gothenburg in ZwedenFoto: Medullaoblongata Projekt CC 4.0 International no changes made

Sinds 1842 kent Zweden leerplicht. Het basisonderwijs duurt tegenwoordig negen jaar, van ongeveer 7 tot 16 jaar. In 1962 werd de negenjarige basisschool definitief ingevoerd. Bijna alle scholen worden bestuurd door de plaatselijke overheid, hoewel er ook privéscholen zijn. Opmerkelijk is dat leerlingen pas vanaf groep acht rapportcijfers krijgen. Verder wordt er in het derde of vierde jaar al gestart met het onderwijzen van Engels als vreemde taal. Na het basisonderwijs volgen bijna alle Zweden een of andere vorm van voortgezet onderwijs. Sommigen bereiden zich dan voor op een universitaire studie, anderen combineren theorie en praktijk om een beroep te leren. De leertrajecten op universiteit en hogeschool duren ongeveer vier jaar.

Alle vormen van openbaar onderwijs, ook het hoger onderwijs, zijn kosteloos. Zweden heeft zes universiteiten; daarnaast drie met beperkte opleidingsmogelijkheden. De oudste universiteit is die van Uppsala (1477).

Zweden kent vele vormen van volwassenenonderwijs die in Zweden een lange traditie hebben. De oudste is de volkshogeschool (sinds 1865). Verder zijn er op vrijwillige basis georganiseerde avond- en dagcursussen, om- en bijscholingscursussen voor werklozen, schriftelijk onderwijs en voor wat de universiteiten betreft het afstandsonderwijs in de dunbevolkte gebieden.

advertentie

Nobelprijs

advertentie

Nobelprijs medaille, ZwedenFoto: Erik Lindberg CC 3.0 no changes made

Zweedse wetenschapsinstituten kennen sinds 1901 aan wetenschappers over de hele wereld Nobelprijzen toe. De prijzen zijn genoemd naar de Zweed Alfred Nobel, die aan het eind van de negentiende eeuw een enorm vermogen opbouwde met de vervaardiging van ontplofbare stoffen. In 1867 vond Nobel het dynamiet uit. Uit de rente van dit kapitaal worden de prijzen betaald.

advertentie

ZWEDEN LINKS

Advertenties
• Vliegtickets Zweden – Vliegennaar.nl
• Hotels Trivago
• Zweden Tui Reizen
• Autohuur Zweden
• ANWB vakantie boeken Zweden
• Mambo jongerenreizen Zweden
• Bouw je eigen Zweden Rondreis
• Stockholm Hotels
• Auto huren in Zweden
• Avontuurlijke & duurzame rondreizen voor reizigers tussen de 18 en 37 jaar
• Fiets- Wandel- en Rondreizen
• Mambo jongerenreizen interrail Scandinavie
• Camperreizen Zweden
• Boeken, ook tweedehands, over ZWEDEN bij Bol.com

Nuttige links

Dieren in Zweden (N)
Lies & Teije's Reiswebsite (N+E)
Reisinformatie Zweden (N)
Reizendoejezo – Zweden (N)
Rondreis Zweden (N)
Vakantiebestemming.info Zweden (N)
Zweden 2 Link Belgie (N)

Bronnen

Best, J. / Zweden

Gottmer

Carlsson, B. / Zweden

Corona

Danse, W. / Zweden

ANWB

Europese Unie

Europees Platform voor het Nederlandse Onderwijs

Meesters, G. / Zweden

ANWB

CIA - World Factbook

BBC - Country Profiles

laatst bijgewerkt mei 2024
Samensteller: Arie Verrijp / Geert Willems