Landenweb.nl

TAIWAN
Samenleving

To read about TAIWAN in English - click here

Taiwan verre reizen van ANWB

Samenleving

Staatsinrichting

Het politieke stelsel is gebaseerd op de grondwet van de nationalistische Republiek China van 1947, die sinds de jaren 90 van de vorige eeuw een aantal malen is geamendeerd, in lijn met de evolutie van Taiwan van éénpartijstaat naar een volwaardige representatieve democratie. De grondwet voorziet in een president, een Nationale Vergadering en vijf regeringsorganen: Executive Yuan (kabinet, voorgezeten door de premier, die door de president word aangewezen), Legislative Yuan (parlement);, Judicial Yuan (supervisie van de rechterlijke macht), Control Yuan (rekenkamer met supervisiebevoegdheden, ook op het gebied van veiligheid) en Examination Yuan (verantwoordelijk voor ambtelijke examens, salariëring etc.). Het parlement telt momenteel 225 nog leden, maar dit zal door een grondwetswijziging worden teruggebracht tot 113. Ook wordt het verkiezingssysteem aangepast tot een districtenstelsel waarbij het voor kleine partijen veel moeilijker wordt zetels te winnen. De president wordt voor een termijn van 4 jaar gekozen. Het systeem is semi-presidentieel, waarbij de uitvoerende macht gedeeld wordt door de president en de premier.

advertentie

Politiek

In Taiwan is tot 1987 de staat van beleg van kracht geweest onder het autocratische bewind van de KMT. Sinds de opheffing daarvan heeft Taiwan hard gewerkt aan de ontwikkeling van een democratisch bestel met meer partijen. De Legislative Yuan (parlement) en de president worden gekozen in directe verkiezingen. De actuele politieke situatie staat beschreven in het hoofdstuk geschiedenis.

Economie

Taiwan heeft één van de grootste valutareserves ter wereld. Het behoort op het gebied van informatietechnologie tot de wereldtop en is op bepaalde onderdelen daarvan de grootste producent ter wereld. Met een BNP per capita van $ 50.500 (2017) is het een omvangrijke consumentenmarkt. Na de IT-crisis is de economie weer uit het dal gekropen. In 2017 bedroeg de economische groei 2,9%.

Veel Taiwanese bedrijven hebben fabrieken op het Chinese vasteland, meestal met het oog op goedkope arbeid. Meer geavanceerde technologie en R&D blijven vooralsnog echter in Taiwan. Vanuit Taiwan wordt inmiddels flink in China geïnvesteerd.

De voortschrijdende economische integratie met China biedt voor buitenlandse bedrijven ook goede mogelijkheden voor het bewerken van de Chinese markt. Mede vanwege het hoge opleidingsniveau investeren meer en meer grote multinationals in eigen research centra.

De totale waarde van de export bedroeg $ 350 miljard in 2017. De belangrijkste exportproducten zijn elektronica, beeldschermen, machines en chemicaliën. China, Hongkong, de Verenigde staten en Japan zijn de belangrijkste exportpartners. De totale waarde van de import bedroeg $ 269 miljard in 2017. De belangrijkste importproducten zijn elektronica, machines, olie en metalen. Japan, China en de Verenigde staten en zijn de belangrijkste importpartners.

advertentie

TAIWAN LINKS

Advertenties
• Taiwan verre reizen van ANWB
• Taiwan Hotels
• Rondreis Taiwan Djoser
• Hotels Trivago
• Boeken, ook tweedehands, over TAIWAN bij Bol.com

Nuttige links

Reisinformatie Taiwan (N)
Reizendoejezo – Taiwan (N)
Taiwan Startnederland (N+E)

Bronnen

Elmar Landeninformatie

CIA - World Factbook

BBC - Country Profiles

laatst bijgewerkt juni 2024
Samensteller: Arie Verrijp / Geert Willems