Landenweb.nl

TAIWAN
 

Basisgegevens
  Officiële
  landstaal
  Mandarijn
  Hoofdstad  Taipei
  Oppervlakte  35.980 km²
  Inwoners  23.749.697
  (mei 2019)
  Munteenheid  Taiwanese dollar
  Tijdsverschil  +7
  Web  .tw
  Code.  TWN
  Tel.  +886

Geografie en Landschap

Geografie

Het eiland Taiwan ligt 160 kilometer ten zuidoosten van China, tussen de straat van Taiwan en de Filippijnse Zee. De oppervlakte van Taiwan is 36.197 vierkante kilometer. Taiwan is daarmee ongeveer 0,8750 keer zo groot als Nederland.

advertentie

Taiwan SatellietfotoPhoto: Publiek Domein

advertentie

Landschap

Aan de westkust ligt een smalle strook vruchtbare grond, waar negentig procent van de gehele bevolking woont. Het oosten van Taiwan bestaat voornamelijk uit grillig, rotsachtig kustgebied. Tussen de twee kusten ligt een gebergte. De berg Yu-Shan is met 3952 meter het hoogste punt in Noordoost-Azië op Tibet na.

advertentie

Yu-Shan, hoogste berg van TaiwanPhoto: Grantabc99 CC 4.0 Internationalno changes made

De kleine eilandjes die bij Taiwan horen heten Penghu, Lanyu, Green, Kinmen, Matsu en Wuchiu.

Klimaat en Weer

Taiwan heeft een (sub)tropisch klimaat met veel neerslag en is gevoelig voor tyfonen. De zomers zijn heet en plakkerig, met veel neerslag in de bergen. De temperatuur ligt dan gemiddeld rond de dertig graden. Tijdens de winter regent het in het noorden bijna constant. Ook sneeuwt het regelmatig. In het zuidwesten zijn de winters zachter met een gemiddelde temperatuur van ongeveer twintig graden.

Planten en Dieren

advertentie

Planten

De meest voorkomende bomen zijn de acacia, beuk, cipres, ceder, den, eik, kamferboom, laurier en de olm.

De nationale bloem van Taiwan is de bloesem van de Chinese pruimboom.

Dieren

De beboste berghellingen van Taiwan beschermen vooralsnog het slinkende aantal wilde dieren van het eiland. Ondanks de krimpende habitat telt Taiwan nog zeventig soorten zoogdieren, 90 soorten reptielen, 500 soorten vogels en 18.000 soorten insecten. De meren, beken en kustwateren bevatten 2700 soorten vis.

Veel van de Taiwanese zoogdieren zijn uniek voor het eiland, want hebben zich autonoom ontwikkeld van het vasteland van Azië. De grootste van de zoogdieren is de Taiwanese zwarte beer, een ondersoort van de Aziatische zwarte beer. De Taiwanese zwarte beer leeft op hoogtes boven de 2000 m, weegt tot 200 kg en heeft lange, gebogen nagels die het mogelijk maken te graven naar wortels en insecten. De Taiwanese zwarte beer wordt zwaar bedreigd door het verlies van habitat en door de illegale jacht.

Een ander bekend zoogdier van het eiland is de Taiwanese rotsmakaak of Formosa rotsmakaak. Deze makakensoort heeft een roodachtig gezicht en de vacht verandert met de seizoenen. Het dier meet inclusief staart ongeveer 100 cm en weegt maximaal 8 kg. Taiwanese makaken leven met name op beboste berghellingen van nationale parken, maar nooit hoger dan 3000 meter.

Het bijzonder uitziende Chinese schubdier is een kruising tussen een gordeldier en een miereneter. Deze schuwe, zich langzaam voortbewegende insecteneter is een nachtdier en maakt gebruik van zijn lange, kleverige tong om insecten te verorberen. Bij gevaar kan hij zich helemaal oprollen, maar ook venijnig uithalen met zijn geschubde staart en een stinkende vloeistof over zijn aanvallers sproeien.

In 2013 werd bekend dat de Taiwanese ondersoort van de nevelpanter officieel als uitgestorven wordt beschouwd. Dertien jaar heeft men intensief naar het prachtige roofdier gezocht, maar er is geen enkel exemplaar meer aangetroffen. Grote zoogdieren die nog wel te vinden zijn op Taiwan zijn het Taiwanese wilde zwijn en de Taiwanese of Formosasambar (ook wel paardhert of Aristoteleshert), een hertensoort.

Taiwan 's kustmoerassen en beschutte baaien maken het eiland tot een aantrekkelijke rustplaats voor trekvogels . Tot dusver zijn 500 vogelsoorten gespot in Taiwan. Niet vreemd dus dat vogels kijken uitgegroeid is tot een populaire hobby, en op veel plekken in Taiwan zijn vogelspotplaatsen opgericht . Tot voor kort was voor de meeste Taiwanezen economische voorspoed belangrijker dan de bescherming van vogels . Maar door natuurorganisaties begon in de jaren tachtig van de vorige eeuw langzaamaan het beschermen van vogels in Taiwan in een stroomversnelling te komen en het eiland heeft nu meer dan vijftig belangrijke vogelgebieden, die samen bijna 20% van de oppervlakte van Taiwan beslaan.

Op Taiwan komen twee zeer kleine uilsoorten voor, een ondersoort van de gevlekte dwergooruil en een ondersoort van de gekraagde dwergooruil. De Taiwanese blauwe ekster is een grote vogel (64 cm) met witte veren in zijn staart. Onder de zeldzame soorten die Taiwan bezoeken, is de kleine lepelaar waarvan geschat wordt dat er nog maar enkele honderden in de wereld voorkomen. Veel daarvan overwinteren in de buurt van de Zengwen rivier. Een favoriet onder vogelaars is de Chinese pitta, die in de zomer zijn nest bouwt in Taiwan en een zeer kleurrijk verenkleed heeft.

Taiwan is ook de thuisbasis van een aantal vogelsoorten die nergens anders in de wereld voorkomen, waaronder:

De nationale vis van Taiwan is de masu zalm.

Geschiedenis

Verschillende heersers

Taiwan werd van oudsher bewoond door verschillende inheemse bevolkingsstammen, die waarschijnlijk oorspronkelijk van de Pacifische eilanden afkomstig waren. Han-Chinezen hebben zich vanaf de 12e eeuw vanuit de nabije provincie Fujian op het eiland gevestigd en zijn in de loop der eeuwen de dominante bevolkingsgroep geworden: de Taiwanese aboriginals (yuanzhumin) vormen naar schatting tegenwoordig nog maar ca. 2% van de bevolking.

In de 16e eeuw viel het eiland binnen de invloedssfeer van de Portugezen, die het ‘Formosa’ noemden. In 1641 verdreef de Hollandse VOC de Spanjaarden uit hun in 1626 gestichtte fort Santísima Trinidad aan de noordwestkust. Fort Zeelandia (aan de zuidwestkust) werd daarop het handels- en administratieve centrum van het eiland, totdat de Hollanders in 1662 werden verdreven door Koxinga (Zheng Chenggong). In 1682 moest Koxinga op zijn beurt capituleren voor de troepen van de Qing-keizer, die zo de effectieve controle over het eiland verwierf.

Taiwan werd eerst een prefectuur van Fujian en daarna een aparte provincie. Na de Chinees-Japanse oorlog van 1895 werd Taiwan een kolonie van Japan, en kwam pas na het einde van de Tweede Wereldoorlog in 1945 weer onder Chinees gezag.

Kuomintang

In 1949 vluchtten circa 2 miljoen aanhangers van de Kuomintang (KMT), de nationalistische partij onder leiding van generaal Chiang Kai-shek, voor de communistische troepen van Mao Zedong naar Taiwan. In datzelfde jaar riep Mao in Peking de Volksrepubliek China uit. Chiang Kai-shek hield op Taiwan echter de -autocratische- instituties van de ‘Republiek China’ in stand, en bleef tot zijn dood in 1975 ijveren voor de herovering van het in zijn ogen afvallige vasteland. Zijn ambities kregen echter een flinke knauw ten gevolge van de toenadering tussen de Verenigde Staten en China (culminerend in bezoek van president Nixon aan Beijing), het aangaan van volwaardige diplomatieke betrekkingen met de Volksrepubliek door een steeds groter aantal landen (Nederland in 1972), en het feit dat in 1971 de Chinese permanente zetel in de VN-Veiligheidsraad door de Volksrepubliek werd overgenomen.

Terwijl de politieke status quo (alleenheerschappij van de KMT) tijdens het presidentschap van Chiang Kai-shek’ s zoon Chiang Ching-kuo voortduurde, kende Taiwan in de jaren ’70 en ’80 van de 20e eeuw een sterke (exportgerichte) economische groei en evenredige welvaartsstijging. Binnenlands-politieke veranderingen raakten in een versnelling met de opheffing van de staat van beleg in 1986 en in 1996 werden de eerste vrije presidentsverkiezingen gehouden. Taiwan kent tegenwoordig een democratisch gekozen regering, die sinds 2000 niet meer door de KMT maar door de voorheen oppositionele Democratic People’s Party (DPP) wordt geleid.

21e eeuw

Tijdens de presidentsverkiezingen van maart 2000 kwam een einde aan 55 jaar KMT-heerschappij en werd de kandidaat van de DPP, Chen Shui-bian, tot president van Taiwan gekozen. Op 20 mei 2004 begon de herkozen Chen aan zijn tweede termijn als president.

Chen Shui-bian heeft het in zijn eerste periode als president niet gemakkelijk gehad. De KMT-meerderheid in de Legislative Yuan (parlement) doorkruiste zijn beleidsbeslissingen en maakte de regering vleugellam. Ondanks zetelwinst voor zijn DPP bij de parlementsverkiezingen van december 2001 hielden KMT en de People First Party (PFP), nog steeds een kleine meerderheid in het parlement. Ook bij de verkiezingen van december 2004 veroverde de oppositionele ‘pan-blauwe’ alliantie van KMT, PFP en enkele splintergroepen opnieuw de meerderheid in het parlement, waardoor de regerende ‘pan-groene’ alliantie van DPP en TSU (Taiwan Solidarity Union) opnieuw niet de mogelijkheid kreeg om zonder steun van de oppositie wetgeving aan te nemen. President Chen’s DPP bleef wel de grootste partij. In het najaar van 2005 kwam president Chen in toenemende mate onder vuur te liggen vanwege een serie corruptieschandalen. Verdenkingen aan het adres van zijn schoonzoon brachten de oppositie in juni 2006 ertoe om een afzettingsprocedure tegen de president aan te vragen, maar hiervoor ontbrak de vereiste 2/3 meerderheid in het parlement. Niettemin is de populariteit en de politieke positie van president Chen inmiddels aanzienlijk aangetast. Premier Su heeft een aantal taken van de president overgenomen en wordt nu gezien als de meest waarschijnlijke DPP-kandidaat voor het presidentschap. Namens de KMT is partijvoorzitter Ma Ying-jeou vooralsnog de meest waarschijnlijke kandidaat.

In januari 2008 wint de KMT de parlementsverkiezingen. Chen treedt teleurgesteld af als voorzitter van de DPP.

Bij de presidentsverkiezingen van 2008 wordt Ma Ying-jeou tot president gekozen. In juni 2008 zijn er de eerste formele gesprekken met China sinds de dialoog in 1999 is stilgelegd. In november 2008 bezoekt Chen Yunlin, een hoge Chinese onderhandelaar, Taiwan. In april 2009 staat China toe dat Taiwan lid wordt van de Wereldgezondheidsorganisatie. In mei 2009 komen de Chinese President Hu Jintao en de voorzitter van de Kuomintang, Wu Po-hsiung overeen om gesprekken te beginnen over een handelsovereenkomst. Deze overeenkomst komt tot stand in juni 2010. In januari 2012 wordt president Ma Ying-jeou herkozen. In juni 2013 sluiten China en Taiwan een nieuwe handelsovereenkomst, maar deze wordt in oktober 2013 in het parlement van Taiwan geblokkeerd door de oppositie. In 2014 en 2015 worden de contacten tussen China en Taiwan verder geformaliseerd. In november 2015 houden de presidenten van beide landen historische besprekingen in Singapore voor het eerst sinds de burgeroorlog van 1949. In januari 2016 wint Tsai Ing-wen de presidentsverkiezingen en in april 2016 treedt hij aan. In juni 2017 wisselt Panama de erkenning van Taiwan in voor China, een grote inversteerder en gebruiker van het Panamakanaal. In december 2017 besluit het parlement alle symbolen die verwijzen naar het authoritaire verleden te verwijderen waaronder die naar Chiang Kai-shek.

Bevolking

In Taiwan wonen 23.508.428 mensen (2017). De bevolkingsdichtheid bedraagt ongeveer 653 inwoners per vierkante kilometer.

Taal

In Taiwan worden de volgende talen gesproken: Mandarijn-Chinees; Taiwanees, Japans en Engels.

Godsdienst

De grootste godsdiensten op Taiwan zijn het Boeddhisme, Taoïsme en Confucianisme.

Samenleving

Staatsinrichting

Het politieke stelsel is gebaseerd op de grondwet van de nationalistische Republiek China van 1947, die sinds de jaren 90 van de vorige eeuw een aantal malen is geamendeerd, in lijn met de evolutie van Taiwan van éénpartijstaat naar een volwaardige representatieve democratie. De grondwet voorziet in een president, een Nationale Vergadering en vijf regeringsorganen: Executive Yuan (kabinet, voorgezeten door de premier, die door de president word aangewezen), Legislative Yuan (parlement);, Judicial Yuan (supervisie van de rechterlijke macht), Control Yuan (rekenkamer met supervisiebevoegdheden, ook op het gebied van veiligheid) en Examination Yuan (verantwoordelijk voor ambtelijke examens, salariëring etc.). Het parlement telt momenteel 225 nog leden, maar dit zal door een grondwetswijziging worden teruggebracht tot 113. Ook wordt het verkiezingssysteem aangepast tot een districtenstelsel waarbij het voor kleine partijen veel moeilijker wordt zetels te winnen. De president wordt voor een termijn van 4 jaar gekozen. Het systeem is semi-presidentieel, waarbij de uitvoerende macht gedeeld wordt door de president en de premier.

Politiek

In Taiwan is tot 1987 de staat van beleg van kracht geweest onder het autocratische bewind van de KMT. Sinds de opheffing daarvan heeft Taiwan hard gewerkt aan de ontwikkeling van een democratisch bestel met meer partijen. De Legislative Yuan (parlement) en de president worden gekozen in directe verkiezingen. De actuele politieke situatie staat beschreven in het hoofdstuk geschiedenis.

Economie

Taiwan heeft één van de grootste valutareserves ter wereld. Het behoort op het gebied van informatietechnologie tot de wereldtop en is op bepaalde onderdelen daarvan de grootste producent ter wereld. Met een BNP per capita van $ 50.500 (2017) is het een omvangrijke consumentenmarkt. Na de IT-crisis is de economie weer uit het dal gekropen. In 2017 bedroeg de economische groei 2,9%.

Veel Taiwanese bedrijven hebben fabrieken op het Chinese vasteland, meestal met het oog op goedkope arbeid. Meer geavanceerde technologie en R&D blijven vooralsnog echter in Taiwan. Vanuit Taiwan wordt inmiddels flink in China geïnvesteerd.

De voortschrijdende economische integratie met China biedt voor buitenlandse bedrijven ook goede mogelijkheden voor het bewerken van de Chinese markt. Mede vanwege het hoge opleidingsniveau investeren meer en meer grote multinationals in eigen research centra.

De totale waarde van de export bedroeg $ 350 miljard in 2017. De belangrijkste exportproducten zijn elektronica, beeldschermen, machines en chemicaliën. China, Hongkong, de Verenigde staten en Japan zijn de belangrijkste exportpartners. De totale waarde van de import bedroeg $ 269 miljard in 2017. De belangrijkste importproducten zijn elektronica, machines, olie en metalen. Japan, China en de Verenigde staten en zijn de belangrijkste importpartners.

Vakantie en Bezienswaardigheden

Tempels en heiligdommen, kunstschatten, meren, spectaculaire landschappen, wandelen, stranden, eten, diepzeevissen, tuinen en duiken en snorkelen behoren tot de belangrijkste toeristische attracties en activiteiten van Taiwan.

Taipei is de hoofdstad in het noordelijke deel van Taiwan. belangrijke bezienswaardigheden zijn de Taipei stadspoort, de Long Shan Tempel, het Bao An Paleis en de Confucius Tempel. De Taipei 101 was ooit het hoogste gebouw in de wereld (508 meter). Er zijn veel winkels op de onderste verdiepingen en veel goede restaurants op de hogere verdiepingen.

Het Paleis Museum, voormalig bekend als het Sun Yet-Sen Museum is gebouwd tussen de bergen en is ontworpen als een paleis. Het werd gebouwd naar het ontwerp van de Verboden Stad in Beijing met rode leuningen en groene geglazuurde tegels. Het landschap met prachtige bergen bedekt door dichte bossen ligt dicht bij het gebouw. Het Paleis museum herbergt een groot aantal collecties met nationale schatten uit de Chinese geschiedenis.

Het Taroko Nationale Park staat bekend om haar kloof en het canyon landschap. Het park ligt net ten noorden van de stad Hualien aan de oostkust. Rond de kloof met kalkstenen kliffen, die zich uitstrekken tot aan de zee, is de Mt. Nanhu de hoogste berg met 3740 meter. Het park heeft een oppervlakte van 227.336 hectare en is een van de zeven nationale parken in Taiwan. Taiwan is een zeer bergachtig eiland en de oppervlakte van de zeven nationale parken maken 8,5% van de totale landoppervlakte van Taiwan uit.

Het grootste meer van Taiwan, Sun Moon Lake, is een favoriete toeristenoord met zijn schitterende uitzichten op de omringende bergen en het bijna altijd prettige klimaat. Na de vernietigende aardbeving van 1999 zijn er nieuwe hotels gebouwd en prachtige natuurpaden uitgezet. Roeiboten en motorboten zijn volop te huur.

Klik op de menuknop bovenaan het scherm voor meer informatie

TAIWAN LINKS

Advertenties
• Taiwan Vliegtickets.nl
• Taiwan verre reizen van ANWB
• Rondreis Taiwan Djoser
• Taiwan Hotels
• Boeken, ook tweedehands, over TAIWAN bij Bol.com

Nuttige links

Reisinformatie Taiwan (N)
Reizendoejezo – Taiwan (N)
Taiwan Reisstart (N+E)
Taiwan Startnederland (N+E)
Telefoongids Taiwan
Willgoto Taiwan (N)